Evidované od: 1. 1. 2018 do: 31. 12. 2018 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Elektrická energia - Bošácka 2529 25,66 25,66 1000175551 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 304804399 28. 12. 2018 24. 1. 2018 17. 1. 2018 STABILIT, Nové Mesto n.V. 11,56 11,56 1000175740 STABILIT s.r.o. 258170242 8. 1. 2018 3. 1. 2018 3. 1. 2018 Stravné lístky 3 983,76 3 983,76 1000175741 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 117132667 8. 1. 2018 4. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 164,84 0,00 1000175742 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721190 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 336,93 336,93 1000175743 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721195 4. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 161,82 161,82 1000175744 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721197 4. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 161,82 161,82 1000175745 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721196 4. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 163,63 0,00 1000175746 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721189 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 163,63 0,00 1000175747 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721188 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 145,51 0,00 1000175748 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721187 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 175,71 175,71 1000175749 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721194 4. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 170,27 170,27 1000175750 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721193 4. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 170,27 170,27 1000175751 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721192 4. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 daždová voda 163,63 0,00 1000175752 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201721191 1. 1. 2018 3. 1. 2018 oprava vodo.prípojky 830,21 0,00 1000175753 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 118501217 3. 1. 2018 3. 1. 2018 montáž a nadstavenie dverí - Javorinská 1907 36,00 0,00 1000175754 Motoco Security s.r.o. 2017920295 29. 12. 2017 3. 1. 2018 Riadiaca jednotka nadstavenia dverí - Javorinská 1907 150,00 0,00 1000175755 Motoco Security s.r.o. 2017920286 21. 12. 2017 3. 1. 2018 Odvoz odpadu - Škultétyho 2072 36,00 0,00 1000175756 VARION Slovakia, s.r.o. 2017234 11. 1. 2018 3. 1. 2018 Oprava plynového kotla 192,00 192,00 1000175757 Andrej Vacula 1852017 8. 1. 2018 3. 1. 2018 3. 1. 2018 Oprava plynového kotla - Bošácka 2530 281,00 281,00 1000175758 Andrej Vacula 1872017 8. 1. 2018 4. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - SNP 380 38,30 0,00 1000175759 Kováčik s.r.o. 20171709 1. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - Lieskovská 2524 43,63 0,00 1000175760 Kováčik s.r.o. 20171697 1. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - Beckov 199 10,57 0,00 1000175761 Kováčik s.r.o. 20171698 1. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - Beckov 200 10,57 0,00 1000175762 Kováčik s.r.o. 20171699 1. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - Beckov 201 18,52 0,00 1000175763 Kováčik s.r.o. 20171700 1. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - Kálnica 102 3,97 0,00 1000175764 Kováčik s.r.o. 20171701 1. 1. 2018 3. 1. 2018 kontrola has.prístrojov - Nová Bošáca 167 3,97 0,00 1000175765 Kováčik s.r.o. 20171702 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Kontrola hasiacich prístrojov - Vajanského 2116 41,00 41,00 1000175766 Kováčik s.r.o. 20171706 8. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Kontrola hasiacich prístrojov 351,22 351,22 1000175767 Kováčik s.r.o. 20171707 10. 1. 2018 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Kontrola has.prístrojov - Nová Bošáca 164 10,57 0,00 1000175768 Kováčik s.r.o. 20171703 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Kontrola has.prístrojov - Dolné Srnie 259 10,57 0,00 1000175769 Kováčik s.r.o. 20171704 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Kontrola has.prístrojov - Dolné Srnie 260 14,54 0,00 1000175770 Kováčik s.r.o. 20171705 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Kontrola has.prístrojov - Lieskovská 2200 40,39 0,00 1000175771 Kováčik s.r.o. 20171708 1. 1. 2018 3. 1. 2018 Odborná prehliadka kotlov - TZ 855, 590 692,10 692,10 1000175772 VAVROTHERM s.r.o. 10023317 10. 1. 2018 4. 1. 2018 3. 1. 2018 Elektrická energia 48,52 0,00 1000175773 ZSE Energia, a.s. 7010664575 29. 12. 2017 3. 1. 2018 Zrážková voda 16,48 16,48 1000175774 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121649 22. 1. 2018 17. 1. 2018 3. 1. 2018 vodné a stočné 145,07 0,00 1000175775 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121670 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 57,41 57,41 1000175776 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121671 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 57,41 57,41 1000175777 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121672 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 57,41 57,41 1000175778 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121673 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 41,81 41,81 1000175779 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121674 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 41,81 41,81 1000175780 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121675 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 41,81 41,81 1000175781 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121676 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 41,81 41,81 1000175782 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121677 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Zrážková voda - TZ 308 107,88 107,88 1000175783 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121678 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Zrážková voda - TZ 311 111,36 111,36 1000175784 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121679 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Zrážková voda - TZ 313 15,22 15,22 1000175785 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121680 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Zrážková voda - TZ 1367 7,33 7,33 1000175786 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121681 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 49,90 0,00 1000175787 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121682 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 117,32 0,00 1000175788 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121683 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 117,71 0,00 1000175789 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121881 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 101,52 0,00 1000175790 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121882 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 138,13 0,00 1000175791 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121883 17. 1. 2018 4. 1. 2018 vodné a stočné 87,07 0,00 1000175792 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121884 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Zrážková voda 87,47 0,00 1000175793 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217121885 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 1 179,14 1 179,14 1000175794 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122219 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 1 425,66 1 425,66 1000175795 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 21712220 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 1 307,46 1 307,46 1000175796 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122221 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 1 836,07 1 836,07 1000175797 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 21712222 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 3 860,38 3 860,38 1000175798 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122223 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 748,92 748,92 1000175799 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122224 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 243,76 243,76 1000175800 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122225 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 3 434,36 3 434,36 1000175801 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122226 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 2 811,48 2 811,48 1000175802 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122227 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 4 119,47 4 119,47 1000175803 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122228 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 1 480,81 1 480,81 1000175804 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122229 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 824,50 824,50 1000175805 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122230 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 1 041,79 1 041,79 1000175806 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122231 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 705,06 705,06 1000175807 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122232 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 Vodné, stočné 523,49 523,49 1000175808 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 217122233 22. 1. 2018 17. 1. 2018 4. 1. 2018 servis výťahu - Javorinská 401 100,80 0,00 1000175809 OTIS Výťahy, s.r.o. 15179016 10. 1. 2018 4. 1. 2018 Tribeja, Nové Mesto n.V. 79,10 79,10 1000175810 TRIBEJA s.r.o. 187 10. 1. 2018 5. 1. 2018 8. 1. 2018 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 269,29 269,29 1000175811 Slávka Humelová 10170094 10. 1. 2018 5. 1. 2018 8. 1. 2018 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 343,49 343,49 1000175812 DROGERIA TOMANEC 117161 11. 1. 2018 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Stabilit, Nové Mesto n.V. 153,80 153,80 1000175813 STABILIT s.r.o. 258170251 11. 1. 2018 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Nájomné - fľaša oceľová 63,52 63,52 1000175814 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861224196 18. 1. 2018 19. 1. 2018 8. 1. 2018 Nákup PHL 202,01 202,01 1000175815 OMV Slovensko s.r.o. 7037395941 12. 1. 2018 8. 1. 2018 8. 1. 2018 Služby mobilnej siete 311,99 311,99 1000175816 Slovak Telekom, a. s. 3420412626 17. 1. 2018 18. 1. 2018 8. 1. 2018 Služby pevnej siete 253,44 253,44 1000175817 Slovak Telekom, a. s. 8200037672 18. 1. 2018 18. 1. 2018 8. 1. 2018 Služby pevnej siete 231,36 231,36 1000175818 Slovak Telekom, a. s. 8200037664 18. 1. 2018 18. 1. 2018 8. 1. 2018 Montáž gamatiek - Nám. Slobody 17/19 172,00 172,00 1000175819 PKS-MONT s.r.o. 170043 11. 1. 2018 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Upratovanie spol. priestorov bytového domu - 1.mája 308 108,00 0,00 1000175820 Deliimpuls, s.r.o. 1422017 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Upratovanie spol. priestorov bytového domu - Považská 1986 76,80 0,00 1000175821 Deliimpuls, s.r.o. 1412017 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Upratovanie spol. priestorov bytového domu - Tematínska 2548 76,80 0,00 1000175822 Deliimpuls, s.r.o. 1402017 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Upratovanie spol. priestorov bytového domu - J.Kréna 6310 161,70 161,70 1000175823 Deliimpuls, s.r.o. 1392017 11. 1. 2018 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Upratovanie spol. priestorov bytového domu - J.Kréna 6311 214,40 214,40 1000175824 Deliimpuls, s.r.o. 1382017 11. 1. 2018 12. 1. 2018 8. 1. 2018 Elektrická energia 38,05 0,00 1000175825 ZSE Energia, a.s. 7330018462 17. 1. 2018 8. 1. 2018 Elektrická energia 193,37 193,37 1000175826 ZSE Energia, a.s. 7330018482 17. 1. 2018 17. 1. 2018 8. 1. 2018 Elektrická energia 16,47 0,00 1000175827 ZSE Energia, a.s. 7330018413 17. 1. 2018 8. 1. 2018 Elektrická energia -19,28 0,00 1000175828 ZSE Energia, a.s. 7330018451 17. 1. 2018 8. 1. 2018 demontáž + montáž meradla - kpt.Nálepku 851, 852 237,17 0,00 1000175829 SPP - distribúcia, a.s. 9000278146 19. 1. 2018 9. 1. 2018 Prevádzka plynovej kotolne 10-12/2017 360,00 360,00 1000175830 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10170080 18. 1. 2018 14. 1. 2018 11. 1. 2018 Vývoz fekálií - Trenčianska 2199 440,40 440,40 1000175831 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20173545 12. 1. 2018 15. 1. 2018 11. 1. 2018 Čistenie kanalizácie - SNP 383 440,40 0,00 1000175832 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20173613 21. 1. 2018 11. 1. 2018 Aktualizačný poplatok IS DOMUS 1 046,82 1 046,82 1000175833 ANASOFT APR, s. r. o. 611702642 18. 1. 2018 14. 1. 2018 11. 1. 2018 Elektrická energia 625,08 625,08 1000175834 MAGNA ENERGIA a.s. 1051729880 16. 1. 2018 22. 1. 2018 11. 1. 2018 Renovácia piv.vchod, vonk.schod - Piešťanská 1209 2 188,80 0,00 1000175835 JOPA stav , s.r.o. 170063 13. 1. 2018 11. 1. 2018 obnova byt.domu - Piešťanská 1209 19 406,70 0,00 1000175836 JOPA stav , s.r.o. 170061 11. 1. 2018 11. 1. 2018 obnova byt.domu - Piešťanská 1209 9 487,84 0,00 1000175837 JOPA stav , s.r.o. 170062 11. 1. 2018 11. 1. 2018 Renovácia tonerov 707,40 707,40 1000175838 ALLis- Michal Šimko 170100172 18. 1. 2018 25. 12. 2017 12. 1. 2018 Renovácia tonerov 320,76 320,76 1000175839 ALLis- Michal Šimko 170100169 18. 1. 2018 25. 11. 2017 12. 1. 2018 Servis výpočtovej techniky 28,56 28,56 1000175840 ALLis- Michal Šimko 170100150 18. 1. 2018 10. 10. 2018 12. 1. 2018 Servis výpočtovej techniky 413,48 413,48 1000175841 ALLis- Michal Šimko 170100168 18. 1. 2018 3. 12. 2017 12. 1. 2018 Zemný plyn 267 417,71 267 417,71 1000175842 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7424276778 22. 1. 2018 22. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 35,66 33,29 1000175843 ZSE Energia, a.s. 7250050650 16. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia -11,23 -11,23 1000175844 ZSE Energia, a.s. 7240660797 19. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 37,21 0,00 1000175845 ZSE Energia, a.s. 7270026531 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia - Tehelná 1806 12,36 12,36 1000175846 ZSE Energia, a.s. 7270026530 18. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 3,76 0,00 1000175847 ZSE Energia, a.s. 7270026529 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 2,50 0,00 1000175848 ZSE Energia, a.s. 7270026528 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 4,60 0,00 1000175849 ZSE Energia, a.s. 7250050654 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 3 919,28 3 919,28 1000175850 ZSE Energia, a.s. 7380011951 18. 1. 2018 18. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 0,69 0,00 1000175851 ZSE Energia, a.s. 7350017144 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 50,59 0,00 1000175852 ZSE Energia, a.s. 7350017145 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 100,11 0,00 1000175853 ZSE Energia, a.s. 7160977965 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 24,02 0,00 1000175854 ZSE Energia, a.s. 7160977964 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 20,25 0,00 1000175855 ZSE Energia, a.s. 7160977966 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 63,62 63,62 1000175856 ZSE Energia, a.s. 7121336579 17. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 113,21 441,88 1000175857 ZSE Energia, a.s. 7121336578 12. 2. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 60,08 55,79 1000175858 ZSE Energia, a.s. 7121336577 31. 8. 2019 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 8,84 0,00 1000175859 ZSE Energia, a.s. 7160977955 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia -36,99 -36,99 1000175860 ZSE Energia, a.s. 7160977956 17. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 140,98 0,00 1000175861 ZSE Energia, a.s. 7160977959 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 146,26 0,00 1000175862 ZSE Energia, a.s. 7160977960 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 19,34 0,00 1000175863 ZSE Energia, a.s. 7160977961 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 66,89 51,35 1000175864 ZSE Energia, a.s. 7151025588 18. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 89,60 0,00 1000175865 ZSE Energia, a.s. 7160977967 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 444,38 622,02 1000175866 ZSE Energia, a.s. 7310021259 16. 1. 2018 17. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia -TZ 815 107,29 107,29 1000175867 ZSE Energia, a.s. 7200856039 18. 1. 2018 19. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 152,46 152,46 1000175868 ZSE Energia, a.s. 7260033749 16. 1. 2018 19. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 74,84 74,84 1000175869 ZSE Energia, a.s. 7310021260 16. 1. 2018 19. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 39,66 39,66 1000175870 ZSE Energia, a.s. 7200855363 16. 1. 2018 18. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 57,52 57,52 1000175871 ZSE Energia, a.s. 7310021258 31. 12. 2019 19. 1. 2018 12. 1. 2018 Elektrická energia 147,36 147,36 1000175872 ZSE Energia, a.s. 7380011950 16. 1. 2018 18. 1. 2018 12. 1. 2018 Servis plynovej kotolne 309,00 309,00 1000175873 Rozúčtovanie a energetické služby s.r.o. 10170081 18. 1. 2018 14. 1. 2018 15. 1. 2018 Oprava osvetlenia - Dibrovova 838 76,10 0,00 1000175874 ELMAD s.r.o. 2017186 29. 1. 2018 15. 1. 2018 oprava výťahu - Športová 2007 126,00 0,00 1000175875 ELMAD s.r.o. 2017187 29. 1. 2018 15. 1. 2018 Servisná prehliadka osvetlenia - Športová 2632 20,00 0,00 1000175876 ELMAD s.r.o. 2017188 29. 1. 2018 15. 1. 2018 Poštový úver 369,60 369,60 1000175877 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001085638 22. 1. 2018 21. 1. 2018 15. 1. 2018 Inkasné položky 1 853,62 1 853,62 1000175878 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9001084164 19. 1. 2018 22. 1. 2018 15. 1. 2018 vodné a stočné 1 044,68 0,00 1000175879 Obec Kálnica 0002017003 8. 2. 2018 15. 1. 2018 Oprava komunikácie - TZ 6303 301,36 301,36 1000175880 KLIMASOFT s.r.o. 10180510 19. 1. 2018 22. 1. 2018 15. 1. 2018 Kontrola a čistenie komínových telies 33,60 33,60 1000175881 KOMINSYSTEM s.r.o. 2017450 18. 1. 2018 23. 11. 2017 15. 1. 2018 Elektrická energia -4 437,47 -4 437,47 1000175882 ZSE Energia, a.s. 7010667081 22. 1. 2018 22. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -1 464,19 47,19 1000175883 ZSE Energia, a.s. 7010665388 31. 7. 2019 19. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 1 367,72 1 367,72 1000175884 ZSE Energia, a.s. 7151027842 16. 1. 2018 18. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 223,14 223,14 1000175885 ZSE Energia, a.s. 7200855705 18. 1. 2018 18. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -11,45 -11,45 1000175886 ZSE Energia, a.s. 7310021261 19. 1. 2018 19. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -6,18 0,00 1000175887 ZSE Energia, a.s. 7250050651 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -3,81 0,00 1000175888 ZSE Energia, a.s. 7250050652 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -6,91 0,00 1000175889 ZSE Energia, a.s. 7250050653 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 2,27 0,00 1000175890 ZSE Energia, a.s. 7250050655 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 1,43 0,00 1000175891 ZSE Energia, a.s. 7250050656 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -10,99 -10,99 1000175892 ZSE Energia, a.s. 7250050657 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -8,52 0,00 1000175893 ZSE Energia, a.s. 7280028243 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -1,97 0,00 1000175894 ZSE Energia, a.s. 7270026527 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -95,02 -95,02 1000175895 ZSE Energia, a.s. 7240660795 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 20,65 0,00 1000175896 ZSE Energia, a.s. 7240660796 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 111,71 111,71 1000175897 ZSE Energia, a.s. 7250050553 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -1,25 0,00 1000175898 ZSE Energia, a.s. 7250050554 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 13,16 0,00 1000175899 ZSE Energia, a.s. 7250050649 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -14,39 -14,39 1000175900 ZSE Energia, a.s. 7250050648 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -6,66 0,00 1000175901 ZSE Energia, a.s. 7280028244 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -20,21 0,00 1000175902 ZSE Energia, a.s. 7210812092 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -3,96 0,00 1000175903 ZSE Energia, a.s. 7290025757 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -0,37 0,00 1000175904 ZSE Energia, a.s. 7290025758 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 173,87 173,87 1000175905 ZSE Energia, a.s. 7290025759 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -13,09 -13,09 1000175906 ZSE Energia, a.s. 7290025760 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 0,30 0,00 1000175907 ZSE Energia, a.s. 7290025761 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 34,10 0,00 1000175908 ZSE Energia, a.s. 7300023821 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 252,80 0,00 1000175909 ZSE Energia, a.s. 7260032222 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -12,20 -12,20 1000175910 ZSE Energia, a.s. 7280028246 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -0,24 0,00 1000175911 ZSE Energia, a.s. 7280028245 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -0,89 -0,89 1000175912 ZSE Energia, a.s. 7290025756 17. 1. 2018 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -1,83 0,00 1000175913 ZSE Energia, a.s. 7260032223 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia 1,62 0,00 1000175914 ZSE Energia, a.s. 7260032224 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -1,52 0,00 1000175915 ZSE Energia, a.s. 7270026523 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Elektrická energia -2,47 0,00 1000175916 ZSE Energia, a.s. 7270026525 17. 1. 2018 15. 1. 2018 Upratovanie spol. priestorov bytového domu - Zelená 887 150,00 0,00 1000175917 ODRA s.r.o. 2017386 12. 1. 2018 16. 1. 2018 vodné a stočné 299,84 0,00 1000175918 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218000062 22. 1. 2018 16. 1. 2018 čistenie odpad.potrubia - 1.mája 313 58,00 0,00 1000175919 K.V. KANÁL - Vladimír Košnár 1252017 20. 1. 2018 17. 1. 2018 čistenie odpad.potrubia - 1.mája 313 120,00 0,00 1000175920 K.V. KANÁL - Vladimír Košnár 1242017 20. 1. 2018 17. 1. 2018 Zemný plyn -12,58 -12,58 1000175921 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7427276352 29. 1. 2018 29. 1. 2018 17. 1. 2018 Elektrická energia -0,11 0,00 1000175922 ZSE Energia, a.s. 7270026526 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -55,35 -55,35 1000175923 ZSE Energia, a.s. 7250050555 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,50 0,00 1000175924 ZSE Energia, a.s. 7270026524 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 55,64 0,00 1000175925 ZSE Energia, a.s. 7131194074 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,08 0,00 1000175926 ZSE Energia, a.s. 7330018452 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 240,63 0,00 1000175927 ZSE Energia, a.s. 7330018475 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,20 -1,75 1000175928 ZSE Energia, a.s. 7330018426 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,62 0,00 1000175929 ZSE Energia, a.s. 7330018455 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -56,04 0,00 1000175930 ZSE Energia, a.s. 7330018454 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -5,07 0,00 1000175931 ZSE Energia, a.s. 7330018453 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,02 0,00 1000175932 ZSE Energia, a.s. 7330018438 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 5,69 0,00 1000175933 ZSE Energia, a.s. 7330018440 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 774,84 0,00 1000175934 ZSE Energia, a.s. 7330018480 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 22,96 22,96 1000175935 ZSE Energia, a.s. 7330018476 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 2,17 0,00 1000175936 ZSE Energia, a.s. 7330018414 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 2,03 2,03 1000175937 ZSE Energia, a.s. 7330018412 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 8,88 0,00 1000175938 ZSE Energia, a.s. 7310019791 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -8,87 0,00 1000175939 ZSE Energia, a.s. 7330018411 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 639,52 0,00 1000175940 ZSE Energia, a.s. 7330018439 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 9,23 0,00 1000175941 ZSE Energia, a.s. 7330018415 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -15,59 0,00 1000175942 ZSE Energia, a.s. 7330018419 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 0,52 0,00 1000175943 ZSE Energia, a.s. 7330018418 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 9,22 0,00 1000175944 ZSE Energia, a.s. 7330018417 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 4,10 0,00 1000175945 ZSE Energia, a.s. 7330018416 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,73 0,00 1000175946 ZSE Energia, a.s. 7160977953 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,34 0,00 1000175947 ZSE Energia, a.s. 7160977954 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,36 0,00 1000175948 ZSE Energia, a.s. 7160977952 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -4,83 0,00 1000175949 ZSE Energia, a.s. 7160977958 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -43,40 0,00 1000175950 ZSE Energia, a.s. 7330018456 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 7,70 0,00 1000175951 ZSE Energia, a.s. 7180925759 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -4,81 -4,81 1000175952 ZSE Energia, a.s. 7121336573 23. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 7,21 7,21 1000175953 ZSE Energia, a.s. 7121336574 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -0,72 0,00 1000175954 ZSE Energia, a.s. 7160977957 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,98 -1,98 1000175955 ZSE Energia, a.s. 7121336571 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,98 -1,98 1000175956 ZSE Energia, a.s. 7121336572 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -319,37 -319,37 1000175957 ZSE Energia, a.s. 7151025585 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia - TZ 1367 1 703,68 1 703,68 1000175958 ZSE Energia, a.s. 7190876210 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -7,91 0,00 1000175959 ZSE Energia, a.s. 7330018457 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 6,44 0,00 1000175960 ZSE Energia, a.s. 7121336575 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -73,36 -73,36 1000175961 ZSE Energia, a.s. 7151025586 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -170,32 0,00 1000175962 ZSE Energia, a.s. 7121336576 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -315,89 -315,89 1000175963 ZSE Energia, a.s. 7151025587 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -64,51 0,00 1000175964 ZSE Energia, a.s. 7121336581 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 63,19 63,19 1000175965 ZSE Energia, a.s. 7121336580 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 3,00 0,00 1000175966 ZSE Energia, a.s. 7330018468 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 109,07 0,00 1000175967 ZSE Energia, a.s. 7330018467 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -56,26 0,00 1000175968 ZSE Energia, a.s. 7131191000 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 48,14 0,00 1000175969 ZSE Energia, a.s. 733001860 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,19 0,00 1000175970 ZSE Energia, a.s. 7330018459 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -9,59 0,00 1000175971 ZSE Energia, a.s. 7330018469 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -7,77 0,00 1000175972 ZSE Energia, a.s. 7330018463 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 371,06 210,35 1000175973 ZSE Energia, a.s. 7330018461 31. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -4,46 0,00 1000175974 ZSE Energia, a.s. 7160977962 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -21,37 0,00 1000175975 ZSE Energia, a.s. 7330018458 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -66,68 0,00 1000175976 ZSE Energia, a.s. 7330018465 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 110,21 0,00 1000175977 ZSE Energia, a.s. 7330018464 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -5,91 0,00 1000175978 ZSE Energia, a.s. 7330018435 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 0,30 0,00 1000175979 ZSE Energia, a.s. 7330018434 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,86 0,00 1000175980 ZSE Energia, a.s. 7160977963 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 31,36 0,00 1000175981 ZSE Energia, a.s. 7330018443 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,70 0,00 1000175982 ZSE Energia, a.s. 7330018442 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 86,91 0,00 1000175983 ZSE Energia, a.s. 7330018441 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 98,59 0,00 1000175984 ZSE Energia, a.s. 7330018488 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 4,44 0,00 1000175985 ZSE Energia, a.s. 7330018437 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 414,05 0,00 1000175986 ZSE Energia, a.s. 7330018436 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -4,85 0,00 1000175987 ZSE Energia, a.s. 7330018447 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -7,95 0,00 1000175988 ZSE Energia, a.s. 7330018446 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -6,73 0,00 1000175989 ZSE Energia, a.s. 7330018445 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 28,54 0,00 1000175990 ZSE Energia, a.s. 7330018444 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,28 0,00 1000175991 ZSE Energia, a.s. 7330018424 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 200,43 0,00 1000175992 ZSE Energia, a.s. 7330018450 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 3,37 0,00 1000175993 ZSE Energia, a.s. 7330018449 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 65,36 0,00 1000175994 ZSE Energia, a.s. 7330018448 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 15,76 0,00 1000175995 ZSE Energia, a.s. 7330018489 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 102,56 0,00 1000175996 ZSE Energia, a.s. 7330018487 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 12,25 0,00 1000175997 ZSE Energia, a.s. 7330018486 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 80,92 0,00 1000175998 ZSE Energia, a.s. 7330018491 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 66,62 0,00 1000175999 ZSE Energia, a.s. 7330018490 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 0,35 0,00 1000176000 ZSE Energia, a.s. 7330018421 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -33,97 0,00 1000176001 ZSE Energia, a.s. 7330018420 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,60 0,00 1000176002 ZSE Energia, a.s. 7330018505 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 2,00 0,00 1000176003 ZSE Energia, a.s. 7330018481 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -49,26 0,00 1000176004 ZSE Energia, a.s. 7330018423 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 229,35 0,00 1000176005 ZSE Energia, a.s. 7330018422 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 1,14 0,00 1000176006 ZSE Energia, a.s. 7330018470 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -215,82 0,00 1000176007 ZSE Energia, a.s. 7330018425 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -14,42 0,00 1000176008 ZSE Energia, a.s. 7330018472 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -17,58 0,00 1000176009 ZSE Energia, a.s. 7330018471 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 5,94 0,00 1000176010 ZSE Energia, a.s. 7330018479 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -35,68 -35,68 1000176011 ZSE Energia, a.s. 7330018478 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 4,90 4,90 1000176012 ZSE Energia, a.s. 7330018477 17. 1. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 271,05 0,00 1000176013 ZSE Energia, a.s. 7330018474 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 911,92 0,00 1000176014 ZSE Energia, a.s. 7330018473 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 31,52 0,00 1000176015 ZSE Energia, a.s. 7330018484 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 103,21 0,00 1000176016 ZSE Energia, a.s. 7330018485 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -22,19 485,51 1000176017 ZSE Energia, a.s. 7330018483 12. 2. 2018 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -2,92 0,00 1000176018 ZSE Energia, a.s. 7390010535 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -63,98 0,00 1000176019 ZSE Energia, a.s. 7390010534 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 9,99 0,00 1000176020 ZSE Energia, a.s. 7350017143 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,92 0,00 1000176021 ZSE Energia, a.s. 7330018428 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 2,75 0,00 1000176022 ZSE Energia, a.s. 7330018429 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -10,50 0,00 1000176023 ZSE Energia, a.s. 7330018430 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -16,71 0,00 1000176024 ZSE Energia, a.s. 7330018431 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 143,85 0,00 1000176025 ZSE Energia, a.s. 7330018432 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -7,31 0,00 1000176026 ZSE Energia, a.s. 7330018433 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 15,16 0,00 1000176027 ZSE Energia, a.s. 7330018427 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -12,04 0,00 1000176028 ZSE Energia, a.s. 7330018492 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 312,83 0,00 1000176029 ZSE Energia, a.s. 7330018493 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 528,46 0,00 1000176030 ZSE Energia, a.s. 7330018494 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -30,81 0,00 1000176031 ZSE Energia, a.s. 7330018495 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -1,53 0,00 1000176032 ZSE Energia, a.s. 7330018496 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -20,52 0,00 1000176033 ZSE Energia, a.s. 7330018497 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 244,38 0,00 1000176034 ZSE Energia, a.s. 7330018499 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -46,34 0,00 1000176035 ZSE Energia, a.s. 7330018498 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 181,22 0,00 1000176036 ZSE Energia, a.s. 7330018500 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -5,34 0,00 1000176037 ZSE Energia, a.s. 7330018501 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -8,15 0,00 1000176038 ZSE Energia, a.s. 7330018502 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia -14,60 0,00 1000176039 ZSE Energia, a.s. 7330018503 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 37,47 0,00 1000176040 ZSE Energia, a.s. 7330018504 17. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 18,97 18,97 1000176041 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276659 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 274,54 274,54 1000176042 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276643 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 46,10 46,10 1000176043 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276647 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 730,72 730,72 1000176044 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7432275672 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 250,02 250,02 1000176045 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7455034815 26. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 735,28 735,28 1000176046 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7425279368 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -48,10 -48,10 1000176047 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7419296967 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 554,60 554,60 1000176048 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276648 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 892,72 892,72 1000176049 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276649 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 846,46 846,46 1000176050 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276645 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - TZ 2480 2 991,83 2 991,83 1000176051 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276650 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - TZ 815 1 047,18 1 047,18 1000176052 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276655 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 112,07 112,07 1000176053 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276656 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 70,52 70,52 1000176054 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276644 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - TZ 811 1 138,46 1 138,46 1000176055 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276653 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -282,10 -282,10 1000176056 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276654 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 10,69 10,69 1000176057 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276657 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 645,05 645,05 1000176058 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276658 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - TZ 2069 -82,10 -82,10 1000176059 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276652 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 98,51 98,51 1000176060 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276646 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 260,11 260,11 1000176061 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276651 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -362,96 -362,96 1000176062 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7424277123 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - Bošácka 2529 139,51 139,51 1000176063 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7419297784 26. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -9,11 -9,11 1000176064 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7426276735 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 13,77 13,77 1000176065 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433276642 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn 66,70 66,70 1000176066 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7425279370 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - Lieskovská 2526 21,01 21,01 1000176067 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7455034816 26. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -430,03 -430,03 1000176068 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7443283687 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -2,03 -2,03 1000176069 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7443283686 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -202,85 -202,85 1000176070 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7425279369 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn - Tehelná 1782 193,46 193,46 1000176071 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7419297785 26. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Zemný plyn -70,76 -70,76 1000176072 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7431276033 29. 1. 2018 29. 1. 2018 18. 1. 2018 Oprava snímačov 1 166,40 1 166,40 1000176073 DETMAR spol. s r.o. 1712284 30. 1. 2018 31. 1. 2018 18. 1. 2018 Elektrická energia 837,83 837,83 1000176074 Slovakia Energy, s.r.o. 2811014603 18. 1. 2018 27. 1. 2018 19. 1. 2018 stočné 96,58 0,00 1000176075 Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. 1800419 30. 1. 2018 19. 1. 2018 vodné a stpčné 19,75 19,75 1000176076 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001716 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 28,01 28,01 1000176077 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001994 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 68,34 68,34 1000176078 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002133 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 314,70 314,70 1000176079 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001998 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 9,95 9,95 1000176080 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001995 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 52,61 52,61 1000176081 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001713 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 13,07 13,07 1000176082 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001714 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 156,89 0,00 1000176083 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001717 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 66,29 0,00 1000176084 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001718 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 91,44 0,00 1000176085 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001719 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 224,00 0,00 1000176086 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001720 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 185,15 0,00 1000176087 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001721 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 147,85 0,00 1000176088 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001722 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 265,15 0,00 1000176089 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001723 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 258,29 0,00 1000176090 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001724 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 151,36 0,00 1000176091 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001736 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 100,57 0,00 1000176092 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001737 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 98,28 0,00 1000176093 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001781 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 600,26 600,26 1000176094 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001712 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 283,97 0,00 1000176095 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001738 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 255,26 0,00 1000176096 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001739 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 155,44 0,00 1000176097 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001740 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 149,27 0,00 1000176098 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001741 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 142,42 0,00 1000176099 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001742 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 135,48 0,00 1000176100 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001743 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 202,82 0,00 1000176101 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001744 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 231,52 0,00 1000176102 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001745 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 53,36 0,00 1000176103 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001746 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 131,84 0,00 1000176104 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001747 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 169,01 0,00 1000176105 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001751 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 141,28 0,00 1000176106 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001749 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 150,86 0,00 1000176107 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001750 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 121,15 0,00 1000176108 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001752 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 176,81 0,00 1000176109 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001753 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 164,58 0,00 1000176110 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001754 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 263,68 0,00 1000176111 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001755 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 190,27 0,00 1000176112 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001756 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 211,09 0,00 1000176113 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001757 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 167,56 0,00 1000176114 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001758 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 161,33 0,00 1000176115 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001759 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 141,71 0,00 1000176116 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001760 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 326,22 326,22 1000176117 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001884 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 312,50 312,50 1000176118 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001885 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 358,22 358,22 1000176119 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001886 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 285,08 285,08 1000176120 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001887 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 310,22 310,22 1000176121 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001888 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 339,95 339,95 1000176122 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001889 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 440,41 440,41 1000176123 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001890 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 303,28 303,28 1000176124 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001891 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 330,79 330,79 1000176125 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001892 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 287,36 287,36 1000176126 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001893 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 981,73 0,00 1000176127 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001897 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 38,11 0,00 1000176128 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001898 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 1 618,31 1 618,31 1000176129 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001955 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 228,54 228,54 1000176130 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001996 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 300,44 300,44 1000176131 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001997 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 391,70 0,00 1000176132 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002022 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 230,54 0,00 1000176133 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002023 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 292,14 0,00 1000176134 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002024 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 324,36 0,00 1000176135 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002025 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 224,30 0,00 1000176136 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002026 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 295,09 0,00 1000176137 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002027 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 477,42 0,00 1000176138 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002028 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 63,64 0,00 1000176139 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002029 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 68,20 0,00 1000176140 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002030 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 48,13 0,00 1000176141 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002031 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 254,59 0,00 1000176142 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002032 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 304,86 0,00 1000176143 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002033 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 226,38 0,00 1000176144 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002034 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 136,84 0,00 1000176145 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002035 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 219,06 0,00 1000176146 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002036 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 118,48 0,00 1000176147 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002037 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 143,63 0,00 1000176148 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002038 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 120,76 0,00 1000176149 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002039 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 109,48 0,00 1000176150 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002040 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 321,64 0,00 1000176151 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002041 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 186,91 0,00 1000176152 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002042 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 48,74 0,00 1000176153 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002043 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 89,95 0,00 1000176154 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002044 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 67,16 0,00 1000176155 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002045 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 129,41 0,00 1000176156 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002046 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 144,00 0,00 1000176157 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002047 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 155,44 0,00 1000176158 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002048 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 397,60 0,00 1000176159 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002049 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 55,66 0,00 1000176160 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002050 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 87,72 0,00 1000176161 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002051 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 108,30 0,00 1000176162 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002052 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 100,68 0,00 1000176163 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002053 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 101,38 0,00 1000176164 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002054 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 314,36 0,00 1000176165 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002055 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 450,74 0,00 1000176166 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002056 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 53,39 0,00 1000176167 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002081 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 584,54 0,00 1000176168 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002084 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 74,03 0,00 1000176169 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002085 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 415,08 397,72 1000176170 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002086 8. 6. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 335,28 324,58 1000176171 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002087 8. 6. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 738,55 724,59 1000176172 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002088 8. 6. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 387,65 377,15 1000176173 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002089 8. 6. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 50,76 0,00 1000176174 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002097 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 860,69 0,00 1000176175 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002098 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 156,72 0,00 1000176176 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002099 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 246,00 0,00 1000176177 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002146 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 243,72 0,00 1000176178 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002147 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 142,31 0,00 1000176179 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002148 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 223,34 0,00 1000176180 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002149 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 248,44 0,00 1000176181 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002150 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 241,70 0,00 1000176182 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002151 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 273,34 0,00 1000176183 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002152 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 384,86 0,00 1000176184 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002153 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 343,12 0,00 1000176185 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002154 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 440,53 0,00 1000176186 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002155 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 273,19 0,00 1000176187 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002156 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 290,23 0,00 1000176188 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002157 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 123,60 0,00 1000176189 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002158 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 159,84 0,00 1000176190 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002159 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stočné 223,61 0,00 1000176191 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002160 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 144,31 0,00 1000176192 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002161 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 189,48 0,00 1000176193 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002162 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 168,82 0,00 1000176194 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002163 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 193,13 0,00 1000176195 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002164 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 189,62 0,00 1000176196 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002165 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 191,83 0,00 1000176197 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002166 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 360,72 0,00 1000176198 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002167 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 110,44 0,00 1000176199 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002168 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 303,34 0,00 1000176200 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002169 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 115,20 0,00 1000176201 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002170 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 128,53 0,00 1000176202 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002171 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 471,22 0,00 1000176203 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002172 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 125,75 0,00 1000176204 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002183 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 1 317,12 1 317,12 1000176205 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218002188 15. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 162,10 0,00 1000176206 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003875 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 333,52 0,00 1000176207 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003876 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 216,95 0,00 1000176208 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003877 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 372,37 0,00 1000176209 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003878 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 201,32 0,00 1000176210 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003879 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 162,47 0,00 1000176211 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003880 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 1 577,34 0,00 1000176212 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218003881 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 19,01 19,01 1000176213 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218004789 7. 2. 2018 29. 1. 2018 22. 1. 2018 oprava vodov.prípojky - Javorinská 400 996,25 0,00 1000176214 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 118601217 1. 2. 2018 23. 1. 2018 dopropis -830,21 0,00 1000176215 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 118591217 2. 1. 2018 23. 1. 2018 vodné a stpčné 1 973,82 1 973,82 1000176216 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218011288 7. 2. 2018 2. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 296,50 0,00 1000176217 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218011289 2. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 159,95 0,00 1000176218 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 2180011790 2. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 333,55 0,00 1000176219 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218011797 2. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 191,68 191,68 1000176220 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218012130 7. 2. 2018 2. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 204,49 204,49 1000176221 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218012131 7. 2. 2018 2. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 324,70 324,70 1000176222 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218010571 7. 2. 2018 1. 2. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 727,88 0,00 1000176223 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005831 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 659,32 0,00 1000176224 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005832 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 340,97 0,00 1000176225 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005985 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 563,82 0,00 1000176226 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005986 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 235,67 0,00 1000176227 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005987 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 134,10 0,00 1000176228 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005988 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 218,83 0,00 1000176229 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218005989 31. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stpčné 104,81 0,00 1000176230 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218007278 31. 1. 2018 22. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok - TZ 2069 27,08 27,08 1000176231 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254494 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok - TZ 811 332,97 332,97 1000176232 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254489 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok - TZ 2480 120,76 120,76 1000176233 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254491 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 80,93 80,93 1000176234 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254490 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 347,81 347,81 1000176235 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254486 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 194,52 194,52 1000176236 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254485 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 71,20 71,20 1000176237 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254484 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 59,53 59,53 1000176238 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254499 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 5,58 5,58 1000176239 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254488 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 2 282,50 2 282,50 1000176240 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254502 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 9,10 9,10 1000176241 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254501 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 299,11 299,11 1000176242 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254500 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 103,55 103,55 1000176243 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254492 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 77,48 77,48 1000176244 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254495 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Porušenie zmluvných podmienok 8,55 8,55 1000176245 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401254498 25. 1. 2018 25. 1. 2018 23. 1. 2018 Výmena okna - Javorinská 2138 400,00 400,00 1000176246 Top okno TN s.r.o. 2017385 30. 1. 2018 18. 12. 2017 25. 1. 2018 vodné a stpčné 176,05 0,00 1000176247 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218001748 29. 1. 2018 22. 1. 2018 vodné a stočné 587,45 587,45 1000176248 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218022071 8. 2. 2018 7. 2. 2018 26. 1. 2018 vodné a stočné 678,86 678,86 1000176249 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 218022072 8. 2. 2018 7. 2. 2018 26. 1. 2018 vodné a stočné