Evidované od: 1. 1. 2022 do: 31. 12. 2022 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Stravné lístky 3 796,64 3 796,64 1000212069 Up Déjeuner, s. r. o. 121086639 7. 1. 2022 4. 1. 2022 3. 1. 2022 Servisné zmena na web stránke 24,00 24,00 1000212070 COMTEC s.r.o. 215470 7. 1. 2022 22. 1. 2022 3. 1. 2022 Oprava balkónových dverí - Klčové 2480 87,00 87,00 1000212071 Svitač Oto 0342021 7. 1. 2022 30. 12. 2021 3. 1. 2022 Oprava balkónových dverí - Južná 2599 39,00 39,00 1000212072 Svitač Oto 0352021 7. 1. 2022 30. 12. 2021 3. 1. 2022 Práca MP pri výrube borovice 175,00 175,00 1000212073 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120462 7. 1. 2022 30. 12. 2021 3. 1. 2022 Oprava merača tepla TÚV - TZ 2235 197,00 197,00 1000212074 KLIMASOFT s.r.o. 10220398 7. 1. 2022 3. 1. 2022 3. 1. 2022 Pracovná zdravotná služba 150,00 150,00 1000212075 MEDCARE, s.r.o. 21227 7. 1. 2022 15. 1. 2022 3. 1. 2022 Nákup PHL 355,75 355,75 1000212076 OMV Slovensko s.r.o. 7031401851 27. 12. 2021 3. 1. 2022 3. 1. 2022 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 471,58 471,58 1000212077 Slávka Humelová 20210114 7. 1. 2022 6. 1. 2022 3. 1. 2022 REPROGAS s.r.o., Moravské Lieskové 67,27 67,27 1000212078 REPROGAS s.r.o. 2100362 7. 1. 2022 5. 1. 2022 4. 1. 2022 BIVA s.r.o., Nové Mesto n.V. 409,21 409,21 1000212079 BIVA s.r.o. 10210181 7. 1. 2022 10. 1. 2022 4. 1. 2022 EMPIRIA, Piešťany 20,52 20,52 1000212080 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072104654 4. 1. 2022 3. 1. 2022 4. 1. 2022 Zaškolenie obsluhy kotla - Lieskovská 2527 30,00 30,00 1000212081 Andrej Vacula 2122021 7. 1. 2022 5. 1. 2022 4. 1. 2022 Odborná prehliadka kotlov - TZ 855, 590 757,44 757,44 1000212082 VAVROTHERM s.r.o. 10023421 7. 1. 2022 5. 1. 2022 4. 1. 2022 vodne a stočné 630,80 630,80 1000212083 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221093770 11. 1. 2022 6. 1. 2022 4. 1. 2022 Kominárske práce 34,47 34,47 1000212084 Výstavbové bytové družstvo 272021 7. 1. 2022 30. 12. 2021 4. 1. 2022 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 545,20 545,20 1000212085 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2021059 12. 1. 2022 13. 1. 2022 4. 1. 2022 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312, Bzinská 6339 394,80 394,80 1000212086 La Pulire s. r. o. 2021023 12. 1. 2022 13. 1. 2022 4. 1. 2022 Vyučtovanie z prijatej platby 5 100,00 5 100,00 1000212087 IZOTECH GROUP s.r.o. 2021126 6. 12. 2021 4. 1. 2022 Vyučtovanie z prijatej platby 1 600,00 1 600,00 1000212088 IZOTECH GROUP s.r.o. 2021127 6. 12. 2021 4. 1. 2022 Vyučtovanie z prijatej platby 7 450,00 7 450,00 1000212089 IZOTECH GROUP s.r.o. 2021128 6. 12. 2021 4. 1. 2022 Telekomunikačné služby - pevná linka 247,58 247,58 1000212090 Slovak Telekom, a. s. 8297480752 18. 1. 2022 18. 1. 2022 4. 1. 2022 Telekomunikačné služby - internet 304,97 304,97 1000212091 Slovak Telekom, a. s. 8297480751 18. 1. 2022 18. 1. 2022 4. 1. 2022 Telekomunikačné služby - mobil 390,89 390,89 1000212092 Slovak Telekom, a. s. 8297301497 17. 1. 2022 18. 1. 2022 4. 1. 2022 Zastrešenie schodiska - knižnica 2 106,70 2 106,70 1000212093 IZOTECH GROUP s.r.o. 2021125 7. 1. 2022 11. 1. 2022 4. 1. 2022 FER-KAD s.r.o., Nové Mesto n.V. 793,61 793,61 1000212094 FER-KAD, s.r.o. 2021151 17. 1. 2022 19. 1. 2022 5. 1. 2022 Stavebné práce - CTZ Bzinská ul. 21 227,48 21 227,48 1000212095 IZOTECH GROUP s.r.o. 2021129 20. 1. 2022 30. 1. 2022 5. 1. 2022 Tribeja s.r.o., Nové Mesto n.V. 193,09 193,09 1000212096 TRIBEJA s.r.o. 2021104 7. 1. 2022 6. 1. 2022 7. 1. 2022 Zemný plyn 274 679,69 274 679,69 1000212097 G&E Trading, a.s. 2022000091 20. 1. 2022 21. 1. 2022 10. 1. 2022 Stabilit s.r.o., Nové Mesto n.V. 62,81 62,81 1000212098 STABILIT s.r.o. 22112022 11. 1. 2022 4. 1. 2022 10. 1. 2022 Stabilit s.r.o., Nové Mesto n.V. 17,00 17,00 1000212099 STABILIT s.r.o. 22112017 11. 1. 2022 4. 1. 2022 10. 1. 2022 Vývoz fekálií 320,00 320,00 1000212100 Ruagro, s. r. o. 2021067 12. 1. 2022 7. 1. 2022 10. 1. 2022 Nákup PHL 177,22 177,22 1000212101 OMV Slovensko s.r.o. 7031403983 17. 1. 2022 10. 1. 2022 10. 1. 2022 Práca domového dôverníka - Odborárska 1367 500,00 500,00 1000212102 Silvia Piskláková 832021 27. 1. 2022 30. 1. 2022 10. 1. 2022 Nájomné - fľaša oceľová 110,40 110,40 1000212103 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861803911 20. 1. 2022 21. 1. 2022 10. 1. 2022 Odborná prehliadka výťahov 405,00 405,00 1000212104 ELMAD plus s.r.o. 202112 20. 1. 2022 22. 1. 2022 10. 1. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000212105 SVAMIS SK s. r. o. 2021465 13. 1. 2022 15. 1. 2022 11. 1. 2022 Upratovanie administratívnej budovy 600,00 600,00 1000212106 SVAMIS s.r.o. 2021258 17. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2598, 2597, 2595 210,00 210,00 1000212107 SVAMIS MY s. r. o. 2021229 13. 1. 2022 15. 1. 2022 11. 1. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000212108 SVAMIS PRO s. r. o. 2021224 13. 1. 2022 15. 1. 2022 11. 1. 2022 Elektrická energia 1 499,85 1 499,85 1000212109 ZSE Energia, a.s. 7380016343 13. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 Elektrická energia 5 901,97 5 901,97 1000212110 ZSE Energia, a.s. 7112252588 13. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 3 350,86 3 350,86 1000212111 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096117 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 942,23 942,23 1000212112 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096118 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 1 448,22 1 448,22 1000212113 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096120 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 1 013,20 1 013,20 1000212114 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096121 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 1 302,78 1 302,78 1000212115 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096122 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 2 093,10 2 093,10 1000212116 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096112 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 894,05 894,05 1000212117 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096113 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 1 428,37 1 428,37 1000212118 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096114 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 1 518,94 1 518,94 1000212119 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096116 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 41,98 41,98 1000212120 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096109 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 1 295,23 1 295,23 1000212121 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096110 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 4 175,70 4 175,70 1000212122 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096111 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Zabezpečenie objektu - CTZ Bzinská ul. 5 916,72 5 916,72 1000212123 IBS - SECURITY, s. r. o. 2101409 13. 1. 2022 14. 1. 2022 12. 1. 2022 Vodné, stočné 3 464,90 3 464,90 1000212124 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096107 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Vodné, stočné 2 908,44 2 908,44 1000212125 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221096108 14. 1. 2022 18. 1. 2022 11. 1. 2022 Elektrická energia 0,06 0,06 1000212126 ZSE Energia, a.s. 7320027538 13. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia 135,36 135,36 1000212127 ZSE Energia, a.s. 7380016344 13. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia 4,26 4,26 1000212128 ZSE Energia, a.s. 7340025547 13. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia 5 061,17 5 061,17 1000212129 ZSE Energia, a.s. 7121948706 14. 1. 2022 20. 1. 2022 12. 1. 2022 Zrážková voda 15,66 15,66 1000212130 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097130 11. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 Zrážková voda 7,49 7,49 1000212131 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097131 11. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 Elektrická energia 369,64 369,64 1000212132 ZSE Energia, a.s. 7230791843 13. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000212133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021111485 12. 1. 2022 15. 11. 2021 12. 1. 2022 vodne a stočné 42,88 42,88 1000212134 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097126 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 vodne a stočné 42,88 42,88 1000212135 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097127 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 Zrážková voda 110,26 110,26 1000212136 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097128 11. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 Zrážková voda 113,66 113,66 1000212137 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097129 11. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 vodne a stočné 58,54 58,54 1000212138 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097121 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 vodne a stočné 58,54 58,54 1000212139 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097122 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 vodne a stočné 58,54 58,54 1000212140 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097123 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 vodne a stočné 42,88 42,88 1000212141 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097124 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 vodne a stočné 42,88 42,88 1000212142 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221097125 14. 1. 2022 19. 1. 2022 11. 1. 2022 Elektrická energia -72,41 -72,41 1000212143 ZSE Energia, a.s. 7121947487 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -20,03 -20,03 1000212144 ZSE Energia, a.s. 7121947489 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -14,42 -14,42 1000212145 ZSE Energia, a.s. 7121947488 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -4,27 -4,27 1000212146 ZSE Energia, a.s. 7240720355 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -290,33 -290,33 1000212147 ZSE Energia, a.s. 7270038538 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -90,21 -90,21 1000212148 ZSE Energia, a.s. 7240720357 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -19,53 -19,53 1000212149 ZSE Energia, a.s. 7380016277 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -91,62 -91,62 1000212150 ZSE Energia, a.s. 7380016329 24. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -83,82 -83,82 1000212151 ZSE Energia, a.s. 7320027537 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Elektrická energia -17,07 -17,07 1000212152 ZSE Energia, a.s. 7320027536 19. 1. 2022 19. 1. 2022 12. 1. 2022 Aktualizačný poplatok ANASOFT 677,92 677,92 1000212167 ANASOFT APR, s. r. o. 612103439 20. 1. 2022 19. 1. 2022 13. 1. 2022 Ročný uqdape ANASOFT 434,40 434,40 1000212168 ANASOFT APR, s. r. o. 612103274 20. 1. 2022 19. 1. 2022 13. 1. 2022 Ročný uqdape ANASOFT 2 203,23 2 203,23 1000212169 MAGNA ENERGIA a.s. 1052160153 17. 1. 2022 20. 1. 2022 13. 1. 2022 Elektrická energia 43,58 43,58 1000212170 ZSE Energia, a.s. 7151486701 24. 1. 2022 24. 1. 2022 13. 1. 2022 Elektrická energia 101,88 101,88 1000212171 ZSE Energia, a.s. 7171266994 31. 1. 2022 24. 1. 2022 13. 1. 2022 Elektrická energia 103,67 103,67 1000212172 ZSE Energia, a.s. 7171266995 24. 1. 2022 24. 1. 2022 13. 1. 2022 Elektrická energia 18,36 18,36 1000212173 ZSE Energia, a.s. 7290035802 21. 1. 2022 19. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 150,66 150,66 1000212174 ZSE Energia, a.s. 7141609701 24. 1. 2022 24. 1. 2022 13. 1. 2022 Elektrická energia 402,61 402,61 1000212175 ZSE Energia, a.s. 7112252587 13. 1. 2022 24. 1. 2022 13. 1. 2022 Inkasné položky 1 917,56 1 917,56 1000212176 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001475315 24. 1. 2022 25. 1. 2022 17. 1. 2022 Poštový úver 270,25 270,25 1000212177 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001479612 25. 1. 2022 25. 1. 2022 17. 1. 2022 Ćistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 46,40 46,40 1000212178 FINAL BAU s.r.o. 202145 20. 1. 2022 14. 1. 2022 17. 1. 2022 Overenie a oprava meračov tepla - TZ 1916 603,60 603,60 1000212179 KLIMASOFT s.r.o. 10220412 20. 1. 2022 19. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 27,72 27,72 1000212180 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000842 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 4 475,12 4 475,12 1000212181 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000796 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 354,48 354,48 1000212182 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000496 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 338,96 338,96 1000212183 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000495 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 367,31 367,31 1000212184 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000494 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 314,50 314,50 1000212185 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221098617 21. 1. 2022 24. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 243,95 243,95 1000212186 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221098618 21. 1. 2022 24. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 411,35 411,35 1000212187 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000487 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 390,67 390,67 1000212188 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000488 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 65,83 65,83 1000212189 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000489 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 66,58 66,58 1000212190 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000490 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 377,74 377,74 1000212191 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000491 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 364,82 364,82 1000212192 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000492 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 vodne a stočné 416,42 416,42 1000212193 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000493 21. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 Zemný plyn -1 258,83 -1 258,83 1000212194 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8475695497 27. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 ERING s.r.o., Kračúnovce 19,44 19,44 1000212195 ERING s. r. o. 202151304 11. 1. 2022 21. 12. 2021 26. 1. 2022 vodne a stočné 733,68 733,68 1000212196 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001547 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 434,33 434,33 1000212197 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002255 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 Elektrická energia 597,36 597,36 1000212198 ZSE Energia, a.s. 7103629217 21. 1. 2022 26. 1. 2022 19. 1. 2022 Zemný plyn -71 242,85 -71 242,85 1000212199 G&E Trading, a.s. 2022000099 18. 1. 2022 31. 1. 2022 19. 1. 2022 vodné a stočné 306,47 306,47 1000212200 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001201 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodné a stočné 462,11 462,11 1000212201 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001202 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodné a stočné 348,29 348,29 1000212202 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001203 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodné a stočné 1 524,95 1 524,95 1000212203 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001044 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodné a stočné 20,56 20,56 1000212204 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001043 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodné a stočné 79,67 79,67 1000212205 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001042 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodné a stočné 751,20 751,20 1000212206 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001041 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 vodne a stočné 1 150,45 1 150,45 1000212207 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002256 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 204,23 204,23 1000212208 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002257 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 1 171,13 1 171,13 1000212209 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002258 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 15,52 15,52 1000212210 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002259 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 902,27 902,27 1000212211 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002260 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 1 481,36 1 481,36 1000212212 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002261 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 1 212,49 1 212,49 1000212213 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002262 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodne a stočné 10,51 10,51 1000212214 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002438 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 daždova voda 165,15 165,15 1000212215 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202220032 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 daždova voda 165,15 165,15 1000212216 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202220033 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 daždova voda 343,87 343,87 1000212217 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202220031 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 daždova voda 179,33 179,33 1000212218 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202220030 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 daždova voda 173,78 173,78 1000212219 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202220029 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 daždova voda 173,78 173,78 1000212220 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202220028 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 Rozpočítanie nákladov ÚK 442,50 442,50 1000212221 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10210035 6. 4. 2022 18. 5. 2021 5. 4. 2022 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000220001 FIREKONT s.r.o. 12022 4. 1. 2022 3. 1. 2022 3. 1. 2022 SIGMA PUMPY SK s.r.o., Nové Mesto n.V. 22,58 22,58 1000220002 SIGMA PUMPY SK s.r.o. 0081008196 2. 2. 2022 4. 1. 2022 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000220003 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1022011487 13. 1. 2022 15. 1. 2022 7. 1. 2022 Zemný plyn 19 711,00 19 711,00 1000220004 G&E Trading, a.s. 7600000001 13. 1. 2022 17. 1. 2022 7. 1. 2022 Elektrická energia 2 535,50 2 535,50 1000220005 MAGNA ENERGIA a.s. 1012212207 11. 1. 2022 15. 1. 2022 10. 1. 2022 AMEJ s.r.o., Piešťany 824,83 824,83 1000220006 AMEJ spol. s r. o. 101618 25. 1. 2022 26. 1. 2022 13. 1. 2022 Táborský Pavol, Veľké Orvište 121,92 121,92 1000220007 Pavol Táborský a spol. 1220000083 25. 1. 2022 24. 1. 2022 13. 1. 2022 Oprava vozidla NM433DN 194,99 194,99 1000220008 AUTO - LION, s.r.o. 55028483 27. 1. 2022 28. 1. 2022 17. 1. 2022 CWS-boco Slovensko s.r.o, Bratislava 240,46 240,46 1000220009 CWS-boco Slovensko s.r.o. 221600060 25. 1. 2022 27. 1. 2022 17. 1. 2022 TILIA v.o.s, Nové Mesto n.V. 76,22 76,22 1000220010 TILIA v.o.s. 20220008 25. 1. 2022 24. 1. 2022 17. 1. 2022 Daffi Group s.r.o., Rabča 57,50 57,50 1000220011 Daffi Group s.r.o. 2022000009 17. 1. 2022 17. 1. 2022 17. 1. 2022 KOBATECH s.r.o., Bratislava 132,29 132,29 1000220012 KOBATECH, s. r. o. 220100098 17. 1. 2022 18. 1. 2022 17. 1. 2022 Dodanie žiaroviek - Južná 2598 52,50 52,50 1000220013 ELMAD s.r.o. 2022002 28. 1. 2022 31. 1. 2022 18. 1. 2022 Oprava strechy - J. Hašku 789 350,00 350,00 1000220014 PALÍK s.r.o. 322 21. 1. 2022 24. 1. 2022 18. 1. 2022 Revízia komínov 2 061,48 2 061,48 1000220015 KOMINSYSTEM s.r.o. 2201013 31. 1. 2022 1. 2. 2022 18. 1. 2022 Stavebné úpravy na PSS - Trenčianska 2199 1 627,00 1 627,00 1000220016 IZOTECH GROUP s.r.o. 2022002 2. 2. 2022 16. 2. 2022 18. 1. 2022 Stavebné úpravy na PSS - Trenčianska 2199 2 387,70 2 387,70 1000220017 IZOTECH GROUP s.r.o. 2022001 2. 2. 2022 16. 2. 2022 18. 1. 2022 Vodné, stočné 11,95 11,95 1000220018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000497 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 2349 2,18 2,18 1000220019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000627 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000220020 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000628 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 2206 3,24 3,24 1000220021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000630 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000220022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000631 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 1940 1,64 1,64 1000220023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000632 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 1916 1,49 1,49 1000220024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000633 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 vodne a stočné 3,67 3,67 1000220025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000634 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 vodne a stočné 3,06 3,06 1000220026 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000635 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 2350 0,67 0,67 1000220027 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000637 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 2235 0,83 0,83 1000220028 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000638 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda - TZ 2119 0,38 0,38 1000220029 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000639 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 vodne a stočné 3,49 3,49 1000220030 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000641 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda 6,35 6,35 1000220031 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000642 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Zrážková voda 8,74 8,74 1000220032 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000643 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 vodne a stočné 0,00 0,00 1000220033 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000544 27. 1. 2022 18. 1. 2022 Vodné, stočné 1,24 1,24 1000220034 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222000843 21. 1. 2022 27. 1. 2022 18. 1. 2022 KA-BE s.r.o., Žilina 349,92 349,92 1000220035 KA-BE s.r.o. 72200060 19. 1. 2022 31. 1. 2022 18. 1. 2022 Oprava plynového kotla 605,50 605,50 1000220036 Kopún Martin - Plynoterm 2022007 27. 1. 2022 30. 1. 2022 19. 1. 2022 Inštalácia prístupovej čítačky 581,28 581,28 1000220037 AVESYS.EU s.r.o. 22001 28. 1. 2022 31. 1. 2022 19. 1. 2022 Zemný plyn 2 101,00 2 101,00 1000220038 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8639735803 25. 1. 2022 26. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 20,00 20,00 1000220039 ZSE Energia, a.s. 7701549594 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 30,00 30,00 1000220040 ZSE Energia, a.s. 7701549590 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 32,73 32,73 1000220041 ZSE Energia, a.s. 7701549589 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 35,34 35,34 1000220042 ZSE Energia, a.s. 7701549588 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 201,27 201,27 1000220043 ZSE Energia, a.s. 7701549287 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 8 146,86 8 146,86 1000220044 ZSE Energia, a.s. 7701549821 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 26,00 26,00 1000220045 ZSE Energia, a.s. 7701549361 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 31,76 31,76 1000220046 ZSE Energia, a.s. 7701549490 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 3 399,92 3 399,92 1000220047 ZSE Energia, a.s. 7701549820 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 165,27 165,27 1000220048 ZSE Energia, a.s. 7701549491 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 33,69 33,69 1000220049 ZSE Energia, a.s. 7701549492 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 173,49 173,49 1000220050 ZSE Energia, a.s. 7701549584 20. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 Elektrická energia 63,64 63,64 1000220051 ZSE Energia, a.s. 7701549422 21. 1. 2022 27. 1. 2022 19. 1. 2022 V.J.K. GUMKÁČI s.r.o., Bratislava 166,80 166,80 1000220052 V.J.K. GUMKAČI s.r.o. 20220037 20. 1. 2022 19. 1. 2022 20. 1. 2022 Certa K, s.r.o., Nitra 3 324,54 3 324,54 1000220053 Certa K s.r.o. 22004 31. 1. 2022 27. 1. 2022 20. 1. 2022 Nájomné - fľaša oceľová 126,00 126,00 1000220054 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861808933 1. 2. 2022 2. 2. 2022 20. 1. 2022 Výmena okna - Trenčianska 2193 424,45 424,45 1000220055 Top okno TN s.r.o. 2022011 25. 1. 2022 25. 1. 2022 20. 1. 2022 Zrážková voda 615,04 615,04 1000220056 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001040 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 Zrážková voda 38,17 38,17 1000220057 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001200 21. 1. 2022 28. 1. 2022 20. 1. 2022 Výpočtová technika, renovácia tonerov 361,22 361,22 1000220058 ALLis- Michal Šimko 220100024 25. 1. 2022 11. 1. 2022 21. 1. 2022 CONTAX s.r.o., Hovorčovice 77,75 77,75 1000220059 CONTAX s.r.o. 42200728 2. 2. 2022 21. 1. 2022 Certa K, s.r.o, Nitra 7 468,90 7 468,90 1000220060 Certa K s.r.o. 22010 31. 1. 2022 2. 2. 2022 21. 1. 2022 Zrážková voda 18,50 18,50 1000220061 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001111 21. 1. 2022 28. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 57,46 57,46 1000220062 ZSE Energia, a.s. 7200975751 24. 1. 2022 1. 2. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 98,26 98,26 1000220063 ZSE Energia, a.s. 7701549747 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 37,62 37,62 1000220064 ZSE Energia, a.s. 7701549265 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 22,18 22,18 1000220065 ZSE Energia, a.s. 7701549273 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 182,71 182,71 1000220066 ZSE Energia, a.s. 7701549276 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 56,85 56,85 1000220067 ZSE Energia, a.s. 7701549278 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 107,56 107,56 1000220068 ZSE Energia, a.s. 7701549285 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 221,51 221,51 1000220069 ZSE Energia, a.s. 7701549286 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 43,85 43,85 1000220070 ZSE Energia, a.s. 7701549288 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 134,13 134,13 1000220071 ZSE Energia, a.s. 7701549759 24. 2. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 20,00 20,00 1000220072 ZSE Energia, a.s. 7701549554 3. 5. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 4,70 4,70 1000220073 ZSE Energia, a.s. 7701549298 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 152,47 152,47 1000220074 ZSE Energia, a.s. 7701549351 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 43,00 43,00 1000220075 ZSE Energia, a.s. 7701549470 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 785,49 785,49 1000220076 ZSE Energia, a.s. 7701549799 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 115,38 115,38 1000220077 ZSE Energia, a.s. 7701549803 3. 5. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Elektrická energia 175,16 175,16 1000220078 ZSE Energia, a.s. 7701549802 27. 1. 2022 27. 1. 2022 21. 1. 2022 Výmena rohože 107,57 107,57 1000220079 CWS-boco Slovensko s.r.o. 221101197 11. 2. 2022 14. 2. 2022 24. 1. 2022 Oprava vozidla NM469DA 398,88 398,88 1000220080 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20220026 9. 2. 2022 4. 2. 2022 24. 1. 2022 Oprava vozidla NM556CZ 588,56 588,56 1000220081 VIDLICKA s.r.o. 1220066 9. 2. 2022 4. 2. 2022 24. 1. 2022 Oprava plynových horákov 3 650,55 3 650,55 1000220082 Elektro plyn s.r.o. 20221 28. 1. 2022 31. 1. 2022 24. 1. 2022 Dodávka solenoidového ventila - TZ 2206 136,80 136,80 1000220083 KLIMASOFT s.r.o. 10220430 31. 1. 2022 1. 2. 2022 24. 1. 2022 Nákup PHL 141,22 141,22 1000220084 OMV Slovensko s.r.o. 7032350171 27. 1. 2022 24. 1. 2022 24. 1. 2022 Oprava čerpadiel - TZ 1266, 2349, 6303 309,96 309,96 1000220085 Ing. Jozef Dedik 00072022 31. 1. 2022 31. 1. 2022 26. 1. 2022 Zemný plyn 295,00 295,00 1000220086 Výstavbové bytové družstvo 32022 31. 1. 2022 31. 1. 2022 26. 1. 2022 Servisne práce na horákovej jednotke - TZ 2345 492,85 492,85 1000220087 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612031 9. 2. 2022 4. 2. 2022 26. 1. 2022 Oprava okna - J. Kréna 6311 30,00 30,00 1000220088 Svitač Oto 0012022 2. 2. 2022 26. 1. 2022 26. 1. 2022 MARCHUS TRANS s.r.o., Nové Mesto n.V. 44,16 44,16 1000220089 Marchus Trans s.r.o. 52022 31. 1. 2022 31. 1. 2022 26. 1. 2022 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 352,34 352,34 1000220090 Elektroinstala 6220034 3. 2. 2022 8. 2. 2022 26. 1. 2022 Výpočtová technika 30,00 30,00 1000220091 ALLis- Michal Šimko 220100008 27. 1. 2022 25. 1. 2022 26. 1. 2022 Výmena obkladu a sprchovej vaničky - Odborárska 1367 887,50 887,50 1000220092 PALÍK s.r.o. 522 27. 1. 2022 31. 1. 2022 26. 1. 2022 Výmena obkladu a sprchovej vaničky - Odborárska 1367 887,50 887,50 1000220093 PALÍK s.r.o. 622 27. 1. 2022 31. 1. 2022 26. 1. 2022 V.I.Trade s.r.o., Nitra 2 203,20 2 203,20 1000220094 V.I.TRADE s.r.o. 5202200022 8. 2. 2022 9. 2. 2022 26. 1. 2022 AMEJ s.r.o., Piesťany 324,42 324,42 1000220095 AMEJ spol. s r. o. 992022 8. 2. 2022 9. 2. 2022 28. 1. 2022 KOBATECH s.r.o., Bratislava 101,41 101,41 1000220096 KOBATECH, s. r. o. 220100170 31. 1. 2022 27. 1. 2022 28. 1. 2022 Zrážková voda 99,50 99,50 1000220097 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222001548 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 vodné a stočné 27,38 27,38 1000220098 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222002417 1. 2. 2022 8. 2. 2022 28. 1. 2022 Stravné lístky 3 796,64 3 796,64 1000220099 Up Déjeuner, s. r. o. 122006145 9. 2. 2022 10. 2. 2022 1. 2. 2022 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000220100 FIREKONT s.r.o. 192022 1. 2. 2022 1. 2. 2022 1. 2. 2022 Tribeja s.r.o., Nové Mesto n.V. 444,76 444,76 1000220101 TRIBEJA s.r.o. 2022004 11. 2. 2022 14. 2. 2022 1. 2. 2022 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 545,20 545,20 1000220102 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2022003 4. 2. 2022 10. 2. 2022 2. 2. 2022 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312, Bzinská 6339 394,80 394,80 1000220103 La Pulire s. r. o. 2022002 4. 2. 2022 10. 2. 2022 2. 2. 2022 Kontrola hasiacich prístrojov - Holubyho 1336 7,08 7,08 1000220104 PYROSERVIS a.s. 220170 22. 2. 2022 2. 3. 2022 2. 2. 2022 Zemný plyn 2 101,00 2 101,00 1000220105 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8630093562 14. 2. 2022 15. 2. 2022 2. 2. 2022 Táborský Pavol, Veľké Orvište 121,92 121,92 1000220106 Pavol Táborský a spol. 1220000246 9. 2. 2022 9. 2. 2022 2. 2. 2022 Oprava teplovodného potrubia - TZ 1916 2 968,70 2 968,70 1000220107 GAS MET s.r.o. 220020 28. 2. 2022 16. 2. 2022 2. 2. 2022 Oprava MaR TÚV - TZ 815 522,00 522,00 1000220108 KLIMASOFT s.r.o. 10220442 9. 2. 2022 10. 2. 2022 2. 2. 2022 Elektrická energia 2 535,50 2 535,50 1000220109 MAGNA ENERGIA a.s. 1012217891 8. 2. 2022 15. 2. 2022 2. 2. 2022 Detekcia úniku vody na rozvode ÚK - TZ 1916 1 896,72 1 896,72 1000220110 AQUA DEFEKT, s. r. o. 20220009 24. 2. 2022 29. 1. 2022 2. 2. 2022 Zemný plyn 19 711,00 19 711,00 1000220111 G&E Trading, a.s. 7600000001 14. 2. 2022 15. 2. 2022 2. 2. 2022 Farbest, Bošáca 32,12 32,12 1000220112 FARBEST 220071 2. 2. 2022 31. 1. 2022 2. 2. 2022 Ochrana osobných údajov 02/22 60,00 60,00 1000220113 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1022021453 14. 2. 2022 15. 2. 2022 2. 2. 2022 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 416,22 416,22 1000220114 Slávka Humelová 20220015 9. 2. 2022 10. 2. 2022 2. 2. 2022 PEM trade s.r.o., Svitavy 39,83 39,83 1000220115 PEM trade s. r. o. 1220096 3. 2. 2022 3. 2. 2022 EMPIRIA, Piešťany 1 071,72 1 071,72 1000220116 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072200255 22. 2. 2022 2. 3. 2022 7. 2. 2022 Stabilit, Nové Mesto n.V. 15,90 15,90 1000220117 STABILIT s.r.o. 22201016 11. 2. 2022 14. 2. 2022 7. 2. 2022 Stabilit, Nové Mesto n.V. 186,06 186,06 1000220118 STABILIT s.r.o. 22201005 11. 2. 2022 14. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 6,40 6,40 1000220119 Elektroinstala 6220146 11. 2. 2022 14. 2. 2022 7. 2. 2022 Dezinsekcia - Trenčianska 2192 399,96 399,96 1000220120 DDD Star s.r.o. 20220018 11. 2. 2022 14. 2. 2022 7. 2. 2022 Zemný plyn 295,00 295,00 1000220121 Výstavbové bytové družstvo 42022 11. 2. 2022 14. 2. 2022 7. 2. 2022 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2349 522,20 522,20 1000220122 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612075 10. 2. 2022 11. 2. 2022 7. 2. 2022 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2119 331,90 331,90 1000220123 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612076 10. 2. 2022 11. 2. 2022 7. 2. 2022 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2350 328,50 328,50 1000220124 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612074 10. 2. 2022 11. 2. 2022 7. 2. 2022 Nájomné - fľaša oceľová 134,40 134,40 1000220125 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861815940 16. 2. 2022 17. 2. 2022 7. 2. 2022 Vyplnenie dutín za elektro skriňou - Klčové 2480 285,00 285,00 1000220126 PALÍK s.r.o. 722 10. 2. 2022 11. 2. 2022 7. 2. 2022 Meranie emisií v tepelných zariadeniach 12 600,00 12 600,00 1000220127 Národná energetická spoločnosť a.s. 202217 15. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Vývoz fekálií 180,00 180,00 1000220128 Ruagro, s. r. o. 2022004 9. 2. 2022 7. 2. 2022 7. 2. 2022 FER-KAD s.r.o., Nové Mesto n.V. 57,29 57,29 1000220129 FER-KAD, s.r.o. 2022006 18. 2. 2022 21. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 3 399,92 3 399,92 1000220130 ZSE Energia, a.s. 7662198247 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Oprava ohrevu TÚV - TZ 2349 392,00 392,00 1000220131 KLIMASOFT s.r.o. 10220446 16. 2. 2022 17. 2. 2022 7. 2. 2022 Oprava vozidla NM608BK 388,85 388,85 1000220132 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20220047 16. 2. 2022 17. 2. 2022 7. 2. 2022 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2527 326,00 326,00 1000220133 Andrej Vacula 142022 9. 2. 2022 9. 2. 2022 7. 2. 2022 Drogéria TOMANEC, Nové Mesto n.V. 1 633,57 1 633,57 1000220134 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10220002 14. 2. 2022 14. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 32,73 32,73 1000220135 ZSE Energia, a.s. 7662198222 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 173,49 173,49 1000220136 ZSE Energia, a.s. 7662198217 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 35,34 35,34 1000220137 ZSE Energia, a.s. 7662198221 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 26,00 26,00 1000220138 ZSE Energia, a.s. 7662198155 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 33,69 33,69 1000220139 ZSE Energia, a.s. 7662198182 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 165,27 165,27 1000220140 ZSE Energia, a.s. 7662198181 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 31,76 31,76 1000220141 ZSE Energia, a.s. 7662198180 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 620,00 620,00 1000220142 ZSE Energia, a.s. 7662198238 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 30,00 30,00 1000220143 ZSE Energia, a.s. 7662198223 8. 2. 2022 16. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 10 774,01 10 774,01 1000220144 ZSE Energia, a.s. 7210906853 14. 2. 2022 17. 2. 2022 7. 2. 2022 Elektrická energia 6 324,89 6 324,89 1000220145 ZSE Energia, a.s. 7230795500 14. 2. 2022 17. 2. 2022 7. 2. 2022 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2526 164,00 164,00 1000220146 Andrej Vacula 242022 17. 2. 2022 18. 2. 2022 8. 2. 2022 Servisné práce na horákovej jednotke - TZ 2235 193,85 193,85 1000220147 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612096 11. 2. 2022 14. 2. 2022 8. 2. 2022 Strážna služba - CTZ Bzinská ul. 6 055,56 6 055,56 1000220148 IBS - SECURITY, s. r. o. 1020220011 17. 2. 2022 18. 2. 2022 9. 2. 2022 MARCHUS TRANS s.r.o., Nové Mesto n.V. 44,16 44,16 1000220149 Marchus Trans s.r.o. 112022 15. 2. 2022 18. 2. 2022 9. 2. 2022 Pyroservis a.s., Melčice - Lieskové 69,60 69,60 1000220150 PYROSERVIS a.s. 220200 8. 3. 2022 9. 3. 2022 9. 2. 2022 Registrácia partnerov verejného sektora 120,00 120,00 1000220151 JUDr. Adriana Ručkayová 20220121 14. 2. 2022 15. 2. 2022 9. 2. 2022 Zemný plyn 275 207,28 275 207,28 1000220152 G&E Trading, a.s. 2022000101 18. 2. 2022 21. 2. 2022 9. 2. 2022 Upratovanie administratívnej budovy 600,00 600,00 1000220153 SVAMIS s.r.o. 2022003 14. 2. 2022 15. 2. 2022 9. 2. 2022 Upratovanie spol.priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000220154 SVAMIS SK s. r. o. 2022011 15. 2. 2022 16. 2. 2022 9. 2. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2598, 2597, 2595 210,00 210,00 1000220155 SVAMIS MY s. r. o. 2022008 15. 2. 2022 16. 2. 2022 9. 2. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000220156 SVAMIS PRO s. r. o. 2022001 15. 2. 2022 16. 2. 2022 9. 2. 2022 Telekomunikačné služby - mobil 422,52 422,52 1000220157 Slovak Telekom, a. s. 8299153994 17. 2. 2022 18. 2. 2022 9. 2. 2022 Telekomunikačné služby - pevná linka 248,05 248,05 1000220158 Slovak Telekom, a. s. 8299333288 18. 2. 2022 18. 2. 2022 9. 2. 2022 Telekomunikačné služby - internet 304,97 304,97 1000220159 Slovak Telekom, a. s. 8299333287 18. 2. 2022 18. 2. 2022 9. 2. 2022 Elektrická energia 177,71 177,71 1000220160 ZSE Energia, a.s. 7151489568 15. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia - TZ 1940 2 389,76 2 389,76 1000220161 ZSE Energia, a.s. 7220854155 17. 2. 2022 17. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 59,59 59,59 1000220162 ZSE Energia, a.s. 7151489570 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 162,54 162,54 1000220163 ZSE Energia, a.s. 7151489569 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 232,04 232,04 1000220164 ZSE Energia, a.s. 7171269911 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 703,84 703,84 1000220165 ZSE Energia, a.s. 7230795499 15. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 49,43 49,43 1000220166 ZSE Energia, a.s. 7191057944 15. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 115,38 115,38 1000220167 ZSE Energia, a.s. 7662198245 3. 5. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 37,62 37,62 1000220168 ZSE Energia, a.s. 7662198135 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 22,18 22,18 1000220169 ZSE Energia, a.s. 7662198140 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 182,71 182,71 1000220170 ZSE Energia, a.s. 7662198142 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 56,85 56,85 1000220171 ZSE Energia, a.s. 7662198144 3. 5. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 4,70 4,70 1000220172 ZSE Energia, a.s. 7662198152 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 43,85 43,85 1000220173 ZSE Energia, a.s. 7662198147 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 107,56 107,56 1000220174 ZSE Energia, a.s. 7662198146 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 43,00 43,00 1000220175 ZSE Energia, a.s. 7662198174 16. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 134,13 134,13 1000220176 ZSE Energia, a.s. 7662198242 24. 2. 2022 16. 2. 2022 10. 2. 2022 Inkasné položky 1 918,15 1 918,15 1000220177 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001483164 18. 2. 2022 21. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 3 935,01 3 935,01 1000220178 MAGNA ENERGIA a.s. 1052202203 18. 2. 2022 21. 2. 2022 10. 2. 2022 AMEJ s.r.o., Piešťany 460,94 460,94 1000220179 AMEJ spol. s r. o. 1016167 23. 2. 2022 24. 2. 2022 10. 2. 2022 Výmena obkladu a sprchovej vaničky - Odborárska 1367 1 887,50 1 887,50 1000220180 PALÍK s.r.o. 1022 11. 2. 2022 14. 2. 2022 10. 2. 2022 Výmena obkladu a sprchovej vaničky - Odborárska 1367 887,50 887,50 1000220181 PALÍK s.r.o. 922 11. 2. 2022 14. 2. 2022 10. 2. 2022 Elektrická energia 20,00 20,00 1000220182 ZSE Energia, a.s. 7662198196 3. 5. 2022 16. 2. 2022 11. 2. 2022 Nákup PHL 348,77 348,77 1000220183 OMV Slovensko s.r.o. 7032352259 14. 2. 2022 11. 2. 2022 11. 2. 2022 Ing. Peter Kubík - ARMPEK, Veľká Lomnica 53,99 53,99 1000220184 ARMPEK 20220136 14. 2. 2022 25. 2. 2022 14. 2. 2022 Montáž senzor.svietidiel - Odborárska 1367 405,60 405,60 1000220185 ELMAD s.r.o. 2022009 25. 2. 2022 25. 2. 2022 17. 2. 2022 Aktualizačný poplatok ANASOFT 677,44 677,44 1000220186 ANASOFT APR, s. r. o. 612200252 17. 2. 2022 19. 2. 2022 17. 2. 2022 Dezinsekcia - Trenčianska ul. 639,94 639,94 1000220187 DDD Star s.r.o. 20220033 22. 2. 2022 23. 2. 2022 17. 2. 2022 Poštový úver 498,55 498,55 1000220188 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001486932 22. 2. 2022 22. 2. 2022 17. 2. 2022 TILIA v.o.s., Nové Mesto n.V. 1 125,30 1 125,30 1000220189 TILIA v.o.s. 20220029 31. 12. 2022 21. 2. 2022 17. 2. 2022 TILIA v.o.s., Nové Mesto n.V. 889,16 889,16 1000220190 TILIA v.o.s. 20220028 17. 2. 2022 17. 2. 2022 17. 2. 2022 Solík SK s.r.o., Považská Bystrica 76,42 76,42 1000220191 Solík SK, s.r.o. 202201875 16. 2. 2022 22. 2. 2022 17. 2. 2022 EMPIRIA, Piešťany 238,27 238,27 1000220192 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072200358 8. 3. 2022 9. 3. 2022 17. 2. 2022 Stabilit, Nové Mesto n.V. 87,60 87,60 1000220193 STABILIT s.r.o. 12201022 22. 2. 2022 28. 2. 2022 17. 2. 2022 Oprava vozidla NM556CZ 297,70 297,70 1000220194 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20220064 25. 2. 2022 28. 2. 2022 17. 2. 2022 Revízia komínov - TZ 1266 369,60 369,60 1000220195 KOMINARSTVO L. MARKECH 2022021 28. 2. 2022 1. 3. 2022 17. 2. 2022 Revízia komínov - TZ 1367 158,40 158,40 1000220196 KOMINARSTVO L. MARKECH 2022022 28. 2. 2022 1. 3. 2022 17. 2. 2022 Čistenie kanalizácie 657,60 657,60 1000220197 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20220263 22. 2. 2022 26. 2. 2022 17. 2. 2022 Nájomné - fľaša oceľová 126,00 126,00 1000220198 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861821923 2. 3. 2022 3. 3. 2022 17. 2. 2022 V.I.Trade s.r.o., Nitra 2 160,00 2 160,00 1000220199 V.I.TRADE s.r.o. 5202200046 25. 2. 2022 28. 2. 2022 17. 2. 2022 Kallisto s.r.o., Košice 49,60 49,60 1000220200 Kallisto s.r.o. 202202022 17. 2. 2022 17. 2. 2022 17. 2. 2022 Oprava čerpadla - TZ 1940 438,36 438,36 1000220201 Ing. Jozef Dedik 00192022 17. 2. 2022 21. 2. 2022 17. 2. 2022 Oprava regulátora tlaku plynu - TZ 2350 356,50 356,50 1000220202 GAS MET s.r.o. 220023 1. 3. 2022 2. 3. 2022 17. 2. 2022 vodne a stočné 4 239,86 4 239,86 1000220203 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006590 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 4 403,17 4 403,17 1000220204 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006643 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 3 322,08 3 322,08 1000220205 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006644 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 39,08 39,08 1000220206 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006645 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 1 729,55 1 729,55 1000220207 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006646 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 4 302,28 4 302,28 1000220208 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006647 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 2 615,17 2 615,17 1000220209 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006648 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 824,03 824,03 1000220210 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006649 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 1 319,65 1 319,65 1000220211 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006650 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 1 400,00 1 400,00 1000220212 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006652 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 3 102,62 3 102,62 1000220213 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006653 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Zrážková voda 30,34 30,34 1000220214 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006656 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 217,63 217,63 1000220215 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006657 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 299,27 299,27 1000220216 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006658 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 418,66 418,66 1000220217 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006659 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 924,12 924,12 1000220218 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006751 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 1 458,28 1 458,28 1000220219 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006872 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 1 051,51 1 051,51 1000220220 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006874 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 1 224,53 1 224,53 1000220221 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006875 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 387,78 387,78 1000220222 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006886 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 381,55 381,55 1000220223 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006887 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 415,16 415,16 1000220224 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006888 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 309,17 309,17 1000220225 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006889 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 342,77 342,77 1000220226 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006890 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 394,48 394,48 1000220227 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006891 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 366,05 366,05 1000220228 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006893 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 433,26 433,26 1000220229 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006892 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 337,60 337,60 1000220230 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006894 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 381,55 381,55 1000220231 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006895 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 12,56 12,56 1000220232 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006896 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 0,00 0,00 1000220233 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222006943 23. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 31,98 31,98 1000220234 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007577 21. 2. 2022 23. 2. 2022 18. 2. 2022 Vodné, stočné 13,15 13,15 1000220235 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007574 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 1 315,73 1 315,73 1000220236 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007509 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 16,56 16,56 1000220237 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007508 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 MERCONTROL EU s.r.o., Stará Turá 46,08 46,08 1000220238 MERCONTROL EU s. r. o. 20220547 2. 3. 2022 3. 3. 2022 21. 2. 2022 vodne a stočné 0,00 0,00 1000220239 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007363 24. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 65,92 65,92 1000220240 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007507 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 602,32 602,32 1000220241 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007506 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 Zrážková voda 547,48 547,48 1000220242 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007505 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 vodne a stočné 34,86 34,86 1000220243 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222007362 21. 2. 2022 24. 2. 2022 18. 2. 2022 Murovacie práce 495,56 495,56 1000220244 IZOTECH GROUP s.r.o. 2022008 1. 3. 2022 2. 3. 2022 21. 2. 2022 AQUA 4U profistore s.r.o., Mělník 41,13 41,13 1000220245 OBCHOD - VTP.SK - AQUA 4U profistore s. r. o. 220102784 1. 3. 2022 21. 2. 2022 TAKOS s.r.o., Praha 8 39,90 39,90 1000220246 TAKOS s.r.o. 220100269 3. 2. 2022 21. 2. 2022 Servisné zmeny na web stránke 24,00 24,00 1000220247 COMTEC s.r.o. 220630 24. 2. 2022 25. 2. 2022 21. 2. 2022 Výmena rohože 107,57 107,57 1000220248 CWS-boco Slovensko s.r.o. 221104061 11. 3. 2022 14. 3. 2022 21. 2. 2022 Nákup PHL 192,34 192,34 1000220249 OMV Slovensko s.r.o. 7032354948 28. 2. 2022 22. 2. 2022 22. 2. 2022 EMPIRIA, Piešťany 602,10 602,10 1000220250 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072200442 16. 3. 2022 17. 3. 2022 22. 2. 2022 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 199,72 199,72 1000220251 Elektroinstala 6220233 1. 3. 2022 2. 3. 2022 22. 2. 2022 Oprava horákovej jednotky - TZ 1266 328,60 328,60 1000220252 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612151 28. 2. 2022 1. 3. 2022 22. 2. 2022 Oprava horákovej jednotky - TZ 6303 287,85 287,85 1000220253 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612152 28. 2. 2022 1. 3. 2022 22. 2. 2022 Oprava horákovej jednotky - TZ 2119 418,05 418,05 1000220254 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612155 28. 2. 2022 1. 3. 2022 22. 2. 2022 Ukotvenie uvoľnených plechov - Trenčianska 2192 220,00 220,00 1000220255 PALÍK s.r.o. 1422 24. 2. 2022 25. 2. 2022 22. 2. 2022 Ukotvenie uvoľnených plechov - Trenčianska 2193 220,00 220,00 1000220256 PALÍK s.r.o. 1522 24. 2. 2022 25. 2. 2022 22. 2. 2022 LAZAR Štefan, Žilina 90,00 90,00 1000220257 Štefan Lazar 220142 16. 5. 2022 7. 3. 2022 22. 2. 2022 Dezinsekcia - Trenčianska 2193 40,00 40,00 1000220258 DDD Star s.r.o. 20220041 7. 3. 2022 8. 3. 2022 24. 2. 2022 FER-KAD s.r.o., Nové Mesto n.V. 380,10 380,10 1000220259 FER-KAD, s.r.o. 2022014 8. 3. 2022 9. 3. 2022 24. 2. 2022 FER-KAD, Nové Mesto nad Váhom 346,55 346,55 1000220260 FER-KAD, s.r.o. 2022018 15. 3. 2022 16. 3. 2022 24. 2. 2022 Stravné lístky 4 366,14 4 366,14 1000220261 Up Déjeuner, s. r. o. 122010877 4. 3. 2022 7. 3. 2022 24. 2. 2022 AMEJ s.r.o., Piešťany 970,15 970,15 1000220262 AMEJ spol. s r. o. 1016227 9. 3. 2022 10. 3. 2022 24. 2. 2022 NIPO s.r.o., Tuchyňa 162,90 162,90 1000220263 NIPO, s.r.o. 220270 24. 2. 2022 25. 2. 2022 Výmena obkladu a sprchovej vaničky - Odborárska 1367 1 887,50 1 887,50 1000220264 PALÍK s.r.o. 1622 28. 2. 2022 1. 3. 2022 25. 2. 2022 MHM Hobby s.r.o., Horné Semerovce 17,00 17,00 1000220265 MHM HOBBY s.r.o. 20220018 28. 2. 2022 7. 3. 2022 28. 2. 2022 Výmena okien 4 231,00 4 231,00 1000220266 IZOTECH GROUP s.r.o. 2022013 10. 3. 2022 11. 3. 2022 28. 2. 2022 Montáž kuchynskej linky 2 937,00 2 937,00 1000220267 IZOTECH GROUP s.r.o. 2022010 3. 3. 2022 4. 3. 2022 28. 2. 2022 Oprava komínov - Trenčianska 2192 840,00 840,00 1000220268 PALÍK s.r.o. 1722 3. 3. 2022 4. 3. 2022 28. 2. 2022 Oprava komínov - Trenčianska 2195 630,00 630,00 1000220269 PALÍK s.r.o. 1822 3. 3. 2022 4. 3. 2022 25. 2. 2022 Únik plynu na rozvodoch v kotolni 135,00 135,00 1000220270 GAS MET s.r.o. 220030 1. 3. 2022 2. 3. 2022 28. 2. 2022 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6312, Bzinská 6339 394,80 394,80 1000220271 La Pulire s. r. o. 2022004 8. 3. 2022 9. 3. 2022 28. 2. 2022 Odborná prehliadka kotolne - TZ 1916 2 841,60 2 841,60 1000220272 GAS MET s.r.o. 220028 11. 3. 2022 14. 3. 2022 28. 2. 2022 Odborná prehliadka kotolne - TZ 1940 3 676,80 3 676,80 1000220273 GAS MET s.r.o. 220029 11. 3. 2022 14. 3. 2022 28. 2. 2022 Kancelárske potreby 313,42 313,42 1000220274 LUDOPRINT 20310 9. 3. 2022 10. 3. 2022 28. 2. 2022 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 545,20 545,20 1000220275 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2022007 8. 3. 2022 9. 3. 2022 28. 2. 2022 Elektroinštala s.r.o., Nové Mesto n.V. 63,02 63,02 1000220276 Elektroinstala 6220312 11. 3. 2022 14. 3. 2022 1. 3. 2022 Výpočtová technika 407,40 407,40 1000220277 ALLis- Michal Šimko 220100016 2. 3. 2022 11. 2. 2022 1. 3. 2022 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000220278 FIREKONT s.r.o. 292022 1. 3. 2022 1. 3. 2022 1. 3. 2022 Umytie vozidla NM469DA 24,00 24,00 1000220279 Prvý Novomestský autoservis s.r.o 303220327 1. 3. 2022 1. 3. 2022 1. 3. 2022 Konferenčný poplatok 100,00 100,00 1000220280 Združenie pre podporu obnovy bytových domov 0172022 2. 3. 2022 24. 3. 2022 2. 3. 2022 Zemný plyn 19 711,00 19 711,00 1000220281 G&E Trading, a.s. 7600000001 14. 3. 2022 15. 3. 2022 2. 3. 2022 LIMEX ČR, s.r.o. Liptovský Mikuláš 269,62 269,62 1000220282 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka 2243000089 1. 3. 2022 2. 3. 2022 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 592,26 592,26 1000220283 Slávka Humelová 20220017 9. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 Tribeja s.r.o., Nové Mesto n.V. 359,13 359,13 1000220284 TRIBEJA s.r.o. 2022010 11. 3. 2022 14. 3. 2022 2. 3. 2022 Stabilit s.r.o., Nové Mesto n.V. 19,40 19,40 1000220285 STABILIT s.r.o. 22202021 11. 3. 2022 14. 3. 2022 2. 3. 2022 Stabilit s.r.o., Nové Mesto n.V. 231,06 231,06 1000220286 STABILIT s.r.o. 22202014 11. 3. 2022 14. 3. 2022 2. 3. 2022 Ochrana osobných údajov 3/2022 60,00 60,00 1000220287 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1022031448 14. 3. 2022 15. 3. 2022 2. 3. 2022 Oprava plynového kotla 212,00 212,00 1000220288 Kopún Martin - Plynoterm 2022040 10. 3. 2022 12. 3. 2022 2. 3. 2022 Oprava M-BUS komunikácie - TZ 6303 205,00 205,00 1000220289 KLIMASOFT s.r.o. 10220480 7. 3. 2022 8. 3. 2022 2. 3. 2022 Servis MaR - TZ 2069 224,00 224,00 1000220290 KLIMASOFT s.r.o. 10220481 7. 3. 2022 8. 3. 2022 2. 3. 2022 Sunnysoft s.r.o., Praha 9 166,20 166,20 1000220291 Sunnysoft s.r.o. 140200569 28. 2. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 340,36 340,36 1000220292 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008330 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 247,97 247,97 1000220293 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008331 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 946,64 946,64 1000220294 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008332 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 250,10 250,10 1000220295 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008333 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 68,46 68,46 1000220296 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008334 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 992,84 992,84 1000220297 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008335 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 532,70 532,70 1000220298 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008336 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 345,28 345,28 1000220299 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008337 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 328,66 328,66 1000220300 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008338 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 333,28 333,28 1000220301 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008339 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 136,66 136,66 1000220302 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008399 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 2 125,19 2 125,19 1000220303 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008416 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 vodne a stočné 68,22 68,22 1000220304 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222008787 3. 3. 2022 10. 3. 2022 2. 3. 2022 BIVA s.r.o., Nové Mesto n.V. 382,44 382,44 1000220305 BIVA s.r.o. 10220020 11. 3. 2022 14. 3. 2022 3. 3. 2022 Zemný plyn 2 101,00 2 101,00 1000220306 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8659162785 14. 3. 2022 15. 3. 2022 3. 3. 2022 Elektrická energia 2 535,50 2 535,50 1000220307 MAGNA ENERGIA a.s. 1012223838 11. 3. 2022 15. 3. 2022 3. 3. 2022 ZBHS - členský príspevok na rok 2022 715,00 715,00 1000220308 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 00042 11. 3. 2022 14. 3. 2022 3. 3. 2022 Oprava auta NM556CZ 71,00 71,00 1000220309 MADANARI CLIENTS s. r. o. 20220093 16. 3. 2022 17. 3. 2022 3. 3. 2022 vodne a stočné 687,44 687,44 1000220310 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222009240 3. 3. 2022 11. 3. 2022 3. 3. 2022 vodne a stočné 455,09 455,09 1000220311 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222009241 3. 3. 2022 11. 3. 2022 3. 3. 2022 vodne a stočné 159,67 159,67 1000220312 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222009389 3. 3. 2022 11. 3. 2022 3. 3. 2022 Zemný plyn 295,00 295,00 1000220313 Výstavbové bytové družstvo 52022 11. 3. 2022 14. 3. 2022 4. 3. 2022 Školenie kuričov 396,00 396,00 1000220314 JUMA Trenčín 3512207 11. 3. 2022 14. 3. 2022 4. 3. 2022 Upratovanie administratívnej budovy 2/2022 600,00 600,00 1000220315 SVAMIS s.r.o. 2022021 14. 3. 2022 15. 3. 2022 4. 3. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000220316 SVAMIS SK s. r. o. 2022052 15. 3. 2022 16. 3. 2022 4. 3. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000220317 SVAMIS PRO s. r. o. 2022029 15. 3. 2022 16. 3. 2022 4. 3. 2022 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2598, 2597, 2595 210,00 210,00 1000220318 SVAMIS MY s. r. o. 2022027 15. 3. 2022 16. 3. 2022 4. 3. 2022 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 559,09 559,09 1000220319 Drogéria TOMANEC s. r. o. 10220008 11. 3. 2022 14. 3. 2022 4. 3. 2022 Spotreba tepla za rok 2021 4 033,30 4 033,30 1000220320 Obec Nová Bošáca 212022 11. 3. 2022 14. 3. 2022 4. 3. 2022 Spotreba tepla za rok 2021 4 186,97 4 186,97 1000220321 Obec Nová Bošáca 202022 11. 3. 2022 14. 3. 2022 4. 3. 2022 Oprava strechy 5 400,00 5 400,00 1000220322 PALÍK s.r.o. 2122 9. 3. 2022 10. 3. 2022 4. 3. 2022 Oprava komínov - Trenčianska 2194 320,00 320,00 1000220323 PALÍK s.r.o. 1922 9. 3. 2022 10. 3. 2022 4. 3. 2022 Tepovanie vozidla NM608BK 48,00 48,00 1000220324 Prvý Novomestský autoservis s.r.o 303220346 7. 3. 2022 18. 3. 2022 7. 3. 2022 Strážna služba za 2/2022 - CTZ Bzinská ul. 5 265,24 5 265,24 1000220325 IBS - SECURITY, s. r. o. 1020220130 14. 3. 2022 1. 3. 2022 7. 3. 2022 Telekomunikačné služby -internet 304,97 304,97 1000220326 Slovak Telekom, a. s. 8301848637 18. 3. 2022 18. 3. 2022 7. 3. 2022 Telekomunikačné služby - pevná linka 247,60 247,60 1000220327 Slovak Telekom, a. s. 8301848639 18. 3. 2022 18. 3. 2022 7. 3. 2022 Telekomunikačné služby - pevná linka 427,07 427,07 1000220328 Slovak Telekom, a. s. 8301666025 17. 3. 2022 18. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 5 679,53 5 679,53 1000220329 ZSE Energia, a.s. 7240725456 8. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 620,00 620,00 1000220330 ZSE Energia, a.s. 7741271422 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 30,00 30,00 1000220331 ZSE Energia, a.s. 7741271221 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 32,73 32,73 1000220332 ZSE Energia, a.s. 7741271220 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 35,34 35,34 1000220333 ZSE Energia, a.s. 7741271219 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 3 399,92 3 399,92 1000220334 ZSE Energia, a.s. 7741271431 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 26,00 26,00 1000220335 ZSE Energia, a.s. 7741271153 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 31,76 31,76 1000220336 ZSE Energia, a.s. 7741271178 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 165,27 165,27 1000220337 ZSE Energia, a.s. 7741271179 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 33,69 33,69 1000220338 ZSE Energia, a.s. 7741271180 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 173,49 173,49 1000220339 ZSE Energia, a.s. 7741271215 9. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Certa K s.r.o., Nitra 451,46 451,46 1000220340 Certa K s.r.o. 22027 9. 3. 2022 9. 3. 2022 7. 3. 2022 Hydraulické vyregulevanie vykurovacej sústavy - Bzinská 6339 4 296,86 4 296,86 1000220341 Vyregulovanie.sk, s.r.o. 2022016 16. 3. 2022 17. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 134,13 134,13 1000220342 ZSE Energia, a.s. 7741271426 23. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 115,38 115,38 1000220343 ZSE Energia, a.s. 7741271429 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 37,62 37,62 1000220344 ZSE Energia, a.s. 7741271133 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 22,18 22,18 1000220345 ZSE Energia, a.s. 7741271138 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 182,71 182,71 1000220346 ZSE Energia, a.s. 7741271140 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 56,85 56,85 1000220347 ZSE Energia, a.s. 7741271142 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 107,56 107,56 1000220348 ZSE Energia, a.s. 7741271144 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 43,85 43,85 1000220349 ZSE Energia, a.s. 7741271145 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 4,70 4,70 1000220350 ZSE Energia, a.s. 7741271150 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 43,00 43,00 1000220351 ZSE Energia, a.s. 7741271172 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Elektrická energia 20,00 20,00 1000220352 ZSE Energia, a.s. 7741271194 16. 3. 2022 16. 3. 2022 7. 3. 2022 Vývoz fekálií 600,00 600,00 1000220353 Ruagro, s. r. o. 2022019 10. 3. 2022 7. 3. 2022 8. 3. 2022 EMPIRIA, Piešťany 127,67 127,67 1000220354 Pavol Maráček - EMPIRIA 1072200616 22. 3. 2022 30. 3. 2022 8. 3. 2022 MP KOVANIA s.r.o., Bratislava 20,70 20,70 1000220355 MP KOVANIA s. r. o. 32200413 4. 3. 2022 8. 3. 2022 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2610 57,00 57,00 1000220356 Svitač Oto 0102022 11. 3. 2022 14. 3. 2022 8. 3. 2022 Oprava vchodových dverí - Južná 2599 15,00 15,00 1000220357 Svitač Oto 0112022 11. 3. 2022 14. 3. 2022 8. 3. 2022 Zemný plyn 226 134,79 226 134,79 1000220358 G&E Trading, a.s. 2022000171 18. 3. 2022 21. 3. 2022 8. 3. 2022 vodne a stočné 135,52 135,52 1000220359 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 222012238 8. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia 47,69 47,69 1000220360 ZSE Energia, a.s. 7220861278 9. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia 56,33 56,33 1000220361 ZSE Energia, a.s. 7161374114 16. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia 149,52 149,52 1000220362 ZSE Energia, a.s. 7161374113 16. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia 202,58 202,58 1000220363 ZSE Energia, a.s. 7161374112 9. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia - TZ 1367 206,99 206,99 1000220364 ZSE Energia, a.s. 7171280760 16. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia 617,54 617,54 1000220365 ZSE Energia, a.s. 7240725455 9. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia - TZ 1940 2 091,64 2 091,64 1000220366 ZSE Energia, a.s. 7240725454 16. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 Elektrická energia 1 588,46 1 588,46 1000220367 ZSE Energia, a.s. 7103670813 9. 3. 2022 16. 3. 2022 8. 3. 2022 MARCHUS TRANS s.r.o., Nové Mesto n.V. 579,00 579,00 1000220368 Marchus Trans s.r.o. 232022 17. 3. 2022 18. 3. 2022 8. 3. 2022 MOPOS, Nové Mesto n.V. 279,00 279,00 1000220369 BUSO MIROSLAV 2200023 21. 3. 2022 22. 3. 2022 8. 3. 2022 Nájomné - fľaša oceľová 114,00 114,00 1000220370 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861828714 17. 3. 2022 18. 3. 2022 9. 3. 2022 Oprava strechy - Trenčianska 2192 6 400,00 6 400,00 1000220371 PALÍK s.r.o. 2222 10. 3. 2022 12. 3. 2022 9. 3. 2022 Kancelárske potreby 68,99 68,99 1000220372 LUDOPRINT 20313 16. 3. 2022 17. 3. 2022 9. 3. 2022 Dodanie a montáž kamer.systému - J.Kréna 6312 3 465,76 3 465,76 1000220373 AVESYS.EU s.r.o. 22009 17. 3. 2022 20. 3. 2022 10. 3. 2022