Evidované od: 1. 1. 2024 do: 31. 12. 2024 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 52,81 52,81 1000232567 Slávka Humelová 20230109 2. 1. 2024 30. 12. 2023 2. 1. 2024 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 67,58 67,58 1000232568 Elektroinstala 6232770 2. 1. 2024 1. 1. 2024 2. 1. 2024 STABILIT s.r.o., Nové Mesto n.V. 140,64 140,64 1000232569 STABILIT s.r.o. 12312025 2. 1. 2024 4. 1. 2024 2. 1. 2024 Oprava zámku dverí - Klčové 2480 55,40 55,40 1000232570 Motoco Security s.r.o. 202392234 4. 1. 2024 5. 1. 2024 2. 1. 2024 Nákup PHL 141,30 141,30 1000232571 OMV Slovensko s.r.o. 7033412067 27. 12. 2023 2. 1. 2024 2. 1. 2024 Upratovanie spol priestorov - J.Kréna 6311, 6310 407,40 407,40 1000232572 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2023067 4. 1. 2024 9. 1. 2024 2. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312 264,60 264,60 1000232573 La Pulire s. r. o. 2023035 4. 1. 2024 9. 1. 2024 2. 1. 2024 Výpočtová technika 1 642,97 1 642,97 1000232574 ALLis- Michal Šimko 230100298 26. 3. 2024 25. 12. 2023 3. 1. 2024 Nájomné - fľaša oceľová 190,08 190,08 1000232575 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6862101042 12. 1. 2024 18. 1. 2024 4. 1. 2024 Vodné, stočné 3 818,76 3 818,76 1000232576 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112447 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 46,74 46,74 1000232577 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112449 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 1 591,67 1 591,67 1000232578 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112450 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 5 074,93 5 074,93 1000232579 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112451 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 2 512,50 2 512,50 1000232580 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112452 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 744,65 744,65 1000232581 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112453 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 1 763,17 1 763,17 1000232582 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112454 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 1 867,01 1 867,01 1000232583 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112458 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 1 351,96 1 351,96 1000232584 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112462 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 4 169,06 4 169,06 1000232585 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112460 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 1 886,18 1 886,18 1000232586 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112466 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 1 741,70 1 741,70 1000232587 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112468 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vodné, stočné 4 964,34 4 964,34 1000232588 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112443 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 1367 9,73 9,73 1000232589 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112542 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 313 19,49 19,49 1000232590 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112541 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 311 140,46 140,46 1000232591 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112540 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 308 136,40 136,40 1000232592 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112539 8. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 52,76 52,76 1000232593 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112538 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 72,25 72,25 1000232594 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112532 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 72,25 72,25 1000232595 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112533 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 72,25 72,25 1000232596 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112534 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 52,76 52,76 1000232597 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112535 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 52,76 52,76 1000232598 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112536 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 vodne a stočné 52,76 52,76 1000232599 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223112537 9. 1. 2024 17. 1. 2024 5. 1. 2024 Vývoz odpadových vôd - Tehelná 1806 84,00 84,00 1000232600 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 183111223 12. 1. 2024 16. 1. 2024 5. 1. 2024 Poskytnutie služby pravidelného servisu na kogeneračnej jednotke-TZ 6357 2 508,00 2 508,00 1000232601 HELORO s.r.o. 30230108 12. 1. 2024 16. 1. 2024 5. 1. 2024 Poskytnutie služby pravidelného servisu na kogeneračnej jednotke-TZ 6357 4 354,49 4 354,49 1000232602 HELORO s.r.o. 30230109 12. 1. 2024 16. 1. 2024 5. 1. 2024 Poskytnutie služby pravidelného servisu na kogeneračnej jednotke-TZ 6357 1 264,04 1 264,04 1000232603 HELORO s.r.o. 30130110 12. 1. 2024 16. 1. 2024 5. 1. 2024 GPS monitoring - paušálny poplatok 58,80 58,80 1000232604 Commander Services s.r.o. 997612023 8. 1. 2024 14. 1. 2024 5. 1. 2024 Zemný plyn 638 447,96 638 447,96 1000232605 G&E Trading, a.s. 2023000823 17. 1. 2024 18. 1. 2024 8. 1. 2024 Inkasné položky 1 961,10 1 961,10 1000232606 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001658831 18. 1. 2024 19. 1. 2024 8. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Karpatská 2479, Klčové 2480 200,00 200,00 1000232607 Patriss.sk s. r. o. 20240010 17. 1. 2024 18. 1. 2024 8. 1. 2024 Upratovanie administratívnej budovy 600,00 600,00 1000232608 Patriss.sk s. r. o. 20240015 18. 1. 2024 20. 1. 2024 9. 1. 2024 Nákup PHL 239,44 239,44 1000232609 OMV Slovensko s.r.o. 7033414558 12. 1. 2024 10. 1. 2024 10. 1. 2024 Výpočtová technika 448,80 448,80 1000232610 ANASOFT APR, s. r. o. 612303415 18. 1. 2024 19. 1. 2024 10. 1. 2024 Práce s hydraulickou rukou - Trenčianska 2192-2198 53,76 53,76 1000232611 Boris Križák BOBOtrans 23112 10. 1. 2024 15. 1. 2024 10. 1. 2024 Práca domového dôvernika - Odborárska 1367 500,00 500,00 1000232612 Silvia Piskláková 702023 18. 1. 2024 31. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia 128,54 128,54 1000232613 MAGNA ENERGIA a.s. 1052377071 17. 1. 2024 22. 1. 2024 10. 1. 2024 Drogéria TOMANEC s.r.o., Nové Mesto n.V. 135,79 135,79 1000232614 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10230148 10. 1. 2024 7. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia -836,94 -836,94 1000232615 MAGNA ENERGIA a.s. 1052377334 19. 3. 2024 22. 1. 2024 10. 1. 2024 Oprava čerpadla 552,00 552,00 1000232616 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10230054 18. 1. 2024 20. 1. 2024 10. 1. 2024 Prevádzka plynovej kotolne 720,00 720,00 1000232617 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10230052 18. 1. 2024 20. 1. 2024 10. 1. 2024 Výmena servopohonu 680,00 680,00 1000232618 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10230053 18. 1. 2024 20. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia 89,00 89,00 1000232619 ZSE Energia, a.s. 7171474498 11. 1. 2024 18. 1. 2024 10. 1. 2024 Prehliadka výťahov - Odborárska 1367, M.R.Štefánika 811 405,00 405,00 1000232620 ELMAD plus s.r.o. 2023106 2. 2. 2024 5. 2. 2024 23. 1. 2024 elek.energia 51,14 51,14 1000232621 ZSE Energia, a.s. 7250073778 11. 1. 2024 17. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia 0,76 0,76 1000232622 ZSE Energia, a.s. 7250073779 11. 1. 2024 17. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia 5,07 5,07 1000232623 ZSE Energia, a.s. 7161572651 12. 1. 2024 10. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia 322,27 322,27 1000232624 ZSE Energia, a.s. 7280048716 12. 1. 2024 17. 1. 2024 10. 1. 2024 Spotreba el. energie, vody - TZ 2092 1 994,46 1 994,46 1000232625 ZŠ Tematínska 2024007 16. 2. 2024 13. 2. 2024 13. 2. 2024 Čistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 936,48 936,48 1000232626 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20234100 12. 1. 2024 12. 1. 2024 11. 1. 2024 Zemný plyn 3 163,48 3 163,48 1000232627 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8422166504 17. 1. 2024 23. 1. 2024 11. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2595, 2597, 2598 210,00 210,00 1000232628 SVAMIS MY s. r. o. 2023251 12. 1. 2024 15. 1. 2024 11. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000232629 SVAMIS PRO s. r. o. 2023321 12. 1. 2024 15. 1. 2024 11. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2599, 2612 168,00 168,00 1000232630 SVAMIS OK s. r. o. 2023205 12. 1. 2024 15. 1. 2024 11. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000232631 SVAMIS SK s. r. o. 2023472 12. 1. 2024 15. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 83,24 83,24 1000232632 ZSE Energia, a.s. 7310037270 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -79,16 -79,16 1000232633 ZSE Energia, a.s. 7310037269 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 Spotreba EE a SV - školský byt Tematínska 2092 870,28 870,28 1000232634 ZŠ Tematínska 2024012 18. 3. 2024 27. 3. 2024 15. 3. 2024 elek.energia -226,64 -226,64 1000232635 ZSE Energia, a.s. 7310037264 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 34,80 34,80 1000232636 ZSE Energia, a.s. 7260054134 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 56,55 56,55 1000232637 ZSE Energia, a.s. 7260054133 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -16,88 -16,88 1000232638 ZSE Energia, a.s. 7260054132 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -29,20 -29,20 1000232639 ZSE Energia, a.s. 7260054131 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -307,22 -307,22 1000232640 ZSE Energia, a.s. 7141829755 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -93,17 -93,17 1000232641 ZSE Energia, a.s. 7141829756 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -102,65 -102,65 1000232642 ZSE Energia, a.s. 7141829757 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -410,59 -410,59 1000232643 ZSE Energia, a.s. 7340033482 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 32,58 32,58 1000232644 ZSE Energia, a.s. 7350033155 15. 3. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -15,74 -15,74 1000232645 ZSE Energia, a.s. 7270049596 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -19,17 -19,17 1000232646 ZSE Energia, a.s. 7270049598 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 16,41 16,41 1000232647 ZSE Energia, a.s. 7270049599 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 6,96 6,96 1000232648 ZSE Energia, a.s. 7270049600 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 3,19 3,19 1000232649 ZSE Energia, a.s. 7270049601 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -270,43 -270,43 1000232650 ZSE Energia, a.s. 7370029622 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 569,52 569,52 1000232651 ZSE Energia, a.s. 7310037676 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -100,39 -100,39 1000232652 ZSE Energia, a.s. 7240863283 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -87,04 -87,04 1000232653 ZSE Energia, a.s. 7240863284 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 28,51 28,51 1000232654 ZSE Energia, a.s. 7112507264 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -19,56 -19,56 1000232655 ZSE Energia, a.s. 7250073777 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -119,45 -119,45 1000232656 ZSE Energia, a.s. 7390023273 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -217,60 -217,60 1000232657 ZSE Energia, a.s. 7390023274 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia 148,52 148,52 1000232658 ZSE Energia, a.s. 7270049602 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 elek.energia -99,31 -99,31 1000232659 ZSE Energia, a.s. 7240863285 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 Spotreba EE, SV, ZP - školský byt Odborárska 1374 916,11 916,11 1000232660 ZŠ ODBORÁRSKA 032024 18. 3. 2024 25. 3. 2024 15. 3. 2024 elek.energia 60,96 60,96 1000232661 ZSE Energia, a.s. 7211094833 18. 1. 2024 18. 1. 2024 11. 1. 2024 Poplatok za zneškodnenie nebezpečného odpado 30,00 30,00 1000232662 VYFAKO spol. s r.o. 30802023 12. 1. 2024 12. 1. 2024 12. 1. 2024 Telekomunikačné poplatky - pevná linka 174,35 174,35 1000232663 Slovak Telekom, a. s. 8341673473 18. 1. 2024 18. 1. 2024 12. 1. 2024 Telekomunikačné poplatky - internet 399,13 399,13 1000232664 Slovak Telekom, a. s. 8341673469 18. 1. 2024 18. 1. 2024 12. 1. 2024 Telekomunikačné poplatky - mobil 510,77 510,77 1000232665 Slovak Telekom, a. s. 8341474338 16. 1. 2024 18. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 260,50 260,50 1000232666 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000788 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 244,62 244,62 1000232667 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000789 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 0,00 0,00 1000232668 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000792 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 148,13 148,13 1000232669 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000793 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 170,36 170,36 1000232670 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000790 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 308,98 308,98 1000232671 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000791 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 206,11 206,11 1000232672 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000794 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 215,64 215,64 1000232673 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000795 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 2 242,97 2 242,97 1000232674 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000797 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 64,57 64,57 1000232675 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000796 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 462,30 462,30 1000232676 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000735 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 46,51 46,51 1000232677 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000729 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodne a stočné 43,86 43,86 1000232678 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224006767 18. 1. 2024 29. 1. 2024 15. 1. 2024 vodné stočné 47,68 47,68 1000232679 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000654 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 208,21 208,21 1000232680 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000655 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 92,59 92,59 1000232681 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000653 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 818,72 818,72 1000232682 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000656 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 91,26 91,26 1000232683 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000659 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - M.R.Štefánika 811 500,00 500,00 1000232684 Mário Kubíček 012024 17. 1. 2024 20. 1. 2024 15. 1. 2024 vodné stočné 130,30 130,30 1000232685 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000660 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 64,74 64,74 1000232686 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000657 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 141,53 141,53 1000232687 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000661 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 214,45 214,45 1000232688 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000662 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 60,12 60,12 1000232689 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000663 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 36,06 36,06 1000232690 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000665 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 1 229,02 1 229,02 1000232691 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000664 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 1 895,38 1 895,38 1000232692 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000666 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 101,60 101,60 1000232693 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000415 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 20,33 20,33 1000232694 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000416 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 316,54 316,54 1000232695 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000316 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 490,82 490,82 1000232696 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000317 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 502,64 502,64 1000232697 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000318 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 7,64 7,64 1000232698 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000314 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 0,00 0,00 1000232699 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000292 24. 1. 2024 12. 1. 2024 Spotreba SV - školský byt - Kpt.Nálepku 855 170,42 170,42 1000232700 ZŠ kpt. NÁLEPKU 142024 18. 3. 2024 28. 3. 2024 15. 3. 2024 vodné stočné 568,54 568,54 1000232701 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000236 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 546,29 546,29 1000232702 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000237 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 645,56 645,56 1000232703 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000235 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 421,57 421,57 1000232704 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000238 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 459,70 459,70 1000232705 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000239 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 504,46 504,46 1000232706 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000241 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 479,17 479,17 1000232707 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000240 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 520,74 520,74 1000232708 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000242 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 504,59 504,59 1000232709 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000244 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodné stočné 418,40 418,40 1000232710 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000243 18. 1. 2024 24. 1. 2024 12. 1. 2024 vodne a stocne 314,69 314,69 1000232711 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224006769 18. 1. 2024 29. 1. 2024 12. 1. 2024 elek.energia -1 011,88 -1 011,88 1000232712 ZSE Energia, a.s. 7010962399 29. 1. 2024 29. 1. 2024 16. 1. 2024 Poštový úver 397,10 397,10 1000232713 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001661722 22. 1. 2024 22. 1. 2024 12. 1. 2024 Revízie komínov 4 468,80 4 468,80 1000232714 KOMINSYSTEM s.r.o. 2301353 27. 3. 2024 10. 11. 2023 27. 3. 2024 elek.energia 13 806,60 13 806,60 1000232715 ZSE Energia, a.s. 7010961113 26. 1. 2024 26. 1. 2024 16. 1. 2024 spotreba elek.energie 1 174,42 0,00 1000232716 ZŠ kpt. NÁLEPKU 53 5. 4. 2024 18. 4. 2024 Zemný plyn -154,51 -154,51 1000232717 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8424577405 29. 1. 2024 29. 1. 2024 17. 1. 2024 Zemný plyn -1 241,30 -1 241,30 1000232718 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8444094400 29. 1. 2024 29. 1. 2024 17. 1. 2024 Zemný plyn -7 551,02 -7 551,02 1000232719 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8458727601 29. 1. 2024 29. 1. 2024 17. 1. 2024 Elektrická energia 105,76 105,76 1000232720 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8422167539 17. 1. 2024 29. 1. 2024 17. 1. 2024 elek.energia 190,75 190,75 1000232722 ZSE Energia, a.s. 7230957700 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -208,04 -208,04 1000232723 ZSE Energia, a.s. 7171477335 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -257,88 -257,88 1000232724 ZSE Energia, a.s. 7010962047 2. 2. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -108,88 -108,88 1000232725 ZSE Energia, a.s. 7103957338 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia 2 062,63 2 062,63 1000232726 ZSE Energia, a.s. 7221032654 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia 528,84 528,84 1000232727 ZSE Energia, a.s. 7221032655 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia 8,46 8,46 1000232728 ZSE Energia, a.s. 7161574611 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia 43,90 43,90 1000232729 ZSE Energia, a.s. 7161574612 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -11,81 -11,81 1000232731 ZSE Energia, a.s. 7010962062 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -251,33 -251,33 1000232732 ZSE Energia, a.s. 7010962136 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -143,44 -143,44 1000232733 ZSE Energia, a.s. 7010962135 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia 5,57 5,57 1000232734 ZSE Energia, a.s. 7010962142 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -416,26 -416,26 1000232735 ZSE Energia, a.s. 7103957361 2. 2. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia -339,48 -339,48 1000232736 ZSE Energia, a.s. 7103957365 26. 1. 2024 26. 1. 2024 18. 1. 2024 Aktualizačný poplatok ANASOFT 1 040,30 1 040,30 1000232738 ANASOFT APR, s. r. o. 612303620 19. 1. 2024 25. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 63,07 63,07 1000232739 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420018 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 124,49 124,49 1000232740 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420020 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 64,73 64,73 1000232741 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420019 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 140,60 140,60 1000232742 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420011 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 140,60 140,60 1000232743 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420010 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 292,01 292,01 1000232744 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420009 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 152,96 152,96 1000232745 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420008 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 148,32 148,32 1000232746 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420007 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 148,32 148,32 1000232747 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420006 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 59,75 59,75 1000232748 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420022 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 59,75 59,75 1000232749 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420021 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 odvod daždovej vody 63,07 63,07 1000232750 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202420017 22. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 elek.energia 456,90 456,90 1000232751 ZSE Energia, a.s. 7103956023 26. 1. 2024 26. 1. 2024 19. 1. 2024 vodne a stočné 171,47 171,47 1000232752 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224016656 1. 2. 2024 1. 2. 2024 22. 1. 2024 vodne a stočné 28,15 28,15 1000232753 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224016655 1. 2. 2024 1. 2. 2024 22. 1. 2024 vodne a stočné 3 062,57 3 062,57 1000232754 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224011552 1. 2. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia - Lieskovská 2526 282,10 282,10 1000240001 František Ščerba - REVIT 24010019 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia - Bošácka 2529 225,00 225,00 1000240002 František Ščerba - REVIT 24010014 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia - Lieskovská 2527 529,40 529,40 1000240003 František Ščerba - REVIT 24010020 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia - Bošácka 2530 219,50 219,50 1000240004 František Ščerba - REVIT 24010015 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia - Lieskovská 2522 259,20 259,20 1000240005 František Ščerba - REVIT 24010007 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia - Lieskovská 2523 264,70 264,70 1000240006 František Ščerba - REVIT 24010008 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia 42,20 42,20 1000240007 František Ščerba - REVIT 24010023 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia 50,90 50,90 1000240008 František Ščerba - REVIT 24010022 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia 36,70 36,70 1000240009 František Ščerba - REVIT 24010021 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Revízia plynového zariadenia v RS plynu 84,00 84,00 1000240010 František Ščerba - REVIT 24010024 12. 1. 2024 16. 1. 2024 4. 1. 2024 Elektrická energia 1 838,15 1 838,15 1000240011 MAGNA ENERGIA a.s. 1012411283 8. 1. 2024 15. 1. 2024 5. 1. 2024 Elektrická energia 7,64 7,64 1000240012 MAGNA ENERGIA a.s. 1012411284 8. 1. 2024 15. 1. 2024 5. 1. 2024 Ochrana osobných údajov 1/2024 60,00 60,00 1000240013 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1024011334 10. 1. 2024 15. 1. 2024 8. 1. 2024 Kancelárske potreby 625,07 625,07 1000240014 LUDOPRINT 20634 12. 1. 2024 16. 1. 2024 8. 1. 2024 Služby požiarno-bezpečnostného technika 1/2024 380,00 380,00 1000240015 FIREKONT s.r.o. 52024 11. 1. 2024 13. 1. 2024 8. 1. 2024 Poplatok za prístup do siete internet - TZ 6357 40,98 40,98 1000240016 O-NET, s.r.o. 2400002168 12. 1. 2024 15. 1. 2024 8. 1. 2024 zemný plyn 50 560,00 50 560,00 1000240017 G&E Trading, a.s. 7600000001 10. 1. 2024 15. 1. 2024 9. 1. 2024 Výmena oleja - NM433DN 38,52 38,52 1000240018 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20240012 18. 1. 2024 19. 1. 2024 10. 1. 2024 Oprava plynových kachlí - Nám. Slobody 17/19 1 486,82 1 486,82 1000240019 REGAS 240028 10. 1. 2024 9. 1. 2024 10. 1. 2024 Kancelársky papier 904,20 904,20 1000240020 Roman Dužík - BS SLOVAKIA 240002 18. 1. 2024 24. 1. 2024 10. 1. 2024 Donoci s.r.o., Blansko 50,75 50,75 1000240021 Donoci s.r.o. 23148151 11. 1. 2024 23. 1. 2024 11. 1. 2024 BUSO MIROSLAV-MOPOS, Nové Mesto n.V. 638,00 638,00 1000240022 BUSO MIROSLAV 2400003 23. 1. 2024 25. 1. 2024 11. 1. 2024 Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 66,00 66,00 1000240023 PragmaSys, s. r. o. 1020240141 10. 1. 2024 11. 1. 2024 AMEJ s.r.o., Piešťany 727,76 727,76 1000240024 AMEJ spol. s r. o. 101814 24. 1. 2024 25. 1. 2024 11. 1. 2024 zemný plyn -250 190,17 -250 190,17 1000240025 G&E Trading, a.s. 2024000049 16. 1. 2024 25. 1. 2024 15. 1. 2024 Certa K s.r.o., Nitra 1 401,34 1 401,34 1000240026 Certa K s.r.o. 23536 24. 1. 2024 25. 1. 2024 15. 1. 2024 Vodné, stočné 1,51 1,51 1000240027 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224006768 1. 2. 2024 29. 1. 2024 15. 1. 2024 Vodné, stočné 12,44 12,44 1000240028 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000727 30. 1. 2024 24. 1. 2024 15. 1. 2024 Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov 312,00 312,00 1000240029 VERLAG DASHOFER 24200033 12. 1. 2024 15. 1. 2024 vodné a stočné 12,40 12,40 1000240030 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000658 1. 2. 2024 24. 1. 2024 15. 1. 2024 Oprava kotla - Karpatská 2479 30,00 30,00 1000240031 Andrej Vacula 32024 17. 1. 2024 24. 1. 2024 15. 1. 2024 Oprava kotla - Lieskovská 2522 174,00 174,00 1000240032 Andrej Vacula 22024 17. 1. 2024 24. 1. 2024 15. 1. 2024 Montáž elektrozámku - Južná 2598 53,81 53,81 1000240033 Motoco Security s.r.o. 202492002 18. 1. 2024 22. 1. 2024 16. 1. 2024 Oprava ohrevu ÚK a TÚV - TZ 1266 387,00 387,00 1000240034 KLIMASOFT s.r.o. 10240434 17. 1. 2024 23. 1. 2024 16. 1. 2024 Vypracovanie energetických auditov na kotolne 19 800,00 19 800,00 1000240035 Ing. Miroslav Žilinský - AVED 202402 30. 1. 2024 31. 1. 2024 16. 1. 2024 Vykonanie STK, EK vozidla NM469DA 297,96 297,96 1000240036 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20240024 17. 1. 2024 30. 1. 2024 16. 1. 2024 Nájomné - fľaša oceľová 201,60 201,60 1000240037 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6862104731 18. 1. 2024 1. 2. 2024 18. 1. 2024 Ing. Iveta Janíková, Bratislava 109,80 109,80 1000240038 Ing. Iveta JanĂ­ková 240021 18. 1. 2024 23. 1. 2024 18. 1. 2024 STAVMAT - DCA s.r.o., Dubnica n. Váhom 29,40 29,40 1000240039 STAVMAT - DCA , s.r.o. 10240026 7. 2. 2024 19. 1. 2024 18. 1. 2024 Revízia komínov 921,60 921,60 1000240040 KOMINSYSTEM s.r.o. 2401015 30. 1. 2024 30. 1. 2024 19. 1. 2024 Výmena plynového kotla - Karpatská 2479 395,00 395,00 1000240041 Andrej Vacula 162024 5. 2. 2024 6. 2. 2024 24. 1. 2024 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000240042 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000007 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Vodné, stočné 1 043,93 1 043,93 1000240043 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224016453 1. 2. 2024 1. 2. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2349 5,16 5,16 1000240044 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000002 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2206 7,66 7,66 1000240045 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000008 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000240046 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000009 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 1940 3,85 3,85 1000240047 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000010 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2235 8,66 8,66 1000240048 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000012 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 1916 3,53 3,53 1000240049 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000011 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2235 7,20 7,20 1000240050 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000013 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2235 1,97 1,97 1000240051 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000016 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2350 1,58 1,58 1000240052 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000015 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 2119 0,94 0,94 1000240053 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000017 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda - TZ 1367 8,23 8,23 1000240054 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000019 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda 20,60 20,60 1000240055 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000021 1. 2. 2024 23. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda 780,95 780,95 1000240056 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000652 1. 2. 2024 24. 1. 2024 22. 1. 2024 Vodné, stočné 284,40 284,40 1000240057 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000319 1. 2. 2024 24. 1. 2024 22. 1. 2024 Zrážková voda 44,62 44,62 1000240058 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000315 1. 2. 2024 24. 1. 2024 22. 1. 2024 elek.energia 20,00 20,00 1000240059 ZSE Energia, a.s. 7553417851 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 elek.energia 140,00 140,00 1000240060 ZSE Energia, a.s. 7553417914 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 elek.energia 20,00 20,00 1000240061 ZSE Energia, a.s. 7553417915 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 10,00 10,00 1000240062 ZSE Energia, a.s. 7553418030 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 30,00 30,00 1000240063 ZSE Energia, a.s. 7553417725 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 28,00 28,00 1000240064 ZSE Energia, a.s. 7553417748 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 5 436,00 5 436,00 1000240065 ZSE Energia, a.s. 7553418070 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 5 298,00 5 298,00 1000240066 ZSE Energia, a.s. 7553418071 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 22,00 22,00 1000240067 ZSE Energia, a.s. 7553418074 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 125,00 125,00 1000240068 ZSE Energia, a.s. 7553418075 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 167,00 167,00 1000240069 ZSE Energia, a.s. 7553418077 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 290,00 290,00 1000240070 ZSE Energia, a.s. 7553418112 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 30,00 30,00 1000240071 ZSE Energia, a.s. 7553417800 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 30,00 30,00 1000240072 ZSE Energia, a.s. 7553417799 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 30,00 30,00 1000240073 ZSE Energia, a.s. 7553417801 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 20,00 20,00 1000240074 ZSE Energia, a.s. 7553417849 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 20,00 20,00 1000240075 ZSE Energia, a.s. 7553417850 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 81,75 81,75 1000240076 ZSE Energia, a.s. 7553417772 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Spotreba plynu 833,98 833,98 1000240077 ZSE Energia, a.s. 7582945368 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Spotreba plynu 2 109,41 2 109,41 1000240078 ZSE Energia, a.s. 7582945367 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 55,00 55,00 1000240079 ZSE Energia, a.s. 7553418079 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektr.energia 152,32 152,32 1000240080 ZSE Energia, a.s. 7553418080 23. 1. 2024 30. 1. 2024 22. 1. 2024 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 765,14 765,14 1000240081 Elektroinstala 6240009 1. 2. 2024 3. 2. 2024 22. 1. 2024 Nákup PHL 186,13 186,13 1000240082 OMV Slovensko s.r.o. 7034350158 29. 1. 2024 23. 1. 2024 23. 1. 2024 Oprava plynového kotla - Karpatská 2479 293,00 293,00 1000240083 Andrej Vacula 112024 30. 1. 2024 31. 1. 2024 23. 1. 2024 Elektrická energia -1 198,70 -1 198,70 1000240084 ZSE Energia, a.s. 7010956955 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 Elektrická energia -286,16 -286,16 1000240085 ZSE Energia, a.s. 7310037266 17. 1. 2024 17. 1. 2024 11. 1. 2024 Elektrická energia 2,73 2,73 1000240086 ZSE Energia, a.s. 7141830162 12. 1. 2024 18. 1. 2024 10. 1. 2024 Elektrická energia -259,47 -259,47 1000240087 ZSE Energia, a.s. 7103957366 26. 1. 2024 26. 1. 2024 23. 1. 2024 Elektrická energia -8 913,01 -8 913,01 1000240088 ZSE Energia, a.s. 7010962400 29. 1. 2024 29. 1. 2024 23. 1. 2024 Elektrická energia -337,98 -337,98 1000240089 ZSE Energia, a.s. 7103957368 26. 1. 2024 26. 1. 2024 23. 1. 2024 Spotreba plynu 1 928,34 1 928,34 1000240090 ZSE Energia, a.s. 7181377149 17. 1. 2024 26. 1. 2024 23. 1. 2024 Spotreba plynu -15 914,08 -15 914,08 1000240091 ZSE Energia, a.s. 7010961761 26. 1. 2024 23. 1. 2024 23. 1. 2024 Vodné a stočné 16,97 16,97 1000240092 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224000245 18. 1. 2024 24. 1. 2024 23. 1. 2024 Oprava kúpelky a WC - Odborárska 1367 2 551,55 2 551,55 1000240093 PALÍK s.r.o. 0224 25. 1. 2024 27. 1. 2024 24. 1. 2024 Oprava kúpelky a WC - Odborárska 1367 4 319,75 4 319,75 1000240094 PALÍK s.r.o. 0124 25. 1. 2024 27. 1. 2024 24. 1. 2024 Oprava balkónových dverí - J. Kréna 6311 32,70 32,70 1000240095 Svitač Oto 0032024 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2612 15,00 15,00 1000240096 Svitač Oto 0022024 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2611 80,30 80,30 1000240097 Svitač Oto 0012024 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 11,45 11,45 1000240098 ZSE Energia, a.s. 7320036213 11. 1. 2024 17. 1. 2024 10. 1. 2024 elek.energia 50,00 50,00 1000240099 ZSE Energia, a.s. 7553418040 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 60,00 60,00 1000240100 ZSE Energia, a.s. 7553418038 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 55,00 55,00 1000240101 ZSE Energia, a.s. 7553418039 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 83,00 83,00 1000240102 ZSE Energia, a.s. 7553417945 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 10,00 10,00 1000240103 ZSE Energia, a.s. 7553417961 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 75,00 75,00 1000240104 ZSE Energia, a.s. 7553418035 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 53,00 53,00 1000240105 ZSE Energia, a.s. 7553418036 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 80,00 80,00 1000240106 ZSE Energia, a.s. 7553417696 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 114,00 114,00 1000240107 ZSE Energia, a.s. 7553417709 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 150,00 150,00 1000240108 ZSE Energia, a.s. 7553417714 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 100,00 100,00 1000240109 ZSE Energia, a.s. 7553417717 28. 2. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 90,00 90,00 1000240110 ZSE Energia, a.s. 7553417721 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240111 ZSE Energia, a.s. 7553417724 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 53,00 53,00 1000240112 ZSE Energia, a.s. 7553417727 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 5,00 5,00 1000240113 ZSE Energia, a.s. 7553417734 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 79,66 79,66 1000240114 ZSE Energia, a.s. 7553417742 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 60,00 60,00 1000240115 ZSE Energia, a.s. 7553418102 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 80,00 80,00 1000240116 ZSE Energia, a.s. 7553418103 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240117 ZSE Energia, a.s. 7553418104 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 50,00 50,00 1000240118 ZSE Energia, a.s. 7553418041 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240119 ZSE Energia, a.s. 7553418042 30. 1. 2024 30. 4. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 20,00 20,00 1000240120 ZSE Energia, a.s. 7553418043 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240121 ZSE Energia, a.s. 7553418044 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 80,00 80,00 1000240122 ZSE Energia, a.s. 7553418050 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 24,00 24,00 1000240123 ZSE Energia, a.s. 7553417837 29. 2. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 106,01 106,01 1000240124 ZSE Energia, a.s. 7553418088 6. 2. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 elek.energia 60,00 60,00 1000240125 ZSE Energia, a.s. 7553418083 30. 1. 2024 30. 1. 2024 24. 1. 2024 Odstránenie úniku vody - TZ 2350 880,00 880,00 1000240126 GAS MET s.r.o. 240008 5. 2. 2024 6. 2. 2024 24. 1. 2024 Zasklievanie okna 51,00 51,00 1000240127 Sklenárstvo AJA, s. r. o. 10240002 1. 2. 2024 1. 2. 2024 25. 1. 2024 DAMO Slovakia s.r.o., Bratislava 660,00 660,00 1000240128 DAMO Slovakia s.r.o. 4100000097 30. 1. 2024 29. 1. 2024 25. 1. 2024 Certa K s.r.o., Nitra 24 102,72 24 102,72 1000240129 Certa K s.r.o. 24003 1. 2. 2024 2. 2. 2024 25. 1. 2024 MOPOS, Nové Mesto n.V. 1 017,00 1 017,00 1000240130 BUSO MIROSLAV 2400008 6. 2. 2024 8. 2. 2024 25. 1. 2024 Oprava programovej kofigurácie - TZ 2206 1 373,40 1 373,40 1000240131 KLIMASOFT s.r.o. 10240462 1. 2. 2024 5. 2. 2024 26. 1. 2024 Spotreba plynu 1 294,00 1 294,00 1000240132 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8659867311 1. 2. 2024 5. 2. 2024 26. 1. 2024 Spotreba plynu 1 041,00 1 041,00 1000240133 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8659867511 1. 2. 2024 5. 2. 2024 26. 1. 2024 Spotreba plynu 94,00 94,00 1000240134 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8659867486 1. 2. 2024 5. 2. 2024 26. 1. 2024 Výmena zámku na vchodových dverách - Lieskovská 2526 104,74 104,74 1000240135 Motoco Security s.r.o. 202492022 1. 2. 2024 30. 1. 2024 29. 1. 2024 Výmena rohože 180,18 180,18 1000240136 CWS-boco Slovensko s.r.o. 241101535 6. 2. 2024 15. 2. 2024 29. 1. 2024 Kancelárske potreby 108,48 108,48 1000240137 LUDOPRINT 20647 6. 2. 2024 12. 2. 2024 30. 1. 2024 Vývoz odpadových vôd - Tehelná 1806 88,00 88,00 1000240138 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 180120124 1. 2. 2024 6. 2. 2024 30. 1. 2024 Montáž kamer. systému - Odborárska 1367 538,00 538,00 1000240139 O-NET, s.r.o. 2417009 6. 2. 2024 12. 2. 2024 30. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 2349 468,20 468,20 1000240140 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612077 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 2345 588,00 588,00 1000240141 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612076 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 2350 434,00 434,00 1000240142 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612075 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 2092 344,00 344,00 1000240143 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612074 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 6303 294,20 294,20 1000240144 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612073 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 2119 392,00 392,00 1000240145 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612072 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Oprava horákov - TZ 1266 322,00 322,00 1000240146 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612071 2. 2. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2235 338,75 338,75 1000240147 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612070 5. 3. 2024 7. 2. 2024 31. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310 407,40 407,40 1000240148 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2024001 6. 2. 2024 8. 2. 2024 31. 1. 2024 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312 264,60 264,60 1000240149 La Pulire s. r. o. 2024001 6. 2. 2024 8. 2. 2024 31. 1. 2024 Servis vyťahu - Klčové 109 480,74 480,74 1000240150 OTIS Výťahy, s.r.o. 15244609 6. 2. 2024 12. 2. 2024 31. 1. 2024 Servisná prehliadka vozidla NM608BK 531,52 531,52 1000240151 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20240049 6. 2. 2024 14. 2. 2024 1. 2. 2024 vodné a stočné 62,84 62,84 1000240152 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224028172 6. 2. 2024 15. 2. 2024 1. 2. 2024 Zrážková voda 75,71 75,71 1000240153 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224028151 6. 2. 2024 15. 2. 2024 1. 2. 2024 Služby požiarno-bezpečnostného technika 2/2024 380,00 380,00 1000240154 FIREKONT s.r.o. 282024 6. 2. 2024 11. 2. 2024 1. 2. 2024 Verejné obstarávanie - konferencia 420,00 420,00 1000240155 PORADCA PODNIKATELA, spol. s r. o. 5022401668 3. 2. 2024 1. 2. 2024 Oprava plynových rozvodov - TZ 811 673,00 673,00 1000240156 GAS MET s.r.o. 240010 9. 2. 2024 13. 2. 2024 1. 2. 2024 Oprava filtrov ÚK - TZ 6311 771,90 771,90 1000240157 GAS MET s.r.o. 240011 9. 2. 2024 1. 2. 2024 1. 2. 2024 Elektrická energia 82,00 82,00 1000240158 ZSE Energia, a.s. 7553417960 30. 1. 2024 30. 1. 2024 25. 1. 2024 STABILIT s.r.o., Nové Mesto n.V. 71,96 71,96 1000240159 STABILIT s.r.o. 22401015 12. 2. 2024 14. 2. 2024 6. 2. 2024 AMEJ s.r.o., Piešťany 254,84 254,84 1000240160 AMEJ spol. s r. o. 1018113 13. 2. 2024 20. 2. 2024 6. 2. 2024 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 120,11 120,11 1000240161 Elektroinstala 6240159 13. 2. 2024 14. 2. 2024 6. 2. 2024 GPS monitoring - paušálny poplatok 58,80 58,80 1000240162 Commander Services s.r.o. 13852024 9. 2. 2024 14. 2. 2024 6. 2. 2024 Poplatok za prístup do siete internet - TZ 6357 40,98 40,98 1000240163 O-NET, s.r.o. 2400006540 14. 2. 2024 15. 2. 2024 6. 2. 2024 Nájomné - fľaša oceľová 215,04 215,04 1000240164 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6862111933 16. 2. 2024 19. 2. 2024 6. 2. 2024 Elektrická energia 7,64 7,64 1000240165 MAGNA ENERGIA a.s. 1012417808 7. 2. 2024 15. 2. 2024 6. 2. 2024 Elektrická energia 1 838,15 1 838,15 1000240166 MAGNA ENERGIA a.s. 1012417807 7. 2. 2024 15. 2. 2024 6. 2. 2024 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2523 375,00 375,00 1000240167 Andrej Vacula 222024 9. 2. 2024 14. 2. 2024 6. 2. 2024 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478 385,00 385,00 1000240168 Andrej Vacula 232024 9. 2. 2024 14. 2. 2024 6. 2. 2024 Zemný plyn 1 041,00 1 041,00 1000240169 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8659911617 14. 2. 2024 15. 2. 2024 6. 2. 2024 Zemný plyn 1 294,00 1 294,00 1000240170 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8659911427 14. 2. 2024 15. 2. 2024 6. 2. 2024 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000240171 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1024021281 14. 2. 2024 15. 2. 2024 6. 2. 2024 Upratovanie administratívnej budovy 1/2024 600,00 600,00 1000240172 Patriss.sk s. r. o. 20240039 16. 2. 2024 20. 2. 2024 6. 2. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Karpatská 2479, Klčové 2480 200,00 200,00 1000240173 Patriss.sk s. r. o. 20240036 15. 2. 2024 18. 2. 2024 6. 2. 2024 Telekomunikačné služby služby - pevná linka 175,09 175,09 1000240174 Slovak Telekom, a. s. 8343461121 19. 2. 2024 19. 2. 2024 6. 2. 2024 Telekomunikačné služby služby - internet 399,13 399,13 1000240175 Slovak Telekom, a. s. 8343461112 19. 2. 2024 19. 2. 2024 6. 2. 2024 Telekomunikačné služby služby - mobil 581,03 581,03 1000240176 Slovak Telekom, a. s. 8343265281 16. 2. 2024 19. 2. 2024 6. 2. 2024 TRIBEJA s.r.o., Nové Mesto n.V. 76,90 76,90 1000240177 TRIBEJA s.r.o. 2024006 13. 2. 2024 14. 2. 2024 6. 2. 2024 FER-KAD s.r.o., Nové Mesto n.V. 13,30 13,30 1000240178 FER-KAD, s.r.o. 2024007 7. 2. 2024 7. 2. 2024 6. 2. 2024 EMPIRIA, Piešťany 94,49 94,49 1000240179 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072400179 13. 2. 2024 28. 2. 2024 7. 2. 2024 EMPIRIA, Piešťany 271,80 271,80 1000240180 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072400106 13. 2. 2024 21. 2. 2024 7. 2. 2024 Servis kogeneračnej jednotky - TZ 6357 2 508,00 2 508,00 1000240181 HELORO s.r.o. 30240007 16. 2. 2024 19. 2. 2024 7. 2. 2024 Servis kogeneračnej jednotky - TZ 6357 1 125,04 1 125,04 1000240182 HELORO s.r.o. 30240009 16. 2. 2024 19. 2. 2024 7. 2. 2024 Servis kogeneračnej jednotky - TZ 6357 5 226,80 5 226,80 1000240183 HELORO s.r.o. 30240008 16. 2. 2024 19. 2. 2024 7. 2. 2024 Web stránka - verejné obstarávanie 460,80 460,80 1000240184 COMTEC s.r.o. 240382 12. 2. 2024 13. 2. 2024 7. 2. 2024 Diagnostika hydroizolácie - Južná 2598 384,00 384,00 1000240185 Dozor - ING s.r.o. 032024 12. 2. 2024 9. 2. 2024 8. 2. 2024 Diagnostika hydroizolácie - Južná 2595 384,00 384,00 1000240186 Dozor - ING s.r.o. 042024 12. 2. 2024 9. 2. 2024 8. 2. 2024 PLYNEX, Kátlovce 2 631,00 2 631,00 1000240187 PLYNEX 240071 13. 2. 2024 8. 2. 2024 8. 2. 2024 Inkasné položky 1 961,70 1 961,70 1000240188 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001666758 16. 2. 2024 20. 2. 2024 8. 2. 2024 Mobilný telefón - Ing. Arch. Marián Hlaváč 199,00 199,00 1000240189 Slovak Telekom, a. s. 8343273035 16. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 88,52 88,52 1000240190 ZSE Energia, a.s. 7131982707 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 781,86 781,86 1000240191 ZSE Energia, a.s. 7230960832 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 Spotreba plynu 2 109,41 2 109,41 1000240192 ZSE Energia, a.s. 7741930432 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 Spotreba plynu 833,98 833,98 1000240193 ZSE Energia, a.s. 7741930433 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 14 629,98 14 629,98 1000240194 ZSE Energia, a.s. 7161579031 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 140,00 140,00 1000240195 ZSE Energia, a.s. 7622821464 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 20,00 20,00 1000240196 ZSE Energia, a.s. 7622821460 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 20,00 20,00 1000240197 ZSE Energia, a.s. 7622821459 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 20,00 20,00 1000240198 ZSE Energia, a.s. 7622821458 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 30,00 30,00 1000240199 ZSE Energia, a.s. 7622821437 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Zemný plyn 30,00 30,00 1000240200 ZSE Energia, a.s. 7622821436 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240201 ZSE Energia, a.s. 7622821435 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Zemný plyn 28,00 28,00 1000240202 ZSE Energia, a.s. 7622821418 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240203 ZSE Energia, a.s. 7622821407 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 290,00 290,00 1000240204 ZSE Energia, a.s. 7622821561 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 152,32 152,32 1000240205 ZSE Energia, a.s. 7622821544 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia - TZ 6311 55,00 55,00 1000240206 ZSE Energia, a.s. 7622821540 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 167,00 167,00 1000240207 ZSE Energia, a.s. 7622821539 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 5 436,00 5 436,00 1000240208 ZSE Energia, a.s. 7622821538 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 70,00 70,00 1000240209 ZSE Energia, a.s. 7622821519 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 10,00 10,00 1000240210 ZSE Energia, a.s. 7622821518 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 Elektrická energia 106,01 106,01 1000240211 ZSE Energia, a.s. 7622821547 12. 2. 2024 16. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 461,95 461,95 1000240212 ZSE Energia, a.s. 7103962292 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 elek.energia 610,28 610,28 1000240213 ZSE Energia, a.s. 7161579030 12. 2. 2024 19. 2. 2024 8. 2. 2024 EMPIRIA, Piešťany 369,52 369,52 1000240214 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072400250 13. 2. 2024 2. 3. 2024 9. 2. 2024 Odstránenie úniku plynu - TZ 2206 816,70 816,70 1000240215 GAS MET s.r.o. 240015 16. 2. 2024 19. 2. 2024 9. 2. 2024 Oprava kotla - TZ 2119, 2206 820,00 820,00 1000240216 Bednár Branislav 012024 15. 2. 2024 19. 2. 2024 9. 2. 2024 Výpočtová technika 480,16 480,16 1000240217 ALLis- Michal Šimko 240100001 13. 2. 2024 25. 1. 2024 7. 2. 2024 Výpočtová technika 158,94 158,94 1000240218 ALLis- Michal Šimko 240100027 13. 2. 2024 10. 2. 2024 9. 2. 2024 Služby PVS 120,00 120,00 1000240219 JUDr. Adriana Ručkayová 2024115 14. 2. 2024 15. 2. 2024 12. 2. 2024 Spotreba plynu 677 633,17 677 633,17 1000240220 G&E Trading, a.s. 2024000101 16. 2. 2024 23. 2. 2024 12. 2. 2024 Drogéria TOMANEC s.r.o., Nové Mesto n.V. 365,42 365,42 1000240221 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10240018 12. 2. 2024 6. 2. 2024 12. 2. 2024 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 388,48 388,48 1000240222 Slávka Humelová 20240008 12. 2. 2024 10. 2. 2024 12. 2. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000240223 SVAMIS SK s. r. o. 2024010 15. 2. 2024 16. 2. 2024 12. 2. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2599, 2612 168,00 168,00 1000240224 SVAMIS OK s. r. o. 2024024 15. 2. 2024 16. 2. 2024 12. 2. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000240225 SVAMIS PRO s. r. o. 2024002 15. 2. 2024 16. 2. 2024 12. 2. 2024 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2595, 2597, 2598 210,00 210,00 1000240226 SVAMIS MY s. r. o. 2024010 15. 2. 2024 16. 2. 2024 12. 2. 2024 Poštový úver 512,10 512,10 1000240227 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001670481 20. 2. 2024 20. 2. 2024 13. 2. 2024 Nákup PHL 419,79 419,79 1000240228 OMV Slovensko s.r.o. 7034352607 12. 2. 2024 13. 2. 2024 13. 2. 2024 Odborná príprava elektrotechnikov - školenie 60,00 60,00 1000240229 Ing. Ján Meravý - LIGHTNING 240041 16. 2. 2024 6. 3. 2024 13. 2. 2024 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478 50,00 50,00 1000240230 Andrej Vacula 382024 16. 2. 2024 26. 2. 2024 13. 2. 2024 Zemný plyn 2 473,13 2 473,13 1000240231 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8412420808 16. 2. 2024 23. 2. 2024 13. 2. 2024 Revízia komínov - TZ 1367 189,60 189,60 1000240232 KOMINARSTVO L. MARKECH 2024018 16. 2. 2024 22. 2. 2024 13. 2. 2024 Revízia komínov - TZ 1266 442,80 442,80 1000240233 KOMINARSTVO L. MARKECH 2024017 16. 2. 2024 22. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 46,78 46,78 1000240234 ZSE Energia, a.s. 7181379985 19. 2. 2024 19. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 8,46 8,46 1000240235 ZSE Energia, a.s. 7181379984 19. 2. 2024 19. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 61,87 61,87 1000240236 ZSE Energia, a.s. 7221036078 19. 2. 2024 19. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 50,00 50,00 1000240237 ZSE Energia, a.s. 7622821520 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 80,00 80,00 1000240238 ZSE Energia, a.s. 7622821526 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 2 220,72 2 220,72 1000240239 ZSE Energia, a.s. 7161579029 19. 2. 2024 19. 2. 2024 13. 2. 2024 Elektrická energia 27,79 27,79 1000240240 ZSE Energia, a.s. 7112514624 19. 2. 2024 19. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 209,81 209,81 1000240241 ZSE Energia, a.s. 7191259762 19. 2. 2024 19. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 24,00 24,00 1000240242 ZSE Energia, a.s. 7622821449 29. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 53,00 53,00 1000240243 ZSE Energia, a.s. 7622821408 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240244 ZSE Energia, a.s. 7622821406 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 90,00 90,00 1000240245 ZSE Energia, a.s. 7622821405 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 100,00 100,00 1000240246 ZSE Energia, a.s. 7622821401 28. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 150,00 150,00 1000240247 ZSE Energia, a.s. 7622821398 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 47,00 47,00 1000240248 ZSE Energia, a.s. 7622821395 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 67,00 67,00 1000240249 ZSE Energia, a.s. 7622821394 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 80,00 80,00 1000240250 ZSE Energia, a.s. 7622821389 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 30,00 30,00 1000240251 ZSE Energia, a.s. 7622821554 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 140,00 140,00 1000240252 ZSE Energia, a.s. 7622821553 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 60,00 60,00 1000240253 ZSE Energia, a.s. 7622821545 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 20,00 20,00 1000240254 ZSE Energia, a.s. 7622821521 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 10,00 10,00 1000240255 ZSE Energia, a.s. 7622821506 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 82,00 82,00 1000240256 ZSE Energia, a.s. 7622821505 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 elek.energia 83,00 83,00 1000240257 ZSE Energia, a.s. 7622821491 16. 2. 2024 16. 2. 2024 13. 2. 2024 Servisná prehliadka NM433DN 183,24 183,24 1000240258 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20240075 16. 2. 2024 22. 2. 2024 14. 2. 2024 Servisná prehliadka NM556CZ 366,92 366,92 1000240259 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20240077 16. 2. 2024 27. 2. 2024 14. 2. 2024 Kurz kuričov 240,00 240,00 1000240260 JUMA Trenčín 3512405 16. 2. 2024 27. 2. 2024 14. 2. 2024 Zemný plyn 50 560,00 50 560,00 1000240261 G&E Trading, a.s. 7600000001 20. 2. 2024 15. 2. 2024 14. 2. 2024 vodne a stočné 579,98 579,98 1000240262 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032204 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 58,81 58,81 1000240264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032202 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 0,00 0,00 1000240265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032085 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 579,36 579,36 1000240266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032031 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 615,08 615,08 1000240267 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032030 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 532,88 532,88 1000240268 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032032 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 479,28 479,28 1000240269 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032034 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 475,69 475,69 1000240270 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032035 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 511,44 511,44 1000240271 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032036 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 468,55 468,55 1000240272 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032037 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 490,00 490,00 1000240273 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032039 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 21,65 21,65 1000240274 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032040 20. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 414,94 414,94 1000240275 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224032038 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 448,01 448,01 1000240276 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031964 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 64,25 64,25 1000240277 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031958 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 16,87 16,87 1000240278 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031957 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 89,14 89,14 1000240279 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031882 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 212,21 212,21 1000240280 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031884 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 66,52 66,52 1000240281 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031885 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 Zrážková voda 13,15 13,15 1000240282 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031886 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 105,60 105,60 1000240283 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031887 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 137,51 137,51 1000240284 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031888 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 132,49 132,49 1000240285 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031889 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 191,87 191,87 1000240286 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031892 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 252,64 252,64 1000240287 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031890 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 23,78 23,78 1000240288 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031891 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 71,76 71,76 1000240289 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031893 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 1 229,95 1 229,95 1000240290 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031894 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 1 955,29 1 955,29 1000240291 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031896 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 27,96 27,96 1000240292 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031895 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 62,28 62,28 1000240293 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031883 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 Zrážková voda 830,58 830,58 1000240294 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031881 23. 2. 2024 26. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 590,45 590,45 1000240295 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031794 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 739,37 739,37 1000240296 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031795 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 399,85 399,85 1000240297 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031796 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 363,90 363,90 1000240298 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031793 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Zrážková voda 54,98 54,98 1000240299 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031792 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 16,49 16,49 1000240300 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031791 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 29,47 29,47 1000240301 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031729 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 109,56 109,56 1000240302 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031728 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 2 473,36 2 473,36 1000240303 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031637 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 275,22 275,22 1000240304 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031629 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 285,94 285,94 1000240305 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031631 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 200,16 200,16 1000240306 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031630 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 160,84 160,84 1000240307 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031633 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 3,58 3,58 1000240308 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031632 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 232,33 232,33 1000240309 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031634 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 114,19 114,19 1000240310 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031636 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 793,81 793,81 1000240311 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031618 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 1 772,39 1 772,39 1000240312 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031619 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 2 574,60 2 574,60 1000240313 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031617 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 5 321,35 5 321,35 1000240314 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031616 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 1 769,23 1 769,23 1000240315 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031615 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 4 071,01 4 071,01 1000240316 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031613 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 173,60 173,60 1000240317 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031614 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 5 239,07 5 239,07 1000240318 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031612 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 1 987,74 1 987,74 1000240319 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031626 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 2 117,52 2 117,52 1000240320 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031625 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 253,78 253,78 1000240321 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031635 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 1 173,80 1 173,80 1000240322 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031623 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 vodne a stočné 307,38 307,38 1000240323 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031628 23. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 1 977,95 1 977,95 1000240324 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 2240361621 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Vodné, stočné 4 346,11 4 346,11 1000240325 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 224031622 20. 2. 2024 23. 2. 2024 15. 2. 2024 Upratovanie spol. priestorov - M.R.Štefánika 811 500,00 500,00 1000240326 Mário Kubíček 062024 16. 2. 2024 18. 2. 2024 16. 2. 2024 elek.energia -1 094,67 0,00 1000240327 MAGNA ENERGIA a.s. 105240073 20. 2. 2024 16. 2. 2024 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 323,30 323,30 1000240328 Elektroinstala 6240206 23. 2. 2024 16. 2. 2024 16. 2. 2024 Oprava ohrievača vody 229,00 229,00 1000240329 L-SERVIS 240100014 20. 2. 2024 28. 2. 2024 16. 2. 2024 Pracovnoprávna a mzdová príručka - dovolenka 29,00 29,00 1000240330 Maxim s. r. o. 022024045 23. 2. 2024 21. 2. 2024 16. 2. 2024 Oprava výťahu - Odborárska 1367 464,44 464,44 1000240331 ELMAD plus s.r.o. 2024012 28. 2. 2024 1. 3. 2024 20. 2. 2024