Evidované od: 1. 1. 2015 do: 31. 12. 2015 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia oprava rozvodu plynu - 1368 120,00 120,00 1000144805 Komodus s.r.o. 20140225 8. 1. 2015 6. 1. 2015 2. 1. 2015 oprava rozvodu plynu - 1368 70,99 70,99 1000144806 Komodus s.r.o. 20140224 8. 1. 2015 6. 1. 2015 2. 1. 2015 servis výťahov 240,00 240,00 1000144807 TREVYS, s.r.o. 242073 8. 1. 2015 10. 1. 2015 2. 1. 2015 Elektrická energia 522,29 522,29 1000144808 ZSE Energia, a.s. 7190671101 13. 1. 2015 14. 1. 2015 2. 1. 2015 Stravné lístky 3 028,06 3 028,06 1000144809 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 114135551 5. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 322,96 322,96 1000144810 Elektroinstala 642273 8. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 Revízia výťahu 1 407,00 1 407,00 1000144811 ELMAD s.r.o. 2014199 19. 1. 2015 4. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 321,97 321,97 1000144812 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000239 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 299,12 299,12 1000144813 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000240 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 292,26 292,26 1000144814 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000241 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 289,98 289,98 1000144815 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000242 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 244,26 244,26 1000144816 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000243 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 415,04 415,04 1000144817 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000244 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 52,69 52,69 1000144818 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001119 16. 1. 2015 27. 1. 2015 5. 1. 2015 vodne a stočné 1 794,13 1 794,13 1000144819 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001627 23. 2. 2015 4. 3. 2015 19. 2. 2015 vodné a stočné 317,40 317,40 1000144820 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000247 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 271,60 271,60 1000144821 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000248 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 299,03 299,03 1000144822 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000249 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 315,12 315,12 1000144823 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000250 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 273,97 273,97 1000144824 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000251 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 41,95 41,95 1000144825 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000252 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 21,92 21,92 1000144826 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000253 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 352,01 352,01 1000144827 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000254 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 35,00 35,00 1000144828 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000255 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 466,30 466,30 1000144829 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000256 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 814,16 814,16 1000144830 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000257 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 460,15 460,15 1000144831 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000258 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 126,95 126,95 1000144832 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000259 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 17,46 17,46 1000144833 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000260 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 12,16 12,16 1000144834 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000261 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 1 242,85 1 242,85 1000144835 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000262 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 605,36 605,36 1000144836 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000263 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 1 122,31 1 122,31 1000144837 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000264 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 Zrážková voda 29,80 29,80 1000144838 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001101 16. 1. 2015 27. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 9,14 9,14 1000144839 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000266 12. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 1 097,16 1 097,16 1000144840 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000267 8. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 839,57 839,57 1000144841 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000268 8. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 1 638,89 1 638,89 1000144842 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000269 8. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 3 716,70 3 716,70 1000144843 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000270 8. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 36,24 36,24 1000144844 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000271 8. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 96,00 96,00 1000144845 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000272 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 93,72 93,72 1000144846 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000273 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 0,00 0,00 1000144847 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000274 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 187,08 187,08 1000144848 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000323 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 361,38 361,38 1000144849 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000324 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 379,80 379,80 1000144850 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000328 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 322,90 322,90 1000144851 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000332 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 375,36 375,36 1000144852 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000333 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 382,46 382,46 1000144853 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000334 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 398,17 398,17 1000144854 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000335 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 497,93 497,93 1000144855 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000336 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 632,34 632,34 1000144856 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000337 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 1 165,64 1 165,64 1000144857 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001617 23. 2. 2015 4. 3. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 299,45 299,45 1000144858 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000339 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 224,00 224,00 1000144859 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000340 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 353,74 353,74 1000144860 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000341 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 291,79 291,79 1000144861 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000342 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 164,34 164,34 1000144862 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000343 25. 2. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 203,20 203,20 1000144863 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000344 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 182,52 182,52 1000144864 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000345 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 166,52 166,52 1000144865 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000346 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 383,99 383,99 1000144866 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000347 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 496,72 496,72 1000144867 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000348 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 549,05 549,05 1000144868 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000349 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 559,55 559,55 1000144869 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000350 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 325,74 325,74 1000144870 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000351 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 309,62 309,62 1000144871 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000352 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 455,58 455,58 1000144872 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000353 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 331,68 331,68 1000144873 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000354 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 171,02 171,02 1000144874 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000355 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 162,90 162,90 1000144875 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000356 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 157,72 157,72 1000144876 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000357 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 221,11 221,11 1000144877 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000358 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 180,58 180,58 1000144878 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000359 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 369,68 369,68 1000144879 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000360 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 214,99 214,99 1000144880 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000361 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 202,90 202,90 1000144881 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000362 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 382,69 382,69 1000144882 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000363 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 245,96 245,96 1000144883 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000364 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 277,80 277,80 1000144884 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000365 25. 2. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 95,76 95,76 1000144885 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000366 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 102,62 102,62 1000144886 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000367 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 100,34 100,34 1000144887 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000368 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 335,36 335,36 1000144888 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000369 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 282,79 282,79 1000144889 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000370 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 301,06 301,06 1000144890 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000371 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 247,96 247,96 1000144891 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000374 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 242,05 242,05 1000144892 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000377 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 80,02 80,02 1000144893 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000378 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 198,13 198,13 1000144894 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000379 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 179,05 179,05 1000144895 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000380 25. 2. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 407,62 407,62 1000144896 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000381 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 4,57 4,57 1000144897 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000382 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 387,05 387,05 1000144898 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000383 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 73,14 73,14 1000144899 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000384 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 326,14 326,14 1000144900 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000391 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 0,00 0,00 1000144901 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000392 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 199,56 199,56 1000144902 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000393 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 318,13 318,13 1000144903 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000394 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 245,16 245,16 1000144904 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000395 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 194,76 194,76 1000144905 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000396 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 146,88 146,88 1000144906 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000401 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 224,83 224,83 1000144907 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000402 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 377,28 377,28 1000144908 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000403 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 21,07 21,07 1000144909 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000404 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 386,29 386,29 1000144910 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000405 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 103,85 103,85 1000144911 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000406 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 115,39 115,39 1000144912 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000407 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 220,38 220,38 1000144913 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000408 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 224,00 224,00 1000144914 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000409 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 827,74 827,74 1000144915 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000410 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 29,89 29,89 1000144916 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001099 3. 2. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 77,71 77,71 1000144917 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000412 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 139,73 139,73 1000144918 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001100 3. 2. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 0,00 0,00 1000144919 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000415 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 167,48 167,48 1000144920 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000416 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia, voda - TZ 2092 2 621,75 2 621,75 1000144921 ZŠ ŠTÚROVA 2015005 10. 2. 2015 11. 2. 2015 4. 2. 2015 vodné a stočné 256,40 256,40 1000144922 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000422 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 180,35 180,35 1000144923 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000423 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 173,15 173,15 1000144924 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000424 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 141,71 141,71 1000144925 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000425 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 681,25 681,25 1000144926 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000426 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 499,38 499,38 1000144927 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000427 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 vodné a stočné 252,47 252,47 1000144928 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000428 13. 1. 2015 6. 1. 2015 5. 1. 2015 oprava a servis výtahu - 1990 144,00 144,00 1000144929 VYTAHY-BOBOT 201412792 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -12 815,99 -12 815,99 1000144930 ZSE Energia, a.s. 7010531900 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -19,30 -19,30 1000144931 ZSE Energia, a.s. 7230579268 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 1,99 1,99 1000144932 ZSE Energia, a.s. 7230579269 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -2,27 -2,27 1000144933 ZSE Energia, a.s. 7230579270 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -34,56 -34,56 1000144934 ZSE Energia, a.s. 7230579271 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -28,21 -28,21 1000144935 ZSE Energia, a.s. 7230579272 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -133,72 -133,72 1000144936 ZSE Energia, a.s. 7230579273 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -27,96 -27,96 1000144937 ZSE Energia, a.s. 7230579274 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 4,55 4,55 1000144938 ZSE Energia, a.s. 7230579275 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -0,46 -0,46 1000144939 ZSE Energia, a.s. 7230579276 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -147,62 -147,62 1000144940 ZSE Energia, a.s. 7121027520 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -156,86 -156,86 1000144941 ZSE Energia, a.s. 7121027521 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -156,08 -156,08 1000144942 ZSE Energia, a.s. 7121027519 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -158,91 -158,91 1000144943 ZSE Energia, a.s. 7131027518 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -154,05 -154,05 1000144944 ZSE Energia, a.s. 7121027522 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -183,55 -183,55 1000144945 ZSE Energia, a.s. 7190671035 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -158,48 -158,48 1000144946 ZSE Energia, a.s. 7190671034 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -138,17 -138,17 1000144947 ZSE Energia, a.s. 7190671039 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -208,73 -208,73 1000144948 ZSE Energia, a.s. 7190671042 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -123,76 -123,76 1000144949 ZSE Energia, a.s. 7190671045 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -206,08 -206,08 1000144950 ZSE Energia, a.s. 7190671047 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 67,74 67,74 1000144951 ZSE Energia, a.s. 7190671050 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -2,15 -2,15 1000144952 ZSE Energia, a.s. 7190671051 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 19,70 19,70 1000144953 ZSE Energia, a.s. 7220612414 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 248,41 248,41 1000144954 ZSE Energia, a.s. 7102267982 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 640,64 640,64 1000144955 ZSE Energia, a.s. 7109067106 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -102,00 -102,00 1000144956 ZSE Energia, a.s. 7190671070 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -205,61 -205,61 1000144957 ZSE Energia, a.s. 7190671026 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 354,12 354,12 1000144958 ZSE Energia, a.s. 7190671066 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -70,37 -70,37 1000144959 ZSE Energia, a.s. 7102267981 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 265,38 265,38 1000144960 ZSE Energia, a.s. 7150766744 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -410,64 -410,64 1000144961 ZSE Energia, a.s. 7010531527 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -375,84 -375,84 1000144962 ZSE Energia, a.s. 7010531402 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -34,59 -34,59 1000144963 ZSE Energia, a.s. 7121027524 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 7,94 7,94 1000144964 ZSE Energia, a.s. 7121027525 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 238,99 238,99 1000144965 ZSE Energia, a.s. 7121027526 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 57,10 57,10 1000144966 ZSE Energia, a.s. 7121027528 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 90,58 90,58 1000144967 ZSE Energia, a.s. 7121027529 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -51,70 -51,70 1000144968 ZSE Energia, a.s. 7121027530 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -45,76 -45,76 1000144969 ZSE Energia, a.s. 7121027527 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -44,65 -44,65 1000144970 ZSE Energia, a.s. 7121027531 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -47,33 -47,33 1000144971 ZSE Energia, a.s. 7121027532 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -31,58 -31,58 1000144972 ZSE Energia, a.s. 7121027533 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 133,01 133,01 1000144973 ZSE Energia, a.s. 7121027534 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -33,67 -33,67 1000144974 ZSE Energia, a.s. 7121027535 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 873,76 873,76 1000144975 ZSE Energia, a.s. 7190671075 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 393,94 393,94 1000144976 ZSE Energia, a.s. 7190671074 30. 11. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 55,99 55,99 1000144977 ZSE Energia, a.s. 7190671056 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 51,96 51,96 1000144978 ZSE Energia, a.s. 7210643005 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia -9,34 -9,34 1000144979 ZSE Energia, a.s. 7160734975 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 613,93 613,93 1000144980 ZSE Energia, a.s. 7130902298 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia - TZ 1367 -293,92 -293,92 1000144981 ZSE Energia, a.s. 7220612415 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 120,52 120,52 1000144982 ZSE Energia, a.s. 7190671049 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 33,70 33,70 1000144983 ZSE Energia, a.s. 7190671048 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 3,77 3,77 1000144984 ZSE Energia, a.s. 7190671046 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 81,59 81,59 1000144985 ZSE Energia, a.s. 7190671044 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -27,84 -27,84 1000144986 ZSE Energia, a.s. 7190671043 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -37,68 -37,68 1000144987 ZSE Energia, a.s. 7190671041 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 459,39 459,39 1000144988 ZSE Energia, a.s. 7240530111 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 181,34 181,34 1000144989 ZSE Energia, a.s. 7220612417 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -140,97 -140,97 1000144990 ZSE Energia, a.s. 7220612416 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia - TZ 1367 109,69 109,69 1000144991 ZSE Energia, a.s. 7140816049 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 178,02 178,02 1000144992 ZSE Energia, a.s. 7140816051 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 178,03 178,03 1000144993 ZSE Energia, a.s. 7140816052 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -742,84 -742,84 1000144994 ZSE Energia, a.s. 7010530344 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 199,81 199,81 1000144995 ZSE Energia, a.s. 7190671052 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -364,74 -364,74 1000144996 ZSE Energia, a.s. 7010530309 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 589,51 589,51 1000144997 ZSE Energia, a.s. 7190671082 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 7,87 7,87 1000144998 ZSE Energia, a.s. 7230579267 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 0,17 0,17 1000144999 ZSE Energia, a.s. 7230579266 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 4,11 4,11 1000145000 ZSE Energia, a.s. 7230579265 13. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -107,18 -107,18 1000145001 ZSE Energia, a.s. 7190671027 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -86,92 -86,92 1000145002 ZSE Energia, a.s. 7121027523 16. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -34,10 -34,10 1000145003 ZSE Energia, a.s. 7190671029 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 4,39 4,39 1000145004 ZSE Energia, a.s. 7230579263 13. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -21,16 -21,16 1000145005 ZSE Energia, a.s. 7230579264 14. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 2,48 2,48 1000145006 ZSE Energia, a.s. 7230579262 13. 1. 2015 14. 1. 2015 5. 1. 2015 Elektrická energia 113,34 113,34 1000145007 ZSE Energia, a.s. 7230579261 13. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -361,42 -361,42 1000145008 ZSE Energia, a.s. 7010526998 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 4,58 4,58 1000145009 ZSE Energia, a.s. 7190671053 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 321,89 321,89 1000145010 ZSE Energia, a.s. 7190671089 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 390,31 390,31 1000145011 ZSE Energia, a.s. 7190671088 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -223,08 -223,08 1000145012 ZSE Energia, a.s. 7190671087 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 60,63 60,63 1000145013 ZSE Energia, a.s. 7130902304 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 257,90 257,90 1000145014 ZSE Energia, a.s. 7130902303 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 116,95 116,95 1000145015 ZSE Energia, a.s. 7130902302 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 16,29 16,29 1000145016 ZSE Energia, a.s. 7130902301 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 261,64 261,64 1000145017 ZSE Energia, a.s. 7130902300 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 288,40 288,40 1000145018 ZSE Energia, a.s. 7130902299 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia - TZ 972 13,62 13,62 1000145019 ZSE Energia, a.s. 7130902297 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -90,46 -90,46 1000145020 ZSE Energia, a.s. 7130902296 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 28,98 28,98 1000145021 ZSE Energia, a.s. 7190671063 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 20,20 20,20 1000145022 ZSE Energia, a.s. 7190671071 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -39,61 -39,61 1000145023 ZSE Energia, a.s. 7190671018 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -40,85 -40,85 1000145024 ZSE Energia, a.s. 7190671030 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -37,25 -37,25 1000145025 ZSE Energia, a.s. 7190671031 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -94,61 -94,61 1000145026 ZSE Energia, a.s. 7190671032 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -55,25 -55,25 1000145027 ZSE Energia, a.s. 7190671036 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 8,20 8,20 1000145028 ZSE Energia, a.s. 7190671033 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -0,01 -0,01 1000145029 ZSE Energia, a.s. 7190671037 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 396,34 396,34 1000145030 ZSE Energia, a.s. 7190671038 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 77,33 77,33 1000145031 ZSE Energia, a.s. 7190671040 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -129,65 -129,65 1000145032 ZSE Energia, a.s. 7190671085 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 324,06 324,06 1000145033 ZSE Energia, a.s. 7190671084 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 339,98 339,98 1000145034 ZSE Energia, a.s. 7190671083 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 636,82 636,82 1000145035 ZSE Energia, a.s. 7190671093 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -139,84 -139,84 1000145036 ZSE Energia, a.s. 7190671094 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -95,36 -95,36 1000145037 ZSE Energia, a.s. 7190671092 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 109,81 109,81 1000145038 ZSE Energia, a.s. 7190671091 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -199,40 -199,40 1000145039 ZSE Energia, a.s. 7190671086 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -205,33 -205,33 1000145040 ZSE Energia, a.s. 7190671025 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 579,12 579,12 1000145041 ZSE Energia, a.s. 7190671090 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 186,07 186,07 1000145042 ZSE Energia, a.s. 7190671068 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 3,16 3,16 1000145043 ZSE Energia, a.s. 7190671069 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -29,53 -29,53 1000145044 ZSE Energia, a.s. 7210643043 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -101,35 -101,35 1000145045 ZSE Energia, a.s. 7190671081 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 916,46 916,46 1000145046 ZSE Energia, a.s. 7130902295 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 753,47 753,47 1000145047 ZSE Energia, a.s. 7190671079 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 215,76 215,76 1000145048 ZSE Energia, a.s. 7140816050 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 188,27 188,27 1000145049 ZSE Energia, a.s. 7200660086 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -184,76 -184,76 1000145050 ZSE Energia, a.s. 7190671072 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 681,55 681,55 1000145051 ZSE Energia, a.s. 7190671095 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -145,09 -145,09 1000145052 ZSE Energia, a.s. 7190671096 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 176,77 176,77 1000145053 ZSE Energia, a.s. 7190671097 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -219,70 -219,70 1000145054 ZSE Energia, a.s. 7190671098 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -150,60 -150,60 1000145055 ZSE Energia, a.s. 7190671099 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -226,12 -226,12 1000145056 ZSE Energia, a.s. 7190671100 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 8,80 8,80 1000145057 ZSE Energia, a.s. 7190671102 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -0,10 -0,10 1000145058 ZSE Energia, a.s. 7240530114 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 6,14 6,14 1000145059 ZSE Energia, a.s. 7240530115 13. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 20,88 20,88 1000145060 ZSE Energia, a.s. 7240530116 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 44,44 44,44 1000145061 ZSE Energia, a.s. 7240530117 13. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -0,19 -0,19 1000145062 ZSE Energia, a.s. 7240530118 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 758,19 758,19 1000145063 ZSE Energia, a.s. 7240530110 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 205,00 205,00 1000145064 ZSE Energia, a.s. 7240530112 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -101,27 -101,27 1000145065 ZSE Energia, a.s. 7210642452 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -43,20 -43,20 1000145066 ZSE Energia, a.s. 7210643001 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 1,96 1,96 1000145067 ZSE Energia, a.s. 7210643002 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 107,69 107,69 1000145068 ZSE Energia, a.s. 7121027536 13. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -27,18 -27,18 1000145069 ZSE Energia, a.s. 7121027537 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -211,28 -211,28 1000145070 ZSE Energia, a.s. 7190671028 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -6,77 -6,77 1000145071 ZSE Energia, a.s. 7230579259 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 1,58 1,58 1000145072 ZSE Energia, a.s. 7230579260 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 1 718,57 1 718,57 1000145073 ZSE Energia, a.s. 7190671078 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 225,07 225,07 1000145074 ZSE Energia, a.s. 7190671077 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 330,49 330,49 1000145075 ZSE Energia, a.s. 7190671076 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 535,69 535,69 1000145076 ZSE Energia, a.s. 7190671062 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -236,41 -236,41 1000145077 ZSE Energia, a.s. 7190671064 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 742,75 742,75 1000145078 ZSE Energia, a.s. 7190671065 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 24,19 24,19 1000145079 ZSE Energia, a.s. 7190671054 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 59,98 59,98 1000145080 ZSE Energia, a.s. 7210643044 20. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -101,28 -101,28 1000145081 ZSE Energia, a.s. 7190671057 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -238,99 -238,99 1000145082 ZSE Energia, a.s. 7190671058 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -9,82 -9,82 1000145083 ZSE Energia, a.s. 7190671055 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -31,37 -31,37 1000145084 ZSE Energia, a.s. 7190671061 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -5,72 -5,72 1000145085 ZSE Energia, a.s. 7190671022 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 38,82 38,82 1000145086 ZSE Energia, a.s. 7190671023 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -183,96 -183,96 1000145087 ZSE Energia, a.s. 7190671021 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -275,68 -275,68 1000145088 ZSE Energia, a.s. 7190671020 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 4,88 4,88 1000145089 ZSE Energia, a.s. 7190671019 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia - TZ 815 -182,57 -182,57 1000145090 ZSE Energia, a.s. 7111249440 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 113,34 113,34 1000145091 ZSE Energia, a.s. 7010526458 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 90,42 90,42 1000145092 ZSE Energia, a.s. 7190671024 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 elek.energia 63,16 0,00 1000145093 ZSE Energia, a.s. 7190671073 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -436,87 -436,87 1000145094 ZSE Energia, a.s. 7010531738 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -352,13 -352,13 1000145095 ZSE Energia, a.s. 7010532016 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -43,20 -43,20 1000145096 ZSE Energia, a.s. 7210643000 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -12,59 -12,59 1000145097 ZSE Energia, a.s. 7190671393 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -41,60 -41,60 1000145098 ZSE Energia, a.s. 7150767530 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -359,51 -359,51 1000145099 ZSE Energia, a.s. 7010530356 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 77,06 77,06 1000145100 ZSE Energia, a.s. 7210643008 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -1 935,71 -1 935,71 1000145101 ZSE Energia, a.s. 7010529774 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 9,00 9,00 1000145102 ZSE Energia, a.s. 7210643007 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -43,20 -43,20 1000145103 ZSE Energia, a.s. 7210643006 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 92,56 92,56 1000145104 ZSE Energia, a.s. 7210643004 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -10,75 -10,75 1000145105 ZSE Energia, a.s. 7210643003 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 52,43 52,43 1000145106 ZSE Energia, a.s. 7190671103 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 69,17 69,17 1000145107 ZSE Energia, a.s. 7240530113 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia 42,79 42,79 1000145108 ZSE Energia, a.s. 7190671059 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -97,13 -97,13 1000145109 ZSE Energia, a.s. 7190671080 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Elektrická energia -96,96 -96,96 1000145110 ZSE Energia, a.s. 7190671060 14. 1. 2015 14. 1. 2015 7. 1. 2015 Humelová Slávka , Nové Mesto n.V. 89,03 89,03 1000145111 Slávka Humelová 10140081 12. 1. 2015 13. 1. 2015 7. 1. 2015 oprava elek.hlasnika - 2071 138,00 138,00 1000145112 ELMAD s.r.o. 2014203 21. 1. 2015 20. 1. 2015 8. 1. 2015 oprava výťahu - 2548 162,50 162,50 1000145113 ELMAD s.r.o. 2014201 21. 1. 2015 20. 1. 2015 8. 1. 2015 oprava výťahu - 2085 112,50 112,50 1000145114 ELMAD s.r.o. 2014200 21. 1. 2015 20. 1. 2015 8. 1. 2015 Nákup PHL 237,17 237,17 1000145115 OMV Slovensko s.r.o. 7034390049 16. 1. 2015 9. 1. 2015 9. 1. 2015 Hnedé uhlie 1 211,28 1 211,28 1000145116 SADÁK Ján 14045 14. 1. 2015 15. 1. 2015 9. 1. 2015 Dodanie hasiaceho prístroja - Trenčianska 2192-2198 152,28 152,28 1000145117 Kováčik s.r.o. 20141457 15. 1. 2015 13. 1. 2015 9. 1. 2015 FER-KAD, s.r.o., Nové Mesto n.V. 38,33 38,33 1000145118 FER-KAD, s.r.o. 2014077 21. 1. 2015 21. 1. 2015 9. 1. 2015 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 350,74 350,74 1000145119 DROGERIA TOMANEC 114182 14. 1. 2015 10. 1. 2015 12. 1. 2015 Tribeja , Nové Mesto n.V. 199,83 199,83 1000145120 TRIBEJA s.r.o. 227 14. 1. 2015 6. 1. 2015 12. 1. 2015 Telefónne hovory - mobil 449,00 449,00 1000145121 Slovak Telekom, a. s. 7412050170 16. 1. 2015 19. 1. 2015 12. 1. 2015 Služby pevnej siete 260,00 260,00 1000145122 Slovak Telekom, a. s. 7769523670 19. 1. 2015 19. 1. 2015 12. 1. 2015 Služby pevnej siete 406,38 406,38 1000145123 Slovak Telekom, a. s. 6769523073 19. 1. 2015 19. 1. 2015 12. 1. 2015 Poplatok za zneškodnenie odpadu 19,92 19,92 1000145124 VYFAKO spol. s r.o. 10522727 14. 1. 2015 14. 1. 2015 12. 1. 2015 Poštový úver 410,50 410,50 1000145125 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9000804596 21. 1. 2015 21. 1. 2015 12. 1. 2015 Spotreba plynu 69 274,38 69 274,38 1000145126 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7421193471 23. 1. 2015 23. 1. 2015 12. 1. 2015 Profylaktický servis dispečerského PC 7 790,40 7 790,40 1000145127 KLIMASOFT s.r.o. 10150521 21. 1. 2015 21. 1. 2015 12. 1. 2015 Oprava komunikácie - TZ 308 314,12 314,12 1000145128 KLIMASOFT s.r.o. 10150522 21. 1. 2015 21. 1. 2015 12. 1. 2015 Oprava kotla - TZ 2154 63,00 63,00 1000145129 Kopún Martin - Plynoterm 2014144 15. 1. 2015 6. 1. 2015 12. 1. 2015 Meranie emisií na plynových kotolniach 9 849,60 9 849,60 1000145130 Národná energetická spoločnosť a.s. 2014177 15. 1. 2015 2. 1. 2015 12. 1. 2015 Nájomné - fľaša oceľová 89,08 89,08 1000145131 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6860871643 20. 1. 2015 22. 1. 2015 13. 1. 2015 montáž optického snímača - 1984 367,45 367,45 1000145132 BYTTHERM s.r.o. 2014612014 16. 1. 2015 19. 1. 2015 13. 1. 2015 Inkasné položky 1 797,26 1 797,26 1000145133 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9000806555 22. 1. 2015 23. 1. 2015 13. 1. 2015 Obsluha NTK - Športová 2554 200,00 200,00 1000145134 PEKOS-Peter Chromý 201426 15. 1. 2015 15. 1. 2015 14. 1. 2015 Elektrická energia 797,84 797,84 1000145135 MAGNA ENERGIA a.s. 1051415451 19. 1. 2015 20. 1. 2015 13. 1. 2015 Zrážková voda - TZ 313 5,56 5,56 1000145136 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001037 16. 1. 2015 22. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 953,86 953,86 1000145137 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000998 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 2 881,25 2 881,25 1000145138 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001025 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 3 175,57 3 175,57 1000145139 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001020 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 4 847,44 4 847,44 1000145140 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001033 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 2 812,44 2 812,44 1000145141 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001023 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 1 071,19 1 071,19 1000145142 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001024 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 1 524,88 1 524,88 1000145143 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001021 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 3 599,87 3 599,87 1000145144 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001019 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 4 064,87 4 064,87 1000145145 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000996 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 5 664,11 5 664,11 1000145146 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001016 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 5 479,37 5 479,37 1000145147 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001017 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 1 289,17 1 289,17 1000145148 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214000997 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 vodné a stočné 4 901,26 4 901,26 1000145149 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 214001018 16. 1. 2015 21. 1. 2015 13. 1. 2015 Spotreba plynu - Nám. Slobody 1/1 -2 997,78 -2 997,78 1000145150 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401208127 22. 1. 2015 22. 1. 2015 13. 1. 2015 doplnenie polyfosfátov - TZ 2554 99,60 99,60 1000145151 PEKOS-Peter Chromý 201427 15. 1. 2015 15. 1. 2015 14. 1. 2015 aktualizačný poplatok IS DOMUS 581,94 581,94 1000145152 ANASOFT APR, s. r. o. 611402472 19. 1. 2015 20. 1. 2015 15. 1. 2015 Elektrická energia -854,41 -854,41 1000145153 ZSE Energia, a.s. 7010534360 22. 1. 2015 22. 1. 2015 15. 1. 2015 Elektrická energia 427,32 427,32 1000145154 ZSE Energia, a.s. 7140821764 22. 1. 2015 22. 1. 2015 15. 1. 2015 Elektrická energia 63,16 63,16 1000145155 ZSE Energia, a.s. 7180702481 21. 1. 2015 21. 1. 2015 15. 1. 2015 Oprava vyhr. technického zariadenia - TZ 1182 2 550,62 2 550,62 1000145156 Dopyt s.r.o. 2014167 16. 1. 2015 30. 12. 2014 15. 1. 2015 Elektrická energia 918,87 918,87 1000145157 RIGHT POWER ENERGY , s.r.o. 1214007889 30. 11. 2015 23. 1. 2015 16. 1. 2015 Dodanie a montáž regálov 2 208,00 2 208,00 1000145158 PROMAN s.r.o. 21401424 20. 1. 2015 12. 1. 2015 16. 1. 2015 Elektrická energia -9 062,46 -9 062,46 1000145159 ZSE Energia, a.s. 7010535122 26. 1. 2015 26. 1. 2015 16. 1. 2015 Spotreba plynu - Čachtická 1926 429,68 429,68 1000145160 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177973 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 vodné a stočné -1,96 -1,96 1000145161 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 41500003 31. 12. 2014 27. 1. 2015 16. 1. 2015 vodné a stočné -1,96 -1,96 1000145162 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 41500002 31. 12. 2014 27. 1. 2015 16. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 815 1 260,02 1 260,02 1000145163 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177972 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 463 47,15 47,15 1000145164 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7437193616 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Železničná 1 1,44 1,44 1000145165 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177959 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Železničná 426,48 426,48 1000145166 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7436190007 28. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Tehelná 1766/23 -15,96 -15,96 1000145167 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7427191289 30. 11. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Komenského 779/8 46,38 46,38 1000145168 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7445183964 13. 4. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Bošácka 2529/17 14,90 14,90 1000145169 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177974 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Športová 2554 999,14 999,14 1000145170 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439190282 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Komenského 2 1,44 1,44 1000145171 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439190283 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Nám. Slobody 19/21 65,86 65,86 1000145172 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7439190284 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Fr. Kráľa 749/11 67,12 67,12 1000145173 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7438189078 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Partizánska 314/1 5,28 5,28 1000145174 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7450175109 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Parlkovičova 1 131,57 131,57 1000145175 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177976 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Lieskovská 2526/6 36,86 36,86 1000145176 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7438189079 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Hurbanova 772 3,98 3,98 1000145177 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7442199803 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Lieskovská 2527 47,92 47,92 1000145178 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7436190006 23. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Klčové 85/1 -117,14 -117,14 1000145179 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7450175280 30. 11. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Považany 120 712,70 712,70 1000145180 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7440191478 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Weisseho 332/18 1,44 1,44 1000145181 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177975 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 811 2 406,77 2 406,77 1000145182 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177970 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 1182 4 473,04 4 473,04 1000145183 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177971 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 464 2 751,95 2 751,95 1000145184 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177968 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 2069 233,59 233,59 1000145185 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177969 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 2480 1 271,59 1 271,59 1000145186 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177967 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Nám. Slobody 1/1 16,10 16,10 1000145187 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177961 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 852 978,96 978,96 1000145188 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177965 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 887 2 059,16 2 059,16 1000145189 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177966 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 2154 47,15 47,15 1000145190 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177964 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - Jánošíkova 5 11,72 11,72 1000145191 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177963 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 972 319,76 319,76 1000145192 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177962 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Spotreba plynu - TZ 772 185,74 185,74 1000145193 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7448177960 26. 1. 2015 26. 1. 2015 19. 1. 2015 Elektrická energia 880,65 880,65 1000145194 ZSE Energia, a.s. 7102277656 13. 2. 2015 28. 1. 2015 20. 1. 2015 vodne a stočné 259,36 259,36 1000145195 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000577 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodné a stočne 145,60 145,60 1000145196 Obec Kálnica 502014 27. 1. 2015 28. 1. 2015 21. 1. 2015 vodne a stočné 478,07 478,07 1000145197 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000576 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 317,92 317,92 1000145198 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000556 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 231,11 231,11 1000145199 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000557 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 436,58 436,58 1000145200 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000559 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 452,65 452,65 1000145201 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000651 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 370,79 370,79 1000145202 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000554 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 368,83 368,83 1000145203 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000575 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 350,46 350,46 1000145204 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000573 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 361,81 361,81 1000145205 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000574 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 446,66 446,66 1000145206 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000572 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 258,64 258,64 1000145207 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000585 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 313,88 313,88 1000145208 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000584 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 202,62 202,62 1000145209 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000583 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 649,91 649,91 1000145210 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000589 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 175,36 175,36 1000145211 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000588 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 186,38 186,38 1000145212 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000587 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 57,64 57,64 1000145213 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000634 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 1 148,57 1 148,57 1000145214 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000650 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 290,22 290,22 1000145215 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000605 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 580,42 580,42 1000145216 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000604 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 307,69 307,69 1000145217 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000628 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 274,78 274,78 1000145218 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000627 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 80,96 80,96 1000145219 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000593 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 263,77 263,77 1000145220 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000586 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 133,72 133,72 1000145221 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000649 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 0,00 0,00 1000145222 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000648 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 327,06 327,06 1000145223 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000647 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 66,29 66,29 1000145224 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000646 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 332,65 332,65 1000145225 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000645 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 342,86 342,86 1000145226 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000632 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 157,18 157,18 1000145227 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000518 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 18,01 18,01 1000145228 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000519 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 11,29 11,29 1000145229 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000523 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 196,30 196,30 1000145230 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000526 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 555,72 555,72 1000145231 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000638 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 1 115,74 1 115,74 1000145232 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000637 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 339,52 339,52 1000145233 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000643 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 9,14 9,14 1000145234 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000644 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 236,66 236,66 1000145235 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000582 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 184,87 184,87 1000145236 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000610 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 198,49 198,49 1000145237 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000551 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 859,43 859,43 1000145238 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000616 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 171,44 171,44 1000145239 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000614 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 172,76 172,76 1000145240 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000624 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 324,11 324,11 1000145241 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000555 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 513,26 513,26 1000145242 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000691 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 163,94 163,94 1000145243 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000613 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 219,17 219,17 1000145244 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000612 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 108,58 108,58 1000145245 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000666 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 299,44 299,44 1000145246 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000685 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 376,76 376,76 1000145247 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000692 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 17,47 17,47 1000145248 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000684 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 90,62 90,62 1000145249 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001629 23. 2. 2015 4. 3. 2015 19. 2. 2015 vodne a stočné 349,92 349,92 1000145250 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000682 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 0,00 0,00 1000145251 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000667 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 693,16 693,16 1000145252 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000674 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 70,86 70,86 1000145253 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000665 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 19,33 19,33 1000145254 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000664 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 24,94 24,94 1000145255 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000698 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 361,15 361,15 1000145256 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000699 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 252,58 252,58 1000145257 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000706 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 305,93 305,93 1000145258 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000705 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 245,64 245,64 1000145259 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000707 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 157,32 157,32 1000145260 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000714 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 256,31 256,31 1000145261 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000715 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 14,58 14,58 1000145262 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000709 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 38,36 38,36 1000145263 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000697 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 168,78 168,78 1000145264 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000550 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 299,44 299,44 1000145265 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000710 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 313,76 313,76 1000145266 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000708 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 163,93 163,93 1000145267 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000536 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 160,01 160,01 1000145268 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000537 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 230,12 230,12 1000145269 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000529 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 397,18 397,18 1000145270 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000660 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 205,73 205,73 1000145271 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000659 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 240,90 240,90 1000145272 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000658 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 382,63 382,63 1000145273 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000657 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 349,28 349,28 1000145274 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000671 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 316,68 316,68 1000145275 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000672 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 246,86 246,86 1000145276 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000673 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 105,14 105,14 1000145277 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000675 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 187,97 187,97 1000145278 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000677 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 235,15 235,15 1000145279 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000678 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 100,76 100,76 1000145280 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000729 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 80,18 80,18 1000145281 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000728 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 94,84 94,84 1000145282 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000721 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 193,81 193,81 1000145283 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000716 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 166,31 166,31 1000145284 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000717 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 132,10 132,10 1000145285 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000718 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 191,69 191,69 1000145286 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000719 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 92,46 92,46 1000145287 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000720 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 423,47 423,47 1000145288 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000809 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 366,32 366,32 1000145289 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000810 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 443,93 443,93 1000145290 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000808 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 418,90 418,90 1000145291 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000806 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 386,80 386,80 1000145292 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000807 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 1 451,94 1 451,94 1000145293 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000840 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 407,47 407,47 1000145294 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000801 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 423,47 423,47 1000145295 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000802 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 405,18 405,18 1000145296 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000803 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 389,18 389,18 1000145297 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000804 23. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 vodne a stočné 361,75 361,75 1000145298 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215000805 17. 2. 2015 13. 2. 2015 5. 2. 2015 Účtovníctvo a dane 806,36 806,36 1000145299 VERLAG DASHOFER 14952456 5. 2. 2015 5. 2. 2015 Prevádzka plynovej kotolne 144,00 144,00 1000145300 ENETHERM, s.r.o. 10150001 16. 1. 2015 19. 1. 2015 5. 2. 2015 vodné a stočné 27,17 27,17 1000145301 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001070 17. 2. 2015 18. 2. 2015 9. 2. 2015 vodné a stočné 519,97 519,97 1000145302 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001202 17. 2. 2015 19. 2. 2015 10. 2. 2015 stočné 323,18 323,18 1000145303 Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. 1500578 27. 2. 2015 13. 2. 2015 12. 2. 2015 Elektrická energia -2,21 -2,21 1000145304 ZSE Energia, a.s. 7010539432 25. 2. 2015 25. 2. 2015 17. 2. 2015 vodné a stočné 3 181,78 3 181,78 1000145305 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001434 23. 2. 2015 26. 2. 2015 17. 2. 2015 vodné a stočné 537,16 537,16 1000145306 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001319 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 306,97 306,97 1000145307 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001320 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 290,29 290,29 1000145308 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001321 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 484,57 484,57 1000145309 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001318 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 114,29 114,29 1000145310 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001317 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 537,41 537,41 1000145311 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001301 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 440,98 440,98 1000145312 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001302 23. 2. 2015 25. 2. 2015 16. 2. 2015 vodné a stočné 1 483,27 1 483,27 1000145313 Trenčianske vodárne a kanaliácie a.s. 215001472 23. 2. 2015 26. 2. 2015 17. 2. 2015 vodné a stočné 775,62 775,62 1000145314