Evidované od: 1. 1. 2021 do: 31. 12. 2021 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Oprava plynového kotla - Lieskovská 2522, 2527, Bošácka 2530 235,00 235,00 1000201887 Andrej Vacula 2092020 13. 1. 2021 14. 1. 2021 11. 1. 2021 Oprava snímačov plynu 1 526,52 1 526,52 1000201888 DETMAR spol. s r.o. 2012183 18. 1. 2021 18. 1. 2021 11. 1. 2021 Práca s plošinou 170,40 170,40 1000201889 DURDIK DUSAN DD 2020134 19. 1. 2021 3. 1. 2021 11. 1. 2021 Skúška výťahov - Odborárska 1367, M.R.Štefánika 811 540,00 540,00 1000201890 ELMAD plus s.r.o. 2020190 15. 1. 2021 8. 1. 2021 11. 1. 2021 Oprava komunikačného routera - TZ 2119 334,00 334,00 1000201891 KLIMASOFT s.r.o. 10210446 19. 1. 2021 1. 1. 2021 11. 1. 2021 Pripojovací poplatok - Bzinská ul. 209,70 209,70 1000201892 Západoslovenská distribučná, a.s. 2000210120 15. 12. 2020 11. 1. 2021 Oprava kotlov - TZ 590 799,00 799,00 1000201893 VAVROTHERM s.r.o. 10024320 19. 1. 2021 6. 1. 2021 11. 1. 2021 Odborná prehliadka kotlov - TZ 855, 590 723,36 723,36 1000201894 VAVROTHERM s.r.o. 10024420 12. 1. 2021 6. 1. 2021 11. 1. 2021 Stravné lístky 3 996,73 3 996,73 1000201895 Up Slovensko,s.r.o. 120117393 12. 1. 2021 1. 1. 2021 11. 1. 2021 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 498,80 498,80 1000201896 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2020050 15. 1. 2021 8. 1. 2021 11. 1. 2021 Revízia komínov 18,92 18,92 1000201897 Výstavbové bytové družstvo 262020 12. 1. 2021 30. 12. 2020 11. 1. 2021 Práca domov.dôverníka - Odborárska 1367 416,67 416,67 1000201898 Silvia Piskláková 702020 28. 1. 2021 31. 1. 2021 11. 1. 2021 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000201899 SVAMIS SK s. r. o. 2020462 15. 1. 2021 15. 1. 2021 11. 1. 2021 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2598, 2597, 2595 210,00 210,00 1000201900 SVAMIS MY s. r. o. 2020220 15. 1. 2021 15. 1. 2021 11. 1. 2021 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000201901 SVAMIS PRO s. r. o. 2020001 15. 1. 2021 15. 1. 2021 11. 1. 2021 Oprava plynových horákov 2 238,75 2 238,75 1000201902 Elektro plyn s.r.o. 202018 12. 1. 2021 6. 1. 2021 11. 1. 2021 Oprava plynových horákov 649,22 649,22 1000201903 Elektro plyn s.r.o. 202017 12. 1. 2021 6. 1. 2021 11. 1. 2021 Odborná prehliadka výťahov 405,00 405,00 1000201904 ELMAD plus s.r.o. 2020196 21. 1. 2021 24. 1. 2021 11. 1. 2021 Elektrická energia 1 400,74 1 400,74 1000201905 MAGNA ENERGIA a.s. 1052046046 14. 1. 2021 20. 1. 2021 11. 1. 2021 Telekomunikačné služby-mobil 325,47 325,47 1000201906 Slovak Telekom, a. s. 8275110916 15. 1. 2021 18. 1. 2021 11. 1. 2021 Telekomunikačné služby - internet 219,74 219,74 1000201907 Slovak Telekom, a. s. 8275280913 18. 1. 2021 18. 1. 2021 11. 1. 2021 Telekomunikačné služby - pevná linka 285,54 285,54 1000201908 Slovak Telekom, a. s. 8275280915 18. 1. 2021 18. 1. 2021 11. 1. 2021 Nájomné - fľaša oceľová 89,09 89,09 1000201909 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861646867 21. 1. 2021 11. 1. 2021 11. 1. 2021 Ročný update IS DOMUS 434,40 434,40 1000201910 ANASOFT APR, s. r. o. 612003197 20. 1. 2021 20. 1. 2021 11. 1. 2021 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 97,48 97,48 1000201911 DROGERIA TOMANEC 10200099 13. 1. 2021 14. 1. 2021 11. 1. 2021 Upratovanie - Nám. Slobody 1/1 516,00 516,00 1000201912 SVAMIS s.r.o. 2020234 12. 1. 2021 5. 1. 2021 11. 1. 2021 Upratovanie administratívnej budovy 500,00 500,00 1000201913 Deliimpuls, s.r.o. 3632020 14. 1. 2021 15. 1. 2021 11. 1. 2021 Zemný plyn 262 376,17 262 376,17 1000201914 G&E Trading, a.s. 2021000011 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Oprava plynového kotla - Bošácka 2529, 2530 286,00 286,00 1000201915 Andrej Vacula 2082020 13. 1. 2021 14. 1. 2021 12. 1. 2021 Likvidácia nebezpečného odpadu 30,00 30,00 1000201916 VYFAKO spol. s r.o. 318220 13. 1. 2021 14. 1. 2021 12. 1. 2021 Nákup PHL 277,34 277,34 1000201917 OMV Slovensko s.r.o. 7030401415 12. 1. 2021 12. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia - Nám Slobody 1/1 973,75 973,75 1000201918 Slovakia Energy, s.r.o. 2913000772 14. 1. 2021 18. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 310,50 310,50 1000201919 ZSE Energia, a.s. 7151360227 15. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia - TZ 1940 1 577,66 1 577,66 1000201920 ZSE Energia, a.s. 7161257799 21. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 13,63 13,63 1000201921 ZSE Energia, a.s. 7340023715 15. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -1,40 -1,40 1000201922 ZSE Energia, a.s. 7121781179 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 50,88 50,88 1000201923 ZSE Energia, a.s. 7380014514 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 12,02 12,02 1000201924 Elektroinstala 6202608 12. 1. 2021 11. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -4,92 -4,92 1000201925 ZSE Energia, a.s. 7121781181 20. 1. 2021 20. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -115,42 -115,42 1000201926 ZSE Energia, a.s. 7350023534 20. 1. 2021 20. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -13,78 -13,78 1000201927 ZSE Energia, a.s. 7350023533 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -315,82 -315,82 1000201928 ZSE Energia, a.s. 7250060282 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -450,07 -450,07 1000201929 ZSE Energia, a.s. 7380014525 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -21,30 -21,30 1000201930 ZSE Energia, a.s. 7380014528 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -63,92 -63,92 1000201931 ZSE Energia, a.s. 7380014529 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -120,25 -120,25 1000201932 ZSE Energia, a.s. 7200936852 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -95,43 -95,43 1000201933 ZSE Energia, a.s. 7200936853 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 50,21 50,21 1000201934 ZSE Energia, a.s. 7200936855 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 85,70 85,70 1000201935 ZSE Energia, a.s. 7300030192 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -14,64 -14,64 1000201936 ZSE Energia, a.s. 7380014477 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia - Tehelná 42 /Tunega/ 29,72 29,72 1000201937 ZSE Energia, a.s. 7131597265 1. 2. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -119,82 -119,82 1000201938 ZSE Energia, a.s. 7210871567 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -16,44 -16,44 1000201939 ZSE Energia, a.s. 7210871565 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -10,80 -10,80 1000201940 ZSE Energia, a.s. 7210871566 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -66,35 -66,35 1000201941 ZSE Energia, a.s. 7210871564 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 108,75 108,75 1000201942 ZSE Energia, a.s. 7210871571 20. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia -47,83 -47,83 1000201943 ZSE Energia, a.s. 7380014487 2. 3. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 591,54 591,54 1000201944 ZSE Energia, a.s. 7240705349 15. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Elektrická energia 9 439,16 9 439,16 1000201945 ZSE Energia, a.s. 7151360228 15. 1. 2021 21. 1. 2021 12. 1. 2021 Vodné, stočné 2 916,16 2 916,16 1000201946 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095870 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 44,27 44,27 1000201947 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095607 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 60,54 60,54 1000201948 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095606 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 60,54 60,54 1000201949 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095605 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 60,54 60,54 1000201950 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095604 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 808,90 808,90 1000201951 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095875 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 44,27 44,27 1000201952 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095609 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 44,27 44,27 1000201953 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095608 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 313 16,27 16,27 1000201954 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095613 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 311 117,83 117,83 1000201955 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095612 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 308 113,93 113,93 1000201956 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095611 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 vodne a stočné 44,27 44,27 1000201957 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095610 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 1 916,16 1 916,16 1000201958 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095865 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 1 375,52 1 375,52 1000201959 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095863 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 1 348,74 1 348,74 1000201960 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095862 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 1367 7,16 7,16 1000201961 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095614 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 3 085,86 3 085,86 1000201962 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095869 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 4 228,24 4 228,24 1000201963 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095866 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 994,18 994,18 1000201964 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095867 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 47,68 47,68 1000201965 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095868 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 1 245,89 1 245,89 1000201966 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095864 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 4 233,76 4 233,76 1000201967 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095871 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 1 925,24 1 925,24 1000201968 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095872 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 984,88 984,88 1000201969 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095873 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Vodné, stočné 1 195,21 1 195,21 1000201970 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220095874 19. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Elektrická energia -8,28 -8,28 1000201971 ZSE Energia, a.s. 7240703249 20. 1. 2021 20. 1. 2021 13. 1. 2021 Elektrická energia -7,13 -7,13 1000201972 ZSE Energia, a.s. 7141470111 11. 2. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Elektrická energia - TZ 1367 94,83 94,83 1000201973 ZSE Energia, a.s. 7121785103 21. 1. 2021 21. 1. 2021 13. 1. 2021 Elektrická energia -4,10 -4,10 1000201974 ZSE Energia, a.s. 7230771877 20. 1. 2021 20. 1. 2021 13. 1. 2021 Elektrická energia 201,49 201,49 1000201975 ZSE Energia, a.s. 7240703252 20. 1. 2021 20. 1. 2021 13. 1. 2021 Oprava MaR radenia kotlov - TZ 2345 971,50 971,50 1000201976 KLIMASOFT s.r.o. 10210465 19. 1. 2021 14. 1. 2021 14. 1. 2021 Aktualizčný poplatok IS DOMUS 650,24 650,24 1000201977 ANASOFT APR, s. r. o. 612003236 19. 1. 2021 20. 1. 2021 15. 1. 2021 Servis výpočtovej techniky, tonery 341,52 1 024,56 1000201978 ALLis- Michal Šimko 200100141 31. 12. 2022 11. 10. 2020 15. 1. 2021 Servis výpočtovej techniky, tonery 508,32 508,32 1000201979 ALLis- Michal Šimko 200100239 19. 1. 2021 10. 1. 2021 15. 1. 2021 Servis výpočtovej techniky 72,00 72,00 1000201980 ALLis- Michal Šimko 200100231 19. 1. 2021 25. 12. 2020 15. 1. 2021 Servis výpočtovej techniky 617,90 617,90 1000201981 ALLis- Michal Šimko 200100223 19. 1. 2021 11. 12. 2020 15. 1. 2021 Zemný plyn -54 972,79 -54 972,79 1000201982 G&E Trading, a.s. 2021000013 18. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Projektová dokumentácia - CTZ Bzinská 23 400,00 23 400,00 1000201983 KLIMASOFT s.r.o. 10210485 28. 1. 2021 29. 1. 2021 18. 1. 2021 Elektrická energia -2,75 -2,75 1000201984 ZSE Energia, a.s. 7350023535 20. 1. 2021 20. 1. 2021 19. 1. 2021 Inkasné položky 1 914,06 1 914,06 1000201985 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001384550 27. 1. 2021 28. 1. 2021 20. 1. 2021 Poštový úver 329,35 329,35 1000201986 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001383325 26. 1. 2021 26. 1. 2021 20. 1. 2021 vodné a stočné 5 045,58 5 045,58 1000201987 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001898 26. 1. 2021 28. 1. 2021 22. 1. 2021 Zemný plyn 6 199,81 6 199,81 1000201988 STINEX s.r.o. 2020123 26. 1. 2021 26. 1. 2021 22. 1. 2021 Servis čerpadiel - Trenčianska 2199 563,04 563,04 1000201989 IZOTECH GROUP s.r.o. 2020092 2. 2. 2021 30. 1. 2021 26. 1. 2021 Spotreba elektr.energia a voda /školský byt/ - Tematínska 2092 286,64 286,64 1000201990 ZŠ ŠTÚROVA 2021001 18. 2. 2021 26. 2. 2021 15. 2. 2021 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000210001 FIREKONT s.r.o. 12021 4. 1. 2021 4. 1. 2021 4. 1. 2021 Elektrická energia 1 126,39 1 126,39 1000210002 MAGNA ENERGIA a.s. 1012101743 14. 1. 2021 15. 1. 2021 12. 1. 2021 Výmena zásobníka teplej vody - TZ 811 1 080,00 1 080,00 1000210003 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 2021003 21. 1. 2021 24. 1. 2021 12. 1. 2021 V.J.K. GUMKÁČI, Bratislava 94,21 94,21 1000210004 V.J.K. GUMKAČI s.r.o. 11210468 10. 2. 2021 9. 2. 2021 10. 2. 2021 Zemný plyn 20 575,00 20 575,00 1000210005 G&E Trading, a.s. 760000001 18. 1. 2021 15. 1. 2021 13. 1. 2021 Výmena sporáka - Lieskovská 2523 270,30 270,30 1000210006 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 9100519500 25. 1. 2021 8. 1. 2021 13. 1. 2021 Aquael m.s servis, Ružindol 180,73 180,73 1000210007 Aquael M.S Servis s.r.o. 2021466 2. 2. 2021 3. 2. 2021 14. 1. 2021 AMEJ, Piešťany 585,56 585,56 1000210008 AMEJ spol. s r. o. 101511 25. 1. 2021 26. 1. 2021 14. 1. 2021 Oprava auta NM985CN 2 351,80 2 351,80 1000210009 Prvý Novomestský autoservis s.r.o 303210039 31. 1. 2021 27. 1. 2021 14. 1. 2021 Automobil Peugeot 12 037,00 12 037,00 1000210010 AUTO - LION, s.r.o. 2130003 14. 1. 2021 28. 1. 2021 14. 1. 2021 Vysávač Kärcher 52,87 52,87 1000210011 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 4210002169 15. 1. 2021 15. 1. 2021 Bonit Slovakia, Nové Mesto n.V. 127,60 127,60 1000210012 BONIT Slovakia s.r.o. 2021003 27. 1. 2021 28. 1. 2021 18. 1. 2021 Otvorenie dverí - Dexia 48,00 48,00 1000210013 Motoco Security s.r.o. 202192003 20. 1. 2021 21. 1. 2021 15. 1. 2021 Výmena elektrozámku 43,50 43,50 1000210014 Motoco Security s.r.o. 202192004 20. 1. 2021 21. 1. 2021 15. 1. 2021 Oprava MaR - TZ 811 8 762,70 8 762,70 1000210015 KLIMASOFT s.r.o. 10210474 25. 1. 2021 26. 1. 2021 15. 1. 2021 Oprava strešnej krytiny 1 700,00 1 700,00 1000210016 PALÍK s.r.o. 0121 20. 1. 2021 21. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 2,98 2,98 1000210017 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000171 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 3,41 3,41 1000210018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000172 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000210019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000173 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 1916 1,45 1,45 1000210020 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000174 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 1940 1,60 1,60 1000210021 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000175 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 2119 0,37 0,37 1000210022 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000176 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 2206 3,16 3,16 1000210023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000177 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 2235 0,82 0,82 1000210024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000178 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné a stočné 0,00 0,00 1000210025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000179 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 2350 0,66 0,66 1000210026 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000180 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 6310 6,18 6,18 1000210027 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000181 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 8,51 8,51 1000210028 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000182 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 3,58 3,58 1000210029 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000183 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda - TZ 2349 2,14 2,14 1000210030 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000187 20. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Vývoz odp.vôd - Trenčianska 1876 100,00 100,00 1000210031 Mozola Igor 2021001 21. 1. 2021 22. 1. 2021 18. 1. 2021 Výmena rohože 85,25 85,25 1000210032 CWS-boco Slovensko s.r.o. 211100285 5. 2. 2021 8. 2. 2021 18. 1. 2021 Výpočtová technika 144,00 144,00 1000210033 ALLis- Michal Šimko 210100009 22. 1. 2021 25. 1. 2021 18. 1. 2021 Zrážková voda 791,12 791,12 1000210034 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000508 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné a stočné 0,00 0,00 1000210035 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000837 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 35,80 35,80 1000210036 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000836 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 19,74 19,74 1000210037 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000578 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné a stočné 11,87 11,87 1000210038 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000512 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 15,17 15,17 1000210039 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000511 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 59,12 59,12 1000210040 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000510 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 533,89 533,89 1000210041 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000509 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné a stočné 13,64 13,64 1000210042 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001036 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 0,00 0,00 1000210043 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001641 26. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné, stočné 35,70 35,70 1000210044 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001592 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 583,37 583,37 1000210045 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001582 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 558,55 558,55 1000210046 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001583 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 628,03 628,03 1000210047 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001584 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 429,50 429,50 1000210048 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001585 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 784,40 784,40 1000210049 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001586 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 459,26 459,26 1000210050 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001587 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 536,09 536,09 1000210051 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001588 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 523,67 523,67 1000210052 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001589 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 501,47 501,47 1000210053 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001590 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 436,93 436,93 1000210054 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001591 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 303,48 303,48 1000210055 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001037 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 442,72 442,72 1000210056 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001038 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 640,58 640,58 1000210057 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001039 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 vodné a stočné 40,26 40,26 1000210058 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221001035 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 Vodné, stočné 10,31 10,31 1000210059 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221000575 20. 1. 2021 26. 1. 2021 18. 1. 2021 Elektrická energia 64,46 64,46 1000210060 ZSE Energia, a.s. 7701228797 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 118,72 118,72 1000210061 ZSE Energia, a.s. 7701228839 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 28,33 28,33 1000210062 ZSE Energia, a.s. 7701228840 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 24,00 24,00 1000210063 ZSE Energia, a.s. 7701228771 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 2 102,59 2 102,59 1000210064 ZSE Energia, a.s. 7701229011 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 9 280,42 9 280,42 1000210065 ZSE Energia, a.s. 7701229012 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 174,74 174,74 1000210066 ZSE Energia, a.s. 7701228738 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 79,46 79,46 1000210067 ZSE Energia, a.s. 7701228744 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 150,00 150,00 1000210068 ZSE Energia, a.s. 7701228923 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Elektrická energia 28,84 28,84 1000210069 ZSE Energia, a.s. 7701228838 25. 1. 2021 27. 1. 2021 19. 1. 2021 Izol systém, Trenčín 148,01 148,01 1000210070 Izol systém s.r.o. 21010066 20. 1. 2021 3. 2. 2021 20. 1. 2021 PEPROGAS, Moravské Lieskové 111,60 111,60 1000210071 REPROGAS s.r.o. 2100002 27. 1. 2021 28. 1. 2021 20. 1. 2021 Kancelárske potreby 181,45 181,45 1000210072 LUDOPRINT 20030 1. 2. 2021 2. 2. 2021 20. 1. 2021 Elektrická energia 153,68 153,68 1000210073 ZSE Energia, a.s. 7701228692 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 644,44 644,44 1000210074 FER-KAD, s.r.o. 2021002 5. 2. 2021 8. 2. 2021 20. 1. 2021 Nájomné - fľaša oceľová 84,96 84,96 1000210075 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861651440 1. 2. 2021 2. 2. 2021 20. 1. 2021 Elektrická energia 99,66 99,66 1000210076 ZSE Energia, a.s. 7701228974 15. 2. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Zemný plyn 342,50 342,50 1000210077 Výstavbové bytové družstvo 12021 22. 1. 2021 31. 1. 2021 20. 1. 2021 Oprava plynového kotla - Bošácka 2530 306,00 306,00 1000210078 Andrej Vacula 52021 27. 1. 2021 28. 1. 2021 20. 1. 2021 Elektrická energia 87,33 87,33 1000210079 ZSE Energia, a.s. 7701228765 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 25,72 25,72 1000210080 ZSE Energia, a.s. 7701228761 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 1 360,72 1 360,72 1000210081 ZSE Energia, a.s. 7701228559 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 110,70 110,70 1000210082 ZSE Energia, a.s. 7701228947 15. 2. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 183,19 183,19 1000210083 ZSE Energia, a.s. 7701228737 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 95,19 95,19 1000210084 ZSE Energia, a.s. 7701228734 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 41,18 41,18 1000210085 ZSE Energia, a.s. 7701228724 15. 2. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 162,94 162,94 1000210086 ZSE Energia, a.s. 7701228720 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 23,77 23,77 1000210087 ZSE Energia, a.s. 7701228714 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 43,70 43,70 1000210088 ZSE Energia, a.s. 7701228740 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 78,46 78,46 1000210089 ZSE Energia, a.s. 7701228994 15. 2. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 115,66 115,66 1000210090 ZSE Energia, a.s. 7701228993 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 1 549,97 1 549,97 1000210091 ZSE Energia, a.s. 7701228990 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 32,00 32,00 1000210092 ZSE Energia, a.s. 7701228817 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 115,51 115,51 1000210093 ZSE Energia, a.s. 7701228746 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Elektrická energia 98,17 98,17 1000210094 ZSE Energia, a.s. 7701228935 27. 1. 2021 27. 1. 2021 21. 1. 2021 Oprava balk. dverí - Čachtická 2610 54,80 54,80 1000210095 Svitač Oto 0072021 28. 1. 2021 31. 1. 2021 22. 1. 2021 Oprava balk. dverí - Južná 2598 46,20 46,20 1000210096 Svitač Oto 0042021 28. 1. 2021 31. 1. 2021 22. 1. 2021 Oprava vchod. dverí - Lieskovská 2523 28,00 28,00 1000210097 Svitač Oto 0062021 28. 1. 2021 31. 1. 2021 22. 1. 2021 Strešný nosič na Peugeot 98,63 98,63 1000210098 AUTO - LION, s.r.o. 61021328 29. 1. 2021 1. 2. 2021 22. 1. 2021 Nákup PHL 48,41 48,41 1000210099 OMV Slovensko s.r.o. 7031350172 27. 1. 2021 22. 1. 2021 22. 1. 2021 Servis horákovej jednotky - TZ 2092 297,90 297,90 1000210100 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612028 29. 1. 2021 1. 2. 2021 22. 1. 2021 CWS-boco Slovensko, Bratislava 283,82 283,82 1000210101 CWS-boco Slovensko s.r.o. 211600131 12. 2. 2021 15. 2. 2021 25. 1. 2021 Oprava MaR - TZ 2350 645,00 645,00 1000210102 KLIMASOFT s.r.o. 10210490 3. 2. 2021 4. 2. 2021 27. 1. 2021 Pavol Táborský, Veľké Orvište 121,92 121,92 1000210103 Pavol Táborský a spol. 1210000159 3. 2. 2021 4. 2. 2021 27. 1. 2021 CERTA K, Nitra 761,11 761,11 1000210104 Certa K s.r.o. 21035 3. 2. 2021 4. 2. 2021 27. 1. 2021 CERTA K, Nitra 3 034,18 3 034,18 1000210105 Certa K s.r.o. 21029 3. 2. 2021 4. 2. 2021 27. 1. 2021 Plastová a elektronická plomba 174,00 174,00 1000210106 Certa K s.r.o. 21030 3. 2. 2021 4. 2. 2021 27. 1. 2021 Sekundové lepidlo 123,06 123,06 1000210107 DAMO Slovakia s.r.o. 1300001954 27. 1. 2021 2. 2. 2021 27. 1. 2021 K.B.F., Stará Turá 116,40 116,40 1000210108 K.B.F. group s.r.o. 210030 4. 2. 2021 5. 2. 2021 27. 1. 2021 Video školenia 174,00 174,00 1000210109 PragmaSys, s. r. o. 1020210143 27. 1. 2021 2. 2. 2021 27. 1. 2021 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 694,27 694,27 1000210110 Elektroinstala 6210055 5. 2. 2021 8. 2. 2021 28. 1. 2021 Oprava plynového kotla - Karpatská 2479 284,00 284,00 1000210111 Andrej Vacula 82021 10. 2. 2021 11. 2. 2021 28. 1. 2021 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2526 565,00 565,00 1000210112 Andrej Vacula 92021 10. 2. 2021 11. 2. 2021 28. 1. 2021 Kancelárske potreby 303,36 303,36 1000210113 LUDOPRINT 20053 8. 2. 2021 9. 2. 2021 28. 1. 2021 Vývoz odpad.vôd - Trenčianska 1876 100,00 100,00 1000210114 Mozola Igor 2021004 4. 2. 2021 5. 2. 2021 28. 1. 2021 Stravné lístky 4 104,48 4 104,48 1000210115 Up Slovensko,s.r.o. 121009294 9. 2. 2021 10. 2. 2021 28. 1. 2021 Servis horákovej jednotky - TZ 2349 389,15 389,15 1000210116 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612060 9. 2. 2021 10. 2. 2021 29. 1. 2021 Stabilit, Nové Mesto n.V. 601,80 601,80 1000210117 STABILIT s.r.o. 22101008 10. 2. 2021 10. 2. 2021 29. 1. 2021 odvod daž.vody 171,78 171,78 1000210118 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120038 2. 2. 2021 2. 2. 2021 29. 1. 2021 odvod daž.vody 171,78 171,78 1000210119 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120039 2. 2. 2021 2. 2. 2021 29. 1. 2021 odvod daž.vody 180,76 180,76 1000210120 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120034 2. 2. 2021 2. 2. 2021 29. 1. 2021 odvod daž.vody 180,76 180,76 1000210121 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120035 2. 2. 2021 2. 2. 2021 29. 1. 2021 odvod daž.vody 186,52 186,52 1000210122 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120036 2. 2. 2021 2. 2. 2021 29. 1. 2021 odvod daž.vody 357,66 357,66 1000210123 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202120037 2. 2. 2021 2. 2. 2021 29. 1. 2021 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000210124 FIREKONT s.r.o. 122021 1. 2. 2021 1. 2. 2021 1. 2. 2021 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. -23,90 -23,90 1000210125 Elektroinstala 8210001 8. 10. 2021 12. 2. 2021 1. 2. 2021 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 367,94 367,94 1000210126 Slávka Humelová 20210002 8. 2. 2021 9. 2. 2021 1. 2. 2021 Projektová dokumentácia - CTZ Bzinská 180,00 180,00 1000210127 FBB - ELECTRIC s.r.o. 21008 11. 2. 2021 12. 2. 2021 1. 2. 2021 Servis horákovej jednotky - TZ 2119 555,04 555,04 1000210128 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612056 8. 2. 2021 9. 2. 2021 1. 2. 2021 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000210129 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021011569 2. 2. 2021 15. 1. 2021 2. 2. 2021 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000210130 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1021021537 12. 2. 2021 15. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 525,04 525,04 1000210131 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221007037 2. 2. 2021 9. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 128,80 128,80 1000210132 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221006969 2. 2. 2021 9. 2. 2021 2. 2. 2021 Vodné, stočné 103,76 103,76 1000210133 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008296 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 548,35 548,35 1000210134 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008295 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 245,89 1 245,89 1000210135 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008526 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 439,47 1 439,47 1000210136 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008525 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 059,76 1 059,76 1000210137 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008524 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 9,94 9,94 1000210138 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008523 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 719,92 1 719,92 1000210139 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008522 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 042,37 1 042,37 1000210140 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008521 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 397,27 1 397,27 1000210141 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008520 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 593,34 1 593,34 1000210142 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221008519 2. 2. 2021 10. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 28,79 28,79 1000210143 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221011473 2. 2. 2021 11. 2. 2021 2. 2. 2021 vodné a stočné 1 325,77 1 325,77 1000210144 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221011179 2. 2. 2021 11. 2. 2021 2. 2. 2021 Oprava plynového kotla 195,00 195,00 1000210145 Kopún Martin - Plynoterm 2021005 12. 2. 2021 15. 2. 2021 2. 2. 2021 Oprava digestora - Lieskovská 2523 15,00 15,00 1000210146 ELMAD s.r.o. 2021004 16. 2. 2021 16. 2. 2021 2. 2. 2021 Upratovanie spol. priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000210147 SVAMIS PRO s. r. o. 2021001 15. 2. 2021 16. 2. 2021 2. 2. 2021 Upratovanie spol. priestorov - Južná 2598, 2597, 2595 210,00 210,00 1000210148 SVAMIS MY s. r. o. 2021008 15. 2. 2021 16. 2. 2021 2. 2. 2021 Upratovanie spol. priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000210149 SVAMIS SK s. r. o. 2021011 15. 2. 2021 16. 2. 2021 2. 2. 2021 Kalibrácia prístroja SNOOPER mini 253,96 253,96 1000210150 REGAS 210084 12. 2. 2021 15. 2. 2021 2. 2. 2021 Oprava audiohlásnika - J.Kréna 6310 494,00 494,00 1000210151 ELMAD s.r.o. 2021006 16. 2. 2021 16. 2. 2021 2. 2. 2021 Upratovanie spol. priestorov - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 498,80 498,80 1000210152 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2021002 8. 2. 2021 8. 2. 2021 3. 2. 2021 Bonit Slovakia, Nové Mesto n.V. 54,20 54,20 1000210153 BONIT - Ing. Jana Šťastná 2021007 16. 2. 2021 16. 2. 2021 3. 2. 2021 FER-KAD s.r.o., Nové Mesto n.V. 1 285,54 1 285,54 1000210154 FER-KAD, s.r.o. 2021011 18. 2. 2021 23. 2. 2021 3. 2. 2021 Farbest, Bošáca 62,81 62,81 1000210155 FARBEST 210132 3. 2. 2021 3. 2. 2021 3. 2. 2021 IDAMER, Stará Turá 805,20 805,20 1000210156 IDAMER 210019 16. 2. 2021 16. 2. 2021 3. 2. 2021 Tribeja s.r.o., Nové Mesto n.V. 148,22 148,22 1000210157 TRIBEJA s.r.o. 2021005 11. 2. 2021 12. 2. 2021 4. 2. 2021 Elektrická energia 1 083,52 1 083,52 1000210158 MAGNA ENERGIA a.s. 1012114829 12. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 Servis horákovej jednotky - TZ 2119 706,60 706,60 1000210159 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612074 11. 2. 2021 12. 2. 2021 4. 2. 2021 Servis horákovej jednotky - TZ 2235 228,90 228,90 1000210160 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612073 11. 2. 2021 12. 2. 2021 4. 2. 2021 Oprava ohrevu TÚV - TZ 6303 218,00 218,00 1000210161 KLIMASOFT s.r.o. 10210501 9. 2. 2021 10. 2. 2021 4. 2. 2021 Stabilit, Nové Mesto n.V. 156,22 156,22 1000210162 STABILIT s.r.o. 22101016 10. 2. 2021 11. 2. 2021 4. 2. 2021 Kancelársky papier 480,60 480,60 1000210163 Roman Dužík - BS SLOVAKIA 210035 16. 2. 2021 17. 2. 2021 4. 2. 2021 Nájomné - fľaša oceľová 97,54 97,54 1000210164 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861657717 17. 2. 2021 18. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 289,68 289,68 1000210165 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020010 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 1 065,67 1 065,67 1000210166 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020088 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 73,98 73,98 1000210167 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020009 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 254,57 254,57 1000210168 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020008 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 455,08 455,08 1000210169 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020007 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 900,92 900,92 1000210170 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020006 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 73,45 73,45 1000210171 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020005 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 231,41 231,41 1000210172 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020004 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 911,83 911,83 1000210173 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020003 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 204,16 204,16 1000210174 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020002 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 vodné a stočné 242,27 242,27 1000210175 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221020001 8. 2. 2021 15. 2. 2021 4. 2. 2021 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 441,65 441,65 1000210176 DROGERIA TOMANEC 10210005 16. 2. 2021 12. 2. 2021 4. 2. 2021 Demontážne práce v centrálnej kotolni - Bzinská ul. 30 900,00 30 900,00 1000210177 IZOTECH GROUP s.r.o. 2021006 26. 2. 2021 5. 3. 2021 4. 2. 2021 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 83,66 83,66 1000210178 Elektroinstala 6210183 11. 2. 2021 12. 2. 2021 4. 2. 2021 Nákup PHL 261,18 261,18 1000210179 OMV Slovensko s.r.o. 7031352106 12. 2. 2021 5. 2. 2021 5. 2. 2021 Zemný plyn 342,50 342,50 1000210180 Výstavbové bytové družstvo 32021 11. 2. 2021 14. 2. 2021 5. 2. 2021 Elektrická energia 2 102,59 2 102,59 1000210181 ZSE Energia, a.s. 7661872321 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 243,94 243,94 1000210182 ZSE Energia, a.s. 7240705637 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 150,00 150,00 1000210183 ZSE Energia, a.s. 7661872307 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 28,33 28,33 1000210184 ZSE Energia, a.s. 7661872261 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 118,72 118,72 1000210185 ZSE Energia, a.s. 7661872260 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 28,84 28,84 1000210186 ZSE Energia, a.s. 7661872259 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 24,00 24,00 1000210187 ZSE Energia, a.s. 7661872235 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 79,46 79,46 1000210188 ZSE Energia, a.s. 7661872224 10. 2. 2021 16. 2. 2021 8. 2. 2021 Zemný plyn 289 385,46 289 385,46 1000210189 G&E Trading, a.s. 2021000034 18. 2. 2021 19. 2. 2021 8. 2. 2021 Zemný plyn 20 575,00 20 575,00 1000210190 G&E Trading, a.s. 2021000163 10. 2. 2021 15. 2. 2021 8. 2. 2021 Servis MaR - TZ 6303 1 216,00 1 216,00 1000210191 KLIMASOFT s.r.o. 10210516 17. 2. 2021 18. 2. 2021 8. 2. 2021 Elektrická energia 1 610,17 1 610,17 1000210192 MAGNA ENERGIA a.s. 1052100819 17. 2. 2021 22. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 23,77 23,77 1000210193 ZSE Energia, a.s. 7661872209 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 162,94 162,94 1000210194 ZSE Energia, a.s. 7661872212 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 95,19 95,19 1000210195 ZSE Energia, a.s. 7661872219 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 41,18 41,18 1000210196 ZSE Energia, a.s. 7661872215 16. 3. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 43,70 43,70 1000210197 ZSE Energia, a.s. 7661872220 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 115,51 115,51 1000210198 ZSE Energia, a.s. 7661872225 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 5,42 5,42 1000210199 ZSE Energia, a.s. 7661872229 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 25,72 25,72 1000210200 ZSE Energia, a.s. 7661872232 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 32,00 32,00 1000210201 ZSE Energia, a.s. 7661872247 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 110,70 110,70 1000210202 ZSE Energia, a.s. 7661872314 18. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 99,66 99,66 1000210203 ZSE Energia, a.s. 7661872317 18. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia - TZ 1940 1 620,36 1 620,36 1000210204 ZSE Energia, a.s. 7220826646 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 153,68 153,68 1000210205 ZSE Energia, a.s. 7661872196 16. 2. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 78,46 78,46 1000210206 ZSE Energia, a.s. 7661872319 16. 3. 2021 16. 2. 2021 9. 2. 2021 Elektrická energia 9 620,50 9 620,50 1000210207 ZSE Energia, a.s. 7200941052 11. 2. 2021 18. 2. 2021 9. 2. 2021 Komínsystém, Nové Mesto n.V. 26,40 26,40 1000210208 KOMINSYSTEM s.r.o. 2021032 23. 2. 2021 22. 2. 2021 9. 2. 2021 Advokátske služby 120,00 120,00 1000210209 JUDr. Adriana Ručkayová 20210111 23. 2. 2021 15. 2. 2021 9. 2. 2021 Zemný plyn 4,46 4,46 1000210210 G&E Trading, a.s. 2021000037 22. 2. 2021 23. 2. 2021 10. 2. 2021 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 71,90 71,90 1000210211 DROGERIA TOMANEC 10210007 16. 2. 2021 15. 2. 2021 10. 2. 2021 MARCHUS TRANS, Nové Mesto n.V. 794,40 794,40 1000210212 Marchus Trans s.r.o. 92021 16. 2. 2021 18. 2. 2021 11. 2. 2021 O PLUS O, Nové Mesto n.V. 40,38 40,38 1000210213 O PLUS O s.r.o. 20210078 23. 2. 2021 24. 2. 2021 11. 2. 2021 TILIA, Nové Mesto n.V. 385,00 385,00 1000210214 TILIA v.o.s. 20210027 16. 2. 2021 16. 2. 2021 11. 2. 2021 vodné a stočné -53,32 -53,32 1000210215 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 421000126 16. 12. 2021 22. 2. 2021 11. 2. 2021 vodné a stočné -230,63 -230,63 1000210216 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 421000127 16. 12. 2021 22. 2. 2021 11. 2. 2021 Oprava balkónových dverí - J. Kréna 6310 43,70 43,70 1000210217 Svitač Oto 0082021 23. 2. 2021 17. 2. 2021 11. 2. 2021 Telekomunikačné služby - pevná linka 295,72 295,72 1000210218 Slovak Telekom, a. s. 8277141170 18. 2. 2021 18. 2. 2021 11. 2. 2021 Telekomunikačné služby - internet 219,74 219,74 1000210219 Slovak Telekom, a. s. 8277141169 18. 2. 2021 18. 2. 2021 11. 2. 2021 Telekomunikačné služby - mobil 328,37 328,37 1000210220 Slovak Telekom, a. s. 8276969665 17. 2. 2021 18. 2. 2021 11. 2. 2021 Zrážková voda 176,88 176,88 1000210221 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221026800 12. 2. 2021 19. 2. 2021 11. 2. 2021 vodné a stočné 457,21 457,21 1000210222 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221028672 12. 2. 2021 22. 2. 2021 11. 2. 2021 vodné a stočné 424,39 424,39 1000210223 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221028016 25. 2. 2021 22. 2. 2021 11. 2. 2021 Revízia komínov - TZ 1266 369,60 369,60 1000210224 KOMINARSTVO L. MARKECH 2021015 19. 2. 2021 24. 2. 2021 15. 2. 2021 Revízia komínov - TZ 1367 158,40 158,40 1000210225 KOMINARSTVO L. MARKECH 2021016 19. 2. 2021 24. 2. 2021 15. 2. 2021 Poštový úver 461,55 461,55 1000210226 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001389986 22. 2. 2021 22. 2. 2021 15. 2. 2021 Oprava plynového kotla - Karpatská 2479 138,00 138,00 1000210227 Andrej Vacula 162021 23. 2. 2021 19. 2. 2021 15. 2. 2021 Výmena rohože 96,59 96,59 1000210228 CWS-boco Slovensko s.r.o. 211102907 4. 3. 2021 8. 3. 2021 15. 2. 2021 Aktualizačný poplatok- Anasoft 664,60 664,60 1000210229 ANASOFT APR, s. r. o. 612100254 23. 2. 2021 19. 2. 2021 15. 2. 2021 Oprava kotla - TZ 1940 240,00 240,00 1000210230 Bednár Branislav 22021 19. 2. 2021 25. 2. 2021 15. 2. 2021 Oprava kotla - TZ 2119 360,00 360,00 1000210231 Bednár Branislav 32021 19. 2. 2021 25. 2. 2021 15. 2. 2021 Pripojovací poplatok za el. energiu - J. Kréna 6312 13 420,80 13 420,80 1000210232 Západoslovenská distribučná, a.s. 2000300115 15. 2. 2021 15. 2. 2021 Elektrická energia 5,42 5,42 1000210233 ZSE Energia, a.s. 7701228754 27. 1. 2021 27. 1. 2021 17. 2. 2021 Oprava plnového kotla 230,20 230,20 1000210234 Kopún Martin - Plynoterm 2021006 19. 2. 2021 27. 2. 2021 17. 2. 2021 Oprava okna - J. Kréna 6311 30,00 30,00 1000210235 Svitač Oto 0102021 23. 2. 2021 19. 2. 2021 17. 2. 2021 Inkasné položky 1 915,23 1 915,23 1000210236 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001392689 26. 2. 2021 1. 3. 2021 17. 2. 2021 Oprava riadenia kotla - TZ 2119 197,00 197,00 1000210237 KLIMASOFT s.r.o. 10210532 19. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 622,12 1 622,12 1000210238 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029467 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 3 469,51 3 469,51 1000210239 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029468 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 141,16 1 141,16 1000210240 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029469 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 390,43 1 390,43 1000210241 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029473 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 158,49 1 158,49 1000210242 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029472 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 599,61 1 599,61 1000210243 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029471 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 4 800,78 4 800,78 1000210244 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029458 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 3 371,21 3 371,21 1000210245 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029459 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 35,75 35,75 1000210246 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029460 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 437,42 1 437,42 1000210247 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029461 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 4 852,50 4 852,50 1000210248 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029462 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 2 224,46 2 224,46 1000210249 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029463 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 1 538,56 1 538,56 1000210250 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029465 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 Vodné, stočné 962,65 962,65 1000210251 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029464 25. 2. 2021 25. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 0,00 0,00 1000210252 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029744 25. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 2 903,27 2 903,27 1000210253 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029643 25. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 323,35 323,35 1000210254 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029686 25. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 292,33 292,33 1000210255 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029687 25. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 351,78 351,78 1000210256 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029688 25. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 232,86 232,86 1000210257 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029689 25. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 vodne a stočné 380,22 380,22 1000210258 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029690 25. 2. 2021 26. 2. 2021 17. 2. 2021 Energie spojené s užívaním školského bytu - Odborárska 1374 674,47 674,47 1000210259 ZŠ ODBORÁRSKA 13 18. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 Spotreba SV - školský byt - kpt.Nálepku 855 297,60 297,60 1000210260 ZŠ kpt. NÁLEPKU 4 18. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 403,50 403,50 1000210261 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029691 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 284,48 284,48 1000210262 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029692 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 284,48 284,48 1000210263 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029693 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 274,22 274,22 1000210264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029694 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 243,20 243,20 1000210265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029695 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 Vodné, stočné 9,59 9,59 1000210266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029696 30. 11. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 Vodné, stočné 2,47 2,47 1000210267 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029588 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 52,73 52,73 1000210268 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221029587 25. 2. 2021 26. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 309,43 309,43 1000210269 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030656 25. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 412,25 412,25 1000210270 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030657 25. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 788,34 788,34 1000210271 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030658 25. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 Zrážková voda 12,84 12,84 1000210272 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030655 25. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 vodne a stočné 35,74 35,74 1000210273 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030654 25. 2. 2021 28. 2. 2021 18. 2. 2021 Nájomné - fľaša oceľová 110,88 110,88 1000210274 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861662872 23. 2. 2021 2. 3. 2021 19. 2. 2021 vodne a stočné 131,23 131,23 1000210275 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030150 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 Vodné, stočné 15,79 15,79 1000210276 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030147 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 vodne a stočné 19,02 19,02 1000210277 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030080 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 Vodné, stočné 22,24 22,24 1000210278 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030081 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 vodne a stočné 87,44 87,44 1000210279 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030077 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 Zrážková voda 765,91 765,91 1000210280 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030078 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 vodne a stočné 769,82 769,82 1000210281 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221030079 25. 2. 2021 28. 2. 2021 19. 2. 2021 Servis horákov - TZ 2350 216,20 216,20 1000210282 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612121 22. 2. 2021 1. 3. 2021 19. 2. 2021 Servis horákov - TZ 6303 228,90 228,90 1000210283 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612122 22. 2. 2021 1. 3. 2021 19. 2. 2021 Výmena okien - Lieskovská 2526 /Hranka Denis/ 2 080,00 2 080,00 1000210284 Top okno TN s.r.o. 2021031 25. 2. 2021 26. 2. 2021 22. 2. 2021 Servis výpočtovej techniky 952,99 952,99 1000210285 ALLis- Michal Šimko 210100016 17. 3. 2021 10. 2. 2021 22. 2. 2021 Servis výpočtovej techniky 1 548,00 1 548,00 1000210286 ALLis- Michal Šimko 210100014 17. 3. 2021 10. 2. 2021 22. 2. 2021 Nákup PHL 176,44 176,44 1000210287 OMV Slovensko s.r.o. 7031354601 1. 3. 2021 22. 2. 2021 22. 2. 2021 Kopírovanie - CTZ Bzinská 58,32 58,32 1000210288 TC CONTACT s.r.o. 41210055 23. 2. 2021 9. 3. 2021 23. 2. 2021 vodne a stočné -163,16 -163,16 1000210289 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 421000261 2. 3. 2021 4. 3. 2021 23. 2. 2021 Odmena súdneho exekútora 42,00 42,00 1000210290 JUDr. Ivona Babušková - súdny exekútor 21000244 27. 2. 2021 23. 2. 2021 Výmena okien - Lieskovská 2526 /Filáčková Božena/ 880,00 880,00 1000210291 Top okno TN s.r.o. 2021033 26. 2. 2021 1. 3. 2021 23. 2. 2021 Oprava balkónových dverí - Južná 2596 38,50 38,50 1000210292 Svitač Oto 0112021 2. 3. 2021 3. 3. 2021 23. 2. 2021 MARCHUS TRANS, Nové Mesto n.V. 36,03 36,03 1000210293 Marchus Trans s.r.o. 112021 26. 2. 2021 26. 2. 2021 23. 2. 2021 Členský príspevok 715,00 715,00 1000210294 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 00043 1. 3. 2021 2. 3. 2021 23. 2. 2021 FIREX Slovakia, Nové Mesto n.V. 10,20 10,20 1000210295 FIREX SLOVAKIA 21020045 4. 3. 2021 8. 3. 2021 26. 2. 2021 Stravné lístky 4 956,16 4 956,16 1000210296 Up Slovensko,s.r.o. 121016799 4. 3. 2021 8. 3. 2021 26. 2. 2021 Výmena okien - Bošácka 2529 /Majerník/ 970,00 970,00 1000210297 Top okno TN s.r.o. 2021038 2. 3. 2021 3. 3. 2021 26. 2. 2021 Vývoz odpad.vôd - Trenčianska 1876 100,00 100,00 1000210298 Mozola Igor 2021020 2. 3. 2021 26. 2. 2021 26. 2. 2021 Výmena okien - Karpatská 2479 /Hvolková/ 1 700,00 1 700,00 1000210299 Top okno TN s.r.o. 2021041 3. 3. 2021 4. 3. 2021 26. 2. 2021 Servis horákov - TZ 2345 626,35 626,35 1000210300 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612149 2. 3. 2021 8. 3. 2021 26. 2. 2021 Kancelárske potreby 258,76 258,76 1000210301 LUDOPRINT 20098 8. 3. 2021 9. 3. 2021 26. 2. 2021 Oprava motorového vozidla NM985CN 408,00 408,00 1000210302 R-Cars Servis, s.r.o. 2020040 2. 3. 2021 26. 2. 2021 26. 2. 2021 Služby požiarno-bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000210303 FIREKONT s.r.o. 212021 1. 3. 2021 1. 3. 2021 2. 3. 2021 Prevádzka plynovej kotolne za rok 2020 960,00 960,00 1000210304 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10200068 10. 3. 2021 12. 2. 2021 2. 3. 2021 Havarijný výjazd - výmena časového relé 465,18 465,18 1000210305 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10200069 10. 3. 2021 12. 2. 2021 2. 3. 2021 CWS-boco Slovensko, Bratislava 116,62 116,62 1000210306 CWS-boco Slovensko s.r.o. 211600457 10. 3. 2021 11. 3. 2021 2. 3. 2021 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 1 338,49 1 338,49 1000210307 FER-KAD, s.r.o. 2021032 17. 3. 2021 18. 3. 2021 2. 3. 2021 Upratovanie administratívnej budovy 600,00 600,00 1000210308 SVAMIS s.r.o. 2021048 12. 3. 2021 15. 3. 2021 3. 3. 2021 Upratovanie spol.priestorov - Južná 2598, 2597, 2595 210,00 210,00 1000210309 SVAMIS MY s. r. o. 2021028 15. 3. 2021 16. 3. 2021 3. 3. 2021 Upratovanie spol.priestorov - Bošácka 2530 50,00 50,00 1000210310 SVAMIS SK s. r. o. 2021052 15. 3. 2021 16. 3. 2021 3. 3. 2021 Upratovanie spol.priestorov - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 498,80 498,80 1000210311 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2021007 10. 3. 2021 8. 3. 2021 3. 3. 2021 Upratovanie spol.priestorov - Čachtická 2611 70,00 70,00 1000210312 SVAMIS PRO s. r. o. 2021006 15. 3. 2021 16. 3. 2021 3. 3. 2021 vodné a stočné 70,61 70,61 1000210313 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031269 15. 3. 2021 11. 3. 2021 3. 3. 2021 Revízia hasiacich prístrojov 6,00 6,00 1000210314 PYROSERVIS a.s. 210278 25. 3. 2021 28. 3. 2021 4. 3. 2021 Revízia hasiacich prístrojov 218,88 218,88 1000210315 PYROSERVIS a.s. 210279 25. 3. 2021 28. 3. 2021 4. 3. 2021 TRIBEJA, Nové Mesto n.V. 142,50 142,50 1000210316 TRIBEJA s.r.o. 2021017 11. 3. 2021 12. 3. 2021 4. 3. 2021 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 129,29 129,29 1000210317 DROGERIA TOMANEC 10210009 8. 3. 2021 11. 3. 2021 4. 3. 2021 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 375,26 375,26 1000210318 Elektroinstala 6210271 10. 3. 2021 4. 3. 2021 4. 3. 2021 Servis horákov - TZ 6303 303,30 303,30 1000210319 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612153 10. 3. 2021 11. 3. 2021 4. 3. 2021 Elektrická energia 1 083,52 1 083,52 1000210320 MAGNA ENERGIA a.s. 1012120314 12. 3. 2021 15. 3. 2021 4. 3. 2021 Oprava kotla - TZ 2480 152,70 152,70 1000210321 L-SERVIS 210100013 11. 3. 2021 12. 3. 2021 4. 3. 2021 Zemný plyn 20 575,00 20 575,00 1000210322 G&E Trading, a.s. 7600000001 10. 3. 2021 15. 3. 2021 4. 3. 2021 Nájomné - fľaša oceľová 96,10 96,10 1000210323 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861672335 17. 3. 2021 18. 3. 2021 4. 3. 2021 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 421,79 421,79 1000210324 FER-KAD, s.r.o. 2021042 22. 3. 2021 25. 3. 2021 4. 3. 2021 TILIA, Nové Mesto n.V. 332,05 332,05 1000210325 TILIA v.o.s. 20210045 8. 3. 2021 8. 3. 2021 4. 3. 2021 Stabilit, Nové Mesto n.V. 529,46 529,46 1000210326 STABILIT s.r.o. 22102016 11. 3. 2021 12. 3. 2021 4. 3. 2021 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 304,84 304,84 1000210327 Slávka Humelová 20210015 10. 3. 2021 9. 3. 2021 4. 3. 2021 vodne a stočné 27,26 27,26 1000210328 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221033488 15. 3. 2021 15. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 22,56 22,56 1000210329 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031117 15. 3. 2021 15. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 139,34 139,34 1000210330 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031866 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 54,13 54,13 1000210331 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031801 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 80,82 80,82 1000210332 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031800 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 54,41 54,41 1000210333 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031799 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 19,75 19,75 1000210334 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031798 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 47,89 47,89 1000210335 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031797 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 129,98 129,98 1000210336 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031796 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 42,32 42,32 1000210337 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031795 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 88,13 88,13 1000210338 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031184 15. 3. 2021 11. 3. 2021 5. 3. 2021 vodne a stočné 30,40 30,40 1000210339 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221031794 15. 3. 2021 12. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 78,46 78,46 1000210340 ZSE Energia, a.s. 7552397993 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 110,70 110,70 1000210341 ZSE Energia, a.s. 7552397988 22. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 99,66 99,66 1000210342 ZSE Energia, a.s. 7552397991 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 41,18 41,18 1000210343 ZSE Energia, a.s. 7552397888 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 95,19 95,19 1000210344 ZSE Energia, a.s. 7552397892 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 55,93 55,93 1000210345 ZSE Energia, a.s. 7181111015 24. 3. 2021 31. 3. 2021 23. 3. 2021 Elektrická energia 153,68 153,68 1000210346 ZSE Energia, a.s. 7552397869 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 162,94 162,94 1000210347 ZSE Energia, a.s. 7552397885 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 23,77 23,77 1000210348 ZSE Energia, a.s. 7552397882 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 43,70 43,70 1000210349 ZSE Energia, a.s. 7552397893 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 150,00 150,00 1000210350 ZSE Energia, a.s. 7552397980 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 30,00 30,00 1000210351 ZSE Energia, a.s. 7552397985 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 2 102,59 2 102,59 1000210352 ZSE Energia, a.s. 7552397995 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 32,73 32,73 1000210353 ZSE Energia, a.s. 7552397986 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 118,72 118,72 1000210354 ZSE Energia, a.s. 7552397933 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 28,84 28,84 1000210355 ZSE Energia, a.s. 7552397932 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 28,33 28,33 1000210356 ZSE Energia, a.s. 7552397934 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 32,00 32,00 1000210357 ZSE Energia, a.s. 7552397920 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 25,72 25,72 1000210358 ZSE Energia, a.s. 7552397905 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 24,00 24,00 1000210359 ZSE Energia, a.s. 7552397908 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 79,46 79,46 1000210360 ZSE Energia, a.s. 7552397897 12. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 115,51 115,51 1000210361 ZSE Energia, a.s. 7552397898 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Elektrická energia 5,42 5,42 1000210362 ZSE Energia, a.s. 7552397902 16. 3. 2021 16. 3. 2021 5. 3. 2021 Oprava strechy - Odborárska 1367 240,00 240,00 1000210363 PALÍK s.r.o. 0721 10. 3. 2021 10. 3. 2021 8. 3. 2021 Oprava podhľadu - Lieskovská 2527 320,00 320,00 1000210364 PALÍK s.r.o. 0821 10. 3. 2021 10. 3. 2021 8. 3. 2021 Kyslík technický 42,24 42,24 1000210365 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861673448 17. 3. 2021 18. 3. 2021 8. 3. 2021 Revízia komínov 38,40 38,40 1000210366 KOMINARSTVO L. MARKECH 2021027 15. 3. 2021 16. 3. 2021 9. 3. 2021 Telekomunikačné služby - pevná linka 295,38 295,38 1000210367 Slovak Telekom, a. s. 8278989340 18. 3. 2021 18. 3. 2021 9. 3. 2021 Telekomunikačné služby - internet 219,74 219,74 1000210368 Slovak Telekom, a. s. 8278989337 18. 3. 2021 18. 3. 2021 9. 3. 2021 Telekomunikačné služby - mobil 327,35 327,35 1000210369 Slovak Telekom, a. s. 8278822295 18. 3. 2021 18. 3. 2021 9. 3. 2021 Elektrická energia 277,54 277,54 1000210370 ZSE Energia, a.s. 7230775258 12. 3. 2021 16. 3. 2021 10. 3. 2021 Elektrická energia - TZ 1940 1 629,29 1 629,29 1000210371 ZSE Energia, a.s. 7181108633 16. 3. 2021 16. 3. 2021 10. 3. 2021 Poplatok za vyjadrenie, Slovak Telekom - ul. Bzinská 13,90 13,90 1000210372 Slovak Telekom, a. s. 6612106552 31. 10. 2021 11. 3. 2021 11. 3. 2021 Práce vykonané montážnou plošinou - Lieskovská 2527 72,00 72,00 1000210373 HARGAŠ s.r.o. 210045 19. 3. 2021 22. 3. 2021 11. 3. 2021 Aktualizácie k programu ASPI 1 806,38 1 806,38 1000210374 Wolters Kluwer s.r.o. 4102156209 17. 3. 2021 19. 3. 2021 11. 3. 2021 Elektrická energia 1 542,92 1 542,92 1000210375 MAGNA ENERGIA a.s. 1052106865 22. 3. 2021 22. 3. 2021 11. 3. 2021 Zrážková voda 8,71 8,71 1000210376 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221034701 15. 3. 2021 17. 3. 2021 12. 3. 2021 Elektrická energia 30,00 30,00 1000210377 ZSE Energia, a.s. 7523187184 23. 3. 2021 18. 3. 2021 11. 3. 2021 Elektrická energia 9 128,32 9 128,32 1000210378 ZSE Energia, a.s. 7121810189 16. 3. 2021 18. 3. 2021 11. 3. 2021 Zemný plyn 260 593,79 260 593,79 1000210379 G&E Trading, a.s. 2021000060 22. 3. 2021 24. 3. 2021 11. 3. 2021 Zemný plyn -47,74 -47,74 1000210380 G&E Trading, a.s. 2021000059 11. 3. 2021 24. 3. 2021 11. 3. 2021 Výpočtová technika 96,00 96,00 1000210381 ALLis- Michal Šimko 210100040 23. 3. 2021 10. 3. 2021 11. 3. 2021 Výpočtová technika 489,92 489,92 1000210382 ALLis- Michal Šimko 210100027 18. 3. 2021 25. 2. 2021 11. 3. 2021 Nákup PHL 166,84 166,84 1000210383 OMV Slovensko s.r.o. 7031356662 12. 3. 2021 11. 3. 2021 11. 3. 2021 Vyučtovanie spotreby tepla za rok 2020 3 797,05 3 797,05 1000210384 Obec Nová Bošáca 302021 23. 3. 2021 24. 3. 2021 15. 3. 2021 Vyučtovanie spotreby tepla za rok 2020 3 758,61 3 758,61 1000210385 Obec Nová Bošáca 292021 23. 3. 2021 24. 3. 2021 15. 3. 2021 Výmena rohože 107,57 107,57 1000210386 CWS-boco Slovensko s.r.o. 211105165 31. 3. 2021 5. 4. 2021 15. 3. 2021 Výmena zámku - J. Kréna 6312 14,60 14,60 1000210387 Motoco Security s.r.o. 202192043 17. 3. 2021 18. 3. 2021 15. 3. 2021 Výmena zaisťovacieho protikusu - J. Kréna 6311 95,80 95,80 1000210388 Motoco Security s.r.o. 202192041 17. 3. 2021 18. 3. 2021 15. 3. 2021 Výroba kľúčov - J. Kréna 6312 541,82 541,82 1000210389 Motoco Security s.r.o. 202192031 23. 3. 2021 26. 2. 2021 15. 3. 2021 Zemný plyn 342,50 342,50 1000210390 Výstavbové bytové družstvo 62021 24. 3. 2021 25. 3. 2021 18. 3. 2021 Aktualizačný poplatok Anasoft 664,66 664,66 1000210391 ANASOFT APR, s. r. o. 612100521 18. 3. 2021 19. 3. 2021 18. 3. 2021 Poštový úver 320,90 320,90 1000210392 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001397825 22. 3. 2021 22. 3. 2021 18. 3. 2021 IDAMER, Stará Turá 2 052,00 2 052,00 1000210393 IDAMER 210043 22. 3. 2021 31. 3. 2021 18. 3. 2021 Nájomné - fľaša oceľová 100,25 100,25 1000210394 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861676502 29. 3. 2021 30. 3. 2021 18. 3. 2021 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 35,27 35,27 1000210395 Elektroinstala 6210488 22. 3. 2021 31. 3. 2021 18. 3. 2021 Oprava úpravne vody - TZ 2345 330,00 330,00 1000210396 Aquael M.S Servis s.r.o. 2021513 31. 3. 2021 1. 4. 2021 19. 3. 2021 Inkasné položky 1 917,56 1 917,56 1000210397 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001400817 26. 3. 2021 29. 3. 2021 19. 3. 2021 Izol systém, Trenčín 155,28 155,28 1000210398 Izol systém s.r.o. 21010478 22. 3. 2021 2. 4. 2021 19. 3. 2021 Elektrická energia -29,23 -29,23 1000210399 ZSE Energia, a.s. 7010785986 26. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 vodné a stočné 83,84 83,84 1000210400 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035990 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 Vodné, stočné 13,97 13,97 1000210401 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035988 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 vodné stočné 167,98 167,98 1000210402 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035925 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 vodné stočné 19,24 19,24 1000210403 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035924 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 vodné stočné 71,41 71,41 1000210404 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035923 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 vodné stočné 656,84 656,84 1000210405 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035922 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 Zrážková voda 634,61 634,61 1000210406 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035921 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 vodné stočné 24,30 24,30 1000210407 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035776 23. 3. 2021 26. 3. 2021 19. 3. 2021 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000210408 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 221035777 26. 3. 2021