Evidované od: 1. 1. 2017 do: 31. 12. 2017 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Servis výpočtovej techn iky 116,40 116,40 1000165234 ALLis- Michal Šimko 160100204 2. 1. 2017 10. 12. 2016 2. 1. 2017 Humelová Slávka, Nové Mesto n.V. 342,17 342,17 1000165235 Slávka Humelová 10160081 12. 1. 2017 13. 1. 2017 3. 1. 2017 dodavka a montáž rozdelovačov PRVN - Malinovského 1229 1 306,80 1 306,80 1000165236 MARELS, s.r.o. 2016589 19. 1. 2017 13. 1. 2017 3. 1. 2017 vodné a stočné 89,54 89,54 1000165237 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121596 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 89,72 89,72 1000165238 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121597 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 58,60 58,60 1000165239 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121598 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 58,60 58,60 1000165240 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121599 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 141,80 141,80 1000165241 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121595 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 120,85 120,85 1000165242 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121594 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 148,72 148,72 1000165243 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121593 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 104,34 104,34 1000165244 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121592 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 58,60 58,60 1000165245 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121600 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 123,35 123,35 1000165246 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121610 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 51,11 51,11 1000165247 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121609 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 43,03 43,03 1000165248 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121601 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 43,03 43,03 1000165249 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121602 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 43,03 43,03 1000165250 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121603 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 vodné a stočné 43,03 43,03 1000165251 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121604 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 Zrážková voda - TZ 308 110,68 110,68 1000165252 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121605 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 Zrážková voda - TZ 311 114,13 114,13 1000165253 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121606 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 Zrážková voda - TZ 313 15,76 15,76 1000165254 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121607 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 Zrážková voda - TZ 1367 7,88 7,88 1000165255 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216121608 17. 1. 2017 17. 1. 2017 4. 1. 2017 Interier. a exteriér.rohože - Považská 1981 78,00 78,00 1000165256 BrantiCom, s.r.o. 2016184 12. 1. 2017 14. 1. 2017 4. 1. 2017 Revízia výťahu - Javorinská 401 100,80 100,80 1000165257 OTIS Výťahy, s.r.o. 15169365 10. 1. 2017 11. 1. 2017 4. 1. 2017 Stabilit, Nové Mesto n.V. 355,20 355,20 1000165258 STABILIT s.r.o. 258160287 12. 1. 2017 13. 1. 2017 5. 1. 2017 Služby mobilnej siete 378,47 378,47 1000165259 Slovak Telekom, a. s. 7611485967 13. 1. 2017 16. 1. 2017 5. 1. 2017 Nákup PHL 199,01 199,01 1000165260 OMV Slovensko s.r.o. 7036393319 12. 1. 2017 9. 1. 2017 9. 1. 2017 Drogéria TOMANEC, Nové Mesto n.V. 215,72 215,72 1000165261 DROGERIA TOMANEC 116164 12. 1. 2017 13. 1. 2017 9. 1. 2017 Výmena časti kanalizačnej stupačky - Hviezdoslavova 1261 135,00 135,00 1000165262 UNISTAV VP, s.r.o. 2016050 10. 1. 2017 12. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 2 916,62 2 916,62 1000165263 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122362 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 3 831,13 3 831,13 1000165264 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122363 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 957,20 957,20 1000165265 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122364 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 729,73 729,73 1000165266 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122365 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 644,16 644,16 1000165267 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122366 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 3 367,97 3 367,97 1000165268 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122361 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 2 833,16 2 833,16 1000165269 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122360 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 938,53 938,53 1000165270 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122359 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 3 960,82 3 960,82 1000165271 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122358 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 1 856,51 1 856,51 1000165272 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122357 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 1 273,18 1 273,18 1000165273 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122356 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 1 990,22 1 990,22 1000165274 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122354 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Vodné, stočné 1 544,05 1 544,05 1000165275 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 216122355 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 FER-KAD, Nové Mesto n.V. 150,91 150,91 1000165276 FER-KAD, s.r.o. 2016106 19. 1. 2017 21. 1. 2017 9. 1. 2017 dodávka a montáž meračov - Dukelská 1218 60,24 60,24 1000165277 MARELS, s.r.o. 2016596 2. 5. 2017 16. 1. 2017 9. 1. 2017 Dodávka a montáž meračov - Čachtická 2611/23 79,20 79,20 1000165278 MARELS, s.r.o. 2016595 19. 1. 2017 16. 1. 2017 9. 1. 2017 dodávka a montáž meračov - 1.mája 308 42,24 42,24 1000165279 MARELS, s.r.o. 2016597 27. 4. 2017 16. 1. 2017 9. 1. 2017 dodávka a montáž meračov - Obrancov mieru 319 15,36 15,36 1000165280 MARELS, s.r.o. 2016598 21. 4. 2017 16. 1. 2017 9. 1. 2017 Služby pevnej siete 266,81 266,81 1000165281 Slovak Telekom, a. s. 6792096340 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Služby pevnej siete 274,43 274,43 1000165282 Slovak Telekom, a. s. 1792096352 18. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Elektrická energia 4 277,70 4 277,70 1000165283 ZSE Energia, a.s. 7230705047 17. 1. 2017 18. 1. 2017 10. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 1 185,79 1 185,79 1000165284 ZSE Energia, a.s. 7111440566 23. 1. 2017 18. 1. 2017 10. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 739,45 739,45 1000165285 ZSE Energia, a.s. 7111440565 23. 1. 2017 18. 1. 2017 10. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 665,78 665,78 1000165286 ZSE Energia, a.s. 7111440567 23. 1. 2017 18. 1. 2017 10. 1. 2017 Nájomné - fľaša oceľová 146,84 146,84 1000165287 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6861106168 18. 1. 2017 19. 1. 2017 10. 1. 2017 obnova bytového domu dodatok - SNP 386 3 576,02 3 576,02 1000165288 UNICO Invest SK, s.r.o. 2016290 23. 1. 2017 23. 1. 2017 10. 1. 2017 obnova bytového domu - SNP 386 35 564,53 35 564,53 1000165289 UNICO Invest SK, s.r.o. 2016289 23. 1. 2017 23. 1. 2017 10. 1. 2017 obsluha NTK - Športová 2554 200,00 200,00 1000165290 PEKOS-Peter Chromý 20181 19. 1. 2017 15. 1. 2017 10. 1. 2017 Oprava komunikačného routera - TZ 1367 399,84 399,84 1000165291 KLIMASOFT s.r.o. 10170539 12. 1. 2017 14. 1. 2017 11. 1. 2017 Zemný plyn 73 895,26 73 895,26 1000165292 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7420252834 20. 1. 2017 20. 1. 2017 11. 1. 2017 Elektrická energia -3 710,35 -3 710,35 1000165293 ZSE Energia, a.s. 7010630032 19. 1. 2017 19. 1. 2017 11. 1. 2017 Inkasné položky 1 807,48 1 807,48 1000165294 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9000989346 20. 1. 2017 23. 1. 2017 12. 1. 2017 vývoz fekálii - Trenčianska 1876 96,00 96,00 1000165295 EMUR-Emil Urban 2016095 19. 1. 2017 13. 1. 2017 12. 1. 2017 Elektrická energia 6,54 6,54 1000165296 ZSE Energia, a.s. 7180844953 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 1,39 1,39 1000165297 ZSE Energia, a.s. 7190812166 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 2 015,00 2 015,00 1000165298 ZSE Energia, a.s. 7140988216 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 18,13 18,13 1000165299 ZSE Energia, a.s. 7200800487 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 0,79 0,79 1000165300 ZSE Energia, a.s. 7180844961 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 11,39 11,39 1000165301 ZSE Energia, a.s. 7200800492 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 14,85 14,85 1000165302 ZSE Energia, a.s. 7200800498 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia - Južná 2595 199,44 199,44 1000165303 ZSE Energia, a.s. 7200800500 23. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 45,32 45,32 1000165304 ZSE Energia, a.s. 7160891300 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 0,06 0,06 1000165305 ZSE Energia, a.s. 7180844952 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 4,10 4,10 1000165306 ZSE Energia, a.s. 7200800499 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 20,20 20,20 1000165307 ZSE Energia, a.s. 7200800486 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 3,04 3,04 1000165308 ZSE Energia, a.s. 7200800489 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 17,96 17,96 1000165309 ZSE Energia, a.s. 7200800505 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 12,39 12,39 1000165310 ZSE Energia, a.s. 7200800506 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 12,19 12,19 1000165311 ZSE Energia, a.s. 7200800502 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 0,50 0,50 1000165312 ZSE Energia, a.s. 7200800503 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 9,01 9,01 1000165313 ZSE Energia, a.s. 7200800508 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 11,26 11,26 1000165314 ZSE Energia, a.s. 7200800507 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 6,68 6,68 1000165315 ZSE Energia, a.s. 7180844958 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 3,84 3,84 1000165316 ZSE Energia, a.s. 7210775353 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 47,94 47,94 1000165317 ZSE Energia, a.s. 7200800501 23. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 147,41 147,41 1000165318 ZSE Energia, a.s. 7230705045 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 232,74 232,74 1000165319 ZSE Energia, a.s. 7230705046 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 14,21 14,21 1000165320 ZSE Energia, a.s. 7190812163 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 7,28 7,28 1000165321 ZSE Energia, a.s. 7180844948 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 1 400,69 1 400,69 1000165322 ZSE Energia, a.s. 7180844947 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia - TZ 1940 1 388,96 1 388,96 1000165323 ZSE Energia, a.s. 7121215719 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 391,94 391,94 1000165324 ZSE Energia, a.s. 7210775351 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 13,93 13,93 1000165325 ZSE Energia, a.s. 7200800497 17. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Servis výpočtovej techniky 512,52 512,52 1000165326 ALLis- Michal Šimko 160100214 16. 1. 2017 2. 1. 2017 13. 1. 2017 Aktualizačný poplatok IS DOMUS 786,85 786,85 1000165327 ANASOFT APR, s. r. o. 611602553 19. 1. 2017 20. 1. 2017 13. 1. 2017 vodné a stočné 682,50 682,50 1000165328 Obec Kálnica 0002016002 8. 2. 2017 9. 2. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 1 216,66 1 216,66 1000165329 MAGNA ENERGIA a.s. 1051624270 19. 1. 2017 20. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Javorinská 1907/17 107,40 107,40 1000165330 ELMAD s.r.o. 2016194 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Javorinská 1907/15 78,20 78,20 1000165331 ELMAD s.r.o. 2016190 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Hollého 1917 146,80 146,80 1000165332 ELMAD s.r.o. 2016189 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 vykonanie revízie výtahov 5 541,00 5 541,00 1000165333 ELMAD s.r.o. 2016202 27. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Dr.Markoviča 2085 152,60 152,60 1000165334 ELMAD s.r.o. 2016191 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 elektropráce - Zelená 2057 77,10 77,10 1000165335 ELMAD s.r.o. 2016200 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Tematínska 1987 130,00 130,00 1000165336 ELMAD s.r.o. 2016192 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 elektropráce - Športová 2007/34 24,50 24,50 1000165337 ELMAD s.r.o. 2016199 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Benkova 1265/6 107,00 107,00 1000165338 ELMAD s.r.o. 2016193 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Športová 2007/34 132,40 132,40 1000165339 ELMAD s.r.o. 2016195 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 elektropráce - Benkova 1265/5 52,10 52,10 1000165340 ELMAD s.r.o. 2016201 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 oprava výťahu - Zelená 2057 142,00 142,00 1000165341 ELMAD s.r.o. 2016196 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 elektropráce - Hollého 1914/5 52,30 52,30 1000165342 ELMAD s.r.o. 2016197 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 elektropráce - Športová 2071 54,30 54,30 1000165343 ELMAD s.r.o. 2016198 26. 1. 2017 26. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 8,86 8,86 1000165344 ZSE Energia, a.s. 7210775285 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -0,37 -0,37 1000165345 ZSE Energia, a.s. 7190812164 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -76,31 -76,31 1000165346 ZSE Energia, a.s. 7210775276 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 71,14 71,14 1000165347 ZSE Energia, a.s. 7121212636 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -5,48 -5,48 1000165348 ZSE Energia, a.s. 7210775277 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 26,22 26,22 1000165349 ZSE Energia, a.s. 7210775275 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -45,02 -45,02 1000165350 ZSE Energia, a.s. 7210775343 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 22,12 22,12 1000165351 ZSE Energia, a.s. 7210775278 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 0,78 0,78 1000165352 ZSE Energia, a.s. 7210775341 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 1,60 1,60 1000165353 ZSE Energia, a.s. 7210775269 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 4,71 4,71 1000165354 ZSE Energia, a.s. 7210775312 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -4,32 -4,32 1000165355 ZSE Energia, a.s. 7210775263 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 2,44 2,44 1000165356 ZSE Energia, a.s. 7210775261 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 79,48 79,48 1000165357 ZSE Energia, a.s. 7210775315 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -11,40 -11,40 1000165358 ZSE Energia, a.s. 7210775314 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 27,78 27,78 1000165359 ZSE Energia, a.s. 7210775317 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 18,34 18,34 1000165360 ZSE Energia, a.s. 7210775316 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -31,16 -31,16 1000165361 ZSE Energia, a.s. 7210775252 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -216,24 -216,24 1000165362 ZSE Energia, a.s. 7210775258 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 13,69 13,69 1000165363 ZSE Energia, a.s. 7210775257 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 4,65 4,65 1000165364 ZSE Energia, a.s. 7210775255 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 96,35 96,35 1000165365 ZSE Energia, a.s. 7210775254 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -106,15 -106,15 1000165366 ZSE Energia, a.s. 7210775352 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -16,93 -16,93 1000165367 ZSE Energia, a.s. 7210775349 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -36,12 -36,12 1000165368 ZSE Energia, a.s. 7210775350 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -39,55 -39,55 1000165369 ZSE Energia, a.s. 7210775347 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -30,02 -30,02 1000165370 ZSE Energia, a.s. 7210775348 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -25,00 -25,00 1000165371 ZSE Energia, a.s. 7210775345 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -4,71 -4,71 1000165372 ZSE Energia, a.s. 7200800485 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 0,95 0,95 1000165373 ZSE Energia, a.s. 7140988215 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -37,04 -37,04 1000165374 ZSE Energia, a.s. 7210775273 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -5,61 -5,61 1000165375 ZSE Energia, a.s. 7210775270 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 0,00 0,00 1000165376 ZSE Energia, a.s. 7210775268 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -27,88 -27,88 1000165377 ZSE Energia, a.s. 7210775264 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 3,76 3,76 1000165378 ZSE Energia, a.s. 7210775260 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 159,72 159,72 1000165379 ZSE Energia, a.s. 7210775344 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia - TZ 1367 -82,83 -82,83 1000165380 ZSE Energia, a.s. 7170870109 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -23,80 -23,80 1000165381 ZSE Energia, a.s. 7170870110 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -1,07 -1,07 1000165382 ZSE Energia, a.s. 7180844960 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -97,69 -97,69 1000165383 ZSE Energia, a.s. 7180844962 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -37,61 -37,61 1000165384 ZSE Energia, a.s. 7190812161 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -4,10 -4,10 1000165385 ZSE Energia, a.s. 7190812162 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -57,72 -57,72 1000165386 ZSE Energia, a.s. 7210775336 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 2,30 2,30 1000165387 ZSE Energia, a.s. 7210775355 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -2,29 -2,29 1000165388 ZSE Energia, a.s. 7190812167 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -40,86 -40,86 1000165389 ZSE Energia, a.s. 7210775305 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -17,40 -17,40 1000165390 ZSE Energia, a.s. 7190812168 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia 137,54 137,54 1000165391 ZSE Energia, a.s. 7190812165 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -0,86 -0,86 1000165392 ZSE Energia, a.s. 7200800504 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -36,89 -36,89 1000165393 ZSE Energia, a.s. 7230701620 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -332,41 -332,41 1000165394 ZSE Energia, a.s. 7230701622 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -5,94 -5,94 1000165395 ZSE Energia, a.s. 7240642157 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -3,14 -3,14 1000165396 ZSE Energia, a.s. 7131077358 18. 1. 2017 18. 1. 2017 13. 1. 2017 Elektrická energia -2,87 -2,87 1000165397 ZSE Energia, a.s. 7210775299 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 0,23 0,23 1000165398 ZSE Energia, a.s. 7200800493 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -3,05 -3,05 1000165399 ZSE Energia, a.s. 7200800490 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -18,96 -18,96 1000165400 ZSE Energia, a.s. 7200800491 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 11,47 11,47 1000165401 ZSE Energia, a.s. 7160891291 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -10,99 -10,99 1000165402 ZSE Energia, a.s. 7210775302 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -79,79 -79,79 1000165403 ZSE Energia, a.s. 7210775303 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 42,99 42,99 1000165404 ZSE Energia, a.s. 7210775300 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -12,83 -12,83 1000165405 ZSE Energia, a.s. 7210775301 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 9,33 9,33 1000165406 ZSE Energia, a.s. 7210775298 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -15,34 -15,34 1000165407 ZSE Energia, a.s. 7200800509 19. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -81,01 -81,01 1000165408 ZSE Energia, a.s. 7210775342 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -58,66 -58,66 1000165409 ZSE Energia, a.s. 7210775340 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -73,99 -73,99 1000165410 ZSE Energia, a.s. 7210775339 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -5,46 -5,46 1000165411 ZSE Energia, a.s. 7210775337 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -22,34 -22,34 1000165412 ZSE Energia, a.s. 7210775338 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -6,99 -6,99 1000165413 ZSE Energia, a.s. 7180844957 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -2,67 -2,67 1000165414 ZSE Energia, a.s. 7210775234 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -224,92 -224,92 1000165415 ZSE Energia, a.s. 7210775354 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -2,55 -2,55 1000165416 ZSE Energia, a.s. 7140988214 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,80 -0,80 1000165417 ZSE Energia, a.s. 7210775251 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 3,12 3,12 1000165418 ZSE Energia, a.s. 7210775356 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,08 -0,08 1000165419 ZSE Energia, a.s. 7210775238 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -288,05 -288,05 1000165420 ZSE Energia, a.s. 7160891299 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -2,23 -2,23 1000165421 ZSE Energia, a.s. 7210775247 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -5,87 -5,87 1000165422 ZSE Energia, a.s. 7160891295 19. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 9,17 9,17 1000165423 ZSE Energia, a.s. 7160891296 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 43,93 43,93 1000165424 ZSE Energia, a.s. 7210775296 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,35 -0,35 1000165425 ZSE Energia, a.s. 7210775240 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 46,76 46,76 1000165426 ZSE Energia, a.s. 7210775293 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -16,82 -16,82 1000165427 ZSE Energia, a.s. 7210775292 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 2,42 2,42 1000165428 ZSE Energia, a.s. 7210775242 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -152,25 -152,25 1000165429 ZSE Energia, a.s. 7160891290 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -793,41 -793,41 1000165430 ZSE Energia, a.s. 7210775243 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -5,73 -5,73 1000165431 ZSE Energia, a.s. 7210775291 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 17,06 17,06 1000165432 ZSE Energia, a.s. 7160891297 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 39,64 39,64 1000165433 ZSE Energia, a.s. 7180850238 19. 1. 2017 20. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -75,36 -75,36 1000165434 ZSE Energia, a.s. 7160891301 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 257,16 257,16 1000165435 ZSE Energia, a.s. 7160891298 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -2,90 -2,90 1000165436 ZSE Energia, a.s. 7180844951 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,66 -0,66 1000165437 ZSE Energia, a.s. 7210775294 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -74,02 -74,02 1000165438 ZSE Energia, a.s. 7121212633 18. 1. 2017 20. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -6,13 -6,13 1000165439 ZSE Energia, a.s. 7121212634 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia - TZ 6303 -283,94 -283,94 1000165440 ZSE Energia, a.s. 7121212635 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -33,88 -33,88 1000165441 ZSE Energia, a.s. 7190812160 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -2,50 -2,50 1000165442 ZSE Energia, a.s. 7180844956 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -8,85 -8,85 1000165443 ZSE Energia, a.s. 7180844955 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -4,26 -4,26 1000165444 ZSE Energia, a.s. 7180844954 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 12,08 12,08 1000165445 ZSE Energia, a.s. 7210775249 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,60 -0,60 1000165446 ZSE Energia, a.s. 7210775235 30. 6. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,32 -0,32 1000165447 ZSE Energia, a.s. 7210775237 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -7,78 -7,78 1000165448 ZSE Energia, a.s. 7200800488 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 17,29 17,29 1000165449 ZSE Energia, a.s. 7210775271 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -16,38 -16,38 1000165450 ZSE Energia, a.s. 7200800484 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 76,82 76,82 1000165451 ZSE Energia, a.s. 7210775274 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 31,57 31,57 1000165452 ZSE Energia, a.s. 7210775279 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,98 -0,98 1000165453 ZSE Energia, a.s. 7210775287 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -26,09 -26,09 1000165454 ZSE Energia, a.s. 7210775289 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 2,12 2,12 1000165455 ZSE Energia, a.s. 7210775290 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -36,75 -36,75 1000165456 ZSE Energia, a.s. 7210775307 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -19,96 -19,96 1000165457 ZSE Energia, a.s. 7210775308 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 2,96 2,96 1000165458 ZSE Energia, a.s. 7210775309 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -6,99 -6,99 1000165459 ZSE Energia, a.s. 7210775326 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -54,08 -54,08 1000165460 ZSE Energia, a.s. 7210775320 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -0,89 -0,89 1000165461 ZSE Energia, a.s. 7210775280 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 76,01 76,01 1000165462 ZSE Energia, a.s. 7210775281 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 2,27 2,27 1000165463 ZSE Energia, a.s. 7210775283 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -13,68 -13,68 1000165464 ZSE Energia, a.s. 7210775319 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -1,62 -1,62 1000165465 ZSE Energia, a.s. 7210775284 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 60,85 60,85 1000165466 ZSE Energia, a.s. 7210775295 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -17,00 -17,00 1000165467 ZSE Energia, a.s. 7121212632 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -2,90 -2,90 1000165468 ZSE Energia, a.s. 7010630984 24. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -10,02 -10,02 1000165469 ZSE Energia, a.s. 7160891293 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -7,76 -7,76 1000165470 ZSE Energia, a.s. 7200800496 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -4,37 -4,37 1000165471 ZSE Energia, a.s. 7200800495 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -1,99 -1,99 1000165472 ZSE Energia, a.s. 7200800494 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 67,10 67,10 1000165473 ZSE Energia, a.s. 7230701621 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -578,64 -578,64 1000165474 ZSE Energia, a.s. 7230701623 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -262,88 -262,88 1000165475 ZSE Energia, a.s. 7230701624 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -3,05 -3,05 1000165476 ZSE Energia, a.s. 7180844949 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -53,49 -53,49 1000165477 ZSE Energia, a.s. 7180844950 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 2,17 2,17 1000165478 ZSE Energia, a.s. 7160891294 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 53,94 53,94 1000165479 ZSE Energia, a.s. 7210775246 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 91,94 91,94 1000165480 ZSE Energia, a.s. 7210775245 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -48,02 -48,02 1000165481 ZSE Energia, a.s. 7210775334 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 54,70 54,70 1000165482 ZSE Energia, a.s. 7210775335 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -64,20 -64,20 1000165483 ZSE Energia, a.s. 7210775332 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -27,90 -27,90 1000165484 ZSE Energia, a.s. 7210775333 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -4,79 -4,79 1000165485 ZSE Energia, a.s. 7160891292 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -25,49 -25,49 1000165486 ZSE Energia, a.s. 7180844959 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -35,16 -35,16 1000165487 ZSE Energia, a.s. 7210775306 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -385,78 -385,78 1000165488 ZSE Energia, a.s. 7210775322 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -6,44 -6,44 1000165489 ZSE Energia, a.s. 7210775321 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 30,30 30,30 1000165490 ZSE Energia, a.s. 7210775310 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -1,04 -1,04 1000165491 ZSE Energia, a.s. 7210775324 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -12,36 -12,36 1000165492 ZSE Energia, a.s. 7210775330 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 17,69 17,69 1000165493 ZSE Energia, a.s. 7210775244 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -4,48 -4,48 1000165494 ZSE Energia, a.s. 7210775328 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 29,78 29,78 1000165495 ZSE Energia, a.s. 7210775325 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 18,94 18,94 1000165496 ZSE Energia, a.s. 7210775288 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 16,68 16,68 1000165497 ZSE Energia, a.s. 7210775282 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 73,75 73,75 1000165498 ZSE Energia, a.s. 7210775318 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 25,07 25,07 1000165499 ZSE Energia, a.s. 7210775241 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 77,51 77,51 1000165500 ZSE Energia, a.s. 7210775297 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 40,93 40,93 1000165501 ZSE Energia, a.s. 7210775331 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 31,07 31,07 1000165502 ZSE Energia, a.s. 7210775329 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 413,96 413,96 1000165503 ZSE Energia, a.s. 7210775323 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 42,50 42,50 1000165504 ZSE Energia, a.s. 7210775313 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 40,46 40,46 1000165505 ZSE Energia, a.s. 7210775267 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 18,56 18,56 1000165506 ZSE Energia, a.s. 7210775311 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 40,01 40,01 1000165507 ZSE Energia, a.s. 7210775259 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 23,83 23,83 1000165508 ZSE Energia, a.s. 7210775256 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 137,72 137,72 1000165509 ZSE Energia, a.s. 7210775346 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 33,68 33,68 1000165510 ZSE Energia, a.s. 7210775327 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 59,80 59,80 1000165511 ZSE Energia, a.s. 7210775304 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 58,93 58,93 1000165512 ZSE Energia, a.s. 7210775253 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 86,96 86,96 1000165513 ZSE Energia, a.s. 7210775250 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 31,69 31,69 1000165514 ZSE Energia, a.s. 7210775248 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 28,26 28,26 1000165515 ZSE Energia, a.s. 7210775236 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 30,74 30,74 1000165516 ZSE Energia, a.s. 7210775239 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 115,30 115,30 1000165517 ZSE Energia, a.s. 7210775272 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 51,70 51,70 1000165518 ZSE Energia, a.s. 7210775265 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia 32,46 32,46 1000165519 ZSE Energia, a.s. 7210775262 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -25,54 -25,54 1000165520 ZSE Energia, a.s. 7210775266 18. 1. 2017 18. 1. 2017 16. 1. 2017 Elektrická energia -7,84 -7,84 1000165521 ZSE Energia, a.s. 7210775286 18. 1. 2017 18. 1. 2016 17. 1. 2017 Poštový úver 279,45 279,45 1000165522 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9000990429 23. 1. 2017 22. 1. 2017 17. 1. 2017 Čistenie kanalizácie 701,40 701,40 1000165523 SEZAKO Trnava , s.r.o. 20163263 19. 1. 2017 20. 1. 2017 17. 1. 2017 Preblombovanie elektromerov 110,39 110,39 1000165524 Západoslovenská distribučná, a.s. 3617620 30. 1. 2017 30. 1. 2017 17. 1. 2017 Zemný plyn 60,97 60,97 1000165525 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248292 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -268,74 -268,74 1000165526 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248291 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 112,31 112,31 1000165527 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248294 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -299,82 -299,82 1000165528 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248293 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -78,31 -78,31 1000165529 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248295 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 381,23 381,23 1000165530 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248296 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn - TZ 2480 -717,55 -717,55 1000165531 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248298 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 816,31 816,31 1000165532 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248299 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -6,15 -6,15 1000165533 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248306 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 1 043,56 1 043,56 1000165534 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248297 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -43,39 -43,39 1000165535 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248304 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -11,90 -11,90 1000165536 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248305 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 1 142,56 1 142,56 1000165537 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248301 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 442,31 442,31 1000165538 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248303 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -15,17 -15,17 1000165539 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433248596 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 166,54 166,54 1000165540 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248300 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 177,58 177,58 1000165541 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7433248595 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 82,14 82,14 1000165542 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7434249246 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 407,23 407,23 1000165543 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7434249245 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -116,47 -116,47 1000165544 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7428248631 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -1 023,95 -1 023,95 1000165545 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7446245019 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 60,19 60,19 1000165546 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248290 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -6,82 -6,82 1000165547 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448236364 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 3 689,17 3 689,17 1000165548 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7445242442 24. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn - Lieskovská 2526 146,42 146,42 1000165549 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7454050893 24. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 288,35 288,35 1000165550 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7445242441 20. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -1 045,60 -1 045,60 1000165551 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248307 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn -11,11 -11,11 1000165552 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7441254528 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 985,06 985,06 1000165553 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439248302 25. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn 239,35 239,35 1000165554 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7440249167 20. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Zemný plyn - Lieskovská 2522 464,57 464,57 1000165555 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7451157511 24. 1. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 stočné 99,90 99,90 1000165556 Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. 1700295 27. 1. 2017 31. 1. 2017 19. 1. 2017 Výmena riadiaceho systému - TZ 313, 1916 19 936,00 19 936,00 1000165557 KLIMASOFT s.r.o. 10170545 27. 1. 2017 30. 1. 2017 19. 1. 2017 Revízia komínov 473,76 473,76 1000165558 KOMINSYSTEM s.r.o. 2017002 16. 2. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Revízia komínov 1 995,24 1 995,24 1000165559 KOMINSYSTEM s.r.o. 2017001 16. 2. 2017 25. 1. 2017 19. 1. 2017 Odstránenie úniku plynu - 308 1 063,02 1 063,02 1000165560 GAS MET s.r.o. 16334 16. 2. 2017 23. 1. 2017 20. 1. 2017 Odstránenie úniku plynu - 311 1 063,02 1 063,02 1000165561 GAS MET s.r.o. 16335 16. 2. 2017 23. 1. 2017 20. 1. 2017 Odstránenie úniku plynu - 2206 1 063,02 1 063,02 1000165562 GAS MET s.r.o. 16336 16. 2. 2017 23. 1. 2017 20. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,14 -25,14 1000165563 ZSE Energia, a.s. 7010633066 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,65 -30,65 1000165564 ZSE Energia, a.s. 7010633067 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -21,02 -21,02 1000165565 ZSE Energia, a.s. 7010633065 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165566 ZSE Energia, a.s. 7010633068 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165567 ZSE Energia, a.s. 7010633063 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165568 ZSE Energia, a.s. 7010633069 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165569 ZSE Energia, a.s. 7010633070 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165570 ZSE Energia, a.s. 7010633071 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165571 ZSE Energia, a.s. 7010633072 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165572 ZSE Energia, a.s. 7010633073 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165573 ZSE Energia, a.s. 7010632978 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,89 -20,89 1000165574 ZSE Energia, a.s. 7010632995 27. 1. 2017 1. 2. 2017 23. 1. 2017 Výmena plastových okien - Nám. Slobody 17/19 233,33 233,33 1000165575 NATURA DM, s.r.o. 201687 25. 1. 2017 10. 1. 2017 23. 1. 2017 stavebný dozor - Weisseho 322 200,00 200,00 1000165576 STAV EP 201621 26. 1. 2017 25. 1. 2017 23. 1. 2017 Elektrická energia 5,89 5,89 1000165577 ZSE Energia, a.s. 7010632992 31. 12. 2019 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,53 -30,53 1000165578 ZSE Energia, a.s. 7010632986 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165579 ZSE Energia, a.s. 7010632985 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165580 ZSE Energia, a.s. 7010633081 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,65 -30,65 1000165581 ZSE Energia, a.s. 7010632984 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165582 ZSE Energia, a.s. 7010632957 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165583 ZSE Energia, a.s. 7010632958 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -21,02 -21,02 1000165584 ZSE Energia, a.s. 7010632959 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165585 ZSE Energia, a.s. 7010632962 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165586 ZSE Energia, a.s. 7010632966 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165587 ZSE Energia, a.s. 7010632965 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165588 ZSE Energia, a.s. 7010632971 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,65 -30,65 1000165589 ZSE Energia, a.s. 7010632972 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -21,16 -21,16 1000165590 ZSE Energia, a.s. 7010632980 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165591 ZSE Energia, a.s. 7010632977 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,39 -29,39 1000165592 ZSE Energia, a.s. 7010632973 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,65 -30,65 1000165593 ZSE Energia, a.s. 7010632975 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,65 -30,65 1000165594 ZSE Energia, a.s. 7010632979 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165595 ZSE Energia, a.s. 7010632983 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165596 ZSE Energia, a.s. 7010632982 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165597 ZSE Energia, a.s. 7010632993 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,50 -19,50 1000165598 ZSE Energia, a.s. 7010632999 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165599 ZSE Energia, a.s. 7010632996 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -28,88 -28,88 1000165600 ZSE Energia, a.s. 7010633003 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,76 -20,76 1000165601 ZSE Energia, a.s. 7010633000 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165602 ZSE Energia, a.s. 7010632997 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -24,52 -24,52 1000165603 ZSE Energia, a.s. 7010633005 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165604 ZSE Energia, a.s. 7010633015 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165605 ZSE Energia, a.s. 7010633017 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,76 -20,76 1000165606 ZSE Energia, a.s. 7010633018 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165607 ZSE Energia, a.s. 7010633020 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -28,88 -28,88 1000165608 ZSE Energia, a.s. 7010633024 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165609 ZSE Energia, a.s. 7010633026 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165610 ZSE Energia, a.s. 7010633030 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,76 -20,76 1000165611 ZSE Energia, a.s. 7010633028 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -28,88 -28,88 1000165612 ZSE Energia, a.s. 7010633032 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,53 -30,53 1000165613 ZSE Energia, a.s. 7010633034 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165614 ZSE Energia, a.s. 7010633036 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165615 ZSE Energia, a.s. 7010633039 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165616 ZSE Energia, a.s. 7010633044 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165617 ZSE Energia, a.s. 7010633045 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,76 -20,76 1000165618 ZSE Energia, a.s. 7010633047 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165619 ZSE Energia, a.s. 7010633049 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165620 ZSE Energia, a.s. 7010633051 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,89 -20,89 1000165621 ZSE Energia, a.s. 7010633056 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165622 ZSE Energia, a.s. 7010633059 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,63 -25,63 1000165623 ZSE Energia, a.s. 7010633061 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -1,21 -1,21 1000165624 ZSE Energia, a.s. 7010632932 24. 1. 2017 31. 1. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165625 ZSE Energia, a.s. 7010632988 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165626 ZSE Energia, a.s. 7010632990 27. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Zemný plyn -156,96 -156,96 1000165627 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7416910283 3. 2. 2017 3. 2. 2017 24. 1. 2017 odvod dažd.vody 1 841,10 1 841,10 1000165628 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 201720058 31. 1. 2017 1. 2. 2017 24. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -30,65 -30,65 1000165629 ZSE Energia, a.s. 7010633077 27. 1. 2017 2. 2. 2017 25. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -19,26 -19,26 1000165630 ZSE Energia, a.s. 7010633080 27. 1. 2017 2. 2. 2017 25. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165631 ZSE Energia, a.s. 7010633075 27. 1. 2017 2. 2. 2017 25. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -25,76 -25,76 1000165632 ZSE Energia, a.s. 7010633326 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165633 ZSE Energia, a.s. 7010633314 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -28,88 -28,88 1000165634 ZSE Energia, a.s. 7010633331 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -29,02 -29,02 1000165635 ZSE Energia, a.s. 7010633313 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -20,76 -20,76 1000165636 ZSE Energia, a.s. 7010633333 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -28,88 -28,88 1000165637 ZSE Energia, a.s. 7010633320 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 -31,03 -31,03 1000165638 ZSE Energia, a.s. 7010633330 27. 1. 2017 7. 2. 2017 27. 1. 2017 Elektrická energia, voda 3 312,27 3 312,27 1000165639 ZŠ ŠTÚROVA 2017006 28. 2. 2017 28. 2. 2017 20. 2. 2017 Dodávateľské faktúry 3 781,09 3 781,09 1000165640 SBDO 50160038 22. 3. 2017 22. 3. 2017 10. 3. 2017 Elektrická energia 1 178,12 1 178,12 1000170001 MAGNA ENERGIA a.s. 1011701583 12. 1. 2017 15. 1. 2017 9. 1. 2017 Správca bytového fondu na Slovensku - vzdelávací kurz 600,00 600,00 1000170002 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 00004 10. 1. 2017 9. 1. 2017 9. 1. 2017 ZBHS - členský príspevok 2017 715,00 715,00 1000170003 Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 00042 17. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Odstránenie porevíznych závad plynu - 1.mája 310 113,52 113,52 1000170004 REGAS 170002 17. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Odstránenie porevíznych závad plynu - Tematínska 1996 43,44 43,44 1000170005 REGAS 170001 17. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 Odstránenie porevíznych závad plynu - Považská 1986 579,12 579,12 1000170006 REGAS 170003 17. 1. 2017 18. 1. 2017 9. 1. 2017 čistenie kanalizacie - Trenčianska 1895 80,00 80,00 1000170007 Miroslav Surovský 32017 20. 1. 2017 23. 1. 2017 9. 1. 2017 IDAMER, Stará Turá 988,44 988,44 1000170008 IDAMER 170025 2. 2. 2017 4. 2. 2017 9. 1. 2017 Oprava plynových horákov - TZ 2206, 1940 298,91 298,91 1000170009 BADURA PAVOL 201702 13. 1. 2017 16. 1. 2017 10. 1. 2017 Oprava regulátora - TZ 120 384,00 384,00 1000170010 REGAS 170011 20. 1. 2017 23. 1. 2017 10. 1. 2017 MOPOS, Nové Mesto n.V. 458,00 458,00 1000170011 BUSO MIROSLAV 1700006 23. 1. 2017 24. 1. 2017 10. 1. 2017 AMEJ, Piešťany 691,94 691,94 1000170012 AMEJ spol. s r. o. 101110 23. 1. 2017 24. 1. 2017 11. 1. 2017 PLYNEX, Katlovce 1 565,24 1 565,24 1000170013 PLYNEX 2017000011 18. 1. 2017 18. 1. 2017 11. 1. 2017 PLYNEX, Katlovce 867,96 867,96 1000170014 PLYNEX 2017000020 18. 1. 2017 19. 1. 2017 13. 1. 2017 výmena zdroja na konvertore - Tematinska 1990 20,00 20,00 1000170015 DIGITEL, s.r.o. 201701091 30. 1. 2017 20. 1. 2017 13. 1. 2017 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478 214,00 214,00 1000170016 Andrej Vacula 62017 23. 1. 2017 23. 1. 2017 13. 1. 2017 Oprava plynového kotla - Karpatská 2478 135,00 135,00 1000170017 Andrej Vacula 42017 23. 1. 2017 23. 1. 2017 13. 1. 2017 Odborná prehliadka plyn. kotla - Lieskovská 2200 26,40 26,40 1000170018 Andrej Vacula 32017 26. 1. 2017 23. 1. 2017 13. 1. 2017 Prevádzka www stránky, poplatok za doménu 83,40 83,40 1000170019 Netix Solutions, s.r.o. 170013 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Oprava kovavia balkónových dverí - Lieskovská 2527 57,00 57,00 1000170020 Svitač Oto 0042017 23. 1. 2017 23. 1. 2017 17. 1. 2017 Konštrukčná zmena hliník.dverí - Beckov 200 373,32 373,32 1000170021 Peter Pribiš - P-P-MONT 1704 26. 1. 2017 23. 1. 2017 17. 1. 2017 Spustenie plynového kotla do prevádzky - Lieskovská 2200 112,80 112,80 1000170022 Andrej Vacula 102017 26. 1. 2017 27. 1. 2017 17. 1. 2017 Server 483,60 483,60 1000170023 ALLis- Michal Šimko 170100011 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Oprava plynového kotla - TZ 811 322,00 322,00 1000170024 Kopún Martin - Plynoterm 2017002 26. 1. 2017 29. 1. 2017 17. 1. 2017 Kancelárske potreby 159,18 159,18 1000170025 LUDOPRINT 19004 26. 1. 2017 27. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 73,00 73,00 1000170026 ZSE Energia, a.s. 7429489298 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 2 243,84 2 243,84 1000170027 ZSE Energia, a.s. 7459010573 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 6 194,84 6 194,84 1000170028 ZSE Energia, a.s. 7459010574 24. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 67,29 67,29 1000170029 ZSE Energia, a.s. 7459010572 24. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 55 514,86 55 514,86 1000170030 ZSE Energia, a.s. 7459010575 24. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 5 587,33 5 587,33 1000170031 ZSE Energia, a.s. 7429484825 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 57,94 57,94 1000170032 ZSE Energia, a.s. 7429490606 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 86,00 86,00 1000170033 ZSE Energia, a.s. 7429490129 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 11,44 11,44 1000170034 ZSE Energia, a.s. 7429490124 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 11,28 11,28 1000170035 ZSE Energia, a.s. 7429490799 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 18,06 18,06 1000170036 ZSE Energia, a.s. 7429488330 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia - Južná 2595 43,01 43,01 1000170037 ZSE Energia, a.s. 7429488624 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia - Južná 2599 10,00 10,00 1000170038 ZSE Energia, a.s. 7429488625 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 22,15 22,15 1000170039 ZSE Energia, a.s. 7429488615 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 25,00 25,00 1000170040 ZSE Energia, a.s. 7429488114 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 20,00 20,00 1000170041 ZSE Energia, a.s. 7429488109 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 26,00 26,00 1000170042 ZSE Energia, a.s. 7429488116 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 3,00 3,00 1000170043 ZSE Energia, a.s. 7429488118 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 79,51 79,51 1000170044 ZSE Energia, a.s. 7429486649 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 53,65 53,65 1000170045 ZSE Energia, a.s. 7429487554 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 22,00 22,00 1000170046 ZSE Energia, a.s. 7429487193 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 29,00 29,00 1000170047 ZSE Energia, a.s. 7429488115 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 24,00 24,00 1000170048 ZSE Energia, a.s. 7429487194 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 180,00 180,00 1000170049 ZSE Energia, a.s. 7429491588 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 200,00 200,00 1000170050 ZSE Energia, a.s. 7429491598 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia - J. Kréna 6311 330,00 330,00 1000170051 ZSE Energia, a.s. 7429491589 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 19,00 19,00 1000170052 ZSE Energia, a.s. 7429489316 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 133,00 133,00 1000170053 ZSE Energia, a.s. 7429489299 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 20,00 20,00 1000170054 ZSE Energia, a.s. 7429489252 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 26,00 26,00 1000170055 ZSE Energia, a.s. 7429489408 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 24,00 24,00 1000170056 ZSE Energia, a.s. 7429489329 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 19,00 19,00 1000170057 ZSE Energia, a.s. 7429489330 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 24,00 24,00 1000170058 ZSE Energia, a.s. 7429489410 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 116,00 116,00 1000170059 ZSE Energia, a.s. 7429489409 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 19,00 19,00 1000170060 ZSE Energia, a.s. 7429489141 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 3,00 3,00 1000170061 ZSE Energia, a.s. 7429489673 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 64,39 64,39 1000170062 ZSE Energia, a.s. 7429489597 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 106,00 106,00 1000170063 ZSE Energia, a.s. 7429489411 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 60,43 60,43 1000170064 ZSE Energia, a.s. 7429489194 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 24,00 24,00 1000170065 ZSE Energia, a.s. 7429489145 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 20,00 20,00 1000170066 ZSE Energia, a.s. 7429489143 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 164,09 164,09 1000170067 ZSE Energia, a.s. 7429486441 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 17,00 17,00 1000170068 ZSE Energia, a.s. 7429489144 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 25,15 25,15 1000170069 ZSE Energia, a.s. 7429488614 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 25,40 25,40 1000170070 ZSE Energia, a.s. 7429488616 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 21,00 21,00 1000170071 ZSE Energia, a.s. 7429489142 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 33,00 33,00 1000170072 ZSE Energia, a.s. 7429488635 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 21,23 21,23 1000170073 ZSE Energia, a.s. 7429488826 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 146,00 146,00 1000170074 ZSE Energia, a.s. 7429489251 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 550,97 550,97 1000170075 ZSE Energia, a.s. 7429489229 24. 1. 2017 25. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 192,76 192,76 1000170076 ZSE Energia, a.s. 7459010549 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 255,34 255,34 1000170077 ZSE Energia, a.s. 7459010555 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 920,63 920,63 1000170078 ZSE Energia, a.s. 7459010564 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 218,06 218,06 1000170079 ZSE Energia, a.s. 7459010561 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 288,06 288,06 1000170080 ZSE Energia, a.s. 7459010562 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 248,39 248,39 1000170081 ZSE Energia, a.s. 7459010563 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 370,11 370,11 1000170082 ZSE Energia, a.s. 7459010560 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 840,09 840,09 1000170083 ZSE Energia, a.s. 7459010559 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 433,05 433,05 1000170084 ZSE Energia, a.s. 7459010557 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 460,18 460,18 1000170085 ZSE Energia, a.s. 7459010558 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 310,51 310,51 1000170086 ZSE Energia, a.s. 7459010556 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 387,46 387,46 1000170087 ZSE Energia, a.s. 7459010565 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 37,68 37,68 1000170088 ZSE Energia, a.s. 7509847923 25. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 230,88 230,88 1000170089 ZSE Energia, a.s. 7429481070 25. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 51,69 51,69 1000170090 ZSE Energia, a.s. 7459010494 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 26,21 26,21 1000170091 ZSE Energia, a.s. 7459010502 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 78,21 78,21 1000170092 ZSE Energia, a.s. 7459010528 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 21,02 21,02 1000170093 ZSE Energia, a.s. 7459010540 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 87,21 87,21 1000170094 ZSE Energia, a.s. 7459010541 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 351,11 351,11 1000170095 ZSE Energia, a.s. 7459010554 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 356,29 356,29 1000170096 ZSE Energia, a.s. 7459010553 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 489,85 489,85 1000170097 ZSE Energia, a.s. 7459010544 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 506,58 506,58 1000170098 ZSE Energia, a.s. 7459010545 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 621,29 621,29 1000170099 ZSE Energia, a.s. 7459010550 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 807,61 807,61 1000170100 ZSE Energia, a.s. 7459010551 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 422,91 422,91 1000170101 ZSE Energia, a.s. 7459010552 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 740,73 740,73 1000170102 ZSE Energia, a.s. 7459010534 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia 119,12 119,12 1000170103 ZSE Energia, a.s. 7459010531 26. 1. 2017 26. 1. 2017 17. 1. 2017 Elektrická energia