Evidované od: 1. 1. 2020 do: 31. 12. 2020 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Oprava plynového kotla - Bošácka 2529 143,00 143,00 1000192246 Andrej Vacula 2342019 9. 1. 2020 10. 1. 2020 2. 1. 2020 Oprava plynového kotla 125,20 125,20 1000192247 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 20190132 29. 1. 2020 12. 1. 2020 2. 1. 2020 Oprava plynových horákov 1 386,50 1 386,50 1000192248 Elektro plyn s.r.o. 201921 8. 1. 2020 7. 1. 2020 2. 1. 2020 Oprava plynových horákov 1 717,67 1 717,67 1000192249 Elektro plyn s.r.o. 201920 8. 1. 2020 7. 1. 2020 2. 1. 2020 Stravné lístky 4 417,45 4 417,45 1000192250 Up Slovensko,s.r.o. 119128434 8. 1. 2020 2. 1. 2020 2. 1. 2020 Revízia úniku plynu - TZ 855, 590 723,36 723,36 1000192251 VAVROTHERM s.r.o. 10025319 8. 1. 2020 1. 1. 2020 2. 1. 2020 Zemný plyn 184 209,00 184 209,00 1000192252 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 4206500337 2. 1. 2020 2. 1. 2020 Oprava komunikačného routera - TZ 2345 354,00 354,00 1000192253 KLIMASOFT s.r.o. 10200481 8. 1. 2020 3. 1. 2020 2. 1. 2020 Stabilit, Nové Mesto n.V. 2 329,97 2 329,97 1000192254 STABILIT s.r.o. 21912028 8. 1. 2020 2. 1. 2020 2. 1. 2020 Telekomunikačné poplatky - internet 257,74 257,74 1000192255 Slovak Telekom, a. s. 8249515847 20. 1. 2020 20. 1. 2020 8. 1. 2020 Telekomunikačné poplatky - pevná linka 268,56 268,56 1000192256 Slovak Telekom, a. s. 8249515851 20. 1. 2020 20. 1. 2020 8. 1. 2020 Tribeja, Nové Mesto n.V. 53,00 53,00 1000192257 TRIBEJA s.r.o. 116 13. 1. 2020 3. 1. 2020 8. 1. 2020 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 56,50 56,50 1000192258 Elektroinstala 6192674 13. 1. 2020 3. 1. 2020 8. 1. 2020 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 96,43 96,43 1000192259 DROGERIA TOMANEC 119123 13. 1. 2020 14. 1. 2020 8. 1. 2020 Oprava obkladu v kúpelni - Lieskovská 2526 1 501,03 1 501,03 1000192260 Peter Pyšný - WeldBau 20190017 13. 1. 2020 9. 1. 2020 8. 1. 2020 Nákup PHL 240,69 240,69 1000192261 OMV Slovensko s.r.o. 7039400155 13. 1. 2020 8. 1. 2020 8. 1. 2020 Nájomné - fľaša oceľová 37,36 37,36 1000192262 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861505600 20. 1. 2020 22. 1. 2020 8. 1. 2020 Oprava elektroinštalácie - Bzinská ul. 72,00 72,00 1000192263 ELMAD plus s.r.o. 2019123 13. 1. 2020 9. 1. 2020 8. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2235 15,89 15,89 1000192264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093125 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2235 115,49 115,49 1000192265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093124 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2235 111,68 111,68 1000192266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093123 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 59,12 59,12 1000192267 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093116 5. 2. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 59,12 59,12 1000192268 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093117 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 59,12 59,12 1000192269 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093118 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 43,22 43,22 1000192270 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093119 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 43,22 43,22 1000192271 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093120 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 43,22 43,22 1000192272 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093121 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 vodné a stočné 43,22 43,22 1000192273 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093122 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 1367 7,00 7,00 1000192274 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093126 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 Autodoprava Kozinka, Nové Mesto n.V. 20,00 20,00 1000192275 KOZINKA Ivan - AUTODOPRAVA 20190355 8. 1. 2020 3. 1. 2020 8. 1. 2020 Upratovanie spol.priestorov - J.Kréna 6311, 6310, 2479 498,80 498,80 1000192276 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2020001 13. 1. 2020 9. 1. 2020 8. 1. 2020 Prekládka el. prípojky - Odborárska 1367 1 074,46 1 074,46 1000192277 MG Investment, s. r. o. 2019000221 15. 1. 2020 17. 1. 2020 8. 1. 2020 Nájomné - fľaša oceľová 83,52 83,52 1000192278 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861495758 10. 1. 2020 19. 12. 2019 8. 1. 2020 Elektrická energia 4 512,98 4 512,98 1000192279 ZSE Energia, a.s. 7010740140 15. 1. 2020 20. 1. 2020 8. 1. 2020 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2612 33,00 33,00 1000192280 Svitač Oto 0032020 15. 1. 2020 16. 1. 2020 9. 1. 2020 Upratovanie administratívnej budovy 12/2019 500,00 500,00 1000192281 Deliimpuls, s.r.o. 3342019 15. 1. 2020 15. 1. 2020 9. 1. 2020 vývoz fekalii - Trenčianska 1876 100,00 100,00 1000192282 Ruagro, s. r. o. 2019046 15. 1. 2020 7. 1. 2020 9. 1. 2020 Zemný plyn 30 403,01 30 403,01 1000192283 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8414679400 23. 1. 2020 23. 1. 2020 10. 1. 2020 Elektrická energia 858,02 858,02 1000192284 MAGNA ENERGIA a.s. 1051941347 15. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Dodávka čerpadla - TZ 1367 1 106,40 1 106,40 1000192285 KLIMASOFT s.r.o. 10200512 20. 1. 2020 22. 1. 2020 13. 1. 2020 Oprava komunikačného routera - TZ 590 350,60 350,60 1000192286 KLIMASOFT s.r.o. 10200513 20. 1. 2020 22. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 736,48 736,48 1000192287 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093900 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 1 077,31 1 077,31 1000192288 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093899 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 871,94 871,94 1000192289 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093898 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 1 358,76 1 358,76 1000192290 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093897 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 3 922,85 3 922,85 1000192291 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093896 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 2 675,16 2 675,16 1000192292 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093895 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 3 182,52 3 182,52 1000192293 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093894 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 34,45 34,45 1000192294 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093893 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 890,71 890,71 1000192295 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093892 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 4 176,73 4 176,73 1000192296 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093891 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 1 788,48 1 788,48 1000192297 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093890 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 1 226,12 1 226,12 1000192298 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093889 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 1 311,52 1 311,52 1000192299 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093888 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Vodné, stočné 1 241,75 1 241,75 1000192300 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219093887 17. 1. 2020 21. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 4 949,05 4 949,05 1000192301 ZSE Energia, a.s. 7010739755 17. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 188,69 188,69 1000192302 ZSE Energia, a.s. 7121629883 17. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 9 605,82 9 605,82 1000192303 ZSE Energia, a.s. 7121629884 15. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -3,22 -3,22 1000192304 ZSE Energia, a.s. 7220805792 21. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -67,89 -67,89 1000192305 ZSE Energia, a.s. 7210850488 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -14,36 -14,36 1000192306 ZSE Energia, a.s. 7210850490 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 13,33 13,33 1000192307 ZSE Energia, a.s. 7250058718 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia - TZ 1367 160,27 160,27 1000192308 ZSE Energia, a.s. 7260039559 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 1 430,92 1 430,92 1000192309 ZSE Energia, a.s. 7190964188 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 1,01 1,01 1000192310 ZSE Energia, a.s. 7250058716 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -8,69 -8,69 1000192311 ZSE Energia, a.s. 7350021681 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -47,58 -47,58 1000192312 ZSE Energia, a.s. 7350021682 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -27,22 -27,22 1000192313 ZSE Energia, a.s. 7350021683 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 10,38 10,38 1000192314 ZSE Energia, a.s. 7330023792 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -61,72 -61,72 1000192315 ZSE Energia, a.s. 7320024513 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia - Tehelná 42 36,83 36,83 1000192316 ZSE Energia, a.s. 7330023803 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 5,64 5,64 1000192317 ZSE Energia, a.s. 7131456378 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -150,42 -150,42 1000192318 ZSE Energia, a.s. 7131456381 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -17,44 -17,44 1000192319 ZSE Energia, a.s. 7190962285 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -10,38 -10,38 1000192320 ZSE Energia, a.s. 7190962286 21. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -25,17 -25,17 1000192321 ZSE Energia, a.s. 7190962291 20. 2. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 11,42 11,42 1000192322 ZSE Energia, a.s. 7190962292 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -2,74 -2,74 1000192323 ZSE Energia, a.s. 7190962287 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -9,23 -9,23 1000192324 ZSE Energia, a.s. 7330023847 22. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -139,44 -139,44 1000192325 ZSE Energia, a.s. 7330023846 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -128,16 -128,16 1000192326 ZSE Energia, a.s. 7330023843 23. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -72,45 -72,45 1000192327 ZSE Energia, a.s. 7141336838 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia 41,66 41,66 1000192328 ZSE Energia, a.s. 7330023802 20. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -33,49 -33,49 1000192329 ZSE Energia, a.s. 7330023829 22. 1. 2020 20. 1. 2020 13. 1. 2020 Elektrická energia -52,89 -52,89 1000192330 ZSE Energia, a.s. 7141336841 20. 1. 2020 20. 1. 2020 14. 1. 2020 Elektrická energia -13,78 -13,78 1000192331 ZSE Energia, a.s. 7141336840 21. 1. 2020 20. 1. 2020 14. 1. 2020 Elektrická energia 855,79 855,79 1000192332 Slovakia Energy, s.r.o. 2912001052 9. 1. 2020 17. 1. 2020 14. 1. 2020 Vrátenie poplatku z omeškania -0,50 -0,50 1000192333 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861508704 30. 6. 2020 27. 1. 2020 14. 1. 2020 Zemný plyn - TZ 2069 -215,11 -215,11 1000192334 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621819 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn - TZ 2480 -554,72 -554,72 1000192335 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621817 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn - TZ 815 -859,51 -859,51 1000192336 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621822 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn - TZ 811 -1 625,51 -1 625,51 1000192337 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621820 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -39,62 -39,62 1000192338 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621806 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -449,59 -449,59 1000192339 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621812 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn 62,83 62,83 1000192340 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621811 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn 80,06 80,06 1000192341 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621810 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -942,78 -942,78 1000192342 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621831 20. 2. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -269,12 -269,12 1000192343 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621818 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -82,33 -82,33 1000192344 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621816 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -119,00 -119,00 1000192345 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621815 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -59,70 -59,70 1000192346 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621814 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -119,28 -119,28 1000192347 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621823 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -615,75 -615,75 1000192348 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621821 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -986,38 -986,38 1000192349 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621834 20. 2. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -192,11 -192,11 1000192350 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402615351 23. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -58,12 -58,12 1000192351 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621807 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn 45,20 45,20 1000192352 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621808 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -6,38 -6,38 1000192353 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621809 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -10,03 -10,03 1000192354 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621830 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -3,26 -3,26 1000192355 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621829 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -6,38 -6,38 1000192356 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621828 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -131,66 -131,66 1000192357 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621827 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn 37,78 37,78 1000192358 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621805 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -15,72 -15,72 1000192359 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621826 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -591,40 -591,40 1000192360 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621833 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -0,38 -0,38 1000192361 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621832 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn 138,23 138,23 1000192362 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621825 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -17,42 -17,42 1000192363 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621813 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Zemný plyn -75,08 -75,08 1000192364 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402621824 24. 1. 2020 24. 1. 2020 15. 1. 2020 Inštalácia príst.systému - J.Kréna 6311/32 364,80 364,80 1000192365 AVESYS.EU s.r.o. 19078 29. 1. 2020 24. 1. 2020 16. 1. 2020 Aktualizačný poplatok IS DOMUS 1 580,38 1 580,38 1000192366 ANASOFT APR, s. r. o. 611903309 21. 1. 2020 20. 1. 2020 16. 1. 2020 Inkasné položky 1 881,36 1 881,36 1000192367 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001287398 24. 1. 2020 27. 1. 2020 16. 1. 2020 Vyčistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 688,08 688,08 1000192368 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20193901 21. 1. 2020 19. 1. 2020 16. 1. 2020 Inštalácia prístupového systému 364,80 364,80 1000192369 AVESYS.EU s.r.o. 19079 22. 1. 2020 24. 1. 2020 16. 1. 2020 Výmena okien - Klčové 2480 1 130,00 1 130,00 1000192370 Top okno TN s.r.o. 2019557 30. 1. 2020 23. 12. 2019 16. 1. 2020 Prevádzka plynovej kotolne 480,00 480,00 1000192371 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10190073 27. 1. 2020 28. 1. 2020 16. 1. 2020 Poštový úver 276,60 276,60 1000192372 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001286595 27. 1. 2020 25. 1. 2020 17. 1. 2020 Prehliadka výťahov - M.R.Štefánika 811, Odborárska 1367 252,00 252,00 1000192373 ELMAD s.r.o. 2019148 31. 1. 2020 2. 2. 2020 20. 1. 2020 Režijný poplatok 30,00 30,00 1000192374 VYFAKO spol. s r.o. 341419 22. 1. 2020 14. 1. 2020 20. 1. 2020 odvod daždovej vody - Lieskovská 2522 176,94 176,94 1000192375 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202020036 29. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 odvod daždovej vody - Lieskovská 2523 176,94 176,94 1000192376 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202020037 29. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 odvod daždovej vody - Lieskovská 2526 182,59 182,59 1000192377 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202020038 29. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 odvod daždovej vody - Lieskovská 2527 350,11 350,11 1000192378 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202020039 29. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 odvod daždovej vody - Bošácka 2530 168,15 168,15 1000192379 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202020041 29. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 odvod daždovej vody - Lieskovská 2529 168,15 168,15 1000192380 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 202020040 29. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 Zemný plyn 693,20 693,20 1000192381 G&E Trading, a.s. 202000012 4. 2. 2020 6. 2. 2020 28. 1. 2020 Zemný plyn 193,76 193,76 1000192382 G&E Trading, a.s. 2020000011 5. 2. 2020 6. 2. 2020 28. 1. 2020 Zemný plyn - Tehelná 1782 114,32 114,32 1000192383 G&E Trading, a.s. 2020000013 5. 2. 2020 6. 2. 2020 28. 1. 2020 Telekomunikačné služby - mobil 683,57 683,57 1000192384 Slovak Telekom, a. s. 8249552243 7. 2. 2020 20. 1. 2020 7. 2. 2020 Výpočtová technika 166,56 166,56 1000192385 ALLis- Michal Šimko 190100165 18. 2. 2020 11. 11. 2019 17. 2. 2020 Výpočtová technika 132,00 132,00 1000192386 ALLis- Michal Šimko 190100181 18. 2. 2020 25. 11. 2019 17. 2. 2020 Výpočtová technika 162,00 162,00 1000192387 ALLis- Michal Šimko 190100202 18. 2. 2020 25. 12. 2019 17. 2. 2020 Výpočtová technika 457,87 457,87 1000192388 ALLis- Michal Šimko 190100197 18. 2. 2020 10. 12. 2019 17. 2. 2020 Elektrická energia - TZ 2092 3 138,60 3 138,60 1000192389 Základná škola 2020014 1. 4. 2020 31. 3. 2020 18. 3. 2020 Elektrická energia - TZ 855 1 246,05 1 246,05 1000192390 ZŠ kpt. NÁLEPKU 132020 1. 4. 2020 31. 3. 2020 18. 3. 2020 Revízia plynových horákov 1 244,35 1 244,35 1000192391 Elektro plyn s.r.o. 20192 24. 3. 2020 20. 4. 2020 20. 3. 2020 Služby požiarneho a bezpečnost. technika 1/2020 380,00 380,00 1000200001 FIREKONT s.r.o. 32020 2. 1. 2020 2. 1. 2020 2. 1. 2020 Elektrická energia 1 155,74 1 155,74 1000200002 MAGNA ENERGIA a.s. 1012002404 13. 1. 2020 15. 1. 2020 3. 1. 2020 Ochrana osobných údajov 1/2020 60,00 60,00 1000200003 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1020011529 14. 1. 2020 15. 1. 2020 7. 1. 2020 Revízia kotolne 200,00 200,00 1000200004 REGAS 200006 20. 1. 2020 21. 1. 2020 10. 1. 2020 Účtovná závierka a daňové priznanie 132,00 132,00 1000200005 PragmaSys, s. r. o. 1020200022 9. 1. 2020 13. 1. 2020 Certa K s.r.o., Nitra 243,17 243,17 1000200006 Certa K s.r.o. 20012 23. 1. 2020 24. 1. 2020 13. 1. 2020 CWS-boco Slovensko, Hlohovec 158,04 158,04 1000200007 CWS-boco Slovensko s.r.o. 201600040 22. 1. 2020 23. 1. 2020 14. 1. 2020 Obnovenie prevádzkovej plomby 18,84 18,84 1000200008 Západoslovenská distribučná, a.s. 4800008319 17. 1. 2020 24. 1. 2020 14. 1. 2020 Oprava vstavanej skrine - Južná 2595 144,00 144,00 1000200009 TILIA v.o.s. 20200011 21. 1. 2020 22. 1. 2020 16. 1. 2020 Oprava stien - Lieskovská 2523 1 353,95 1 353,95 1000200010 Peter Pyšný - WeldBau 20200001 17. 1. 2020 20. 1. 2020 16. 1. 2020 Trovy exekúcie - 4 ALL s.r.o., Nové Mesto n.V. 94,80 94,80 1000200011 JUDr. Ivona Babušková - súdny exekútor 20000126 23. 1. 2020 25. 1. 2020 16. 1. 2020 KOVOPRESSING s.r.o., Nové Mesto n.V. 42,00 42,00 1000200012 KOVOPRESSING, s.r.o. 120200004 29. 1. 2020 28. 1. 2020 16. 1. 2020 Výmena skla na výťahových dverách - Odborárska 1367 70,80 70,80 1000200013 ELMAD plus s.r.o. 2020001 24. 1. 2020 27. 1. 2020 16. 1. 2020 Výmena elektroniky na dverách - Odborárska 1367 108,00 108,00 1000200014 AVESYS.EU s.r.o. 20001 24. 1. 2020 27. 1. 2020 16. 1. 2020 Elektrická energia 2 134,24 2 134,24 1000200015 ZSE Energia, a.s. 7710936100 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 9 280,42 9 280,42 1000200016 ZSE Energia, a.s. 7710936101 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 174,74 174,74 1000200017 ZSE Energia, a.s. 7710935824 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 79,46 79,46 1000200018 ZSE Energia, a.s. 7710935830 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 24,00 24,00 1000200019 ZSE Energia, a.s. 7710935857 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 803,08 803,08 1000200020 ZSE Energia, a.s. 7710935865 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 28,33 28,33 1000200021 ZSE Energia, a.s. 7710935928 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 118,72 118,72 1000200022 ZSE Energia, a.s. 7710935927 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 28,84 28,84 1000200023 ZSE Energia, a.s. 7710935926 24. 1. 2020 27. 1. 2020 20. 1. 2020 MOPOS, Nové Mesto n.V. 478,00 478,00 1000200024 BUSO MIROSLAV 2000013 29. 1. 2020 31. 1. 2020 20. 1. 2020 IDAMER, Stará Turá 940,80 940,80 1000200025 IDAMER 200029 13. 2. 2020 16. 2. 2020 20. 1. 2020 AMEJ, Piešťany 444,96 444,96 1000200026 AMEJ spol. s r. o. 101453 29. 1. 2020 30. 1. 2020 20. 1. 2020 Nájom - fľaša oceľová 34,56 34,56 1000200027 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861511685 30. 1. 2020 31. 1. 2020 20. 1. 2020 Elektrická energia 64,46 64,46 1000200028 ZSE Energia, a.s. 7710935885 24. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Oprava plynového kotla 270,00 270,00 1000200029 Kopún Martin - Plynoterm 2020003 30. 1. 2020 2. 2. 2020 21. 1. 2020 Oprava MaR TÚV - TZ 2119 504,00 504,00 1000200030 KLIMASOFT s.r.o. 10200528 28. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 Členský príspevok ZBHS 715,00 715,00 1000200031 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 00033 28. 1. 2020 29. 1. 2020 21. 1. 2020 Nákup PHL 115,47 115,47 1000200032 OMV Slovensko s.r.o. 7030350192 27. 1. 2020 21. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 99,66 99,66 1000200033 ZSE Energia, a.s. 7710936063 30. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 2,88 2,88 1000200034 ZSE Energia, a.s. 7710936023 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 98,17 98,17 1000200035 ZSE Energia, a.s. 7710936024 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 32,00 32,00 1000200036 ZSE Energia, a.s. 7710935905 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 140,70 140,70 1000200037 ZSE Energia, a.s. 7710936036 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 115,66 115,66 1000200038 ZSE Energia, a.s. 7710936082 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 78,46 78,46 1000200039 ZSE Energia, a.s. 7710936083 30. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 1 549,97 1 549,97 1000200040 ZSE Energia, a.s. 7710936079 30. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 87,33 87,33 1000200041 ZSE Energia, a.s. 7710935851 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 25,72 25,72 1000200042 ZSE Energia, a.s. 7710935846 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 5,42 5,42 1000200043 ZSE Energia, a.s. 7710935839 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 115,51 115,51 1000200044 ZSE Energia, a.s. 7710935832 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 43,70 43,70 1000200045 ZSE Energia, a.s. 7710935826 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 183,19 183,19 1000200046 ZSE Energia, a.s. 7710935823 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 95,19 95,19 1000200047 ZSE Energia, a.s. 7710935820 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 41,18 41,18 1000200048 ZSE Energia, a.s. 7710935810 30. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 162,94 162,94 1000200049 ZSE Energia, a.s. 7710935806 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 23,77 23,77 1000200050 ZSE Energia, a.s. 7710935800 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia 153,68 153,68 1000200051 ZSE Energia, a.s. 7710935776 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Elektrická energia - TZ 1367 1 360,72 1 360,72 1000200052 ZSE Energia, a.s. 7710935645 27. 1. 2020 27. 1. 2020 21. 1. 2020 Vodné, stočné 12,25 12,25 1000200053 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000731 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Vodné, stočné 14,66 14,66 1000200054 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000890 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 0,00 0,00 1000200055 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000889 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 0,00 0,00 1000200056 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000940 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda 12,98 12,98 1000200057 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220001007 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda 533,53 533,53 1000200058 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000662 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 3,08 3,08 1000200059 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000800 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 3,54 3,54 1000200060 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000801 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 0,00 0,00 1000200061 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000802 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 1916 1,51 1,51 1000200062 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000803 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 1940 1,66 1,66 1000200063 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000804 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2119 0,40 0,40 1000200064 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000805 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2206 3,28 3,28 1000200065 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000806 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2235 0,84 0,84 1000200066 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000807 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 0,00 0,00 1000200067 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000808 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2349 2,21 2,21 1000200068 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000809 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda - TZ 2350 0,68 0,68 1000200069 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000810 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda 6,41 6,41 1000200070 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000811 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Zrážková voda 8,83 8,83 1000200071 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000812 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 3,71 3,71 1000200072 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000813 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 293,48 293,48 1000200073 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220001008 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 429,28 429,28 1000200074 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220001009 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 404,34 404,34 1000200075 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220001010 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 36,06 36,06 1000200076 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220001006 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 502,32 502,32 1000200077 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000879 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 436,88 436,88 1000200078 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000880 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 526,55 526,55 1000200079 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000881 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 371,46 371,46 1000200080 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000882 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 424,78 424,78 1000200081 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000883 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 427,20 427,20 1000200082 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000884 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 494,90 494,90 1000200083 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000885 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 441,60 441,60 1000200084 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000886 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 429,61 429,61 1000200085 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000887 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 465,96 465,96 1000200086 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000888 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 37,46 37,46 1000200087 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000819 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 0,00 0,00 1000200088 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000820 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 634,24 634,24 1000200089 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000663 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 59,39 59,39 1000200090 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000664 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 12,32 12,32 1000200091 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000665 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 2 493,44 2 493,44 1000200092 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000613 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 16,92 16,92 1000200093 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000666 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 vodné a stočné 16,40 16,40 1000200094 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220000734 23. 1. 2020 28. 1. 2020 21. 1. 2020 Oprava balkónových dverí - J. Kréna 6310 42,50 42,50 1000200095 Svitač Oto 0052020 30. 1. 2020 31. 1. 2020 22. 1. 2020 Oprava balkónových dverí - J. Kréna 6310 39,00 39,00 1000200096 Svitač Oto 0042020 30. 1. 2020 31. 1. 2020 22. 1. 2020 Oprava balkónových dverí - Bošácka 2529 32,50 32,50 1000200097 Svitač Oto 0062020 30. 1. 2020 31. 1. 2020 22. 1. 2020 Výroba klúčov - J. Kréna 6311 57,48 57,48 1000200098 Motoco Security s.r.o. 2020920013 28. 1. 2020 29. 1. 2020 23. 1. 2020 Oprava dymovodu - TZ 1367 808,00 808,00 1000200099 KOMINSYSTEM s.r.o. 2020016 24. 2. 2020 4. 2. 2020 24. 1. 2020 Oprava horákovej jednotky - TZ 1266 307,95 307,95 1000200100 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612030 31. 1. 2020 3. 2. 2020 24. 1. 2020 Oprava horákovej jednotky - TZ 2345 357,55 357,55 1000200101 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612029 31. 1. 2020 3. 2. 2020 24. 1. 2020 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 40,36 40,36 1000200102 Elektroinstala 6200022 5. 2. 2020 6. 2. 2020 24. 1. 2020 Izol systém, Trenčín 166,40 166,40 1000200103 Izol systém s.r.o. 20010144 5. 2. 2020 6. 2. 2020 24. 1. 2020 Kancelárske potreby 673,98 673,98 1000200104 LUDOPRINT 19801 31. 1. 2020 3. 2. 2020 24. 1. 2020 IDAMER, Stará Turá 4 104,00 4 104,00 1000200105 IDAMER 200042 20. 2. 2020 22. 2. 2020 24. 1. 2020 Výmena rohože 83,04 83,04 1000200106 CWS-boco Slovensko s.r.o. 201101655 14. 2. 2020 17. 2. 2020 27. 1. 2020 DAMO Slovakia, Bratislava 66,60 66,60 1000200107 DAMO Slovakia s.r.o. 0300001619 28. 1. 2020 10. 2. 2020 28. 1. 2020 Stravné lístky 4 207,09 4 207,09 1000200108 Up Slovensko,s.r.o. 120011819 10. 2. 2020 11. 2. 2020 29. 1. 2020 vodné a stočné 51,12 51,12 1000200109 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220009902 6. 2. 2020 10. 2. 2020 30. 1. 2020 vodné a stočné 114,68 114,68 1000200110 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220007299 6. 2. 2020 7. 2. 2020 30. 1. 2020 Oprava čerpadiel 1 452,00 1 452,00 1000200111 Pumpa servis 10200006 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 387,19 387,19 1000200112 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012408 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 502,22 502,22 1000200113 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012409 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 277,74 277,74 1000200114 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012545 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 1 325,46 1 325,46 1000200115 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012856 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 1 318,20 1 318,20 1000200116 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012857 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 1 121,93 1 121,93 1000200117 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012858 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 1 206,73 1 206,73 1000200118 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012859 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 9,68 9,68 1000200119 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012860 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 814,18 814,18 1000200120 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012861 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 1 151,00 1 151,00 1000200121 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012862 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 vodné a stočné 1 141,31 1 141,31 1000200122 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220012863 10. 2. 2020 11. 2. 2020 31. 1. 2020 Služby bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000200123 FIREKONT s.r.o. 142020 4. 2. 2020 3. 2. 2020 4. 2. 2020 Elektrická energia 1 126,39 1 126,39 1000200124 MAGNA ENERGIA a.s. 1012012543 13. 2. 2020 15. 2. 2020 4. 2. 2020 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2527 306,00 306,00 1000200125 Andrej Vacula 192020 5. 2. 2020 6. 2. 2020 4. 2. 2020 Upratovanie spol.priestory - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 498,80 498,80 1000200126 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2020003 6. 2. 2020 8. 2. 2020 4. 2. 2020 Výmena motorového oleja - NM 608 BK 137,54 137,54 1000200127 AVE-MOTO s.r.o. 22020027 13. 2. 2020 14. 2. 2020 4. 2. 2020 Tribeja s.r.o., Nové Mesto n.V. 24,93 24,93 1000200128 TRIBEJA s.r.o. 6 13. 2. 2020 14. 2. 2020 4. 2. 2020 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 543,40 543,40 1000200129 FER-KAD, s.r.o. 2020006 19. 2. 2020 20. 2. 2020 4. 2. 2020 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 245,94 245,94 1000200130 Slávka Humelová 20200006 7. 2. 2020 10. 2. 2020 4. 2. 2020 Odstránenie plesnenia steny - Karpatská 2479 1 032,37 1 032,37 1000200131 Peter Pyšný - WeldBau 20200002 6. 2. 2020 7. 2. 2020 4. 2. 2020 Ochrana osobných údajov 2/2020 60,00 60,00 1000200132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1020021500 13. 2. 2020 15. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 165,42 165,42 1000200133 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016279 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 386,14 386,14 1000200134 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016278 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 505,40 505,40 1000200135 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016277 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 438,85 438,85 1000200136 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016276 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 1 118,28 1 118,28 1000200137 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016275 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 52,55 52,55 1000200138 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016274 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 208,88 208,88 1000200139 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016273 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 828,92 828,92 1000200140 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016272 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 207,00 207,00 1000200141 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016271 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 190,36 190,36 1000200142 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220016270 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 vodné a stočné 1 394,03 1 394,03 1000200143 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220015273 10. 2. 2020 12. 2. 2020 4. 2. 2020 Oprava horákovej jednotky - TZ 2119 274,95 274,95 1000200144 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612072 12. 2. 2020 13. 2. 2020 5. 2. 2020 Oprava horákovej jednotky - TZ 2092 270,75 270,75 1000200145 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612073 12. 2. 2020 13. 2. 2020 5. 2. 2020 Oprava horákovej jednotky - TZ 2349 357,65 357,65 1000200146 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612074 12. 2. 2020 13. 2. 2020 5. 2. 2020 Stabilit, Nové Mesto n.V. 15,91 15,91 1000200147 STABILIT s.r.o. 22001013 13. 2. 2020 14. 2. 2020 5. 2. 2020 Regulácia vykurovania ÚK a TÚV - TZ 2235 2 561,40 2 561,40 1000200148 Vyregulovanie.sk, s.r.o. 2017006 12. 2. 2020 10. 2. 2020 5. 2. 2020 elektrická energia -622,02 -622,02 1000200149 ZSE Energia, a.s. 7131464080 13. 2. 2020 13. 2. 2020 5. 2. 2020 Oprava elektr.zámku - Lieskovská 2526 118,80 118,80 1000200150 ELMAD plus s.r.o. 2020006 17. 2. 2020 18. 2. 2020 5. 2. 2020 Oprava schodisk.osvetlenia - Odborárska 1367 106,68 106,68 1000200151 ELMAD plus s.r.o. 2020012 17. 2. 2020 18. 2. 2020 5. 2. 2020 Oprava okien - Južná 2595 15,00 15,00 1000200152 Svitač Oto 0112020 7. 2. 2020 7. 2. 2020 5. 2. 2020 Reklamné predmety 208,30 208,30 1000200153 Nier Fine Wines SK, s.r.o. 201400293 6. 2. 2020 6. 2. 2020 6. 2. 2020 Upratovanie administratívnej budovy 500,00 500,00 1000200154 Deliimpuls, s.r.o. 0272020 13. 2. 2020 15. 2. 2020 6. 2. 2020 Nájom - fľaša oceľová 36,86 36,86 1000200155 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861517835 19. 2. 2020 20. 2. 2020 7. 2. 2020 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 228,88 228,88 1000200156 Elektroinstala 6200123 13. 2. 2020 14. 2. 2020 7. 2. 2020 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2527 306,00 306,00 1000200157 Andrej Vacula 332020 13. 2. 2020 14. 2. 2020 7. 2. 2020 Oprava horákovej jednotky - TZ 6303 334,15 334,15 1000200158 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612100 13. 2. 2020 14. 2. 2020 7. 2. 2020 Telekomunikačné poplatky - mobil 9,32 9,32 1000200159 Slovak Telekom, a. s. 8251762325 17. 2. 2020 18. 2. 2020 7. 2. 2020 Telekomunikačné poplatky - pevná linka 263,10 263,10 1000200160 Slovak Telekom, a. s. 8251923011 18. 2. 2020 18. 2. 2020 7. 2. 2020 Telekomunikačné poplatky - internet 217,90 217,90 1000200161 Slovak Telekom, a. s. 8251923010 18. 2. 2020 18. 2. 2020 7. 2. 2020 Nákup PHL 313,49 313,49 1000200162 OMV Slovensko s.r.o. 7030352203 12. 2. 2020 10. 2. 2020 10. 2. 2020 Oprava MaR - TZ 1367 5 497,00 5 497,00 1000200163 KLIMASOFT s.r.o. 10200554 18. 2. 2020 19. 2. 2020 10. 2. 2020 Stabilit, Nové Mesto n.V. 153,28 153,28 1000200164 STABILIT s.r.o. 22001015 13. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Vývoz odpadových vôd - Trenčianska 1876 100,00 100,00 1000200165 Mozola Igor 2020002 13. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 2 102,59 2 102,59 1000200166 ZSE Energia, a.s. 7641370519 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 24,00 24,00 1000200167 ZSE Energia, a.s. 7641370431 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 79,46 79,46 1000200168 ZSE Energia, a.s. 7641370420 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 28,84 28,84 1000200169 ZSE Energia, a.s. 7641370457 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 118,72 118,72 1000200170 ZSE Energia, a.s. 7641370458 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 28,33 28,33 1000200171 ZSE Energia, a.s. 7641370459 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 265,61 265,61 1000200172 ZSE Energia, a.s. 7210853441 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 6 829,58 6 829,58 1000200173 ZSE Energia, a.s. 7210853442 14. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Izol systém, Trenčín 194,78 194,78 1000200174 Izol systém s.r.o. 20010291 25. 2. 2020 24. 2. 2020 10. 2. 2020 Oprava obkladu v kúpeľni - Odborárska 1367 1 398,70 1 398,70 1000200175 PALÍK s.r.o. 720 13. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Oprava obkladu vo WC - Odborárska 1367 86,00 86,00 1000200176 PALÍK s.r.o. 420 13. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Oprava obkladu v kúpeľni - Odborárska 1367 1 963,13 1 963,13 1000200177 PALÍK s.r.o. 520 13. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Oprava obkladu v kúpeľni - Odborárska 1367 1 852,03 1 852,03 1000200178 PALÍK s.r.o. 620 13. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 99,66 99,66 1000200179 ZSE Energia, a.s. 7641370515 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 78,46 78,46 1000200180 ZSE Energia, a.s. 7641370517 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 25,72 25,72 1000200181 ZSE Energia, a.s. 7641370427 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 115,51 115,51 1000200182 ZSE Energia, a.s. 7641370421 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 153,68 153,68 1000200183 ZSE Energia, a.s. 7641370390 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 2,88 2,88 1000200184 ZSE Energia, a.s. 7641370510 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 95,19 95,19 1000200185 ZSE Energia, a.s. 7641370415 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 43,70 43,70 1000200186 ZSE Energia, a.s. 7641370416 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 32,00 32,00 1000200187 ZSE Energia, a.s. 7641370445 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 23,77 23,77 1000200188 ZSE Energia, a.s. 7641370405 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 162,94 162,94 1000200189 ZSE Energia, a.s. 7641370408 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 41,18 41,18 1000200190 ZSE Energia, a.s. 7641370411 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 5,42 5,42 1000200191 ZSE Energia, a.s. 7641370424 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia 140,70 140,70 1000200192 ZSE Energia, a.s. 7641370512 20. 3. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia - TZ 1940 1 604,64 1 604,64 1000200193 ZSE Energia, a.s. 7121636746 18. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Elektrická energia - TZ 2206, 2349 4 240,27 4 240,27 1000200194 ZSE Energia, a.s. 7200914014 14. 2. 2020 19. 2. 2020 10. 2. 2020 Vodné, stočné 19,75 19,75 1000200195 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220028124 17. 2. 2020 19. 2. 2020 10. 2. 2020 Zrážková voda 200,60 200,60 1000200196 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220028193 17. 2. 2020 19. 2. 2020 10. 2. 2020 Zrážková voda 309,26 309,26 1000200197 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220028228 17. 2. 2020 19. 2. 2020 10. 2. 2020 vodné a stočné 410,18 410,18 1000200198 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220028354 17. 2. 2020 19. 2. 2020 10. 2. 2020 Vodné, stočné 2 710,18 2 710,18 1000200199 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220026900 17. 2. 2020 18. 2. 2020 10. 2. 2020 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 229,92 229,92 1000200200 DROGERIA TOMANEC 10200008 14. 2. 2020 14. 2. 2020 10. 2. 2020 Výmena brány - Detský domov 1 200,00 1 200,00 1000200201 Top okno TN s.r.o. 2020039 14. 2. 2020 10. 2. 2020 11. 2. 2020 Elektrická energia 817,49 817,49 1000200202 MAGNA ENERGIA a.s. 1052000957 19. 2. 2020 20. 2. 2020 11. 2. 2020 Kancelárske potreby 63,46 63,46 1000200203 LUDOPRINT 19819 21. 2. 2020 24. 2. 2020 11. 2. 2020 Zemný plyn 22 495,00 22 495,00 1000200204 G&E Trading, a.s. 7600000001 10. 1. 2020 15. 1. 2020 11. 2. 2020 Zemný plyn 22 495,00 22 495,00 1000200205 G&E Trading, a.s. 7600000001 10. 2. 2020 17. 2. 2020 11. 2. 2020 Čistenie komínových telies - TZ 1367 158,40 158,40 1000200206 KOMINARSTVO L. MARKECH 2020022 21. 2. 2020 24. 2. 2020 12. 2. 2020 Čistenie komínových telies - TZ 1266 369,60 369,60 1000200207 KOMINARSTVO L. MARKECH 2020021 21. 2. 2020 24. 2. 2020 12. 2. 2020 Preskúšanie merača tepla - TZ 2480 24,00 24,00 1000200208 K.B.F. group s.r.o. 200029 14. 2. 2020 7. 2. 2020 12. 2. 2020 Advokátske služby 120,00 120,00 1000200209 JUDr. Adriana Ručkayová 20200107 14. 2. 2020 15. 2. 2020 12. 2. 2020 Oprava MaR ohrevu TÚV - TZ 6303 184,20 184,20 1000200210 KLIMASOFT s.r.o. 10200564 21. 2. 2020 24. 2. 2020 13. 2. 2020 Elektrická energia - J. Kréna 6310 -6,76 -6,76 1000200211 ZSE Energia, a.s. 7210854439 24. 2. 2020 24. 2. 2020 13. 2. 2020 Výmena brány - Detský domov 1 209,00 1 209,00 1000200212 Top okno TN s.r.o. 2020042 1. 12. 2020 21. 2. 2020 14. 2. 2020 Výpočtová technika 544,58 544,58 1000200213 ALLis- Michal Šimko 200100008 18. 2. 2020 25. 1. 2020 17. 2. 2020 Výpočtová technika 637,70 637,70 1000200214 ALLis- Michal Šimko 200100030 24. 2. 2020 25. 2. 2020 17. 2. 2020 Výpočtová technika 245,81 245,81 1000200215 ALLis- Michal Šimko 200100024 18. 2. 2020 10. 2. 2020 17. 2. 2020 PLYNEX, Katlovce 289,03 289,03 1000200216 PLYNEX 200043 18. 2. 2020 13. 2. 2020 17. 2. 2020 Údržba motorového vozidla NM556CZ 228,66 228,66 1000200217 AVE-MOTO s.r.o. 007087 25. 2. 2020 26. 2. 2020 17. 2. 2020 Oprava MaR ohrevu TÚV - TZ 6303 184,20 184,20 1000200218 KLIMASOFT s.r.o. 10200575 26. 2. 2020 27. 2. 2020 17. 2. 2020 Dopojenie thermokondenzátora - TZ 2235 260,00 260,00 1000200219 KOMINSYSTEM s.r.o. 2020043 26. 2. 2020 27. 2. 2020 17. 2. 2020 Poštový úver 251,70 251,70 1000200220 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001292854 24. 2. 2020 24. 2. 2020 17. 2. 2020 Zemný plyn 298 651,78 298 651,78 1000200221 G&E Trading, a.s. 2020000027 27. 2. 2020 28. 2. 2020 17. 2. 2020 Kyslík technický 40,38 40,38 1000200222 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861520425 28. 2. 2020 2. 3. 2020 17. 2. 2020 Náhradné diely k horákovej jednotke - TZ 6303 895,20 895,20 1000200223 WEISHAUPT spol.s r.o 2922615079 26. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Inkasné položky 1 882,52 1 882,52 1000200224 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001296075 26. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Zemný plyn -15,79 -15,79 1000200225 G&E Trading, a.s. 2020000028 17. 2. 2020 28. 2. 2020 19. 2. 2020 Zemný plyn 22 486,00 22 486,00 1000200226 G&E Trading, a.s. 7600000001 20. 4. 2020 16. 3. 2020 19. 2. 2020 Konferencia Správa budov 2020 212,00 212,00 1000200227 ZSaUN 2020180 26. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Komínsystém, Nové Mesto n.V. 114,00 114,00 1000200228 KOMINSYSTEM s.r.o. 2020044 2. 3. 2020 3. 3. 2020 19. 2. 2020 Táborský Pavol, Veľké Orvište 91,44 91,44 1000200229 Pavol Táborský a spol. 1200000594 28. 2. 2020 2. 3. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 4 610,27 4 610,27 1000200230 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029233 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 387,17 387,17 1000200231 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029234 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 34,19 34,19 1000200232 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029235 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 1 379,90 1 379,90 1000200233 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029236 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 4 751,35 4 751,35 1000200234 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029237 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 2 074,49 2 074,49 1000200235 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029238 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 844,90 844,90 1000200236 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029239 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 1 447,00 1 447,00 1000200237 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029240 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 1 604,87 1 604,87 1000200238 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029241 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 3 634,09 3 634,09 1000200239 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029242 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 1 066,01 1 066,01 1000200240 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029243 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Vodné, stočné 1 649,83 1 649,83 1000200241 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029245 25. 2. 2020 27. 2. 2020 19. 2. 2020 Nájomné - fľaša oceľová 35,14 35,14 1000200242 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861523027 4. 3. 2020 4. 3. 2020 20. 2. 2020 Aktualizačný poplatok IS DOMUS 1/2020 630,04 630,04 1000200243 ANASOFT APR, s. r. o. 612000239 25. 2. 2020 19. 2. 2020 20. 2. 2020 AMEJ, Piešťany 570,84 570,84 1000200244 AMEJ spol. s r. o. 1014221 4. 3. 2020 5. 3. 2020 20. 2. 2020 Elektroinštala, Nové Mesto nad Váhom 557,56 557,56 1000200245 Elektroinstala 6200259 4. 3. 2020 4. 3. 2020 20. 2. 2020 Výmena uzáverov na rozvode TÚV - TZ 1940 310,00 310,00 1000200246 LANDISTAV s.r.o. 042020 31. 3. 2020 26. 2. 2020 20. 2. 2020 Vodné, stočné 1 059,67 1 059,67 1000200247 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029246 25. 2. 2020 27. 2. 2020 20. 2. 2020 Vodné, stočné 1 321,32 1 321,32 1000200248 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029247 25. 2. 2020 27. 2. 2020 20. 2. 2020 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000200249 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030425 28. 2. 2020 20. 2. 2020 vodne a stočné 44,12 44,12 1000200250 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030424 26. 2. 2020 28. 2. 2020 20. 2. 2020 vodne a stočné 35,00 35,00 1000200251 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030371 26. 2. 2020 28. 2. 2020 20. 2. 2020 Vodné, stočné 21,90 21,90 1000200252 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030369 26. 2. 2020 28. 2. 2020 20. 2. 2020 vodne a stočné 25,54 25,54 1000200253 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030306 26. 2. 2020 28. 2. 2020 20. 2. 2020 vodne a stočné 84,38 84,38 1000200254 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030304 26. 2. 2020 28. 2. 2020 20. 2. 2020 CERTA K, Nitra 161,22 161,22 1000200255 Certa K s.r.o. 20037 2. 3. 2020 3. 3. 2020 21. 2. 2020 Oprava motorového vozidla NM985CN 102,83 102,83 1000200256 Prvý Novomestský autoservis s.r.o 303200244 4. 3. 2020 4. 3. 2020 21. 2. 2020 Servis horákovej jednotky - TZ 2350 435,55 435,55 1000200257 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612135 2. 3. 2020 3. 3. 2020 21. 2. 2020 revízia kotla 133,20 133,20 1000200258 Andrej Vacula 452020 28. 2. 2020 2. 3. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 20,96 20,96 1000200259 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030305 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 869,95 869,95 1000200260 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030303 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 Zrážková voda 862,46 862,46 1000200261 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030302 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 0,00 0,00 1000200262 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029976 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 1 836,58 1 836,58 1000200263 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029993 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 47,94 47,94 1000200264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030046 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 Zrážková voda 16,60 16,60 1000200265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030047 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 371,36 371,36 1000200266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030048 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 477,58 477,58 1000200267 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030049 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 589,09 589,09 1000200268 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220030050 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 370,85 370,85 1000200269 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029915 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 333,64 333,64 1000200270 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029916 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 395,66 395,66 1000200271 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029917 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 291,43 291,43 1000200272 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029918 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 313,76 313,76 1000200273 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029919 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 321,22 321,22 1000200274 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029920 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 378,20 378,20 1000200275 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029921 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 350,90 350,90 1000200276 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029922 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 308,82 308,82 1000200277 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029923 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 vodne a stočné 368,36 368,36 1000200278 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029924 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 Zrážková voda 9,36 9,36 1000200279 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220029925 26. 2. 2020 28. 2. 2020 21. 2. 2020 Katarína Gregušová - in Interiér, Horné Orešany 349,20 349,20 1000200280 Katarína Gregušová - in Interiér 200100306 25. 2. 2020 10. 3. 2020 27. 2. 2020 Stravné lístky 4 740,67 4 740,67 1000200281 Up Slovensko,s.r.o. 120021146 9. 3. 2020 10. 3. 2020 27. 2. 2020 IDAMER, Stará Turá 903,60 903,60 1000200282 IDAMER 200108 24. 3. 2020 25. 3. 2020 27. 2. 2020 Práca s plošinou pri oprave strešnej krytiny 49,60 49,60 1000200283 DURDIK DUSAN DD 2020019 6. 4. 2020 7. 3. 2020 27. 2. 2020 Výmena okien - Klčové 2480 1 850,00 1 850,00 1000200284 Top okno TN s.r.o. 2020048 2. 3. 2020 3. 3. 2020 27. 2. 2020 Výmena rohože 83,04 83,04 1000200285 CWS-boco Slovensko s.r.o. 201104492 16. 3. 2020 16. 3. 2020 27. 2. 2020 Nákup PHL 108,36 108,36 1000200286 OMV Slovensko s.r.o. 7030354643 27. 2. 2020 27. 2. 2020 27. 2. 2020 Revízia komínov 119,52 119,52 1000200287 KOMINSYSTEM s.r.o. 2020049 4. 3. 2020 5. 3. 2020 27. 2. 2020 vývoz fekalii 100,00 100,00 1000200288 Ruagro, s. r. o. 2020001 2. 3. 2020 15. 1. 2020 27. 2. 2020 Výmena okien - Klčové 2480 560,00 560,00 1000200289 Top okno TN s.r.o. 2020050 4. 3. 2020 4. 3. 2020 27. 2. 2020 vývoz odpad.vod 100,00 100,00 1000200290 Mozola Igor 2020007 2. 3. 2020 21. 2. 2020 27. 2. 2020 Vývoz fekálií - Trenčianska 2199 70,00 70,00 1000200291 Mozola Igor 2020008 2. 3. 2020 21. 2. 2020 27. 2. 2020 Revízia komínov 1 995,24 1 995,24 1000200292 KOMINSYSTEM s.r.o. 2020048 4. 3. 2020 5. 3. 2020 27. 2. 2020 Odstránenie úniku plynu - TZ 6310 3 880,00 3 880,00 1000200293 GAS MET s.r.o. 20014 5. 3. 2020 6. 3. 2020 27. 2. 2020 Oprava čerpadiel 1 335,60 1 335,60 1000200294 Pumpa servis 10200017 10. 3. 2020 11. 3. 2020 28. 2. 2020 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2522 155,00 155,00 1000200295 Andrej Vacula 512020 10. 3. 2020 11. 3. 2020 28. 2. 2020 Služby požiarno-bezpečnostného technika 3/2020 380,00 380,00 1000200296 FIREKONT s.r.o. 212020 2. 3. 2020 2. 3. 2020 2. 3. 2020 Oprava komunikačného routera - TZ 2349 338,00 338,00 1000200297 KLIMASOFT s.r.o. 10200599 6. 3. 2020 9. 3. 2020 2. 3. 2020 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 297,90 297,90 1000200298 FER-KAD, s.r.o. 2020014 18. 3. 2020 19. 3. 2020 2. 3. 2020 Oprava kanalizačnej šachty - kpt. Uhra 1307/10 2 500,00 2 500,00 1000200299 PALÍK s.r.o. 920 5. 3. 2020 8. 3. 2020 2. 3. 2020 Upratovanie spol.priestory - J.Kréna 6311, 6310, Karpatská 2479 498,80 498,80 1000200300 Lenka Turanová - Bývaj Rozumne 2020006 5. 3. 2020 8. 3. 2020 2. 3. 2020 CWS-boco Slovensko, Hlohovec 70,97 70,97 1000200301 CWS-boco Slovensko s.r.o. 201400530 10. 3. 2020 12. 3. 2020 2. 3. 2020 Tribeja, Nové Mesto n.V. 238,79 238,79 1000200302 TRIBEJA s.r.o. 18 10. 3. 2020 11. 3. 2020 3. 3. 2020 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 94,15 94,15 1000200303 Elektroinstala 6200383 12. 3. 2020 13. 3. 2020 3. 3. 2020 Ochrana osobných údajov 3/2020 60,00 60,00 1000200304 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1020031495 12. 3. 2020 15. 3. 2020 3. 3. 2020 Renovácia tonerov 988,32 988,32 1000200305 ALLis- Michal Šimko 200100050 9. 3. 2020 10. 3. 2020 3. 3. 2020 Vodné, stočné 100,56 100,56 1000200306 MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 41200002 4. 3. 2020 3. 3. 2020 4. 3. 2020 Výmena okien - Klčové 2480 770,00 770,00 1000200307 Top okno TN s.r.o. 2020078 6. 3. 2020 9. 3. 2020 4. 3. 2020 Upratovanie administratívnej budovy 2/2020 500,00 500,00 1000200308 Deliimpuls, s.r.o. 0352020 12. 3. 2020 14. 3. 2020 4. 3. 2020 Kontrola hasiacich prístrojov 264,00 264,00 1000200309 PYROSERVIS a.s. 200341 30. 3. 2020 31. 3. 2020 4. 3. 2020 PLYNEX, Katlovce 108,41 108,41 1000200310 PLYNEX 200074 10. 3. 2020 10. 3. 2020 4. 3. 2020 Stabilit, Nové Mesto n.V. 1 080,53 1 080,53 1000200311 STABILIT s.r.o. 22002011 12. 3. 2020 13. 3. 2020 4. 3. 2020 upratovanie 50,00 50,00 1000200312 SVAMIS SK s. r. o. 2020052 16. 3. 2020 17. 3. 2020 4. 3. 2020 Elektrická energia 1 126,39 1 126,39 1000200313 MAGNA ENERGIA a.s. 1012019378 12. 3. 2020 15. 3. 2020 4. 3. 2020 Kontrola a čistenie komínových telies 38,40 38,40 1000200314 KOMINARSTVO L. MARKECH 2020030 16. 3. 2020 17. 3. 2020 4. 3. 2020 revizia kotlov 44,40 44,40 1000200315 Andrej Vacula 532020 12. 3. 2020 13. 3. 2020 5. 3. 2020 vývoz odp.vod 100,00 100,00 1000200316 Mozola Igor 2020012 6. 3. 2020 6. 3. 2020 5. 3. 2020 Rekonštrukcia balkónov - Karpatská 2478, 2479 16 150,00 16 150,00 1000200317 IZOTECH GROUP s.r.o. 2020014 29. 3. 2020 5. 3. 2020 Elektrická energia 9 782,96 9 782,96 1000200318 ZSE Energia, a.s. 7230759557 13. 3. 2020 17. 3. 2020 5. 3. 2020 AMEJ, Piešťany 219,85 219,85 1000200319 AMEJ spol. s r. o. 1014307 19. 3. 2020 19. 3. 2020 5. 3. 2020 Nájomné - fľaša oceľová 32,26 32,26 1000200320 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861528500 18. 3. 2020 19. 3. 2020 5. 3. 2020 Oprava motorového vozidla NM-556CZ 1 499,96 1 499,96 1000200321 VIDLICKA s.r.o. 1200229 18. 3. 2020 19. 3. 2020 5. 3. 2020 vodné a stočné 24,43 24,43 1000200322 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220032382 19. 3. 2020 18. 3. 2020 9. 3. 2020 vodné a stočné 22,19 22,19 1000200323 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220032508 19. 3. 2020 18. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 2 102,59 2 102,59 1000200324 ZSE Energia, a.s. 7690968524 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 28,33 28,33 1000200325 ZSE Energia, a.s. 7690968465 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 24,00 24,00 1000200326 ZSE Energia, a.s. 7690968437 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 79,46 79,46 1000200327 ZSE Energia, a.s. 7690968426 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 213,64 213,64 1000200328 ZSE Energia, a.s. 7230759556 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 118,72 118,72 1000200329 ZSE Energia, a.s. 7690968464 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 28,84 28,84 1000200330 ZSE Energia, a.s. 7690968463 16. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 99,66 99,66 1000200331 ZSE Energia, a.s. 7690968520 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 140,70 140,70 1000200332 ZSE Energia, a.s. 7690968517 20. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 78,46 78,46 1000200333 ZSE Energia, a.s. 7690968522 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia - TZ 1940 1 425,66 1 425,66 1000200334 ZSE Energia, a.s. 7141358384 17. 3. 2020 29. 2. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 43,70 43,70 1000200335 ZSE Energia, a.s. 7690968422 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 95,19 95,19 1000200336 ZSE Energia, a.s. 7690968421 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 41,18 41,18 1000200337 ZSE Energia, a.s. 7690968417 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 23,77 23,77 1000200338 ZSE Energia, a.s. 7690968411 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 153,68 153,68 1000200339 ZSE Energia, a.s. 7690968396 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 25,72 25,72 1000200340 ZSE Energia, a.s. 7690968433 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 5,42 5,42 1000200341 ZSE Energia, a.s. 7690968430 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 115,51 115,51 1000200342 ZSE Energia, a.s. 7690968427 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 32,00 32,00 1000200343 ZSE Energia, a.s. 7690968451 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 162,94 162,94 1000200344 ZSE Energia, a.s. 7690968414 17. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 vodné a stočné 87,37 87,37 1000200345 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220031330 19. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 vodné a stočné 123,36 123,36 1000200346 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220031331 19. 3. 2020 17. 3. 2020 9. 3. 2020 Nákup PHL 270,64 270,64 1000200347 OMV Slovensko s.r.o. 7030356690 12. 3. 2020 9. 3. 2020 9. 3. 2020 MOPOS, Nové Mesto n.V. 438,00 438,00 1000200348 BUSO MIROSLAV 2000035 19. 3. 2020 20. 3. 2020 9. 3. 2020 Kancelárske potreby 147,34 147,34 1000200349 LUDOPRINT 19836 18. 3. 2020 19. 3. 2020 9. 3. 2020 Elektrická energia 735,53 735,53 1000200350 MAGNA ENERGIA a.s. 1052004384 19. 3. 2020 20. 3. 2020 10. 3. 2020 Zemný plyn 235 151,25 235 151,25 1000200351 G&E Trading, a.s. 2020000036 20. 3. 2020 23. 3. 2020 10. 3. 2020 Telekomunikačné služby - internet 221,88 221,88 1000200352 Slovak Telekom, a. s. 8254175975 18. 3. 2020 18. 3. 2020 10. 3. 2020 Telekomunikačné služby - pevná linka 259,30 259,30 1000200353 Slovak Telekom, a. s. 8254175976 18. 3. 2020 18. 3. 2020 10. 3. 2020 Telekomunikačné služby - mobil 330,11 330,11 1000200354 Slovak Telekom, a. s. 8254015889 17. 3. 2020 18. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 64,34 64,34 1000200355 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033565 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 42,54 42,54 1000200356 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033566 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 199,62 199,62 1000200357 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033567 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 50,86 50,86 1000200358 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033568 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 13,50 13,50 1000200359 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033569 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 249,41 249,41 1000200360 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033570 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 104,32 104,32 1000200361 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033571 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 51,85 51,85 1000200362 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033572 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné 87,44 87,44 1000200363 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 220033573 19. 3. 2020 19. 3. 2020 10. 3. 2020 vodné a stočné