Evidované od: 1. 1. 2023 do: 31. 12. 2023 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia vodne a stočné 22,42 22,42 1000222069 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222075663 5. 1. 2023 28. 12. 2022 2. 1. 2023 Nákup PHL 321,83 321,83 1000222146 OMV Slovensko s.r.o. 7032406068 27. 12. 2022 2. 1. 2023 2. 1. 2023 Práca stroja pri čistení prečerpávacej stanice 126,48 126,48 1000222147 Boris Križák BOBOtrans 22069 3. 1. 2023 9. 1. 2023 2. 1. 2023 Oprava plynového kotla - Karpatská 2479 148,00 148,00 1000222148 Andrej Vacula 2362022 3. 1. 2023 4. 1. 2023 2. 1. 2023 Oprava komunikácie - TZ 2235 225,00 225,00 1000222149 KLIMASOFT s.r.o. 10230356 4. 1. 2023 29. 12. 2022 2. 1. 2023 Materiál na opravu domiešania spiatočky - TZ 1940 1 639,08 1 639,08 1000222150 KLIMASOFT s.r.o. 10230388 4. 1. 2023 4. 1. 2023 2. 1. 2023 Oprava servopohonu - TZ 2119 318,00 318,00 1000222151 KLIMASOFT s.r.o. 10230387 4. 1. 2023 4. 1. 2023 2. 1. 2023 Pracovná zdravotná služba 7-12/2022 150,00 150,00 1000222152 MEDCARE, s.r.o. 22201 12. 1. 2023 15. 1. 2023 2. 1. 2023 Pripojenie rozdeľovačov - CTZ Bzinská 12 082,86 12 082,86 1000222153 HELORO s.r.o. 350220207 10. 1. 2023 4. 1. 2023 2. 1. 2023 Oprava výťahu - Odborárska 1367 191,40 191,40 1000222154 ELMAD plus s.r.o. 2022107 12. 1. 2023 15. 1. 2023 2. 1. 2023 Dezinsekcia /šváby/ - Trenčianska 2193 600,00 600,00 1000222155 DDD Star s.r.o. 20220779 5. 1. 2023 10. 1. 2023 2. 1. 2023 Oprava kotla - TZ 855 441,97 441,97 1000222156 VAVROTHERM s.r.o. 10023722 4. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Ročná prehliadka kotlov - TZ 590, 855 757,44 757,44 1000222157 VAVROTHERM s.r.o. 10022822 4. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Revízia elektrického zariadenia 228,11 228,11 1000222158 František Ščerba - REVIT 22010072 3. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Revízia elektrického zariadenia 361,50 361,50 1000222159 František Ščerba - REVIT 22010076 3. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Revízia elektrického zariadenia 247,24 247,24 1000222160 František Ščerba - REVIT 22010075 3. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Revízia elektrického zariadenia 196,75 196,75 1000222161 František Ščerba - REVIT 22010074 3. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Revízia elektrického zariadenia 135,74 135,74 1000222162 František Ščerba - REVIT 22010073 3. 1. 2023 3. 1. 2023 2. 1. 2023 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 123,04 123,04 1000222163 Slávka Humelová 20220123 3. 1. 2023 9. 1. 2023 3. 1. 2023 Drogéria TOMANEC s.r.o., Nové Mesto n.V. 678,12 678,12 1000222164 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10220113 3. 1. 2023 4. 1. 2023 3. 1. 2023 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 140,02 140,02 1000222165 Elektroinstala 6222772 3. 1. 2023 12. 1. 2023 3. 1. 2023 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 147,19 147,19 1000222166 Elektroinstala 6222718 9. 1. 2023 10. 1. 2023 3. 1. 2023 Upratovanie spol. priestorov - J. Kréna 6312, Bzinská 6339 394,80 394,80 1000222167 La Pulire s. r. o. 2022029 10. 1. 2023 11. 1. 2023 4. 1. 2023 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310 487,20 487,20 1000222168 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2020045 10. 1. 2023 11. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 43,56 43,56 1000222169 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076174 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 43,56 43,56 1000222170 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076173 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 43,56 43,56 1000222171 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076172 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 43,56 43,56 1000222172 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076171 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 59,89 59,89 1000222173 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076170 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 59,89 59,89 1000222174 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076169 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 vodne a stočné 59,89 59,89 1000222175 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076168 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 1367 8,17 8,17 1000222176 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076178 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 313 15,66 15,66 1000222177 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076177 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 308 112,98 112,98 1000222178 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076175 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 311 116,39 116,39 1000222179 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076176 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 4 015,86 4 015,86 1000222180 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076818 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 1 930,56 1 930,56 1000222181 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076821 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 1 305,58 1 305,58 1000222182 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076817 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 55,67 55,67 1000222183 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076815 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 4 434,95 4 434,95 1000222184 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076808 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 1 338,78 1 338,78 1000222185 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076828 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 595,15 595,15 1000222186 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076826 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 3 224,41 3 224,41 1000222187 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076835 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 1 441,60 1 441,60 1000222188 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076832 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 981,13 981,13 1000222189 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076836 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 1 469,78 1 469,78 1000222190 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076856 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 973,50 973,50 1000222191 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076857 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 1 330,85 1 330,85 1000222192 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076858 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Vodné, stočné 3 081,66 3 081,66 1000222193 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222076812 11. 1. 2023 17. 1. 2023 4. 1. 2023 Nájomné - fľaša oceľová 119,04 119,04 1000222194 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861957413 17. 1. 2023 19. 1. 2023 5. 1. 2023 TRIBEJA s.r.o., Nové Mesto n.V. 142,52 142,52 1000222195 TRIBEJA s.r.o. 2022100 9. 1. 2023 5. 1. 2023 5. 1. 2023 Výpočtová technika 290,84 290,84 1000222196 ALLis- Michal Šimko 220100296 10. 1. 2023 10. 1. 2023 9. 1. 2023 Zemný plyn 259 221,68 259 221,68 1000222197 G&E Trading, a.s. 2022000586 17. 1. 2023 18. 1. 2023 9. 1. 2023 BIVA s.r.o., Nové Mesto n.V. 19,00 19,00 1000222198 BIVA s.r.o. 10220152 9. 1. 2023 10. 1. 2023 9. 1. 2023 STABILIT s.r.o., Nové Mesto n.V. 19,95 19,95 1000222199 STABILIT s.r.o. 22212018 9. 1. 2023 5. 1. 2023 9. 1. 2023 Inkasné položky 1 955,70 1 955,70 1000222200 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001566793 16. 1. 2023 17. 1. 2023 9. 1. 2023 Prístup do siete internet - TZ 6357 40,98 40,98 1000222201 O-NET, s.r.o. 2200041929 10. 1. 2023 15. 12. 2022 10. 1. 2023 Telekomunikačné služby - mobil 461,26 461,26 1000222202 Slovak Telekom, a. s. 8320169827 17. 1. 2023 18. 1. 2023 10. 1. 2023 Telekomunikačné služby - internet 448,01 448,01 1000222203 Slovak Telekom, a. s. 8320357638 18. 1. 2023 18. 1. 2023 10. 1. 2023 Telekomunikačné služby - pevná linka 174,67 174,67 1000222204 Slovak Telekom, a. s. 8320357642 18. 1. 2023 18. 1. 2023 10. 1. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Karpatská 2479, 2480 200,00 200,00 1000222205 Patrícia Laššová 20230002 20. 1. 2023 23. 1. 2023 10. 1. 2023 Odmena domov.dôverníka - Odborárska 1367 500,00 500,00 1000222206 Silvia Piskláková 792022 17. 1. 2023 31. 1. 2023 11. 1. 2023 Nákup PHL 365,79 365,79 1000222207 OMV Slovensko s.r.o. 7032408360 12. 1. 2023 11. 1. 2023 11. 1. 2023 Ročný update ANASOFT 434,40 434,40 1000222208 ANASOFT APR, s. r. o. 612203357 12. 1. 2023 14. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 11,89 11,89 1000222209 MAGNA ENERGIA a.s. 1052274544 12. 1. 2023 20. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 17 129,51 17 129,51 1000222210 ZSE Energia, a.s. 7171364173 12. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 17,17 17,17 1000222211 ZSE Energia, a.s. 7260048868 12. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 482,12 482,12 1000222212 ZSE Energia, a.s. 7280043919 12. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 77,69 77,69 1000222213 ZSE Energia, a.s. 7280043920 12. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 462,05 462,05 1000222214 ZSE Energia, a.s. 7230870965 12. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 756,90 756,90 1000222215 ZSE Energia, a.s. 7171364172 12. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 132,83 132,83 1000222216 ZSE Energia, a.s. 7191147044 12. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 103,56 103,56 1000222217 ZSE Energia, a.s. 7112382888 12. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 364,52 364,52 1000222218 ZSE Energia, a.s. 7112382904 12. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 82,72 82,72 1000222219 ZSE Energia, a.s. 7360025255 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -31,95 -31,95 1000222220 ZSE Energia, a.s. 7201066730 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -7,56 -7,56 1000222221 ZSE Energia, a.s. 7201066729 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -110,27 -110,27 1000222222 ZSE Energia, a.s. 7360025254 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -74,75 -74,75 1000222223 ZSE Energia, a.s. 7171365358 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -0,22 -0,22 1000222224 ZSE Energia, a.s. 7171365354 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -128,93 -128,93 1000222225 ZSE Energia, a.s. 7280043918 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 67,78 67,78 1000222226 ZSE Energia, a.s. 7131857041 17. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 34,70 34,70 1000222227 ZSE Energia, a.s. 7131858735 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 32,80 32,80 1000222228 ZSE Energia, a.s. 7191147042 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 146,66 146,66 1000222229 ZSE Energia, a.s. 7191147043 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia 44,26 44,26 1000222230 ZSE Energia, a.s. 7181266989 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -143,53 -143,53 1000222231 ZSE Energia, a.s. 7181266990 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -7,22 -7,22 1000222232 ZSE Energia, a.s. 7360025226 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 elek.energia -163,56 -163,56 1000222233 ZSE Energia, a.s. 7191147045 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia -0,73 -0,73 1000222234 ZSE Energia, a.s. 7210992915 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia -261,37 -261,37 1000222235 ZSE Energia, a.s. 7360025256 8. 2. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia -9,15 -9,15 1000222236 ZSE Energia, a.s. 7270044104 18. 1. 2023 18. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 60,06 60,06 1000222237 ZSE Energia, a.s. 7181265301 17. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 2 424,77 2 424,77 1000222238 ZSE Energia, a.s. 7171364171 17. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 23,80 23,80 1000222239 ZSE Energia, a.s. 7103778226 17. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia -0,93 -0,93 1000222240 ZSE Energia, a.s. 7181266992 24. 1. 2023 18. 1. 2023 12. 1. 2023 Elektrická energia 46,32 46,32 1000222241 ZSE Energia, a.s. 7220933608 24. 1. 2023 18. 1. 2023 12. 1. 2023 Elektrická energia -277,65 -277,65 1000222242 ZSE Energia, a.s. 7360025234 18. 1. 2023 18. 1. 2023 12. 1. 2023 Elektrická energia 94,21 94,21 1000222243 ZSE Energia, a.s. 7240782030 23. 1. 2023 23. 1. 2023 12. 1. 2023 Elektrická energia -1 030,39 -1 030,39 1000222244 ZSE Energia, a.s. 7010872863 18. 1. 2023 18. 1. 2023 12. 1. 2023 elek.energia -5 965,28 -5 965,28 1000222245 ZSE Energia, a.s. 7010872669 17. 1. 2023 18. 1. 2023 12. 1. 2023 Elektrická energia -5 864,58 -5 864,58 1000222246 ZSE Energia, a.s. 7010875184 23. 1. 2023 23. 1. 2023 12. 1. 2023 Elektrická energia 2 022,72 2 022,72 1000222247 MAGNA ENERGIA a.s. 1052276747 13. 1. 2023 20. 1. 2023 13. 1. 2023 Aktualizačný poplatok ANASOFT 771,70 771,70 1000222248 ANASOFT APR, s. r. o. 612203555 17. 1. 2023 20. 1. 2023 13. 1. 2023 Znalecký posudok - Eva Záletová 200,00 200,00 1000222249 Ing. Igor Ištok 2652022 13. 1. 2023 11. 1. 2023 13. 1. 2023 Servis MaR - TZ 2069 509,00 509,00 1000222250 KLIMASOFT s.r.o. 10230400 20. 1. 2023 24. 1. 2023 16. 1. 2023 Režijný poplatok 30,00 30,00 1000222251 VYFAKO spol. s r.o. 31962022 25. 1. 2023 14. 1. 2023 16. 1. 2023 Poštový úver 347,95 347,95 1000222252 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001570258 24. 1. 2023 24. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 670,22 670,22 1000222253 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003249 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 8,64 8,64 1000222254 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003169 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 32,20 32,20 1000222255 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003242 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 1 256,39 1 256,39 1000222256 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003178 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 19,39 19,39 1000222257 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003177 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 73,67 73,67 1000222258 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003164 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 39,68 39,68 1000222259 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003165 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 631,19 631,19 1000222260 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003167 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 171,22 171,22 1000222261 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003166 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 37,28 37,28 1000222262 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003168 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 61,21 61,21 1000222263 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003170 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 72,61 72,61 1000222264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003171 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 86,92 86,92 1000222265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003172 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 78,26 78,26 1000222266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003173 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 65,05 65,05 1000222267 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003174 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 62,57 62,57 1000222268 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003175 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 48,00 48,00 1000222269 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003176 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 70,57 70,57 1000222270 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000597 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 19,91 19,91 1000222271 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000598 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 135,67 135,67 1000222272 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000599 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 15,82 15,82 1000222273 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000530 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 238,69 238,69 1000222274 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000532 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 262,58 262,58 1000222275 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000341 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 370,39 370,39 1000222276 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000342 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 364,52 364,52 1000222277 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000343 23. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zemný plyn -72 182,92 -72 182,92 1000222278 G&E Trading, a.s. 2022000699 17. 1. 2023 16. 1. 2023 16. 1. 2023 Zemný plyn -18 161,44 -18 161,44 1000222279 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8441613225 27. 1. 2023 27. 1. 2023 17. 1. 2023 Elektrická energia - TZ 1367 230,36 230,36 1000222280 ZSE Energia, a.s. 7151588992 26. 1. 2023 26. 1. 2023 17. 1. 2023 Elektrická energia 105,95 105,95 1000222281 ZSE Energia, a.s. 7161461473 26. 1. 2023 26. 1. 2023 17. 1. 2023 Vývoz fekálii - Trenčianska 1876 180,00 180,00 1000222282 Ruagro, s. r. o. 2022136 19. 1. 2023 13. 1. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 4 263,62 4 263,62 1000222283 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015343 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 219,46 219,46 1000222284 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015337 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 314,15 314,15 1000222285 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015336 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 303,48 303,48 1000222286 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015338 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 2,59 2,59 1000222287 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015339 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 189,72 189,72 1000222288 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015340 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 273,43 273,43 1000222289 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015341 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 284,41 284,41 1000222290 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015342 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 vodne a stočné 317,06 317,06 1000222291 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223015335 27. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 Upratovanie administratívnej budovy 600,00 600,00 1000222292 SVAMIS s.r.o. 2022186 24. 1. 2023 19. 1. 2023 19. 1. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2595, 2597, 2598 210,00 210,00 1000222293 SVAMIS MY s. r. o. 2022239 24. 1. 2023 15. 1. 2023 19. 1. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000222294 SVAMIS PRO s. r. o. 2022319 24. 1. 2023 15. 1. 2023 19. 1. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000222295 SVAMIS SK s. r. o. 2022319 24. 1. 2023 15. 1. 2023 19. 1. 2023 Oprava komunikácie - TZ 2206 528,00 528,00 1000222296 KLIMASOFT s.r.o. 10230412 24. 1. 2023 26. 1. 2023 19. 1. 2023 Poplatok za pripojenie - TZ 6357 74,76 74,76 1000222297 IFT InForm Technologies, a.s. 2201046 24. 1. 2023 27. 1. 2023 19. 1. 2023 Odpočet meračov mobilnou aplikáciou 72,36 72,36 1000222298 ANASOFT APR, s. r. o. 612203657 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 daždova voda 165,15 165,15 1000222299 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202320038 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 daždova voda 343,87 343,87 1000222300 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202320036 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 daždova voda 165,15 165,15 1000222301 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202320037 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 daždova voda 179,33 179,33 1000222302 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202320035 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 daždova voda 173,78 173,78 1000222303 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202320034 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 daždova voda 173,78 173,78 1000222304 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202320033 27. 1. 2023 30. 1. 2023 20. 1. 2023 elek.energia 9,44 9,44 1000222305 ZSE Energia, a.s. 7240782031 23. 1. 2023 23. 1. 2023 25. 1. 2023 Prehliadka výťahov - Odborárska 1367, M.R.Štefánika 811 405,00 405,00 1000222306 ELMAD plus s.r.o. 2023002 3. 2. 2023 6. 2. 2023 25. 1. 2023 vodne a stočné 49,75 49,75 1000222307 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223028389 7. 2. 2023 15. 2. 2023 6. 2. 2023 Spotreba SV, EE, ZP - školský byt - Odborárska 1374 744,17 744,17 1000222308 ZŠ ODBORÁRSKA 17 22. 2. 2023 23. 2. 2023 10. 2. 2023 Spotreba EE, SV - školský byt 648,85 648,85 1000222309 ZŠ Tematínska 2023003 17. 2. 2023 24. 2. 2023 16. 2. 2023 Spotreba elek.energie, vody 2 928,16 2 928,16 1000222310 ZŠ Tematínska 2023002 17. 2. 2023 22. 2. 2023 16. 2. 2023 Elektrická energia 195,96 195,96 1000222311 ZSE Energia, a.s. 7300037935 23. 1. 2023 23. 1. 2023 16. 2. 2023 Spotreba vody - školský byt - kpt.Nálepku 855 255,92 255,92 1000222312 ZŠ kpt. NÁLEPKU 462023 27. 2. 2023 27. 2. 2023 21. 2. 2023 Vývoz fekálii - Trenčianska 1876 120,00 120,00 1000222313 Ruagro, s. r. o. 2022081 7. 3. 2023 14. 8. 2022 6. 3. 2023 S.R.O. v praxi 424,20 424,20 1000222314 VERLAG DASHOFER 22951161 1. 4. 2022 22. 5. 2023 PORADCA s.r.o. 88,00 88,00 1000222315 PORADCA s.r.o. 86120455 19. 7. 2022 22. 5. 2023 Školenie Elektrotechnik 74,00 74,00 1000222316 ALUVIA s. r. o. 2203004 16. 3. 2022 23. 5. 2023 Odborné knihy 330,00 330,00 1000222317 CBS spol, s.r.o. 22110152 23. 11. 2022 23. 5. 2023 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000230001 FIREKONT s.r.o. 12023 3. 1. 2023 3. 1. 2023 3. 1. 2023 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000230002 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1023011430 12. 1. 2023 15. 1. 2023 4. 1. 2023 Prístup do siete internet - Bzinská ul. 40,98 40,98 1000230003 O-NET, s.r.o. 2300001319 12. 1. 2023 15. 1. 2023 4. 1. 2023 Certa K s.r.o., Nitra 18 780,14 18 780,14 1000230004 Certa K s.r.o. 23003 19. 1. 2023 21. 1. 2023 4. 1. 2023 SIKO 34,45 34,45 1000230005 SIKO KÚPEĽNE a. s. 3010144984 11. 1. 2023 4. 1. 2023 AMEJ s.r.o., Piešťany 1 345,31 1 345,31 1000230006 AMEJ spol. s r. o. 10171 19. 1. 2023 23. 1. 2023 9. 1. 2023 Zemný plyn 48 335,00 48 335,00 1000230007 G&E Trading, a.s. 2000000010 13. 2. 2023 16. 1. 2023 9. 1. 2023 Upomienka 3,00 3,00 1000230008 O-NET, s.r.o. 2300142 31. 1. 2023 8. 1. 2023 10. 1. 2023 Elektrická energia 8,95 8,95 1000230009 MAGNA ENERGIA a.s. 1012309670 12. 1. 2023 15. 1. 2023 11. 1. 2023 Elektrická energia 6 871,43 6 871,43 1000230010 MAGNA ENERGIA a.s. 1012309669 12. 1. 2023 15. 1. 2023 11. 1. 2023 Úradná skúška tlakovej nádoby - TZ 815 552,00 552,00 1000230011 GAS MET s.r.o. 230003 20. 1. 2023 23. 1. 2023 11. 1. 2023 Úradná skúška tlakovej nádoby - TZ 811 552,00 552,00 1000230012 GAS MET s.r.o. 230002 20. 1. 2023 23. 1. 2023 11. 1. 2023 Úradná skúška tlakovej nádoby - TZ 2119 552,00 552,00 1000230013 GAS MET s.r.o. 230001 20. 1. 2023 23. 1. 2023 11. 1. 2023 Nastavenie kovania na vstupných dverách - Južná 2599 80,20 80,20 1000230014 Motoco Security s.r.o. 202392005 16. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2527 168,00 168,00 1000230015 Andrej Vacula 32023 17. 1. 2023 19. 1. 2023 11. 1. 2023 Oprava plynového kotla - Karpatská 2479 148,00 148,00 1000230016 Andrej Vacula 42023 17. 1. 2023 19. 1. 2023 11. 1. 2023 PLYNEX, Kátlovce 684,00 684,00 1000230017 PLYNEX 230004 16. 1. 2023 17. 1. 2023 11. 1. 2023 Ročné zúčtovanie dane zo ZČ 0,00 0,00 1000230018 PragmaSys, s. r. o. 1020230137 11. 1. 2023 12. 1. 2023 Oprava zobrazenia údajov z vodomera - TZ 6303 144,00 144,00 1000230019 KLIMASOFT s.r.o. 10230406 24. 1. 2023 25. 1. 2023 13. 1. 2023 AMEJ s.r.o., Piešťany 2 514,02 2 514,02 1000230020 AMEJ spol. s r. o. 101718 19. 1. 2023 25. 1. 2023 13. 1. 2023 Účtovná závierka , Daňové priznanie PO 132,00 132,00 1000230021 PragmaSys, s. r. o. 1020230227 13. 1. 2023 16. 1. 2023 CWS-boco Slovensko s.r.o., Bratislava 313,99 313,99 1000230022 CWS-boco Slovensko s.r.o. 231600069 19. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 2349 4,24 4,24 1000230023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000066 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 0,00 0,00 1000230024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 22300069 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 2206 6,26 6,26 1000230025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000071 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 0,00 0,00 1000230026 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000072 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 1940 3,16 3,16 1000230027 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000074 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 1916 2,88 2,88 1000230028 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000076 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 7,09 7,09 1000230029 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000077 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 5,90 5,90 1000230030 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000078 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 2350 1,31 1,31 1000230031 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000096 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 2235 1,61 1,61 1000230032 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000098 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 2119 0,76 0,76 1000230033 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000101 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 6,76 6,76 1000230034 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000105 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda 12,25 12,25 1000230035 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000108 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda 16,87 16,87 1000230036 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000145 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda 34,74 34,74 1000230037 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000340 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 0,00 0,00 1000230038 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000531 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda 543,37 543,37 1000230039 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003163 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda 11,23 11,23 1000230040 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223003240 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Zrážková voda 237,52 237,52 1000230041 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223007492 31. 1. 2023 26. 1. 2023 16. 1. 2023 Vodné, stočné 19,86 19,86 1000230042 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014122 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 0,00 0,00 1000230043 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014169 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 8,77 8,77 1000230044 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223013788 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 580,12 580,12 1000230045 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014112 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 502,54 502,54 1000230046 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014114 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 612,42 612,42 1000230047 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014115 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 545,53 545,53 1000230048 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014113 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 476,05 476,05 1000230049 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014116 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 491,87 491,87 1000230050 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014117 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 470,51 470,51 1000230051 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014119 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 449,22 449,22 1000230052 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014120 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 550,66 550,66 1000230053 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014118 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 vodne a stočné 483,80 483,80 1000230054 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223014121 31. 1. 2023 31. 1. 2023 16. 1. 2023 Oprava plynových horákov - TZ 1916, 1940 867,85 867,85 1000230055 Elektro plyn s.r.o. 20232 24. 1. 2023 24. 1. 2023 18. 1. 2023 Oprava plynových horákov 1 799,56 1 799,56 1000230056 Elektro plyn s.r.o. 20231 24. 1. 2023 24. 1. 2023 18. 1. 2023 Reviízia elektrického zariadenia 272,62 272,62 1000230057 František Ščerba - REVIT 23010015 25. 1. 2023 27. 1. 2023 18. 1. 2023 Reviízia elektrického zariadenia 173,01 173,01 1000230058 František Ščerba - REVIT 23010014 25. 1. 2023 27. 1. 2023 18. 1. 2023 Reviízia elektrického zariadenia 2 486,03 2 486,03 1000230059 František Ščerba - REVIT 23010013 25. 1. 2023 27. 1. 2023 18. 1. 2023 Oprava balkónových dverí - Odborárska 1367 40,60 40,60 1000230060 Svitač Oto 0012023 25. 1. 2023 27. 1. 2023 18. 1. 2023 Oprava plynového kotla 261,00 261,00 1000230061 Kopún Martin - Plynoterm 2023003 27. 1. 2023 30. 1. 2023 18. 1. 2023 Nájomné - fľaša oceľová 142,20 142,20 1000230062 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861961028 31. 1. 2023 1. 2. 2023 18. 1. 2023 TECHKLIMA s.r.o, Nové Mesto n.V. 63,60 63,60 1000230063 TECHKLIMA s.r.o 43190012 25. 1. 2023 27. 1. 2023 18. 1. 2023 Kancelárske potreby 132,29 132,29 1000230064 LUDOPRINT 20464 27. 1. 2023 30. 1. 2023 18. 1. 2023 Výpočtová technika 1 016,39 1 016,39 1000230065 ALLis- Michal Šimko 230100005 24. 1. 2023 25. 1. 2023 19. 1. 2023 Inštalácia serveru 9 009,60 9 009,60 1000230066 ALLis- Michal Šimko 230100023 25. 1. 2023 28. 1. 2023 19. 1. 2023 Revízie plynového zariadenia 125,00 125,00 1000230067 František Ščerba - REVIT 23010012 24. 1. 2023 25. 1. 2023 19. 1. 2023 Oprava vchodových dverí - J. Kréna 6311 20,00 20,00 1000230068 Motoco Security s.r.o. 202392008 24. 1. 2023 25. 1. 2023 19. 1. 2023 Marchus Trans s.r.o, Nové Mesto n.V. 1 218,00 1 218,00 1000230069 Marchus Trans s.r.o. 62023 25. 1. 2023 29. 1. 2023 19. 1. 2023 Čistenie prečerpávacej stanice 126,48 126,48 1000230070 Boris Križák BOBOtrans 23001 24. 1. 2023 25. 1. 2023 20. 1. 2023 EMPIRIA, Piešťany 307,73 307,73 1000230071 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072300065 14. 2. 2023 15. 2. 2023 20. 1. 2023 DAMO Slovakia s.r.o, Bratislava 300,00 300,00 1000230072 DAMO Slovakia s.r.o. 3300001109 25. 1. 2023 25. 1. 2023 20. 1. 2023 Vymaľovanie bytu - Karpatská 2478 1 414,90 1 414,90 1000230073 Martin Berec 052023 31. 1. 2023 1. 2. 2023 20. 1. 2023 Zrážková voda - TZ 2235 7,81 7,81 1000230074 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223000094 31. 1. 2023 26. 1. 2023 23. 1. 2023 Nákup PHL 105,45 105,45 1000230075 OMV Slovensko s.r.o. 0603000162 27. 1. 2023 23. 1. 2023 23. 1. 2023 Zemný plyn 290,00 290,00 1000230076 Výstavbové bytové družstvo 12023 26. 1. 2023 27. 1. 2023 24. 1. 2023 MOPOS, Nové Mesto n.V. 369,00 369,00 1000230077 BUSO MIROSLAV 2300009 3. 2. 2023 9. 2. 2023 26. 1. 2023 SIGMA PUMPY SK s.r.o, Nové Mesto n.V. 86,40 86,40 1000230078 SIGMA PUMPY SK s.r.o. 0081008767 1. 2. 2023 2. 2. 2023 24. 1. 2023 Oprava čerpadiel 1 311,36 1 311,36 1000230079 Ing. Jozef Dedik 00142023 27. 1. 2023 30. 1. 2023 24. 1. 2023 Elektroinštala s.r.o, Nové Mesto n.V. 673,18 673,18 1000230080 Elektroinstala 6230068 3. 2. 2023 8. 2. 2023 26. 1. 2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 23,10 23,10 1000230081 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 3019645868 25. 1. 2023 26. 1. 2023 SIKO KÚPEĽNE a. s., Bratislava 20,22 20,22 1000230082 SIKO KÚPEĽNE a. s. 2010761828 3. 2. 2023 25. 1. 2023 26. 1. 2023 AMEJ s.r.o, Piešťany 588,00 588,00 1000230083 AMEJ spol. s r. o. 101750 1. 2. 2023 2. 2. 2023 26. 1. 2023 AMEJ s.r.o, Piešťany 121,54 121,54 1000230084 AMEJ spol. s r. o. 101777 3. 2. 2023 9. 2. 2023 26. 1. 2023 Zemný plyn 2 266,00 2 266,00 1000230085 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8678792273 1. 2. 2023 3. 2. 2023 26. 1. 2023 PLYNEX, Katlovce 746,20 746,20 1000230086 PLYNEX 230023 27. 1. 2023 27. 1. 2023 27. 1. 2023 vodne a stočné 3 931,63 3 931,63 1000230087 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223027638 3. 2. 2023 13. 2. 2023 30. 1. 2023 MOPOS, Nové Mesto n.V. 119,00 119,00 1000230088 BUSO MIROSLAV 2300012 9. 2. 2023 10. 2. 2023 27. 1. 2023 Výmena rohože 152,34 152,34 1000230089 CWS-boco Slovensko s.r.o. 231102242 17. 2. 2023 20. 2. 2023 30. 1. 2023 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000230090 FIREKONT s.r.o. 262023 1. 2. 2023 1. 2. 2023 1. 2. 2023 Elektrická energia 8,29 8,29 1000230091 MAGNA ENERGIA a.s. 1012318006 10. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 2. 2023 Elektrická energia 3 189,86 3 189,86 1000230092 MAGNA ENERGIA a.s. 1012318005 10. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 2. 2023 Zemný plyn 581 103,43 581 103,43 1000230093 G&E Trading, a.s. 2023000004 13. 2. 2023 20. 2. 2023 8. 2. 2023 Servis výťahu - Klčové 109 446,40 446,40 1000230094 OTIS Výťahy, s.r.o. 15233714 9. 2. 2023 10. 2. 2023 2. 2. 2023 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310 487,20 487,20 1000230095 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2023001 3. 2. 2023 8. 2. 2023 2. 2. 2023 Výmena sprchového kúta - Odborárska 1367 2 647,50 2 647,50 1000230096 PALÍK s.r.o. 423 9. 2. 2023 10. 2. 2023 2. 2. 2023 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312, Bzinská 6339 394,80 394,80 1000230097 La Pulire s. r. o. 2023001 3. 2. 2023 8. 2. 2023 2. 2. 2023 Ročný servis kotlov 336,50 336,50 1000230098 Kopún Martin - Plynoterm 2023007 9. 2. 2023 12. 2. 2023 2. 2. 2023 Výmena sprchového kúta - Odborárska 1367 2 647,50 2 647,50 1000230099 PALÍK s.r.o. 523 9. 2. 2023 10. 2. 2023 2. 2. 2023 Výmena sprchového kúta - Odborárska 1367 2 647,50 2 647,50 1000230100 PALÍK s.r.o. 323 9. 2. 2023 10. 2. 2023 2. 2. 2023 Úprava webu msbp-nm.sk 72,00 72,00 1000230101 COMTEC s.r.o. 230125 3. 2. 2023 7. 2. 2023 2. 2. 2023 Poplatok za prístup do siete internet - CTZ Bzinská 40,98 40,98 1000230102 O-NET, s.r.o. 2300005009 14. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 2. 2023 Elektroinštala s.r.o, Nové Mesto n.V. 109,32 109,32 1000230103 Elektroinstala 6230203 13. 2. 2023 14. 2. 2023 2. 2. 2023 FARBEST, Bošáca 72,52 72,52 1000230104 FARBEST 230060 3. 2. 2023 30. 1. 2023 2. 2. 2023 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 1 001,14 1 001,14 1000230105 Slávka Humelová 20230002 3. 2. 2023 9. 2. 2023 2. 2. 2023 AMEJ s.r.o., Piešťany 605,42 605,42 1000230106 AMEJ spol. s r. o. 1017117 14. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 2. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Klčové 2479, 2480 200,00 200,00 1000230107 Patrícia Laššová 20230016 14. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 2. 2023 BIVA s.r.o, Nové Mesto n.V. 222,00 222,00 1000230108 BIVA s.r.o. 10230015 13. 2. 2023 14. 2. 2023 2. 2. 2023 Certa K, s.r.o., Nitra 7 505,64 7 505,64 1000230109 Certa K s.r.o. 23025 14. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 2. 2023 INTERCOM, s.r.o., Bratislava 21,10 21,10 1000230110 INTERCOM Bratislava, s.r.o. 1423020077 2. 2. 2023 8. 2. 2023 2. 2. 2023 Oprava vozidla NM-433DN 389,92 389,92 1000230111 VIDLICKA s.r.o. 1230132 14. 2. 2023 16. 2. 2023 3. 2. 2023 Oprava merača tepla - TZ 2235 198,00 198,00 1000230112 KLIMASOFT s.r.o. 10230430 13. 2. 2023 14. 2. 2023 3. 2. 2023 Oprava servopohonu - TZ 1940 227,00 227,00 1000230113 KLIMASOFT s.r.o. 10230426 10. 2. 2023 13. 2. 2023 3. 2. 2023 Oprava M-BUS komunikácie - TZ 2235 187,00 187,00 1000230114 KLIMASOFT s.r.o. 10230422 7. 2. 2023 9. 2. 2023 3. 2. 2023 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000230115 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1023021386 14. 2. 2023 15. 2. 2023 3. 2. 2023 Kamerový systém - Odborárska 1367 2 254,02 2 254,02 1000230116 O-NET, s.r.o. 2317013 14. 2. 2023 16. 2. 2023 3. 2. 2023 Zemný plyn 48 335,00 48 335,00 1000230117 G&E Trading, a.s. 760000001 13. 3. 2023 15. 2. 2023 3. 2. 2023 Zemný plyn 2 266,00 2 266,00 1000230118 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8678821965 14. 2. 2023 15. 2. 2023 3. 2. 2023 Drogéria TOMANEC s.r.o, Nové Mesto n.V. 252,95 252,95 1000230119 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10230008 14. 2. 2023 15. 2. 2023 6. 2. 2023 STABILIT s.r.o, Nové Mesto n.V. 7,00 7,00 1000230120 STABILIT s.r.o. 22301021 13. 2. 2023 14. 2. 2023 6. 2. 2023 Nájomné - fľaša oceľová 151,68 151,68 1000230121 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861968390 14. 2. 2023 17. 2. 2023 6. 2. 2023 Zemný plyn 290,00 290,00 1000230122 Výstavbové bytové družstvo 32023 13. 2. 2023 14. 2. 2023 6. 2. 2023 Telekomunikačné služby - pevná linka 176,12 176,12 1000230123 Slovak Telekom, a. s. 8322138375 20. 2. 2023 20. 2. 2023 6. 2. 2023 Telekomunikačné služby - internet 448,01 448,01 1000230124 Slovak Telekom, a. s. 8322138373 20. 2. 2023 20. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 47,28 47,28 1000230125 ZSE Energia, a.s. 7523961108 13. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 238,29 238,29 1000230126 ZSE Energia, a.s. 7523961113 13. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 79,59 79,59 1000230127 ZSE Energia, a.s. 7523961095 13. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 TRIBEJA s.r.o, Nové Mesto n.V. 176,80 176,80 1000230128 TRIBEJA s.r.o. 2023006 13. 2. 2023 14. 2. 2023 6. 2. 2023 Obnovenie prevádzkovej plomby 29,58 29,58 1000230129 Západoslovenská distribučná, a.s. 4800033776 7. 2. 2023 17. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 19,82 19,82 1000230130 ZSE Energia, a.s. 7523961326 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 73,17 73,17 1000230131 ZSE Energia, a.s. 7523961263 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 142,52 142,52 1000230132 ZSE Energia, a.s. 7523961262 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 53,27 53,27 1000230133 ZSE Energia, a.s. 7523961261 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 40,99 40,99 1000230134 ZSE Energia, a.s. 7523961212 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 Elektrická energia 103,26 103,26 1000230135 ZSE Energia, a.s. 7523961211 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 41,54 41,54 1000230136 ZSE Energia, a.s. 7523961210 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 91,48 91,48 1000230137 ZSE Energia, a.s. 7523961177 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 Elektrická energia 26,00 26,00 1000230138 ZSE Energia, a.s. 7523961150 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 256,90 256,90 1000230139 ZSE Energia, a.s. 7523961124 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 8 117,93 8 117,93 1000230140 ZSE Energia, a.s. 7523961427 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 Elektrická energia 5 599,05 5 599,05 1000230141 ZSE Energia, a.s. 7523961426 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 118,91 118,91 1000230142 ZSE Energia, a.s. 7523961425 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 elek.energia 325,96 325,96 1000230143 ZSE Energia, a.s. 7523961382 7. 2. 2023 13. 2. 2023 6. 2. 2023 Zrážková voda 104,14 104,14 1000230144 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223028371 15. 2. 2023 15. 2. 2023 6. 2. 2023 vodne a stočné 66,91 66,91 1000230145 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223028412 15. 2. 2023 16. 2. 2023 6. 2. 2023 FER-KAD s.r.o., Nové Mesto n.V. 359,22 359,22 1000230146 FER-KAD, s.r.o. 2023006 20. 2. 2023 21. 2. 2023 7. 2. 2023 FER-KAD, s.r.o., Nové Mesto n.V. 790,80 790,80 1000230147 FER-KAD, s.r.o. 2023013 7. 3. 2023 9. 3. 2023 20. 2. 2023 Výmena sprchového kúta - Odborárska 1367 2 647,50 2 647,50 1000230148 PALÍK s.r.o. 723 10. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 FER-KAD, s.r.o., Nové Mesto n.V. 255,35 255,35 1000230149 FER-KAD, s.r.o. 2023011 27. 2. 2023 27. 2. 2023 8. 2. 2023 Inkasné položky 119,70 119,70 1000230150 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001574854 17. 2. 2023 17. 2. 2023 8. 2. 2023 Odstránenie porevíznych závad 81,00 81,00 1000230151 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2023008 17. 2. 2023 19. 2. 2023 8. 2. 2023 Odstránenie porevíznych závad 64,00 64,00 1000230152 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2023009 17. 2. 2023 19. 2. 2023 8. 2. 2023 Odstránenie porevíznych závad 82,50 82,50 1000230153 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2023010 17. 2. 2023 19. 2. 2023 8. 2. 2023 Odstránenie porevíznych závad 81,50 81,50 1000230154 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2023011 17. 2. 2023 19. 2. 2023 8. 2. 2023 Odstránenie porevíznych závad 297,20 297,20 1000230155 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2023012 17. 2. 2023 19. 2. 2023 8. 2. 2023 Odstránenie porevíznych závad 293,60 293,60 1000230156 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2023013 17. 2. 2023 19. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 4 212,23 4 212,23 1000230157 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030816 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 3 424,22 3 424,22 1000230158 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030817 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 39,65 39,65 1000230159 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030818 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 1 431,36 1 431,36 1000230160 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030819 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 4 197,67 4 197,67 1000230161 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030820 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 2 604,80 2 604,80 1000230162 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030826 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 1 445,80 1 445,80 1000230163 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030827 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 1 453,27 1 453,27 1000230164 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030828 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 920,53 920,53 1000230165 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030829 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 1 052,41 1 052,41 1000230166 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030831 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 1 453,00 1 453,00 1000230167 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030830 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 672,52 672,52 1000230168 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030833 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 1 225,72 1 225,72 1000230169 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030832 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Vodné, stočné 3 496,92 3 496,92 1000230170 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030837 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 354,12 354,12 1000230171 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030838 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 304,68 304,68 1000230172 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030840 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 313,40 313,40 1000230173 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030839 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 223,21 223,21 1000230174 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030841 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 252,30 252,30 1000230175 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030842 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 272,66 272,66 1000230176 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030843 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 275,48 275,48 1000230177 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030845 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 249,40 249,40 1000230178 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030846 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 304,58 304,58 1000230179 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030844 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 255,22 255,22 1000230180 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030847 15. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 Zrážková voda 8,75 8,75 1000230181 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030848 14. 2. 2023 21. 2. 2023 8. 2. 2023 vodne a stočné 0,00 0,00 1000230182 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223030896 21. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 90,00 90,00 1000230183 ZSE Energia, a.s. 7523961376 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 20,00 20,00 1000230184 ZSE Energia, a.s. 7523961248 17. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 30,00 30,00 1000230185 ZSE Energia, a.s. 7523961360 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 192,91 192,91 1000230186 ZSE Energia, a.s. 7523961393 14. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 115,34 115,34 1000230187 ZSE Energia, a.s. 7523961383 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 53,10 53,10 1000230188 ZSE Energia, a.s. 7523961126 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 306,15 306,15 1000230189 ZSE Energia, a.s. 7523961123 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 141,32 141,32 1000230190 ZSE Energia, a.s. 7523961120 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 167,66 167,66 1000230191 ZSE Energia, a.s. 7523961416 16. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 373,06 373,06 1000230192 ZSE Energia, a.s. 7523961415 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 980,96 980,96 1000230193 ZSE Energia, a.s. 7523961414 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 260,82 260,82 1000230194 ZSE Energia, a.s. 7523961144 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 4,75 4,75 1000230195 ZSE Energia, a.s. 7523961134 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 elek.energia 30,00 30,00 1000230196 ZSE Energia, a.s. 7523961377 13. 2. 2023 13. 2. 2023 8. 2. 2023 Telekomunikačné služby - mobil 473,92 473,92 1000230197 Slovak Telekom, a. s. 8321952831 17. 2. 2023 20. 2. 2023 8. 2. 2023 EMPIRIA, Piešťany 382,68 382,68 1000230198 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072300289 17. 2. 2023 2. 3. 2023 9. 2. 2023 Elektrická energia -2 583,64 -2 583,64 1000230199 MAGNA ENERGIA a.s. 1052303445 21. 2. 2023 20. 2. 2023 9. 2. 2023 Oprava plynového kotla 204,00 204,00 1000230200 S - servis 2300017 17. 2. 2023 20. 2. 2023 9. 2. 2023 Oprava plynového kotla - Karpatská 32/27 263,00 263,00 1000230201 Andrej Vacula 242023 13. 2. 2023 14. 2. 2023 9. 2. 2023 Nákup PHL 458,91 458,91 1000230202 OMV Slovensko s.r.o. 7033352369 13. 2. 2023 9. 2. 2023 9. 2. 2023 AMEJ spol. s r. o., Piešťany 715,37 715,37 1000230203 AMEJ spol. s r. o. 1017147 22. 2. 2023 23. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 2 327,44 2 327,44 1000230204 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031254 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 162,92 162,92 1000230205 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031247 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 157,10 157,10 1000230206 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031248 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 122,20 122,20 1000230207 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031249 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 160,01 160,01 1000230208 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031250 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 2,92 2,92 1000230209 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031251 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 104,74 104,74 1000230210 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031252 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 148,37 148,37 1000230211 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031253 17. 2. 2023 22. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 117,11 117,11 1000230212 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031563 20. 2. 2023 24. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 28,43 28,43 1000230213 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031564 20. 2. 2023 24. 2. 2023 9. 2. 2023 vodne a stočné 311,05 311,05 1000230214 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031565 20. 2. 2023 24. 2. 2023 9. 2. 2023 elek.energia 26,02 26,02 1000230215 ZSE Energia, a.s. 7131863502 20. 2. 2023 20. 2. 2023 9. 2. 2023 elek.energia 58,76 58,76 1000230216 ZSE Energia, a.s. 7171370037 20. 2. 2023 20. 2. 2023 9. 2. 2023 Oprava čerpadla - TZ 2206 156,60 156,60 1000230217 Ing. Jozef Dedik 00272023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 10. 2. 2023 Revízia komínov - TZ 1367 158,40 158,40 1000230218 KOMINARSTVO L. MARKECH 2023019 22. 2. 2023 23. 3. 2023 10. 2. 2023 Revízia komínov - TZ 1266 369,60 369,60 1000230219 KOMINARSTVO L. MARKECH 2023018 22. 2. 2023 23. 3. 2023 10. 2. 2023 Zrážková voda 47,78 47,78 1000230220 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031698 20. 2. 2023 24. 2. 2023 10. 2. 2023 vodne a atočné 13,54 13,54 1000230221 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031697 20. 2. 2023 24. 2. 2023 10. 2. 2023 vodne a atočné 329,54 329,54 1000230222 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031699 20. 2. 2023 24. 2. 2023 10. 2. 2023 vodne a atočné 621,70 621,70 1000230223 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031701 20. 2. 2023 24. 2. 2023 10. 2. 2023 vodne a atočné 476,78 476,78 1000230224 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031700 20. 2. 2023 24. 2. 2023 10. 2. 2023 STABILIT s.r.o., Nové Mesto n.V. 28,22 28,22 1000230225 STABILIT s.r.o. 22301010 14. 2. 2023 13. 2. 2023 13. 2. 2023 Poplatok za služby PVS 120,00 120,00 1000230226 JUDr. Adriana Ručkayová 230116 14. 2. 2023 15. 2. 2023 14. 2. 2023 AL, s.r.o., Bytča 39,30 0,00 1000230227 AL, s.r.o. 2023001855 21. 2. 2023 16. 2. 2023 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 338,22 338,22 1000230228 Elektroinstala 6230265 28. 2. 2023 1. 3. 2023 16. 2. 2023 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 16,70 16,70 1000230229 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 3019805650 9. 2. 2023 16. 2. 2023 16. 2. 2023 Základný kurz kuričov 198,00 198,00 1000230230 JUMA Trenčín 3512303 20. 2. 2023 21. 2. 2023 16. 2. 2023 Aktualizačný poplatok - ANASOFT 717,26 717,26 1000230231 ANASOFT APR, s. r. o. 612300210 17. 2. 2023 19. 2. 2023 16. 2. 2023 Inkasné položky 2 627,10 2 627,10 1000230232 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001580363 17. 2. 2023 24. 2. 2023 16. 2. 2023 Poštový úver 625,60 625,60 1000230233 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001578497 21. 2. 2023 21. 2. 2023 16. 2. 2023 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2527 340,00 340,00 1000230234 Andrej Vacula 402022 17. 2. 2023 19. 2. 2023 16. 2. 2023 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478 375,00 375,00 1000230235 Andrej Vacula 392023 17. 2. 2023 19. 2. 2023 16. 2. 2023 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2527 81,00 81,00 1000230236 Andrej Vacula 382023 17. 2. 2023 19. 2. 2023 16. 2. 2023 TRIBEJA s.r.o., Nové Mesto n.V. -6,42 -6,42 1000230237 TRIBEJA s.r.o. 2023012 31. 3. 2023 1. 3. 2023 16. 2. 2023 TRIBEJA s.r.o., Nové Mesto n.V. 7,70 7,70 1000230238 TRIBEJA s.r.o. 2023013 31. 3. 2023 1. 3. 2023 16. 2. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000230239 SVAMIS SK s. r. o. 2023010 17. 2. 2023 16. 2. 2023 16. 2. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2595, 2597, 2598 210,00 210,00 1000230240 SVAMIS MY s. r. o. 2023010 17. 2. 2023 16. 2. 2023 16. 2. 2023 Upratovanie administratívnej budovy 600,00 600,00 1000230241 SVAMIS s.r.o. 2023002 17. 2. 2023 16. 2. 2023 16. 2. 2023 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 26114 70,00 70,00 1000230242 SVAMIS PRO s. r. o. 2023002 17. 2. 2023 16. 2. 2023 16. 2. 2023 Výmena sprchového kúta - Odborárska 1367 3 262,50 3 262,50 1000230243 PALÍK s.r.o. 823 17. 2. 2023 21. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 129,94 129,94 1000230244 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 423000283 21. 4. 2023 22. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 0,00 0,00 1000230245 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031802 27. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 46,60 46,60 1000230246 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031801 1. 3. 2023 27. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 486,79 486,79 1000230247 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223031803 1. 3. 2023 27. 2. 2023 16. 2. 2023 Zrážková voda 815,10 815,10 1000230248 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032090 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 56,68 56,68 1000230249 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032092 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 285,05 285,05 1000230250 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032093 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 786,04 786,04 1000230251 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032094 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 52,34 52,34 1000230252 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032091 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 69,86 69,86 1000230253 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032095 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 93,37 93,37 1000230254 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032097 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 16,94 16,94 1000230255 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032096 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 124,14 124,14 1000230256 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032099 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 111,64 111,64 1000230257 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032098 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 130,62 130,62 1000230258 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032100 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 104,18 104,18 1000230259 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032102 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 117,17 117,17 1000230260 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032101 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 74,34 74,34 1000230261 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032103 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 28,56 28,56 1000230262 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032104 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 1 830,72 1 830,72 1000230263 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032105 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 Vodné, stočné 15,86 15,86 1000230264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032169 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 62,35 62,35 1000230265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032171 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 vodne a stočné 449,32 449,32 1000230266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032178 1. 3. 2023 28. 2. 2023 16. 2. 2023 AMEJ spol. s r. o., Piešťany 333,70 333,70 1000230267 AMEJ spol. s r. o. 1017165 1. 3. 2023 2. 3. 2023 16. 2. 2023 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2609 89,00 89,00 1000230268 Svitač Oto 0062023 17. 2. 2023 23. 2. 2023 16. 2. 2023 Propojovací poplatok - EE 71,10 71,10 1000230269 Západoslovenská distribučná, a.s. 4600594460 16. 2. 2023 16. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2345 351,60 351,60 1000230270 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612105 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 1266 342,00 342,00 1000230271 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612104 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2349 411,60 411,60 1000230272 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612106 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 6303 508,00 508,00 1000230273 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612107 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2092 330,00 330,00 1000230274 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612108 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2235 120,00 120,00 1000230275 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612109 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2119 341,72 341,72 1000230276 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612110 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2350 408,40 408,40 1000230277 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612111 17. 2. 2023 14. 2. 2023 17. 2. 2023 Nájomné - fľaša oceľová 142,20 142,20 1000230278 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861972829 2. 3. 2023 3. 3. 2023 17. 2. 2023 Elektrická energia 26 989,66 26 989,66 1000230279 ZSE Energia, a.s. 7103794712 21. 2. 2023 1. 3. 2023 17. 2. 2023 Poplatok za upomienku -3,00 -3,00 1000230280 O-NET, s.r.o. 2300315 31. 1. 2023 16. 1. 2023 20. 2. 2023 Inštalácia kamerového systému - J.Kréna 6310/33 3 490,06 3 490,06 1000230281 AVESYS.EU s.r.o. 23008 27. 2. 2023 27. 2. 2023 21. 2. 2023 Upratanie bytu - J. Kréna 6311/32 /Pastorek Štefan/ 100,00 100,00 1000230282 Mário Kubíček 082023 2. 3. 2023 5. 3. 2023 21. 2. 2023 Výpočtová technika 812,75 812,75 1000230283 ALLis- Michal Šimko 230100036 27. 2. 2023 25. 2. 2023 21. 2. 2023 Zemný plyn 2 500,00 2 500,00 1000230284 ZSE Energia, a.s. 7562817220 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Zemný plyn 2 100,00 2 100,00 1000230285 ZSE Energia, a.s. 7562817219 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 5 599,05 5 599,05 1000230286 ZSE Energia, a.s. 7562816566 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 325,96 325,96 1000230287 ZSE Energia, a.s. 7562816560 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 677,53 677,53 1000230288 ZSE Energia, a.s. 7151598844 27. 2. 2023 1. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 907,82 907,82 1000230289 ZSE Energia, a.s. 7103794711 27. 2. 2023 1. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 41,54 41,54 1000230290 ZSE Energia, a.s. 7562816463 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 103,26 103,26 1000230291 ZSE Energia, a.s. 7562816464 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 40,99 40,99 1000230292 ZSE Energia, a.s. 7562816465 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 53,27 53,27 1000230293 ZSE Energia, a.s. 7562816497 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 142,52 142,52 1000230294 ZSE Energia, a.s. 7562816498 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 73,17 73,17 1000230295 ZSE Energia, a.s. 7562816499 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 26,00 26,00 1000230296 ZSE Energia, a.s. 7562816441 27. 2. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 151,43 151,43 1000230297 ZSE Energia, a.s. 7161469245 1. 3. 2023 1. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 89,66 89,66 1000230298 ZSE Energia, a.s. 7161469246 1. 3. 2023 1. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 3 337,97 3 337,97 1000230299 ZSE Energia, a.s. 7112392415 1. 3. 2023 1. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 158,30 158,30 1000230300 ZSE Energia, a.s. 7103795447 2. 3. 2023 2. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 90,00 90,00 1000230301 ZSE Energia, a.s. 7562816552 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 30,00 30,00 1000230302 ZSE Energia, a.s. 7562816553 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 192,91 192,91 1000230303 ZSE Energia, a.s. 7562816562 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 30,00 30,00 1000230304 ZSE Energia, a.s. 7562816536 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 167,66 167,66 1000230305 ZSE Energia, a.s. 7562816565 15. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 elek.energia 306,80 306,80 1000230306 ZSE Energia, a.s. 7161469244 1. 3. 2023 1. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 4,75 4,75 1000230307 ZSE Energia, a.s. 7562816436 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 141,32 141,32 1000230308 ZSE Energia, a.s. 7562816430 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 95,71 95,71 1000230309 ZSE Energia, a.s. 7562816426 11. 9. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 238,29 238,29 1000230310 ZSE Energia, a.s. 7562816423 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 47,28 47,28 1000230311 ZSE Energia, a.s. 7562816420 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 79,59 79,59 1000230312 ZSE Energia, a.s. 7562816413 3. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 Elektrická energia 20,00 20,00 1000230313 ZSE Energia, a.s. 7562816483 15. 3. 2023 3. 3. 2023 21. 2. 2023 FIREKONT s.r.o., Nové Mesto n.V. 201,00 201,00 1000230314 FIREKONT s.r.o. 362023 23. 2. 2023 23. 2. 2023 23. 2. 2023 Kancelárske potreby 229,10 229,10 1000230315 LUDOPRINT 20481 2. 3. 2023 6. 3. 2023 23. 2. 2023 Nákup PHL 228,56 228,56 1000230316 OMV Slovensko s.r.o. 7033355385 27. 2. 2023 24. 2. 2023 24. 2. 2023 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000230317 FIREKONT s.r.o. 432023 2. 3. 2023 1. 3. 2023 2. 3. 2023 AMEJ spol. s r. o., Piešťany 191,38 191,38 1000230318 AMEJ spol. s r. o. 1017228 15. 3. 2023 16. 3. 2023 2. 3. 2023 AMEJ spol. s r. o., Piešťany 255,94 255,94 1000230319 AMEJ spol. s r. o. 1017197 7. 3. 2023 9. 3. 2023 2. 3. 2023 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 578,65 578,65 1000230320 Elektroinstala 6230395 13. 3. 2023 14. 3. 2023 2. 3. 2023 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 222,84 222,84 1000230321 Slávka Humelová 20230016 7. 3. 2023 10. 3. 2023 2. 3. 2023 Drogéria TOMANEC s. r. o. 440,56 440,56 1000230322 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10230016 9. 3. 2023 15. 3. 2023 2. 3. 2023 Farbest, Bošáca 55,00 55,00 1000230323 FARBEST 230179 13. 3. 2023 1. 3. 2023 2. 3. 2023 FARBEST, Bošáca 74,69 74,69 1000230324 FARBEST 230148 3. 3. 2023 27. 2. 2023 2. 3. 2023 TRIBEJA s.r.o., Nové Mesto n.V. 212,10 212,10 1000230325 TRIBEJA s.r.o. 2023017 13. 3. 2023 14. 3. 2023 2. 3. 2023 Vodné, stočné 334,61 334,61 1000230326 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032792 14. 3. 2023 14. 3. 2023 2. 3. 2023 vodne a stočné 64,01 64,01 1000230327 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 223032646 14. 3. 2023 14. 3. 2023 2. 3. 2023 Výmena okien - Trenčianska 2195 890,00 890,00 1000230328 Top okno TN s.r.o. 2023053 6. 3. 2023 6. 3. 2023 2. 3. 2023 Výmena okna - Trenčianska 2194 300,00 300,00 1000230329 Top okno TN s.r.o. 2023052 6. 3. 2023 6. 3. 2023 2. 3. 2023 Výmena rohože 152,34 152,34 1000230330 CWS-boco Slovensko s.r.o. 231104761 16. 3. 2023 20. 3. 2023 2. 3. 2023 Odborná prehliadka RS plynu 347,64 347,64 1000230331 REGAS 230071 14. 3. 2023 15. 3. 2023 2. 3. 2023 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312, Bzinská 6339 394,80 394,80 1000230332 La Pulire s. r. o. 2023005 6. 3. 2023 8. 3. 2023 2. 3. 2023 Upratovanie spol. priestorov - J. Kréna 6311, 6310 487,20 487,20 1000230333 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2023005 6. 3. 2023 8. 3. 2023 2. 3. 2023 Oprava komunikačnej siete - TZ 6303 184,00 184,00 1000230334 KLIMASOFT s.r.o. 10230467 6. 3. 2023 6. 3. 2023 2. 3. 2023 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478 118,00 118,00 1000230335 Ľubor Sevald 2300015 7. 3. 2023 7. 3. 2023 2. 3. 2023 Dodávka a montáž meračov tepla 3 186,24 3 186,24 1000230336 K.B.F. group s.r.o. 230099 20. 3. 2023 25. 3. 2023 2. 3. 2023 Oprava meračov tepla - TZ 6303 42,12 42,12 1000230337 K.B.F. group s.r.o. 230069 6. 3. 2023 23. 2. 2023 2. 3. 2023 Oprava plynového kotla - Bošácka 2529 170,00 170,00 1000230338 Andrej Vacula 622023 7. 3. 2023 10. 3. 2023 2. 3. 2023 Výmena vchodových dverí - Trenčianska 2194 820,00 820,00 1000230339 PALÍK s.r.o. 923 6. 3. 2023 6. 3. 2023 2. 3. 2023