Evidované od: 1. 1. 2019 do: 31. 12. 2019 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Nákup PHL 213,45 213,45 1000182309 OMV Slovensko s.r.o. 7038395992 27. 12. 2018 2. 1. 2019 2. 1. 2019 O plus O, Nové Mesto n.V. 30,78 30,78 1000182310 O PLUS O s.r.o. 20180875 3. 1. 2019 2. 1. 2019 2. 1. 2019 Stabilit, Nové Mesto n.V. 19,20 19,20 1000182311 STABILIT s.r.o. 21812017 3. 1. 2019 2. 1. 2019 2. 1. 2019 Stabilit, Nové Mesto n.V. 53,18 53,18 1000182312 STABILIT s.r.o. 21812025 3. 1. 2019 3. 1. 2019 2. 1. 2019 ELEKTROINŠTALA, Nové Mesto n.V. 206,04 206,04 1000182313 Elektroinstala 6182128 3. 1. 2019 31. 12. 2018 2. 1. 2019 ELEKTROINŠTALA, Nové Mesto n.V. 65,96 65,96 1000182314 Elektroinstala 6182244 8. 1. 2019 11. 1. 2019 2. 1. 2019 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 20,72 20,72 1000182315 FER-KAD, s.r.o. 2018138 8. 1. 2019 11. 1. 2019 2. 1. 2019 Zemný plyn 187 644,00 187 644,00 1000182316 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 420870030 2. 1. 2019 2. 1. 2019 Stravné lístky 4 780,51 4 780,51 1000182317 Up Slovensko,s.r.o. 118132682 2. 1. 2019 1. 1. 2019 2. 1. 2019 Odborná prehliadka kotlov - TZ 855, 590 692,10 692,10 1000182318 VAVROTHERM s.r.o. 10025818 4. 1. 2019 2. 1. 2019 2. 1. 2019 Demontáž a montáž meradla plynu 61,44 61,44 1000182319 SPP - distribúcia, a.s. 9000313279 3. 1. 2019 3. 1. 2019 2. 1. 2019 Vodné, stočné 16,30 16,30 1000182320 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120691 2. 1. 2019 3. 1. 2019 2. 1. 2019 Vodné, stočné 256,91 256,91 1000182321 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120596 2. 1. 2019 2. 1. 2019 2. 1. 2019 Elektrická energia - TZ 2235 -4 531,69 -4 531,69 1000182322 ZSE Energia, a.s. 7010699146 3. 1. 2019 3. 1. 2019 2. 1. 2019 Nájomné - fľaša oceľová 47,62 47,62 1000182323 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861367196 18. 1. 2019 21. 1. 2019 7. 1. 2019 Upratovanie administratívnej budovy 500,00 500,00 1000182324 Deliimpuls, s.r.o. 2602018 11. 1. 2019 15. 1. 2019 7. 1. 2019 upratovanie 429,20 429,20 1000182325 Deliimpuls, s.r.o. 2592018 11. 1. 2019 15. 1. 2019 7. 1. 2019 EMPIRIA, Piešťany 16,08 16,08 1000182326 Pavol Maráček - EMPIRIA 1071803309 15. 1. 2019 18. 1. 2019 7. 1. 2019 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 458,40 458,40 1000182327 Slávka Humelová 2018085 10. 1. 2019 2. 1. 2019 7. 1. 2019 Elektrická energia -40,26 -40,26 1000182328 ZSE Energia, a.s. 7151128556 3. 1. 2019 3. 1. 2019 7. 1. 2019 Elektrická energia 2 018,34 2 018,34 1000182329 ZSE Energia, a.s. 7240675533 15. 1. 2019 17. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 1 244,35 1 244,35 1000182330 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120957 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 3 830,50 3 830,50 1000182331 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120958 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 1 302,89 1 302,89 1000182332 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120959 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 1 839,79 1 839,79 1000182333 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120960 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 3 836,59 3 836,59 1000182334 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120961 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 849,23 849,23 1000182335 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120962 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 22,15 22,15 1000182336 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120963 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 4 590,49 4 590,49 1000182337 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120964 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 2 578,33 2 578,33 1000182338 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120965 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 3 823,30 3 823,30 1000182339 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120966 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 1 441,57 1 441,57 1000182340 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120967 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 875,59 875,59 1000182341 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120968 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 1 084,62 1 084,62 1000182342 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120969 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 757,75 757,75 1000182343 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120970 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 Vodné, stočné 534,77 534,77 1000182344 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218120971 14. 1. 2019 16. 1. 2019 7. 1. 2019 VAW WELDING, Sučany 1 716,00 1 716,00 1000182345 VAW WELDING, s.r.o. 600183070 31. 12. 2018 7. 1. 2019 Elektrická energia 293,48 293,48 1000182346 Slovakia Energy, s.r.o. 2911001572 10. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Aktualizácia a servisné služby PC 165,36 165,36 1000182347 ALLis- Michal Šimko 180100164 23. 1. 2019 25. 12. 2018 9. 1. 2019 Elektrická energia -129,08 -129,08 1000182348 ZSE Energia, a.s. 7141211182 28. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Zemný plyn 1 432,39 1 432,39 1000182349 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8400003262 29. 1. 2019 29. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 14,76 14,76 1000182350 ZSE Energia, a.s. 7141211184 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 2,54 2,54 1000182351 ZSE Energia, a.s. 7141211178 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -6,69 -6,69 1000182352 ZSE Energia, a.s. 7141211177 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -14,51 -14,51 1000182353 ZSE Energia, a.s. 7141211176 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -15,00 -15,00 1000182354 ZSE Energia, a.s. 7141211175 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 0,05 0,05 1000182355 ZSE Energia, a.s. 7310022462 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 18,46 18,46 1000182356 ZSE Energia, a.s. 7200885758 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -37,14 -37,14 1000182357 ZSE Energia, a.s. 7200885759 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -18,22 -18,22 1000182358 ZSE Energia, a.s. 7200885761 23. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -162,99 -162,99 1000182359 ZSE Energia, a.s. 7210831488 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Zemný plyn -471,04 -471,04 1000182360 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713803 29. 1. 2019 29. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 56,46 56,46 1000182361 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121013 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 56,46 56,46 1000182362 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121012 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 56,46 56,46 1000182363 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121011 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 41,23 41,23 1000182364 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121017 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 41,23 41,23 1000182365 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121016 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 41,23 41,23 1000182366 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121015 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 vodné a stočné 41,23 41,23 1000182367 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121014 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 1367 6,74 6,74 1000182368 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121021 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 313 15,22 15,22 1000182369 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121020 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 311 109,82 109,82 1000182370 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121019 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 308 106,36 106,36 1000182371 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218121018 18. 1. 2019 18. 1. 2019 9. 1. 2019 Nákup PHL 100,88 100,88 1000182372 OMV Slovensko s.r.o. 7038397936 11. 1. 2019 10. 1. 2019 10. 1. 2019 Drogéria TOMANEC, Nové Mesto n.V. 271,44 271,44 1000182373 DROGERIA TOMANEC 118133 15. 1. 2019 14. 1. 2019 11. 1. 2019 Tribeja, Nové Mesto n.V. 138,30 138,30 1000182374 TRIBEJA s.r.o. 147 15. 1. 2019 4. 1. 2019 11. 1. 2019 Zemný plyn 79 578,35 79 578,35 1000182375 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8412202699 23. 1. 2019 23. 1. 2019 11. 1. 2019 Mobilné telefóny - Bielik, Gažiová 318,00 318,00 1000182376 Slovak Telekom, a. s. 8224062930 17. 1. 2019 18. 1. 2019 14. 1. 2019 Služby mobilnej siete 332,89 332,89 1000182377 Slovak Telekom, a. s. 8224047571 17. 1. 2019 18. 1. 2019 14. 1. 2019 Telekomunikačné služby - internet 257,74 257,74 1000182378 Slovak Telekom, a. s. 8224014917 18. 1. 2019 18. 1. 2019 14. 1. 2019 Služby pevnej siete 258,91 258,91 1000182379 Slovak Telekom, a. s. 8224014925 18. 1. 2019 18. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia - Mnešická 45 74,38 74,38 1000182380 ZSE Energia, a.s. 7380012176 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 7,38 7,38 1000182381 ZSE Energia, a.s. 7380012175 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Zemný plyn -72,87 -72,87 1000182382 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713802 29. 1. 2019 29. 1. 2019 14. 1. 2019 Zemný plyn 9,47 9,47 1000182383 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713798 29. 1. 2019 29. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 110,36 110,36 1000182384 ZSE Energia, a.s. 7240675532 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 159,92 159,92 1000182385 ZSE Energia, a.s. 7230743378 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 158,10 158,10 1000182386 ZSE Energia, a.s. 7111737762 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia - TZ 2235 1 208,30 1 208,30 1000182387 ZSE Energia, a.s. 7180989888 15. 1. 2019 18. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 95,51 95,51 1000182388 ZSE Energia, a.s. 7240675530 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 14,13 14,13 1000182389 ZSE Energia, a.s. 7240675531 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 63,49 63,49 1000182390 ZSE Energia, a.s. 7240675528 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 2 080,97 2 080,97 1000182391 ZSE Energia, a.s. 7131316733 15. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 20,08 20,08 1000182392 ZSE Energia, a.s. 7240675466 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -263,00 -263,00 1000182393 ZSE Energia, a.s. 7240675505 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -13,50 -13,50 1000182394 ZSE Energia, a.s. 7131316726 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -63,20 -63,20 1000182395 ZSE Energia, a.s. 7131316724 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia - TZ 1940 1 563,56 1 563,56 1000182396 ZSE Energia, a.s. 7161071087 21. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -14,97 -14,97 1000182397 ZSE Energia, a.s. 7240675529 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -51,91 -51,91 1000182398 ZSE Energia, a.s. 7240675527 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Zemný plyn -402,60 -402,60 1000182399 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713800 29. 1. 2019 29. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -7,94 -7,94 1000182400 ZSE Energia, a.s. 7380012173 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Zemný plyn 206,27 206,27 1000182401 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713799 29. 1. 2019 29. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -84,31 -84,31 1000182402 ZSE Energia, a.s. 7240675509 23. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -19,47 -19,47 1000182403 ZSE Energia, a.s. 7390012662 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -42,44 -42,44 1000182404 ZSE Energia, a.s. 7240675492 23. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -70,72 -70,72 1000182405 ZSE Energia, a.s. 7240675503 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia -321,21 -321,21 1000182406 ZSE Energia, a.s. 7240675508 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 99,60 99,60 1000182407 ZSE Energia, a.s. 7240675504 17. 1. 2019 17. 1. 2019 14. 1. 2019 Zemný plyn -604,97 -604,97 1000182408 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8451225701 19. 2. 2019 29. 1. 2019 14. 1. 2019 Zemný plyn 257,76 257,76 1000182409 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8426835751 29. 1. 2019 29. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 32,12 32,12 1000182410 ZSE Energia, a.s. 7240675526 15. 1. 2019 17. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 3 308,76 3 308,76 1000182411 ZSE Energia, a.s. 7121479299 17. 1. 2019 22. 1. 2019 15. 1. 2019 Správca bytových domov 21,60 21,60 1000182412 V.O.Ć. SLOVAKIA s.r.o. 2018631 10. 1. 2019 15. 1. 2019 Poštový úver 294,85 294,85 1000182413 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001182066 21. 1. 2019 21. 1. 2019 15. 1. 2019 Inkasné položky 1 865,88 1 865,88 1000182414 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001184764 22. 1. 2019 23. 1. 2019 15. 1. 2019 Aktualizačný poplatok IS DOMUS 596,96 596,96 1000182415 ANASOFT APR, s. r. o. 611802982 17. 1. 2019 19. 1. 2019 15. 1. 2019 Zemný plyn -75,81 -75,81 1000182416 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713809 29. 1. 2019 29. 1. 2019 16. 1. 2019 Elektrická energia 620,47 620,47 1000182417 MAGNA ENERGIA a.s. 1051834330 18. 1. 2019 21. 1. 2019 16. 1. 2019 Zemný plyn -135,47 -135,47 1000182418 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8426835752 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 vodné a stočné 2 228,62 2 228,62 1000182419 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002133 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Zemný plyn -390,73 -390,73 1000182420 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713806 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -537,53 -537,53 1000182421 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713804 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -232,43 -232,43 1000182422 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713811 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -1 104,70 -1 104,70 1000182423 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8463420746 15. 7. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -33,59 -33,59 1000182424 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713801 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -33,73 -33,73 1000182425 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8490249769 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 vodné a stočné 36,32 36,32 1000182426 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219001958 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Zemný plyn 55,65 55,65 1000182427 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713813 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -32,69 -32,69 1000182428 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8426835753 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -40,28 -40,28 1000182429 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8426835754 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -16,97 -16,97 1000182430 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8448786591 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Čistenie kanalizácie 592,20 592,20 1000182431 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20183727 29. 1. 2019 30. 1. 2019 21. 1. 2019 Modernizácia TH - TZ 2235 - 1. etapa 29 667,00 29 667,00 1000182432 IZOTECH GROUP s.r.o. 2018068 4. 2. 2019 14. 2. 2019 21. 1. 2019 Modernizácia TH - ul. 1. mája 73 701,90 73 701,90 1000182433 IZOTECH GROUP s.r.o. 2018067 8. 2. 2019 14. 2. 2019 21. 1. 2019 oprava výťahu - M.R.Štefánika 811 211,00 211,00 1000182434 ELMAD s.r.o. 2018206 6. 2. 2019 6. 2. 2019 21. 1. 2019 oprava výťahu - Odborárska 1367 205,00 205,00 1000182435 ELMAD s.r.o. 2018215 6. 2. 2019 6. 2. 2019 21. 1. 2019 vodné a stočné 444,58 444,58 1000182436 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219001962 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 294,28 294,28 1000182437 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219001961 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 238,08 238,08 1000182438 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219001960 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 16,40 16,40 1000182439 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002058 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 107,52 107,52 1000182440 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002057 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 25,26 25,26 1000182441 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002060 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 23,53 23,53 1000182442 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002127 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 355,49 355,49 1000182443 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002238 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 334,93 334,93 1000182444 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002239 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 366,92 366,92 1000182445 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002240 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 330,35 330,35 1000182446 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002241 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 305,22 305,22 1000182447 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002242 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 348,64 348,64 1000182448 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002243 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 362,35 362,35 1000182449 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002244 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 213,78 213,78 1000182450 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002245 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 332,64 332,64 1000182451 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002246 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 323,50 323,50 1000182452 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002247 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000182453 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002248 30. 1. 2019 22. 1. 2019 daždová voda 161,47 161,47 1000182454 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201920068 15. 2. 2019 18. 2. 2019 25. 1. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000182455 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002305 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 74,82 74,82 1000182456 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002526 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Odpadové hospodárstvo 118,80 118,80 1000182457 PROPERTY,environment,s.r.i. 1800388 8. 11. 2018 24. 1. 2019 Elektrická energia - Lieskovská 2523 109,62 109,62 1000182458 ZSE Energia, a.s. 7010703788 18. 2. 2019 5. 2. 2019 24. 1. 2019 VDU komplet - videosemináre 809,40 809,40 1000182459 VERLAG DASHOFER 18007452 23. 1. 2019 23. 1. 2019 daždová voda 161,47 161,47 1000182460 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201920067 15. 2. 2019 18. 2. 2019 25. 1. 2019 daždová voda 169,91 169,91 1000182461 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201920063 15. 2. 2019 18. 2. 2019 25. 1. 2019 daždová voda 169,91 169,91 1000182462 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201920064 15. 2. 2019 18. 2. 2019 25. 1. 2019 daždová voda 175,32 175,32 1000182463 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201920065 15. 2. 2019 18. 2. 2019 25. 1. 2019 daždová voda 336,20 336,20 1000182464 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201920066 15. 2. 2019 18. 2. 2019 25. 1. 2019 Elektrická energia -234,15 -234,15 1000182465 ELGAS,k.s. 2018014713 13. 2. 2019 15. 2. 2019 25. 1. 2019 Prevádzka plynovej kotolne 720,00 720,00 1000182466 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10180092 14. 2. 2019 15. 2. 2019 12. 2. 2019 Spotreba el. energie a vody 3 011,63 3 011,63 1000182467 ZŠ ŠTÚROVA 2019006 6. 3. 2019 11. 3. 2019 1. 3. 2019 spotreba EE a SV - školský byt Tematínska 2092 98,11 98,11 1000182468 ZŠ ŠTÚROVA 2019007 3. 4. 2019 4. 4. 2019 28. 3. 2019 Služby požiarneho a bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000190001 FIREKONT s.r.o. 22019 7. 1. 2019 7. 1. 2019 7. 1. 2019 Ochrana osobných údajov 1/2019 60,00 60,00 1000190002 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1019011519 17. 1. 2019 15. 1. 2019 7. 1. 2019 Elektrická energia 1 262,39 1 262,39 1000190003 MAGNA ENERGIA a.s. 1011900339 11. 1. 2019 15. 1. 2019 7. 1. 2019 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2609 53,70 53,70 1000190004 Svitač Oto 0012019 15. 1. 2019 16. 1. 2019 10. 1. 2019 Oprava plynového kotla 158,00 158,00 1000190005 PLYNOTERM - KOPUN VLADIMÍR 20190009 18. 1. 2019 21. 1. 2019 10. 1. 2019 IDAMER, Stará Turá 2 410,20 2 410,20 1000190006 IDAMER 190003 5. 2. 2019 6. 2. 2019 10. 1. 2019 Kancelárske potreby 450,46 450,46 1000190007 LUDOPRINT 19538 21. 1. 2019 22. 1. 2019 14. 1. 2019 TOFAS, Nová Bošáca 318,00 318,00 1000190008 TOFAS s.r.o. 190005 22. 1. 2019 23. 1. 2019 14. 1. 2019 Elektrická energia 1 158,80 1 158,80 1000190009 ZSE Energia, a.s. 7459752389 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 71,37 71,37 1000190010 ZSE Energia, a.s. 7459753900 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 65,71 65,71 1000190011 ZSE Energia, a.s. 7459756080 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 28,43 28,43 1000190012 ZSE Energia, a.s. 7459757943 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 170,62 170,62 1000190013 ZSE Energia, a.s. 7459753727 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 110,44 110,44 1000190014 ZSE Energia, a.s. 7459757944 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 3 361,68 3 361,68 1000190015 ZSE Energia, a.s. 7459759879 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 2 008,88 2 008,88 1000190016 ZSE Energia, a.s. 7459759878 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 7 720,59 7 720,59 1000190017 ZSE Energia, a.s. 7459759877 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 616,63 616,63 1000190018 ZSE Energia, a.s. 7459759876 23. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia - Mnešická 45 79,27 79,27 1000190019 ZSE Energia, a.s. 7459757950 23. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 29,49 29,49 1000190020 ZSE Energia, a.s. 7459757948 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 217,95 217,95 1000190021 ZSE Energia, a.s. 7459755355 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 22,00 22,00 1000190022 ZSE Energia, a.s. 7459755171 22. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia - TZ 1367 1 013,87 1 013,87 1000190023 ZSE Energia, a.s. 7459750460 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 39,19 39,19 1000190024 ZSE Energia, a.s. 7459753457 28. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 37,88 37,88 1000190025 ZSE Energia, a.s. 7459753862 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 181,15 181,15 1000190026 ZSE Energia, a.s. 7459753726 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 94,93 94,93 1000190027 ZSE Energia, a.s. 7459753693 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 37,00 37,00 1000190028 ZSE Energia, a.s. 7459756975 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 160,36 160,36 1000190029 ZSE Energia, a.s. 7459753342 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 19,80 19,80 1000190030 ZSE Energia, a.s. 7459753193 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 429,03 429,03 1000190031 ZSE Energia, a.s. 7459753165 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 96,80 96,80 1000190032 ZSE Energia, a.s. 7459753958 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 143,36 143,36 1000190033 ZSE Energia, a.s. 7459752727 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 4,78 4,78 1000190034 ZSE Energia, a.s. 7459754229 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 88,05 88,05 1000190035 ZSE Energia, a.s. 7459759840 15. 2. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 93,02 93,02 1000190036 ZSE Energia, a.s. 7459755098 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 64,79 64,79 1000190037 ZSE Energia, a.s. 7459754672 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 2,88 2,88 1000190038 ZSE Energia, a.s. 7459759800 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 89,31 89,31 1000190039 ZSE Energia, a.s. 7459759801 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 1 500,19 1 500,19 1000190040 ZSE Energia, a.s. 7459759855 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 178,76 178,76 1000190041 ZSE Energia, a.s. 7459759858 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 68,38 68,38 1000190042 ZSE Energia, a.s. 7459759859 15. 2. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Elektrická energia 101,85 101,85 1000190043 ZSE Energia, a.s. 7459759813 24. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 vodné a stočné 3,04 3,04 1000190044 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000043 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 vodné a stočné 3,47 3,47 1000190045 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000044 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000190046 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000045 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 1916 1,48 1,48 1000190047 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000046 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 1940 1,63 1,63 1000190048 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000047 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 2119 0,38 0,38 1000190049 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000048 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 2206 3,23 3,23 1000190050 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000049 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 2235 0,83 0,83 1000190051 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000050 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000190052 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000051 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 2349 2,17 2,17 1000190053 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000052 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda - TZ 2350 0,67 0,67 1000190054 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 21900053 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda 6,30 6,30 1000190055 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000054 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Zrážková voda 8,68 8,68 1000190056 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000055 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 vodné a stočné 3,65 3,65 1000190057 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000056 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 vodné a stočné 4,01 4,01 1000190058 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219000057 31. 1. 2019 24. 1. 2019 15. 1. 2019 Členský príspevok - ZBHS 715,00 715,00 1000190059 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 00037 21. 1. 2019 22. 1. 2019 15. 1. 2019 Certa K, s.r.o. Nitra 3 084,00 3 084,00 1000190060 Certa K s.r.o. 19009 13. 2. 2019 14. 2. 2019 16. 1. 2019 CWS-boco Slovensko, Hlohovec 158,04 158,04 1000190061 CWS-boco Slovensko s.r.o. 191400158 24. 1. 2019 26. 1. 2019 17. 1. 2019 EMPIRIA, Piešťany 340,34 340,34 1000190062 Pavol Maráček - EMPIRIA 1071900022 12. 2. 2019 13. 2. 2019 17. 1. 2019 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 1 238,04 1 238,04 1000190063 FER-KAD, s.r.o. 2019002 4. 2. 2019 5. 2. 2019 17. 1. 2019 Oprava MaR ohrevu TÚV - TZ 6303 218,00 218,00 1000190064 KLIMASOFT s.r.o. 10190528 25. 1. 2019 28. 1. 2019 17. 1. 2019 Elektrická energia 30,29 30,29 1000190065 ZSE Energia, a.s. 7151128659 11. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 125,84 125,84 1000190066 ZSE Energia, a.s. 7310022465 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -607,34 -607,34 1000190067 ZSE Energia, a.s. 7210831490 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 1 419,66 1 419,66 1000190068 ZSE Energia, a.s. 7240675525 15. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia 3 571,68 3 571,68 1000190069 ZSE Energia, a.s. 7010700981 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -136,03 -136,03 1000190070 ZSE Energia, a.s. 7380012174 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -28,52 -28,52 1000190071 ZSE Energia, a.s. 7180989887 18. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -4,50 -4,50 1000190072 ZSE Energia, a.s. 7240675454 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -2 587,44 -2 587,44 1000190073 ZSE Energia, a.s. 7010699645 17. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 Elektrická energia -1 150,84 -1 150,84 1000190074 ZSE Energia, a.s. 7010700431 18. 1. 2019 17. 1. 2019 9. 1. 2019 LINOTEX, Nové Mesto n.V. 480,40 480,40 1000190075 LINOTEX, s.r.o. 12019 22. 1. 2019 21. 1. 2019 21. 1. 2019 Oprava horákov - TZ 2345 307,80 307,80 1000190076 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612014 25. 1. 2019 28. 1. 2019 21. 1. 2019 Nájom fľaša oceľová 55,44 55,44 1000190077 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861370917 30. 1. 2019 31. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 722,72 722,72 1000190078 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8402475652 25. 1. 2019 28. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - Lieskovská 2526 23,88 23,88 1000190079 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8473176834 28. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - Holubyho 1336 377,37 377,37 1000190080 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8400003092 28. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -90,38 -90,38 1000190081 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713797 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -27,26 -27,26 1000190082 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8480493810 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -75,18 -75,18 1000190083 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8439030661 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -24,90 -24,90 1000190084 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713812 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -10,03 -10,03 1000190085 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8451225700 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -86,38 -86,38 1000190086 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8465859923 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -658,95 -658,95 1000190087 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713810 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 145,35 145,35 1000190088 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713808 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -130,69 -130,69 1000190089 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713807 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn -2 967,50 -2 967,50 1000190090 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8431713805 29. 1. 2019 29. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 1 207,00 1 207,00 1000190091 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798632 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 73,00 73,00 1000190092 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798631 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 80,00 80,00 1000190093 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798643 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 388,00 388,00 1000190094 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798629 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 53,00 53,00 1000190095 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798630 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 16,00 16,00 1000190096 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798641 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 4,00 4,00 1000190097 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798626 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 401,00 401,00 1000190098 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798627 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 171,00 171,00 1000190099 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798628 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - TZ 815 1 987,00 1 987,00 1000190100 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798639 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 8,00 8,00 1000190101 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798745 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 2 330,00 2 330,00 1000190102 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798758 28. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 16,00 16,00 1000190103 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798661 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 2 291,00 2 291,00 1000190104 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798633 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - TZ 2480 1 679,00 1 679,00 1000190105 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798634 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 1 467,00 1 467,00 1000190106 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798635 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - TZ 2069 669,00 669,00 1000190107 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798636 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 541,00 541,00 1000190108 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798668 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - TZ 811 3 306,00 3 306,00 1000190109 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798637 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 2 240,00 2 240,00 1000190110 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798638 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 39,00 39,00 1000190111 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798464 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 741,00 741,00 1000190112 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798589 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 431,00 431,00 1000190113 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798592 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 32,00 32,00 1000190114 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798594 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 39,00 39,00 1000190115 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798596 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 42,00 42,00 1000190116 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798818 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - Holubyho 1336 47,00 47,00 1000190117 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798859 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 535,00 535,00 1000190118 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798884 28. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn - Lieskovská 2526 29,00 29,00 1000190119 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798766 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 4,00 4,00 1000190120 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798718 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 17,00 17,00 1000190121 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798730 25. 1. 2019 25. 1. 2019 21. 1. 2019 SIGMA PUMPY SK, Nové Mesto n.V. 112,50 112,50 1000190122 SIGMA PUMPY SK s.r.o. 0081006397 30. 1. 2019 31. 1. 2019 21. 1. 2019 Kancelárske potreby 133,32 133,32 1000190123 LUDOPRINT 19541 30. 1. 2019 31. 1. 2019 21. 1. 2019 Zemný plyn 509,00 509,00 1000190124 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8667798640 25. 1. 2019 25. 1. 2019 22. 1. 2019 Nákup PHL 206,62 206,62 1000190125 OMV Slovensko s.r.o. 7039350204 25. 1. 2019 22. 1. 2019 22. 1. 2019 Zrážková voda 10,34 10,34 1000190126 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219001959 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Vodné, stočné 11,06 11,06 1000190127 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002249 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000190128 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002527 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Zrážková voda 764,47 764,47 1000190129 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002056 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Vodné, stočné 13,45 13,45 1000190130 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219002125 31. 1. 2019 30. 1. 2019 22. 1. 2019 Zemný plyn -2,34 -2,34 1000190131 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8480493809 31. 12. 2019 29. 1. 2019 22. 1. 2019 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478, 2479 374,00 374,00 1000190132 Andrej Vacula 62019 31. 1. 2019 2. 2. 2019 23. 1. 2019 Oprava plynového kotla - TZ 2235 135,00 135,00 1000190133 Andrej Vacula 72019 31. 1. 2019 2. 2. 2019 23. 1. 2019 Grundfos MI301 167,40 167,40 1000190134 KLIMASOFT s.r.o. 10190537 28. 1. 2019 29. 1. 2019 23. 1. 2019 Elektrická energia 66,18 66,18 1000190135 ZSE Energia, a.s. 7141211183 25. 1. 2019 17. 1. 2019 24. 1. 2019 PLYNEX, Katlovce 267,44 267,44 1000190136 PLYNEX 2019000015 5. 2. 2019 17. 1. 2019 24. 1. 2019 Stavebné práce - Južná 2599 880,80 880,80 1000190137 STAWAL SK s. r. o. 00319 5. 2. 2019 6. 2. 2019 24. 1. 2019 Oprava balkónových dverí - Lieskovská 2527 37,80 37,80 1000190138 Svitač Oto 0032019 29. 1. 2019 25. 1. 2019 25. 1. 2019 Zemný plyn 65,00 65,00 1000190139 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8648441149 1. 2. 2019 4. 2. 2019 25. 1. 2019 vodné a stočné 4,57 4,57 1000190140 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004930 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 612,59 612,59 1000190141 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004926 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 678,86 678,86 1000190142 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004927 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 498,30 498,30 1000190143 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004928 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 614,87 614,87 1000190144 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004929 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 464,02 464,02 1000190145 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004931 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 598,86 598,86 1000190146 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004932 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 555,43 555,43 1000190147 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219004933 31. 1. 2019 31. 1. 2019 28. 1. 2019 vodné a stočné 290,52 290,52 1000190148 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219009444 6. 2. 2019 4. 2. 2019 28. 1. 2019 TEXO, Nové Mesto n.V. 2,64 2,64 1000190149 STUDIO TEXO s.r.o. 190100115 28. 1. 2019 8. 2. 2019 28. 1. 2019 Daň zo závislej činnosti - ročné zučtovanie 60,00 60,00 1000190150 PragmaSys, s. r. o. 1020190269 25. 1. 2019 28. 1. 2019 Výmena rohože 81,05 81,05 1000190151 CWS-boco Slovensko s.r.o. 191102255 15. 2. 2019 18. 2. 2019 28. 1. 2019 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 557,28 557,28 1000190152 Elektroinstala 6190013 8. 2. 2019 4. 2. 2019 29. 1. 2019 TILIA, Nové Mesto n.V. 204,00 204,00 1000190153 TILIA v.o.s. 20190024 8. 2. 2019 31. 1. 2019 29. 1. 2019 Porucha vykurovacej sústavy - TZ 2206 206,76 206,76 1000190154 SBDO 50190001 5. 2. 2019 6. 2. 2019 29. 1. 2019 Acetylén technický 58,64 58,64 1000190155 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861374383 8. 2. 2019 11. 2. 2019 29. 1. 2019 vodné a stočné 115,93 115,93 1000190156 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219016632 6. 2. 2019 7. 2. 2019 29. 1. 2019 PLYNEX, Katlovce 519,36 519,36 1000190157 PLYNEX 2019000034 8. 2. 2019 31. 1. 2019 29. 1. 2019 vývoz žumpy - Trenčianska 1876 95,00 95,00 1000190158 Mozola Igor 2019004 31. 1. 2019 1. 2. 2019 29. 1. 2019 vývoz žumpy - Trenčianska 1876 95,00 95,00 1000190159 Mozola Igor 2019003 31. 1. 2019 1. 2. 2019 29. 1. 2019 Stravné lístky 3 863,04 3 863,04 1000190160 Up Slovensko,s.r.o. 119011882 8. 2. 2019 11. 2. 2019 29. 1. 2019 Zemný plyn 31,88 31,88 1000190161 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8400004365 8. 2. 2019 8. 2. 2019 30. 1. 2019 revízia kotla 44,40 44,40 1000190162 Andrej Vacula 122019 7. 2. 2019 7. 2. 2019 30. 1. 2019 prehliadka výťahov - Odborárska 1367, M.R.Štefánika 811 252,00 252,00 1000190163 ELMAD s.r.o. 2019003 15. 2. 2019 15. 2. 2019 31. 1. 2019 Služby požiarneho a bezpečnostného technika 380,00 380,00 1000190164 FIREKONT s.r.o. 162019 1. 2. 2019 12. 2. 2019 1. 2. 2019 Trovy exekúcie - JAMAL s.r.o., Prievidza 54,59 54,59 1000190165 JUDr. Ivona Babušková - súdny exekútor 19000086 7. 2. 2019 9. 2. 2019 1. 2. 2019 vodné a stočné 1 550,20 1 550,20 1000190166 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219020667 12. 2. 2019 12. 2. 2019 1. 2. 2019 vodné a stočné 128,17 128,17 1000190167 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219021908 12. 2. 2019 12. 2. 2019 1. 2. 2019 TRIBEJA, Nové Mesto n.V. 353,65 353,65 1000190168 TRIBEJA s.r.o. 6 13. 2. 2019 14. 2. 2019 1. 2. 2019 Ochrana osobných údajov 60,00 60,00 1000190169 osobnyudaj.sk, s.r.o. 1019021511 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 29,00 29,00 1000190170 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148298 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 17,00 17,00 1000190171 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148263 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 47,00 47,00 1000190172 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148388 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 65,00 65,00 1000190173 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148372 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 2 258,00 2 258,00 1000190174 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148290 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 535,00 535,00 1000190175 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148413 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Zemný plyn 8,00 8,00 1000190176 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148278 14. 2. 2019 15. 2. 2019 4. 2. 2019 Oprava MaR K1 kotla - TZ 2119 264,60 264,60 1000190177 KLIMASOFT s.r.o. 10190554 12. 2. 2019 13. 2. 2019 4. 2. 2019 Oprava horákovej jednotky- TZ 2350 274,80 274,80 1000190178 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612056 8. 2. 2019 11. 2. 2019 4. 2. 2019 Oprava horákovej jednotky - TZ 2349 334,35 334,35 1000190179 WEISHAUPT spol.s r.o 2922612055 8. 2. 2019 11. 2. 2019 4. 2. 2019 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 401,02 401,02 1000190180 FER-KAD, s.r.o. 2019008 19. 2. 2019 20. 2. 2019 4. 2. 2019 vodné a stočné 25,86 25,86 1000190181 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219024206 12. 2. 2019 14. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 124,93 124,93 1000190182 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023701 12. 2. 2019 14. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 87,26 87,26 1000190183 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023702 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 402,91 402,91 1000190184 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023703 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 98,93 98,93 1000190185 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023704 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 29,38 29,38 1000190186 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023705 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 524,66 524,66 1000190187 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023706 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 261,37 261,37 1000190188 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023707 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 173,35 173,35 1000190189 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023708 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 195,60 195,60 1000190190 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219023709 12. 2. 2019 13. 2. 2019 5. 2. 2019 vodné a stočné 198,77 198,77 1000190191 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219024709 12. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 vodné a stočné 147,66 147,66 1000190192 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219024708 12. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Upratovanie administratívnej budovy 500,00 500,00 1000190193 Deliimpuls, s.r.o. 0192019 14. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 upratovaniespol.priestorov - J.Kréna 6310, 6311 429,20 429,20 1000190194 Deliimpuls, s.r.o. 0202019 14. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 306,85 306,85 1000190195 Slávka Humelová 20190007 8. 2. 2019 10. 2. 2019 6. 2. 2019 Elektrická energia 1 155,74 1 155,74 1000190196 MAGNA ENERGIA a.s. 1011910096 14. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zákon o dani z príjmov 58,00 58,00 1000190197 AMD Partners, s. r. o. 201819008 28. 1. 2019 6. 2. 2019 Nájom fľaša oceľová 68,89 68,89 1000190198 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861378834 19. 2. 2019 20. 2. 2019 6. 2. 2019 Telekomunikačné poplatky - pevná linka 259,44 259,44 1000190199 Slovak Telekom, a. s. 1001903704 18. 2. 2019 18. 2. 2019 6. 2. 2019 Telekomunikačné služby - internet 257,74 257,74 1000190200 Slovak Telekom, a. s. 1001903702 18. 2. 2019 18. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 388,00 388,00 1000190201 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148162 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 171,00 171,00 1000190202 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148163 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 388,00 388,00 1000190203 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148164 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 51,00 51,00 1000190204 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148165 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 71,00 71,00 1000190205 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148166 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 1 170,00 1 170,00 1000190206 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148167 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 2 220,00 2 220,00 1000190207 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148168 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 1 421,00 1 421,00 1000190208 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148170 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 1 628,00 1 628,00 1000190209 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148169 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 39,00 39,00 1000190210 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148132 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 431,00 431,00 1000190211 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148128 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 32,00 32,00 1000190212 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148130 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 741,00 741,00 1000190213 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148125 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 39,00 39,00 1000190214 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148002 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 78,00 78,00 1000190215 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148179 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 16,00 16,00 1000190216 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148176 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 494,00 494,00 1000190217 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148175 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 1 926,00 1 926,00 1000190218 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148174 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 2 171,00 2 171,00 1000190219 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148173 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 3 204,00 3 204,00 1000190220 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148172 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 4,00 4,00 1000190221 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148161 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 648,00 648,00 1000190222 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148171 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 16,00 16,00 1000190223 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148197 15. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn 4,00 4,00 1000190224 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8658148252 14. 2. 2019 15. 2. 2019 6. 2. 2019 Výmena elektrozámku 112,73 112,73 1000190225 Motoco Security s.r.o. 2019920022 8. 2. 2019 6. 2. 2019 6. 2. 2019 Empíria, Piešťany 405,37 405,37 1000190226 Pavol Maráček - EMPIRIA 1071900209 28. 2. 2019 2. 3. 2019 6. 2. 2019 Zemný plyn -2 332,98 -2 332,98 1000190227 ELGAS,k.s. 2018015737 12. 2. 2019 11. 2. 2019 6. 2. 2019 servisna a revízna prehliadka plyn.kotla - Bošácka 2529/17 44,40 44,40 1000190228 Andrej Vacula 232019 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Stabilit, Nové Mesto n.V. 247,12 247,12 1000190229 STABILIT s.r.o. 21901014 13. 2. 2019 14. 2. 2019 8. 2. 2019 Revízia komínov - TZ 1266 369,60 369,60 1000190230 KOMINARSTVO L. MARKECH 2019010 20. 2. 2019 21. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 29,49 29,49 1000190231 ZSE Energia, a.s. 7479427188 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 22,00 22,00 1000190232 ZSE Energia, a.s. 7479425510 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 217,95 217,95 1000190233 ZSE Energia, a.s. 7479425624 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 2 986,79 2 986,79 1000190234 ZSE Energia, a.s. 7479428466 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 1 158,80 1 158,80 1000190235 ZSE Energia, a.s. 7479423929 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 71,37 71,37 1000190236 ZSE Energia, a.s. 7479424930 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 110,44 110,44 1000190237 ZSE Energia, a.s. 7479427185 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 28,43 28,43 1000190238 ZSE Energia, a.s. 7479427184 15. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 37,00 37,00 1000190239 ZSE Energia, a.s. 7479426606 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 64,79 64,79 1000190240 ZSE Energia, a.s. 7479425315 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 4,78 4,78 1000190241 ZSE Energia, a.s. 7479425176 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 37,88 37,88 1000190242 ZSE Energia, a.s. 7479424899 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 2,88 2,88 1000190243 ZSE Energia, a.s. 7479428458 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 429,03 429,03 1000190244 ZSE Energia, a.s. 7479424444 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 19,80 19,80 1000190245 ZSE Energia, a.s. 7479424464 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 143,36 143,36 1000190246 ZSE Energia, a.s. 7479424169 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 94,93 94,93 1000190247 ZSE Energia, a.s. 7479424788 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 39,19 39,19 1000190248 ZSE Energia, a.s. 7479424617 20. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 96,80 96,80 1000190249 ZSE Energia, a.s. 7479424971 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 160,36 160,36 1000190250 ZSE Energia, a.s. 7479424534 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 101,85 101,85 1000190251 ZSE Energia, a.s. 7479428460 18. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 88,05 88,05 1000190252 ZSE Energia, a.s. 7479428463 20. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektrická energia 68,38 68,38 1000190253 ZSE Energia, a.s. 7479428464 20. 2. 2019 18. 2. 2019 8. 2. 2019 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 317,52 317,52 1000190254 Elektroinstala 6190096 21. 2. 2019 22. 2. 2019 8. 2. 2019 Prevádzka plynovej kotolne za 1/2019 120,00 120,00 1000190255 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10190001 20. 2. 2019 21. 2. 2019 12. 2. 2019 Kyslík technický 38,56 38,56 1000190256 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861380020 21. 2. 2019 22. 2. 2019 12. 2. 2019 Nákup PHL 217,98 217,98 1000190257 OMV Slovensko s.r.o. 7039352100 12. 2. 2019 12. 2. 2019 12. 2. 2019 Zemný plyn 243 387,19 243 387,19 1000190258 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 8419522242 22. 2. 2019 22. 2. 2019 12. 2. 2019 Výmena okien - Javorinská 2138 826,94 826,94 1000190259 Top okno TN s.r.o. 2019032 13. 2. 2019 12. 2. 2019 12. 2. 2019 Výmena okna a balkónových dverí - Klčové 2480 880,00 880,00 1000190260 Top okno TN s.r.o. 2019031 13. 2. 2019 12. 2. 2019 12. 2. 2019 TOFAS, Nová Bošáca 1 449,60 1 449,60 1000190261 TOFAS s.r.o. 190056 21. 2. 2019 22. 2. 2019 12. 2. 2019 Elektrická energia -43,83 -43,83 1000190262 ZSE Energia, a.s. 7240678176 20. 2. 2019 20. 2. 2019 12. 2. 2019 Elektrická energia 176,81 176,81 1000190263 ZSE Energia, a.s. 7121487220 15. 2. 2019 20. 2. 2019 12. 2. 2019 Elektrická energia 2 966,18 2 966,18 1000190264 ZSE Energia, a.s. 7111749718 15. 2. 2019 20. 2. 2019 12. 2. 2019 Elektrická energia - TZ 1940 1 574,57 1 574,57 1000190265 ZSE Energia, a.s. 7220793345 19. 2. 2019 19. 2. 2019 12. 2. 2019 Elektrická energia 276,47 276,47 1000190266 ZSE Energia, a.s. 7171041693 15. 2. 2019 19. 2. 2019 12. 2. 2019 Úradné meranie spotreby paliva 310,80 310,80 1000190267 O.P.C.D.- Ing. Igor Škrobánek 2019016 15. 2. 2019 8. 2. 2019 12. 2. 2019 Oprava plynového kotla - Karpatská 2479 138,00 138,00 1000190268 Andrej Vacula 262019 21. 2. 2019 22. 2. 2019 12. 2. 2019 Oprava MaR kotla K3 - TZ 1916 1 655,50 1 655,50 1000190269 KLIMASOFT s.r.o. 10190567 19. 2. 2019 20. 2. 2019 12. 2. 2019 vývoz odpad.vod - Trenčianska 1876/13 95,00 95,00 1000190270 Mozola Igor 2019012 14. 2. 2019 15. 2. 2019 12. 2. 2019 Revízia komínov - TZ 1367 158,40 158,40 1000190271 KOMINARSTVO L. MARKECH 2019011 20. 2. 2019 21. 2. 2019 12. 2. 2019 Revízia elektrického zariadenia 95,00 95,00 1000190272 František Ščerba - REVIT 19010001 18. 2. 2019 19. 2. 2019 12. 2. 2019 Telekomunikačné služby - mobil 778,31 778,31 1000190273 Slovak Telekom, a. s. 8226074320 15. 3. 2019 18. 2. 2019 12. 2. 2019 Kancelárske potreby 134,94 134,94 1000190274 LUDOPRINT 19555 22. 2. 2019 25. 2. 2019 12. 2. 2019 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 262,00 262,00 1000190275 DROGERIA TOMANEC 119006 13. 2. 2019 14. 2. 2019 13. 2. 2019 Registrácia partnerov verejného sektora 880,00 880,00 1000190276 JUDr. Adriana Ručkayová 2019010 14. 2. 2019 15. 2. 2019 13. 2. 2019 Aktualizačný poplatok - ANASOFT 617,80 617,80 1000190277 ANASOFT APR, s. r. o. 611900180 18. 2. 2019 19. 2. 2019 14. 2. 2019 Elektrická energia 697,64 697,64 1000190278 MAGNA ENERGIA a.s. 1051901498 20. 2. 2019 20. 2. 2019 14. 2. 2019 Elektrická energia - TZ 308 39,64 39,64 1000190279 ZSE Energia, a.s. 7111751074 19. 2. 2019 21. 2. 2019 14. 2. 2019 1000 Riešení 2019 35,80 35,80 1000190280 PORADCA s.r.o. 65008776 18. 2. 2019 18. 2. 2019 vodné a stočné 85,14 85,14 1000190281 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219027758 26. 2. 2019 25. 2. 2019 18. 2. 2019 vodné a stočné 128,20 128,20 1000190282 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219027720 26. 2. 2019 25. 2. 2019 18. 2. 2019 Zrážková voda 40,09 40,09 1000190283 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219027400 26. 2. 2019 25. 2. 2019 18. 2. 2019 Zrážková voda 87,84 87,84 1000190284 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219027250 26. 2. 2019 25. 2. 2019 18. 2. 2019 Inkasné položky 1 865,88 1 865,88 1000190285 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001194679 22. 2. 2019 25. 2. 2019 19. 2. 2019 Poštový úver 242,00 242,00 1000190286 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001191103 25. 2. 2019 23. 2. 2019 19. 2. 2019 Oprava omietky po zatečení - Odborárska 1367 64,00 64,00 1000190287 AL stavby s.r.o. 2019004 22. 2. 2019 25. 2. 2019 19. 2. 2019 Správa budov 2019 - konferencia 192,00 192,00 1000190288 ZSaUN 2019174 27. 2. 2019 28. 2. 2019 19. 2. 2019 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2523 155,00 155,00 1000190289 Andrej Vacula 292019 26. 2. 2019 27. 2. 2019 19. 2. 2019 Samolepky na ozn. výťahu - Odborárska 1367 43,43 43,43 1000190290 STUDIO TEXO s.r.o. 190100234 4. 3. 2019 5. 3. 2019 19. 2. 2019 vodné a stoťné 1 179,18 1 179,18 1000190291 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219027188 26. 2. 2019 25. 2. 2019 20. 2. 2019 Nájom - fľaša oceľová 61,36 61,36 1000190292 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861382921 4. 3. 2019 5. 3. 2019 21. 2. 2019 Aktualizácia smernice o verejnom obstarávaní 240,00 240,00 1000190293 EUROKONZULT, s.r.o. 10190003 27. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Oprava okna a balkónových dverí 20,00 20,00 1000190294 Svitač Oto 0072019 26. 2. 2019 25. 2. 2019 21. 2. 2019 Oprava balkónových dverí - Čachtická 2610 53,70 53,70 1000190295 Svitač Oto 0082019 26. 2. 2019 25. 2. 2019 21. 2. 2019 Oprava vchodových dverí 78,80 78,80 1000190296 Svitač Oto 0062019 26. 2. 2019 25. 2. 2019 21. 2. 2019 Oprava plynového kotla - Lieskovská 2526 143,00 143,00 1000190297 Andrej Vacula 332019 4. 3. 2019 5. 3. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 34,39 34,39 1000190298 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029816 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1 328,16 1 328,16 1000190299 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029820 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 5 238,50 5 238,50 1000190300 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029821 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1 342,43 1 342,43 1000190301 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029822 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1 914,10 1 914,10 1000190302 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029823 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 4 258,69 4 258,69 1000190303 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029824 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1 040,83 1 040,83 1000190304 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029825 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 33,59 33,59 1000190305 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029826 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 3 429,52 3 429,52 1000190306 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029827 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 2 747,87 2 747,87 1000190307 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029828 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 4 932,78 4 932,78 1000190308 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029829 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1 470,10 1 470,10 1000190309 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029830 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 942,96 942,96 1000190310 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029831 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1 213,06 1 213,06 1000190311 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029832 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 764,64 764,64 1000190312 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029833 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 542,80 542,80 1000190313 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029834 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 57,01 57,01 1000190314 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029837 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 1,16 1,16 1000190315 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029838 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 20,26 20,26 1000190316 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029813 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 23,42 23,42 1000190317 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029747 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 160,98 160,98 1000190318 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029743 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 76,39 76,39 1000190319 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029744 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 16,52 16,52 1000190320 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029745 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Zrážková voda 910,51 910,51 1000190321 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029742 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000190322 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029590 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 47,05 47,05 1000190323 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029602 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Zrážková voda 16,32 16,32 1000190324 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029603 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 353,02 353,02 1000190325 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029604 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 454,42 454,42 1000190326 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029605 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 700,49 700,49 1000190327 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029606 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 2 498,28 2 498,28 1000190328 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029475 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 475,79 475,79 1000190329 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029524 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 410,36 410,36 1000190330 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029525 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 456,41 456,41 1000190331 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029526 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 337,67 337,67 1000190332 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029527 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 364,33 364,33 1000190333 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029528 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 458,82 458,82 1000190334 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 21929529 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 388,56 388,56 1000190335 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029530 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 374,02 374,02 1000190336 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029531 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 412,78 412,78 1000190337 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029532 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 400,67 400,67 1000190338 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029533 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 vodné a stočné 0,00 0,00 1000190339 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029534 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Vodné, stočné 13,72 13,72 1000190340 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 219029535 26. 2. 2019 28. 2. 2019 21. 2. 2019 Elektrická energia - Mnešická 45 -72,62 -72,62 1000190341 ZSE Energia, a.s. 7151141250 27. 2. 2019 27. 2. 2019 21. 2. 2019 Elektrická energia 12,28 12,28 1000190342 ZSE Energia, a.s. 7161078586 26. 2. 2019 26. 2. 2019 21. 2. 2019 TOFAS, Nová Bošáca 73,80 73,80 1000190343 TOFAS s.r.o. 190077 5. 3. 2019 6. 3. 2019 22. 2. 2019 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 123,86 123,86 1000190344 Elektroinstala 6190245 5. 3. 2019 6. 3. 2019 22. 2. 2019 Porucha riadiaceho systému - TZ 6311 375,60 375,60 1000190345 KLIMASOFT s.r.o. 10190582 28. 2. 2019 1. 3. 2019 22. 2. 2019 Oprava úpravovne vody - TZ 6303 284,00 284,00 1000190346 Aquael M.S Servis s.r.o. 2019030 5. 3. 2019 6. 3. 2019 22. 2. 2019 Elektrická energia 33,01 33,01 1000190347 ZSE Energia, a.s. 7102996892 13. 3. 2019 4. 3. 2019 22. 2. 2019 Nákup PHL 202,64 202,64 1000190348 OMV Slovensko s.r.o. 7039354398 27. 2. 2019 25. 2. 2019 25. 2. 2019 Prevádzka www stránky 83,40 83,40 1000190349 Netix Solutions, s.r.o. 190020 26. 2. 2019 27. 2. 2019 25. 2. 2019 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 1 262,24 1 262,24