Evidované od: 1. 1. 2014 do: 31. 12. 2014 Zoznam dodávateľských faktúr Suma Uhradené Int.číslo Názov Var.symbol Dt.úhrady Dt.splat. Dt.zverejnenia Obsluha NTK - Športová 2554/68 200,00 200,00 1000134944 PEKOS-Peter Chromý 201325 13. 1. 2014 15. 1. 2014 3. 1. 2014 Revízie a servis výťahov - 1990 144,00 144,00 1000134945 VYTAHY-BOBOT 201312761 13. 1. 2014 14. 1. 2014 3. 1. 2014 Vodné, stočné 2 191,18 2 191,18 1000134946 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111471 14. 1. 2014 2. 1. 2014 3. 1. 2014 Zameranie úniku na rozvode ÚK - Dibrovova 860 506,40 506,40 1000134947 AQUA DEFEKT, s. r. o. 20130322 8. 1. 2014 7. 1. 2014 3. 1. 2014 Čistenie kanalizácie - 2007 100,00 100,00 1000134948 Miroslav Surovský 1892013 8. 1. 2014 8. 1. 2014 3. 1. 2014 Drogéria Tomanec, Nové Mesto n.V. 278,78 278,78 1000134949 DROGERIA TOMANEC 113207 9. 1. 2014 2. 1. 2014 7. 1. 2014 Stabilit, Nové Mesto n.V. 393,42 393,42 1000134950 STABILIT s.r.o. 258130354 9. 1. 2014 10. 1. 2014 7. 1. 2014 Elektroinštala, Nové Mesto n.V. 62,28 62,28 1000134951 Elektroinstala 632999 9. 1. 2014 6. 1. 2014 8. 1. 2014 Oprava fasády, výmena dlažby - Obrancov mieru 312 717,71 717,71 1000134952 Peter Udvorka - NIMESK 2013047 31. 12. 2013 30. 12. 2013 8. 1. 2014 Mobilné služby 560,79 560,79 1000134953 Slovak Telekom, a. s. 7313895410 16. 1. 2014 18. 1. 2014 8. 1. 2014 Zaučenie nového nájomcu na plyn.kotol - Karpatská 2478 26,40 26,40 1000134954 Andrej Vacula 1232013 10. 1. 2014 13. 1. 2014 8. 1. 2014 Montáž vodomernej zostavy - Bajzova ul. 994,31 994,31 1000134955 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 37301213 10. 1. 2014 13. 1. 2014 8. 1. 2014 El.energia 18,19 18,19 1000134956 ZSE Energia, a.s. 7220548195 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -368,69 -368,69 1000134957 ZSE Energia, a.s. 7010474803 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -146,65 -146,65 1000134958 ZSE Energia, a.s. 7190603576 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,38 0,38 1000134959 ZSE Energia, a.s. 7190603497 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 1 316,82 1 316,82 1000134960 ZSE Energia, a.s. 7160655841 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 1 204,79 1 204,79 1000134961 ZSE Energia, a.s. 7190603558 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 2 983,57 2 983,57 1000134962 ZSE Energia, a.s. 7190603584 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -247,52 -247,52 1000134963 ZSE Energia, a.s. 7190603571 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 54,92 54,92 1000134964 ZSE Energia, a.s. 7190603563 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -124,98 -124,98 1000134965 ZSE Energia, a.s. 7190603532 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -21,13 -21,13 1000134966 ZSE Energia, a.s. 7190603524 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 10,94 10,94 1000134967 ZSE Energia, a.s. 7190603544 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -33,03 -33,03 1000134968 ZSE Energia, a.s. 7220552380 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -196,15 -196,15 1000134969 ZSE Energia, a.s. 7220552381 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 184,34 184,34 1000134970 ZSE Energia, a.s. 7230519934 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 9,22 9,22 1000134971 ZSE Energia, a.s. 7190603526 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia - Odborárska 1367 118,21 118,21 1000134972 ZSE Energia, a.s. 7150688648 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -3,74 -3,74 1000134973 ZSE Energia, a.s. 7190603531 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 5,60 5,60 1000134974 ZSE Energia, a.s. 7220548193 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -2,48 -2,48 1000134975 ZSE Energia, a.s. 7230519938 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -5,77 -5,77 1000134976 ZSE Energia, a.s. 7230519937 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -0,72 -0,72 1000134977 ZSE Energia, a.s. 7230519940 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 396,49 396,49 1000134978 ZSE Energia, a.s. 7230519939 13. 2. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -0,41 -0,41 1000134979 ZSE Energia, a.s. 7190603518 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 68,34 68,34 1000134980 ZSE Energia, a.s. 7190603525 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,02 0,02 1000134981 ZSE Energia, a.s. 7190603523 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -9,79 -9,79 1000134982 ZSE Energia, a.s. 7190603521 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -4,34 -4,34 1000134983 ZSE Energia, a.s. 7190603520 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 289,08 289,08 1000134984 ZSE Energia, a.s. 7230519935 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 165,56 165,56 1000134985 ZSE Energia, a.s. 7230519936 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 7,43 7,43 1000134986 ZSE Energia, a.s. 7190603517 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 23,32 23,32 1000134987 ZSE Energia, a.s. 7190603507 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -57,28 -57,28 1000134988 ZSE Energia, a.s. 7190603508 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -30,68 -30,68 1000134989 ZSE Energia, a.s. 7190603511 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 1,48 1,48 1000134990 ZSE Energia, a.s. 7190603513 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 13,19 13,19 1000134991 ZSE Energia, a.s. 7190603506 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 4,60 4,60 1000134992 ZSE Energia, a.s. 7190603505 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 4,75 4,75 1000134993 ZSE Energia, a.s. 7220548194 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -224,90 -224,90 1000134994 ZSE Energia, a.s. 7240472999 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 68,18 68,18 1000134995 ZSE Energia, a.s. 7220548196 17. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 6,77 6,77 1000134996 ZSE Energia, a.s. 7220548190 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -210,25 -210,25 1000134997 ZSE Energia, a.s. 7240472990 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -26,08 -26,08 1000134998 ZSE Energia, a.s. 7240472992 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -30,89 -30,89 1000134999 ZSE Energia, a.s. 7240472993 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -1,03 -1,03 1000135000 ZSE Energia, a.s. 7190603552 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -16,84 -16,84 1000135001 ZSE Energia, a.s. 7190603529 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -5,16 -5,16 1000135002 ZSE Energia, a.s. 7190603530 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -16,15 -16,15 1000135003 ZSE Energia, a.s. 7190603553 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -49,73 -49,73 1000135004 ZSE Energia, a.s. 7190603554 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -51,70 -51,70 1000135005 ZSE Energia, a.s. 7190603555 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -2,11 -2,11 1000135006 ZSE Energia, a.s. 7190603579 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 2,62 2,62 1000135007 ZSE Energia, a.s. 7190603528 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 152,11 152,11 1000135008 ZSE Energia, a.s. 7230523969 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -0,02 -0,02 1000135009 ZSE Energia, a.s. 7230523872 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -25,24 -25,24 1000135010 ZSE Energia, a.s. 712091114 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 3 188,90 3 188,90 1000135011 ZSE Energia, a.s. 7200596185 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia - Banská 6303 538,20 538,20 1000135012 ZSE Energia, a.s. 7160655838 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -167,26 -167,26 1000135013 ZSE Energia, a.s. 7190603574 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -23,03 -23,03 1000135014 ZSE Energia, a.s. 7190603575 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -22,45 -22,45 1000135015 ZSE Energia, a.s. 7190603577 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -95,34 -95,34 1000135016 ZSE Energia, a.s. 7190603578 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -0,29 -0,29 1000135017 ZSE Energia, a.s. 7170643736 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 461,22 461,22 1000135018 ZSE Energia, a.s. 7170643735 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 234,63 234,63 1000135019 ZSE Energia, a.s. 7170643734 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 256,17 256,17 1000135020 ZSE Energia, a.s. 7170643733 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -104,95 -104,95 1000135021 ZSE Energia, a.s. 7170643741 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 278,56 278,56 1000135022 ZSE Energia, a.s. 7170643739 10. 2. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 163,08 163,08 1000135023 ZSE Energia, a.s. 7170643738 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 29,51 29,51 1000135024 ZSE Energia, a.s. 7170643737 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 11,12 11,12 1000135025 ZSE Energia, a.s. 7130643742 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -26,45 -26,45 1000135026 ZSE Energia, a.s. 7120943807 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -18,34 -18,34 1000135027 ZSE Energia, a.s. 7120943808 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -29,09 -29,09 1000135028 ZSE Energia, a.s. 7120943809 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -27,84 -27,84 1000135029 ZSE Energia, a.s. 7120943810 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,00 0,00 1000135030 ZSE Energia, a.s. 7120943811 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,00 0,00 1000135031 ZSE Energia, a.s. 7120943812 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,00 0,00 1000135032 ZSE Energia, a.s. 7120943813 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -33,02 -33,02 1000135033 ZSE Energia, a.s. 7120943814 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -21,46 -21,46 1000135034 ZSE Energia, a.s. 7120943815 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -24,22 -24,22 1000135035 ZSE Energia, a.s. 7120943816 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,01 0,01 1000135036 ZSE Energia, a.s. 7120943817 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -13,33 -13,33 1000135037 ZSE Energia, a.s. 7120943819 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,00 0,00 1000135038 ZSE Energia, a.s. 7120943820 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -30,97 -30,97 1000135039 ZSE Energia, a.s. 7120943821 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -43,80 -43,80 1000135040 ZSE Energia, a.s. 7120943822 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -30,26 -30,26 1000135041 ZSE Energia, a.s. 7160655839 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 167,48 167,48 1000135042 ZSE Energia, a.s. 7160655840 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 188,27 188,27 1000135043 ZSE Energia, a.s. 7160655842 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 11,35 11,35 1000135044 ZSE Energia, a.s. 7160655843 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -79,40 -79,40 1000135045 ZSE Energia, a.s. 7190603533 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 118,21 118,21 1000135046 ZSE Energia, a.s. 7190603535 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -26,56 -26,56 1000135047 ZSE Energia, a.s. 7190603537 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -32,18 -32,18 1000135048 ZSE Energia, a.s. 7190603538 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -18,01 -18,01 1000135049 ZSE Energia, a.s. 7190603551 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -77,94 -77,94 1000135050 ZSE Energia, a.s. 7190603556 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 695,95 695,95 1000135051 ZSE Energia, a.s. 7170643732 14. 2. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -12,73 -12,73 1000135052 ZSE Energia, a.s. 7111161764 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 267,60 267,60 1000135053 ZSE Energia, a.s. 7210580307 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 164,54 164,54 1000135054 ZSE Energia, a.s. 7210579706 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -652,93 -652,93 1000135055 ZSE Energia, a.s. 7010473690 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 33,40 33,40 1000135056 ZSE Energia, a.s. 7111165147 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia - TZ 1940 11 141,47 11 141,47 1000135057 ZSE Energia, a.s. 7010475007 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 4 605,76 4 605,76 1000135058 ZSE Energia, a.s. 7010474821 19. 2. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia - TZ 2206, 2235 10 259,70 10 259,70 1000135059 ZSE Energia, a.s. 7010475009 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -155,18 -155,18 1000135060 ZSE Energia, a.s. 7190603570 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -78,91 -78,91 1000135061 ZSE Energia, a.s. 7190603564 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -9,66 -9,66 1000135062 ZSE Energia, a.s. 7190603565 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -37,82 -37,82 1000135063 ZSE Energia, a.s. 7190603566 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -65,94 -65,94 1000135064 ZSE Energia, a.s. 7190603567 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -85,66 -85,66 1000135065 ZSE Energia, a.s. 7190603568 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -53,42 -53,42 1000135066 ZSE Energia, a.s. 7190603510 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -36,53 -36,53 1000135067 ZSE Energia, a.s. 7190603512 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -43,04 -43,04 1000135068 ZSE Energia, a.s. 7190603514 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -105,70 -105,70 1000135069 ZSE Energia, a.s. 7190603515 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -30,44 -30,44 1000135070 ZSE Energia, a.s. 7190603516 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -39,44 -39,44 1000135071 ZSE Energia, a.s. 7190603501 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 11,86 11,86 1000135072 ZSE Energia, a.s. 7190603502 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -49,92 -49,92 1000135073 ZSE Energia, a.s. 7190603503 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -37,27 -37,27 1000135074 ZSE Energia, a.s. 7190603509 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -6,07 -6,07 1000135075 ZSE Energia, a.s. 7190603496 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -83,83 -83,83 1000135076 ZSE Energia, a.s. 7190603498 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -29,28 -29,28 1000135077 ZSE Energia, a.s. 7190603499 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -178,74 -178,74 1000135078 ZSE Energia, a.s. 7190603500 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 19,01 19,01 1000135079 ZSE Energia, a.s. 7190603539 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 38,84 38,84 1000135080 ZSE Energia, a.s. 7190603541 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 139,38 139,38 1000135081 ZSE Energia, a.s. 7190603545 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -14,22 -14,22 1000135082 ZSE Energia, a.s. 7190603543 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 37,02 37,02 1000135083 ZSE Energia, a.s. 7190603527 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 41,35 41,35 1000135084 ZSE Energia, a.s. 7190603522 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -38,16 -38,16 1000135085 ZSE Energia, a.s. 7190603519 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -12,62 -12,62 1000135086 ZSE Energia, a.s. 7190603542 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 58,19 58,19 1000135087 ZSE Energia, a.s. 7190603492 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 66,91 66,91 1000135088 ZSE Energia, a.s. 7190603493 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -10,88 -10,88 1000135089 ZSE Energia, a.s. 7190603494 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 30,05 30,05 1000135090 ZSE Energia, a.s. 7190603495 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 5 515,63 5 515,63 1000135091 ZSE Energia, a.s. 7010474818 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -589,21 -589,21 1000135092 ZSE Energia, a.s. 7010473991 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -27,71 -27,71 1000135093 ZSE Energia, a.s. 7190603557 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 24,60 24,60 1000135094 ZSE Energia, a.s. 7190603559 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 198,71 198,71 1000135095 ZSE Energia, a.s. 7190603562 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -302,26 -302,26 1000135096 ZSE Energia, a.s. 7190603546 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -50,38 -50,38 1000135097 ZSE Energia, a.s. 7190603547 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -44,36 -44,36 1000135098 ZSE Energia, a.s. 7190603548 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -14,46 -14,46 1000135099 ZSE Energia, a.s. 7190603549 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -26,18 -26,18 1000135100 ZSE Energia, a.s. 7190603550 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -53,50 -53,50 1000135101 ZSE Energia, a.s. 7190603580 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -61,52 -61,52 1000135102 ZSE Energia, a.s. 7190603581 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -51,06 -51,06 1000135103 ZSE Energia, a.s. 7190603582 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 488,15 488,15 1000135104 ZSE Energia, a.s. 7190603583 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -84,47 -84,47 1000135105 ZSE Energia, a.s. 7200593028 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -149,16 -149,16 1000135106 ZSE Energia, a.s. 7200593029 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -26,05 -26,05 1000135107 ZSE Energia, a.s. 7190603569 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -19,61 -19,61 1000135108 ZSE Energia, a.s. 7190603573 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 0,02 0,02 1000135109 ZSE Energia, a.s. 7120943818 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 512,33 512,33 1000135110 ZSE Energia, a.s. 7170643743 10. 2. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 32,78 32,78 1000135111 ZSE Energia, a.s. 7170643740 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 366,90 366,90 1000135112 ZSE Energia, a.s. 7190603572 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Spotreba plynu -736,27 -736,27 1000135113 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024254 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu -175,22 -175,22 1000135114 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024253 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Bošácka 2529/17 -133,78 -133,78 1000135115 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024252 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - kpt. Nálepku 852 -428,74 -428,74 1000135116 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024243 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Zelená 887 -2 451,46 -2 451,46 1000135117 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024244 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 2480 -4 305,66 -4 305,66 1000135118 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024245 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 464 -5 846,58 -5 846,58 1000135119 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024246 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 2069 -760,29 -760,29 1000135120 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024247 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 811 -4 787,26 -4 787,26 1000135121 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024248 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Piešťanská 1182 -5 255,60 -5 255,60 1000135122 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024249 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 815 -4 833,73 -4 833,73 1000135123 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024250 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Čachtická 1926 -1 764,39 -1 764,39 1000135124 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024251 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Železničná 1 -183,26 -183,26 1000135125 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024237 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Hurbanova 772 -354,29 -354,29 1000135126 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024238 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Štúrova 742 -4,26 -4,26 1000135127 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024230 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 2154 256,25 256,25 1000135128 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024242 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Lieskovská 2526/6 -207,20 -207,20 1000135129 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024236 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Fr. Kráľa 749/11 -510,03 -510,03 1000135130 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024235 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Nám. Slobody 19/21 114,85 114,85 1000135131 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024234 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Karpatská 2479 0,78 0,78 1000135132 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024256 15. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Partizánska 314 -898,52 -898,52 1000135133 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024255 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Komenského 774/2 -4,26 -4,26 1000135134 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024233 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Brigádnická 972 -2 682,50 -2 682,50 1000135135 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024240 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Hurbanova 772 -98,83 -98,83 1000135136 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024231 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Športová 2554 -5 782,58 -5 782,58 1000135137 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024232 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 463 -313,98 -313,98 1000135138 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024229 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Jánošíkova 2078/5 164,98 164,98 1000135139 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024241 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Spotreba plynu - Nám. Slobody 1/1 -2 181,61 -2 181,61 1000135140 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7452024239 7. 1. 2014 7. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 890,95 890,95 1000135141 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111473 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 3 007,50 3 007,50 1000135142 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111474 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 3 719,81 3 719,81 1000135143 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111475 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 833,90 1 833,90 1000135144 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111476 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 546,72 1 546,72 1000135145 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111477 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 2 758,76 2 758,76 1000135146 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111478 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 243,70 1 243,70 1000135147 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111479 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 791,44 791,44 1000135148 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111480 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 196,22 1 196,22 1000135149 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111481 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 456,78 456,78 1000135150 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111482 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 429,13 1 429,13 1000135151 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111486 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 6303 127,94 127,94 1000135152 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110862 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 1367 218,60 218,60 1000135153 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110435 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 308 115,30 115,30 1000135154 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110433 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 2206 203,18 203,18 1000135155 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110428 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 1940 102,73 102,73 1000135156 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110429 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 2350 42,24 42,24 1000135157 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110406 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 1916 93,60 93,60 1000135158 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110407 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 2235 51,94 51,94 1000135159 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110408 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 2119 24,54 24,54 1000135160 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110409 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 311 118,72 118,72 1000135161 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110410 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 313 16,55 16,55 1000135162 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110411 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 2349 136,98 136,98 1000135163 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110405 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 3 945,92 3 945,92 1000135164 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111483 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 218,83 1 218,83 1000135165 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111484 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Zrážková voda - TZ 1367 7,42 7,42 1000135166 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110452 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Vodné, stočné 1 311,54 1 311,54 1000135167 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111485 14. 1. 2014 6. 1. 2014 9. 1. 2014 Elektrická energia 11,47 11,47 1000135168 ZSE Energia, a.s. 7220548192 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -0,78 -0,78 1000135169 ZSE Energia, a.s. 7190603540 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -217,95 -217,95 1000135170 ZSE Energia, a.s. 7240473000 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 32,53 32,53 1000135171 ZSE Energia, a.s. 7240473001 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 31,97 31,97 1000135172 ZSE Energia, a.s. 7240473002 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -45,10 -45,10 1000135173 ZSE Energia, a.s. 7240473003 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 33,67 33,67 1000135174 ZSE Energia, a.s. 7240473004 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 88,92 88,92 1000135175 ZSE Energia, a.s. 7240473005 29. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -0,31 -0,31 1000135176 ZSE Energia, a.s. 7240472996 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 34,84 34,84 1000135177 ZSE Energia, a.s. 7240472994 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -217,01 -217,01 1000135178 ZSE Energia, a.s. 7240472997 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 588,04 588,04 1000135179 ZSE Energia, a.s. 7240472998 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -219,48 -219,48 1000135180 ZSE Energia, a.s. 7240472995 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 190,06 190,06 1000135181 ZSE Energia, a.s. 7120941116 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -2,22 -2,22 1000135182 ZSE Energia, a.s. 7240472991 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -53,16 -53,16 1000135183 ZSE Energia, a.s. 7240473006 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 184,12 184,12 1000135184 ZSE Energia, a.s. 7120941115 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 6,60 6,60 1000135185 ZSE Energia, a.s. 7220548191 15. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 66,21 66,21 1000135186 ZSE Energia, a.s. 7200593030 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 27,28 27,28 1000135187 ZSE Energia, a.s. 7190603504 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 29,47 29,47 1000135188 ZSE Energia, a.s. 7190603491 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 69,13 69,13 1000135189 ZSE Energia, a.s. 7190603586 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 3,66 3,66 1000135190 ZSE Energia, a.s. 7190603585 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -107,63 -107,63 1000135191 ZSE Energia, a.s. 7190603561 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 50,36 50,36 1000135192 ZSE Energia, a.s. 7190603560 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 1,94 1,94 1000135193 ZSE Energia, a.s. 7190603536 16. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia -31,28 -31,28 1000135194 ZSE Energia, a.s. 7190603534 20. 1. 2014 17. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia - TZ 815 515,56 515,56 1000135195 ZSE Energia, a.s. 7102130186 17. 1. 2014 20. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia 1 520,82 1 520,82 1000135196 ZSE Energia, a.s. 7210580394 17. 1. 2014 20. 1. 2014 8. 1. 2014 Elektrická energia - Bzinská 1 1 148,95 1 148,95 1000135197 MAGNA E.A. s.r.o. 1051400207 15. 1. 2014 20. 1. 2014 10. 1. 2014 Spotreba plynu 3 867,62 3 867,62 1000135198 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7418730735 22. 1. 2014 23. 1. 2014 10. 1. 2014 Nákup PHL 278,32 278,32 1000135199 OMV Slovensko s.r.o. 7033339273 17. 1. 2014 17. 1. 2014 10. 1. 2014 Nájomné oceľová fľaša 60,54 60,54 1000135200 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 6860764585 20. 1. 2014 7. 1. 2014 10. 1. 2014 Služby pevnej siete 319,98 319,98 1000135201 Slovak Telekom, a. s. 4757630671 16. 1. 2014 17. 1. 2014 10. 1. 2014 Služby pevnej siete 271,08 271,08 1000135202 Slovak Telekom, a. s. 7757631385 16. 1. 2014 17. 1. 2014 10. 1. 2014 Vodné, stočné 52,09 52,09 1000135203 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713111604 14. 1. 2014 2. 1. 2014 9. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 143,83 143,83 1000135204 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110447 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 143,83 143,83 1000135205 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110448 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 143,83 143,83 1000135206 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110449 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 143,83 143,83 1000135207 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110450 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 285,31 285,31 1000135208 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110866 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 143,83 143,83 1000135209 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110451 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 54,22 54,22 1000135210 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110400 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 336,17 336,17 1000135211 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110401 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 84,47 84,47 1000135212 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110402 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 54,22 54,22 1000135213 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110403 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 217,45 217,45 1000135214 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110404 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 77,63 77,63 1000135215 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110412 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 78,19 78,19 1000135216 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110413 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 35,39 35,39 1000135217 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110414 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 101,03 101,03 1000135218 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110415 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 82,19 82,19 1000135219 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110416 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 77,63 77,63 1000135220 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110417 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 88,46 88,46 1000135221 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110418 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 77,63 77,63 1000135222 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110419 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 77,63 77,63 1000135223 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110420 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Fer-Kad, Nové Mesto n.V. 38,95 38,95 1000135224 FER-KAD, s.r.o. 2013107 20. 1. 2014 21. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 157,52 157,52 1000135225 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110421 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 50,23 50,23 1000135226 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110422 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 38,81 38,81 1000135227 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110423 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 224,88 224,88 1000135228 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110424 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 77,63 77,63 1000135229 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110425 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 47,94 47,94 1000135230 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110426 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 127,85 127,85 1000135231 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110427 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 58,21 58,21 1000135232 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110430 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 421,79 421,79 1000135233 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110431 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 72,48 72,48 1000135234 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110432 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 77,63 77,63 1000135235 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110434 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 150,68 150,68 1000135236 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110436 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 216,89 216,89 1000135237 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110437 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 285,31 285,31 1000135238 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110863 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 285,31 285,31 1000135239 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110864 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 285,31 285,31 1000135240 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110865 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 406,38 406,38 1000135241 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110598 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 95,32 95,32 1000135242 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110599 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 93,60 93,60 1000135243 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110600 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,65 53,65 1000135244 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110603 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 153,53 153,53 1000135245 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110605 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,65 53,65 1000135246 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110614 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 182,64 182,64 1000135247 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110615 21. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 198,62 198,62 1000135248 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110618 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 457,74 457,74 1000135249 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110619 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,72 118,72 1000135250 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110621 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 138,70 138,70 1000135251 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110626 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 150,68 150,68 1000135252 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110627 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 65,06 65,06 1000135253 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110628 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 129,56 129,56 1000135254 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110629 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 114,16 114,16 1000135255 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110631 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 103,31 103,31 1000135256 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110632 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,72 118,72 1000135257 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110636 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 93,04 93,04 1000135258 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110638 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 142,69 142,69 1000135259 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110639 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 115,30 115,30 1000135260 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110640 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 116,44 116,44 1000135261 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110641 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 120,43 120,43 1000135262 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110642 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 69,64 69,64 1000135263 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110643 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,08 53,08 1000135264 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110653 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 282,53 282,53 1000135265 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110656 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 120,43 120,43 1000135266 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110657 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 147,83 147,83 1000135267 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110664 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 137,56 137,56 1000135268 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110665 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 137,56 137,56 1000135269 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110666 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 210,61 210,61 1000135270 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110667 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 128,99 128,99 1000135271 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110688 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 129,56 129,56 1000135272 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110695 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 127,27 127,27 1000135273 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110696 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,72 118,72 1000135274 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110703 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 234,58 234,58 1000135275 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110708 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 268,26 268,26 1000135276 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110716 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 87,32 87,32 1000135277 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110717 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 160,96 160,96 1000135278 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110718 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,08 53,08 1000135279 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110727 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 63,92 63,92 1000135280 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110728 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 145,55 145,55 1000135281 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110745 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 102,17 102,17 1000135282 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110746 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 257,41 257,41 1000135283 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110771 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 68,50 68,50 1000135284 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110772 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 222,59 222,59 1000135285 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110805 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 63,92 63,92 1000135286 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110807 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 217,45 217,45 1000135287 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110808 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 147,25 147,25 1000135288 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110811 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 156,96 156,96 1000135289 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110815 14. 1. 2014 6. 1. 2014 10. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 114,16 114,16 1000135290 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110816 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 119,86 119,86 1000135291 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110826 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 122,71 122,71 1000135292 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110830 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 115,30 115,30 1000135293 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110835 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,08 53,08 1000135294 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110836 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 61,64 61,64 1000135295 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110853 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 61,64 61,64 1000135296 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110854 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 61,64 61,64 1000135297 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110855 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 340,74 340,74 1000135298 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110358 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 154,68 154,68 1000135299 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110438 31. 3. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 208,32 208,32 1000135300 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110439 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 103,31 103,31 1000135301 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110440 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 104,45 104,45 1000135302 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110441 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 104,45 104,45 1000135303 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110442 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 261,41 261,41 1000135304 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110443 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 255,13 255,13 1000135305 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110446 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 204,90 204,90 1000135306 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110455 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 127,27 127,27 1000135307 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110456 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 236,29 236,29 1000135308 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110457 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 129,56 129,56 1000135309 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110471 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 123,85 123,85 1000135310 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110472 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,15 118,15 1000135311 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110473 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 144,40 144,40 1000135312 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110474 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 126,13 126,13 1000135313 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110475 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 125,57 125,57 1000135314 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110476 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 108,44 108,44 1000135315 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110477 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 128,42 128,42 1000135316 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110478 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 253,42 253,42 1000135317 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110481 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 123,85 123,85 1000135318 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110482 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 72,48 72,48 1000135319 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110483 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 93,04 93,04 1000135320 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110484 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 146,11 146,11 1000135321 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110485 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,72 118,72 1000135322 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110492 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,15 118,15 1000135323 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110493 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,08 53,08 1000135324 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110495 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 53,08 53,08 1000135325 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110496 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 212,89 212,89 1000135326 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110499 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 441,19 441,19 1000135327 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110513 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 160,38 160,38 1000135328 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110527 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 178,64 178,64 1000135329 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110528 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 179,78 179,78 1000135330 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110529 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 226,58 226,58 1000135331 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110530 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 156,38 156,38 1000135332 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110531 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 201,48 201,48 1000135333 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110535 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 215,17 215,17 1000135334 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110536 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 114,16 114,16 1000135335 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110537 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 234,01 234,01 1000135336 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110538 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 97,03 97,03 1000135337 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110543 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 95,32 95,32 1000135338 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110544 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 118,72 118,72 1000135339 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110545 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 128,99 128,99 1000135340 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110560 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 128,99 128,99 1000135341 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110561 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 185,50 185,50 1000135342 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110568 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 104,45 104,45 1000135343 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110569 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 104,45 104,45 1000135344 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110570 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 103,31 103,31 1000135345 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110571 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 204,90 204,90 1000135346 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110572 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 155,24 155,24 1000135347 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110573 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 119,86 119,86 1000135348 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110574 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 128,99 128,99 1000135349 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110576 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 105,59 105,59 1000135350 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110586 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 67,92 67,92 1000135351 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110592 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 115,86 115,86 1000135352 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110593 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 120,43 120,43 1000135353 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110594 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 191,77 191,77 1000135354 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110595 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 424,07 424,07 1000135355 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110596 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Voda z povrch.odtoku 230,02 230,02 1000135356 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 713110597 14. 1. 2014 6. 1. 2014 13. 1. 2014 Dodávka tlakovej stanice - TZ 2206 7 773,66 7 773,66 1000135357 KLIMASOFT s.r.o. 10140485 24. 1. 2014 21. 1. 2014 13. 1. 2014 Oprava zobrazenia údajov z vodomerov - Čachtická ul. 480,00 480,00 1000135358 KLIMASOFT s.r.o. 10140487 20. 1. 2014 21. 1. 2014 13. 1. 2014 Aktualizačný poplatok IS DOMUS, prog. úpravy 1 098,61 1 098,61 1000135359 ANASOFT APR, s. r. o. 611302462 17. 1. 2014 20. 1. 2014 13. 1. 2014 Montáž PRVN - 2022 5 717,39 5 717,39 1000135360 ENETHERM, s.r.o. 10130117 28. 1. 2014 14. 1. 2014 13. 1. 2014 Vodné, stočné 355,02 355,02 1000135361 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714000033 20. 1. 2014 13. 1. 2014 13. 1. 2014 Poštový úver 402,15 402,15 1000135362 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9000725973 14. 1. 2014 13. 1. 2014 15. 1. 2014 Výmena PRVN - Dibrovova 840 36,48 36,48 1000135363 ESM-YZAMER 1302205 17. 1. 2014 13. 1. 2014 15. 1. 2014 Výmena PRVN - Hviezdoslavova 1227 36,48 36,48 1000135364 ESM-YZAMER 1302204 17. 1. 2014 13. 1. 2014 15. 1. 2014 Elektrická energia -30,94 -30,94 1000135365 ZSE Energia, a.s. 7130823966 22. 1. 2014 21. 1. 2014 15. 1. 2014 Elektrická energia 18 123,67 18 123,67 1000135366 ZSE Energia, a.s. 7010479874 21. 1. 2014 22. 1. 2014 15. 1. 2014 Vyprac.PD preregulacia UK - 401 540,00 540,00 1000135367 ENETHERM, s.r.o. 10130118 21. 1. 2014 14. 1. 2014 16. 1. 2014 Inkasné položky SIPO 1 778,57 1 778,57 1000135368 Pošta - Slovenská pošta a.s. 9000728014 28. 1. 2014 29. 1. 2014 17. 1. 2014 Spotreba plynu - Komenského 779/8 381,46 381,46 1000135369 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7401188247 21. 2. 2014 29. 1. 2014 17. 1. 2014 Profylaktický servis automat. riadenia výroby tepla 7 790,40 7 790,40 1000135370 KLIMASOFT s.r.o. 10140507 27. 1. 2014 28. 1. 2014 17. 1. 2014 Revízia kotlov - TZ 590, 855 692,10 692,10 1000135371 VAVROTHERM s.r.o. 10019713 29. 1. 2014 30. 1. 2014 17. 1. 2014 Oprava vyvažovacej armatúry - 2007 308,40 308,40 1000135372 ESM-YZAMER 1302366 20. 1. 2014 21. 1. 2014 17. 1. 2014 Výroba a montáž hlinik.dverí 0,00 0,00 1000135373 MP - plast s.r.o. 2013321 3. 1. 2014 17. 1. 2014 Vodné, stočné 141,96 141,96 1000135374 Obec Kálnica 0222013 21. 1. 2014 28. 1. 2014 20. 1. 2014 Elektrická energia - Železničná 1 268,66 268,66 1000135375 ZSE Energia, a.s. 7111166250 24. 1. 2014 27. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 463 38,75 38,75 1000135376 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943627 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Štúrova 742/15 1,44 1,44 1000135377 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943628 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Hurbanova 772 249,79 249,79 1000135378 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943629 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Športová 2554 3 107,95 3 107,95 1000135379 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943630 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Komenského 774/2 1,44 1,44 1000135380 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943631 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Nám. Slobody 19/21 79,14 79,14 1000135381 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943632 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Fr. Kráľa 749/11 187,22 187,22 1000135382 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943633 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Lieskovská 2526/6 172,96 172,96 1000135383 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943634 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Železničná 1 1,44 1,44 1000135384 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943635 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Hurbanova 772 348,17 348,17 1000135385 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943636 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Nám. Slobody 1/1 1 022,59 1 022,59 1000135386 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943637 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Brigádnická 972 1 417,85 1 417,85 1000135387 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943638 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Jánošíkova 5 48,70 48,70 1000135388 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943639 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 2154 207,12 207,12 1000135389 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943640 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - kpt. Nálepku 852 15,07 15,07 1000135390 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943641 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 2480 1 733,02 1 733,02 1000135391 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943643 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 887 838,62 838,62 1000135392 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943642 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Hviezdoslavova 464 445,14 445,14 1000135393 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943644 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 2069 1 303,54 1 303,54 1000135394 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943645 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 811 1 912,38 1 912,38 1000135395 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943646 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Piešťanská 1182 1 730,66 1 730,66 1000135396 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943647 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - TZ 815 998,83 998,83 1000135397 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943648 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Weisseho 332/18 2,27 2,27 1000135398 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943651 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Čachtická 1926 999,97 999,97 1000135399 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943649 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Bošácka 2529/17 61,09 61,09 1000135400 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943650 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Palkovičova 1 224,06 224,06 1000135401 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943652 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Partizánska 314 24,42 24,42 1000135402 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943653 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Spotreba plynu - Považany 120 1 208,11 1 208,11 1000135403 SLOV. PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 7413943541 29. 1. 2014 31. 1. 2014 20. 1. 2014 Montáž HV - 2022 12 349,60 12 349,60 1000135404 ENETHERM, s.r.o. 10130120 28. 1. 2014 14. 1. 2014 23. 1. 2014 Vodné, stočné 570,67 570,67 1000135405 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714002085 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 73,39 73,39 1000135406 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714002063 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 185,42 185,42 1000135407 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001632 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 13,57 13,57 1000135408 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001031 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 210,30 210,30 1000135409 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001108 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 7,33 7,33 1000135410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001104 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 81,41 81,41 1000135411 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001106 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 135,67 135,67 1000135412 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001092 8. 4. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 307,54 307,54 1000135413 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001144 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 282,66 282,66 1000135414 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001137 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 90,46 90,46 1000135415 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001097 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 133,42 133,42 1000135416 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001128 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 81,41 81,41 1000135417 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001124 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 113,08 113,08 1000135418 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001120 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 113,08 113,08 1000135419 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001119 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 140,21 140,21 1000135420 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001098 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 113,08 113,08 1000135421 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001118 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 106,27 106,27 1000135422 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001086 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 2,26 2,26 1000135423 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001088 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 438,68 438,68 1000135424 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001085 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 88,20 88,20 1000135425 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001093 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 81,41 81,41 1000135426 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001094 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 115,33 115,33 1000135427 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001099 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 67,85 67,85 1000135428 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001100 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 241,96 241,96 1000135429 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001112 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 201,25 201,25 1000135430 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001110 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 70,10 70,10 1000135431 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001111 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 56,53 56,53 1000135432 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001121 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 97,24 97,24 1000135433 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001123 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 106,27 106,27 1000135434 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001122 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 151,50 151,50 1000135435 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001125 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 67,85 67,85 1000135436 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001126 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 183,17 183,17 1000135437 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001127 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 133,42 133,42 1000135438 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001129 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 156,02 156,02 1000135439 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001130 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 119,86 119,86 1000135440 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001133 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 153,77 153,77 1000135441 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001134 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 151,50 151,50 1000135442 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001135 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 165,08 165,08 1000135443 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001136 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 83,68 83,68 1000135444 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001141 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 246,48 246,48 1000135445 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001142 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 22,62 22,62 1000135446 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001153 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 0,00 0,00 1000135447 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001152 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 367,42 367,42 1000135448 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001156 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 425,12 425,12 1000135449 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001155 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 375,37 375,37 1000135450 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001158 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014 Vodné, stočné 388,93 388,93 1000135451 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 714001165 28. 1. 2014 26. 1. 2014 24. 1. 2014